Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 704

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1130

Løpenummer i 1901 matrikkel: 824

Matrikkelnummer: 704

Gårds og bruksnummer: 149/133

 

Det røde krysset viser ca. hvor matrikkel 704 lå.

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Olsen August Marinius
1864
tømmervelter
Olsen Margrethe
1901
expeditrise
Olsen Sigrid Therese
1897
expeditrise
Olsen Tilda Elise
1864
g.m. tømmervelter
Olsen Yngvar Karsten Valther
23/3 1904
høvleriarbeider

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 August Marinius Olsen
1
1864-12-16
Idd - !! g Tømmervælter
002 Tilla Elise Olsen
1
1864-06-04
Tistedalen Fr.hald - !! g Husmor
003 Sigrid Therese Olsen
1
1897-08-09
Tistedalen Fr.hald - d ug Butikdame
004 Margrethe Olsen
1
1901-06-28
Tistedalen Fr.hald - d ug Butikdame
005 Yngvar Karsten Walther Olsen
1
1904-03-23
Tistedalen Fr.hald - s ug Lærling v/elektrisitetsverk
006 Ingeborg Astrid Olsen
1
1907-01-01
Tistedalen Fr.hald - d !! !!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med to boenheter og et vedskjul på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken kr 48 pr aar              

001 Olof Villem Kaspersen

01

1872-05-28

Fredrikshald

b

hf

ug

Sliperiarb.

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken kr 48 pr aar              

001 August M. Olsen

01

1864-12-16

Idd

b

hf

g

Sagarbeider

002 Thilla Olsen

01

1864-06-04

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Sigrid Olsen

01

1897-08-09

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Magrete Olsen

01

1901-06-28

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Yngvar Olsen

01

1904-03-23

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Ingeborg Olsen

01

1907-01-01

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Johannesen Johan Kasper
1827
filer
Johannesen Johanne
1832
g.m. filer
Kaspersen  Oalf Vilhelm
1873
dagarbeider
Olsen August Marinius
1864
tømmerdrager
Olsen Thilda Elise
1864
g.m. tømmerdrager

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro Saugbrugsforeningen 2.500 3.260 Arbeider. i 2. Række østenf. Gaden. E: er skatte og branntakstert sammen med L-No. 823. (matrikkel 688)

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også et våningshus på en etasje med to boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Kasper Johans.

01

1827

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Sagfiler

002 Johane Johans.

01

1832

Vermeland

b

hm

g

-

003 Wilhelm Johans.

01

1872

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sagbrugsarbeider

Bakbygning 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 August Ols.

02

1864

Id Sm

b

hf

g

Tømmervælter Saugbruget

002 Tilla Ols.

02

1864

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Sigrid Ols.

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

004 Yngvar Ols.

02

1899-07-06

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Karsten Johannesen

1827

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Johanne Johannesen

1832

Langsrud sogn Sverege

-

Hustru

g

-

003 Velhelm Johannesen

1873

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

004 Severin Johannesin

1876

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

005 Tilla Johannesen

1865

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Saugbrugsforeningen som eier av en matrikkel hvor det da bor syv personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Cassper Johannesen

1823

Tistedalen

-

-

-

Filer

002 Johanne Andersdatter

1832

Sverige

-

Hustru

-

-

003 Rikhart Caspersen

1866

Tistedalen

-

Søn

-

Arbeidsdreng

004 Alma Caspersen

1868

Tistedalen

-

Datter

-

Arbeider

005 Wilhelm Caspersen

1872

Tistedalen

-

Søn

-

-

006 Severin Caspersen

1875

Tistedalen

-

Søn

-

-

007 Harald Caspersen

1870

Tistedalen

-

Søn

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Saugbrugsforeningen 4.000   paa Fjeldet

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til A. Faye paa Gaard MaN. 704 (auctionen afholdt 8. Febr. 1845) dateret 15. Febr. 1849 og thinglæst 18. Decbr. 1863

Skjøde fra Enkefru Trine Faye til Frhald Saugbrugsforening paa Gaarden MaN 704, dateret 17. og thinglæst 18 Decbr. 1863-

 

 

 

* 1845

Løverdagen den 8de Februar førstkommende, Kl. 10 Formiddag, afholdes, efter Rekvisition af Kjøbmand C. A. Mamen, Brigadeauditør Dahl, Kapitain Glükstad og N. A. Stang, en offentlig Auktion paa Stadens Raadhuus over følgende til Stadskapitain Ridder D. R. Mamens forhenværende Opbudsboes massa bonorum henhørende faste Eiendomme m. m.:

 1. Den paa nordre Frederikshald under Matr.-No. 544 beliggende grundmurede 1 Etages Gaard med Tilliggende Sidebygning og sædvanlige udvendige Bekvemmeligheder, hvilken Gaard er forsikret i den almindelige Brandkasse for 7500 Spd.

 2. Tvende i nordre og søndre Tistedalen under No. 758 og 704 beliggende Leiehuse

De faste Eiendomme blive opraabte saavel paa Vilkaar, at Kjøbesummen indbetales i 10 aar, som under Betingelse af, at dens Indbetaling finder Sted i treaarige Terminer. Forøvrigt bekjendtgjøres Konditionerne paa Auktionsstedet.

Frederikshalds Byfogedkontor, den 14de Januar 1845.

Rieck.

 

 

* 1843

Ifølge Reqvisition af Skiftecommissionen i Statscapitain og Ridder D. K. Mamens Opbudsbo vil offentlig Auction blive afholdt i Tistedalens Skolehuus Tirsdagen den 16de Mai førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, over efternævnte af Boets Eiendomme unde rdenen Byes Jurisdiction:

 1. De tvende priviligerede i nordre og søndre Tistedalen beliggende Qvantumsauge Fortuna og Qvarnehuus Saug.

 2. Løkken Langhaugen i søndre Tistedalen.

 3. Løkken Bergcasa i søndre Tistedalen.

 4. Løkken Rønnerhaugen i søndre Tistedalen.

 5. Løkken Skurverud i søndre Tistedalen.

 6. Huset Nr. 829)

 7. Huset Nr. 830 ) i nordre Tistedalen.

 8. Huset Nr. 758)

 9. Huset Nr. 704) i søndre Tistedalen

 10. Huset Nr. 801)

Af Conditionerne anmærkes, at Kjøbesummerne blive at indbetale i Løbet af henved 4 ½ Aar.

Lysthavende Indbydes.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 27de April 1843.

Rieck

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi ti personer på matrikkel 704.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Andersen

01

48

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Dagskiærer

002 Inger Olsdatter

01

48

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

003 Anne Andersdatter

01

20

-

-

Deres datter

Ugift

-

004 Johan Andersen

01

7

-

-

Deres søn

-

-

005 Berthe Olsdatter

01

52

-

-

Logerende

Ugift

Ved arbejde paa saugerne

006 Kirsti Olsdatter

01

44

-

-

Logerende

Ugift

Ved arbejde paa saugerne

007 Mathis Olsen

01

36

-

-

Logerende

Ugift

Ved arbejde paa saugerne

008 Niels Hansen

02

45

-

-

Huusbonde

Begge i 2dt ægteskab

Kolledreng

009 Boel Bentsdatter

02

51

-

-

Hans kone

Begge i 2dt ægteskab

-

010 Syver Olsen

02

18

-

-

Konens søn

Ugift

-

 

 

Sist oppdatert 28.12.2023 17:58