Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 765

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1206

Løpenummer i 1901 matrikkel: 876

Matrikkelnummer: 765

Gårds og bruksnummer: 99/131

Matrikkel 765 lå i dette området.
 

Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 hadde denne matrikkelen adresse Fossevien 20 og fikk gårds og bruksnummer 99/131. Huset er i ettertid forsvunnet, gårds og bruksnummeret har utgått og adressen er tildelt en annen eiendom.

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Andersen Elise
1857
g.m. bladretter
Andersen Hans Laurits
1858
bladretter
Andersen Martha Eugenie
1902
kontordame
Halvorsen Josefine Marie
1849
enke
Halvorsen Ole Haldor
1879
cell.arb.
Halvorsen Signe Therese
1903
papirarb.
Jakobsen Anna Marie 
1856
bestyrer

 

 

* 1926

 

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 13 nr.23) dør fhv. ramskjærer, opholdt ved alderdomspensjon, Hans Martin Halvorsen, den 20.april 1929.

Dr. Feydt har oppgitt dødsårsaken til apoplexia cerebri .

I følge samme kirkebok var han født i Asak 2.oktober 1851.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Martin Halvorsen
1
1851-10-02
Ganerød Idd - hp g Bordkapper hos Saugbrugsforeningen Fredrikshald
002 Josefine Marie Halvorsen
1
1848-06-24
Asak Bergs Herred Østf. - hu g Husmor
003 Anna Marie Halvorsen
1
1901-01-14
Asak Bergs Herred Østf. - Barnebarn ug Spinderske i Haldens Bomuldspinderi Fredrikshald
004 Trygve Georg Halvorsen
1
1905-10-18
Asak Bergs Herred Østf. - Barnebarn ug Maskinsmører Haldens Spinderi

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus, uthus vedskjul". Huset har en etasje og innehar kun en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Halvorsen(mann)

1851-10-02

Id sogn

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1910-12-01

Marie Halvorsen(kvinne)

1849-06-24

Berg sogn

hm g Hustru

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1910-12-01

Harald Halvorsen(mann)

1881-11-17

Fredrikshald

s ug Dagarbeider skovhugst

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1910-12-01

Walborg Halvorsen(kvinne)

1886-09-03

Fredrikshald

d ug Fabrikarbeider Textilfabrik

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1910-12-01

Louise Halvorsen(kvinne)

1890-06-03

Fredrikshald

d ug Tjener (husgjerning)

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Larsen Anne Kristine
1853
g.m. ramskjærer
Larsen Karl Ludvig
1839
ramskjærer
Ludvigsen Karl Johan
1866
ramskjærer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Tistedalen Ingen adresse oppgitt Saugbrugsforeningen 1.200 1.160 Hus og Have i 2den Række fra Gaden.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er Fredrikshalds Sagbrugsforening oppgitt som eier av denne matrikkelen hvor det er et hus på en etasje og med en leilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ludvik Lars.(mann)

1839

Fredrikshald kjøpstad

hf g Ramsjærer ved Fh. S.b.forening

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Kristine Lars.(kvinne)

1854

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Karl Ludviks.(mann)

1865

Fredrikshald kjøpstad

s ug Ramsjærer ved Sagbrugforening

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Martin Ludviks.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

s ug Ramgut ved Sagbrugforening

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Aksel Lars.(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug Dagarbeider ved Sagbrugforeni

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Jeny Lars.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter %Dagarbeider%

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Laurits Lars.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Dagarbeider ved Sagene

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Helge Lars.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

Thora Lars.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Nordre Tistedalen

1900-12-03

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi kun at det er Sagbrugsforeningen som er eier og at det bor åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Svendsen(mann)

1834

Berg

Skjærer & Huseier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnæte Jakobsdatter(kvinne)

1833

Tistedalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakobine Sofie Olsen(kvinne)

1858

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emma Olsen(kvinne)

1861

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sven Olsen(mann)

1864

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunda Olsen(kvinne)

1867

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Olsen(mann)

1869

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1872

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Nordre Del Saugbrugsforeningen 800 1.720  

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir seks personer på matrikkelen og at Ole Svendsen har en gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Svendsen(mann)

1834*

Berg

Husfader g Saugarbeider

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Angnete Jacobsdatter(kvinne)

1833*

Tistedalen

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jacobine Sophie Olsdatter*(kvinne)

1858*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ema Kathrine Olsdatter*(kvinne)

1861*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Sven Olsen*(mann)

1864*

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Sevrin Martin(mann)

1849*

Berg

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 får vi kun oppgitt at denne matrikkelen ligger i Tistedalen Nordre og at det her bor fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Erichsen(mann)

1745*

Huusbonde I 1te ægteskab Kolledreng

Friderichshald

1801-02-01

Anne Carstensdatter(kvinne)

1756*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald

1801-02-01

Erich Larsen(mann)

1784*

Deres søn Ugift

Friderichshald

1801-02-01

Johannes Larsen(mann)

1787*

Deres søn Ugift

Friderichshald

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021