Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 80

tidligere Ohmes plass 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 80

Løpenummer i 1901 matrikkel: 228

Matrikkelnummer: 80

Gårds og bruksnummer: 160/174

 
Foto: Halden kommune, mest trolig 1963
 
  Foto: Halden kommune, mest trolig 1963
 
  Markøren viser hvor matrikkel 88, tidligere Ohmes plass 1, var å finne.

 

* 1964

 

* 1963

Utsnitt av et oppslag om ekspropriering av eiendommer i anledning ny bybro.

 

Hele artikkelen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

Utsnitt av en artikkel fra Skjønnsretten vedrørende erstatning for de som blir berørt av eksproprieringen ved bygging av ny bybro.

Hele artikkelen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på Ohmes plass 1.

* 1938

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Petersen / Pettersen Leif
1900
smed Ohmes plass 1
Petersen / Pettersen Olaf
1865
smedmester Ohmes plass 1
Petersen / Pettersen Olga 
1882
lærerinne Ohmes plass 1
Svendsen Hulda 
1870
skotøiarbeider Ohmes plass 1

 

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert tre boenheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Kristian Pettersen

01

1865-04-25

Fr. Hald

-

hp

e

Eier af Smed og Rørlæggerforetning

002 Olga Marie Pettersen

01

1882-03-03

Drøbak

-

d

ug

Lærerinde

003 Astri Helene Pettersen

01

1898-06-08

Berg

-

d

ug

Husbestyrerinde

004 Leif Worm Pettersen

01

1900-12-17

Fr. hald

-

s

ug

Smedlærling

005 Susanne Emelie Ottersen Ekaas

01

1899-03-18

Berg

-

tj

ug

Tjenestepike

001 Marie Danielson

02

1875-02-18

Sverge

-

hp

ug

Natlerska

001 Hulda Bolætte Svendsen

03

1871-10-15

Sverge

-

hp

ug

Notlerske

 

 

* 1919

Halden porteføljefabrikk starter sin virksomhet i lokaler i kvistetasjen.

 

* 1910

Ved folketllinga i 1910 er smeden Pettersen oppgitt som eier av matrikkelen. Her er et våningshus på en etasje med både fabrikk og butikk. I tillegg er det to boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 550 kr egen gård          

Olaf Chr. Pettersen(mann)

1865-04-25

Fredrikshald

hf g Smedm. & Rørlægger S

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Olava Pettersen(kvinne)

1859-01-30

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Olga Marie Pettersen(kvinne)

1882-03-03

Drøbak

d ug Lærerinde folkeskole

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Ole Harry Pettersen(mann)

1890-04-28

Kristiania

s ug Elektriker

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Rolf Petter Storm Pettersen(mann)

1895-12-03

Berg sogn

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Astrid Helene Pettersen(kvinne)

1898-06-08

Berg sogn

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Leif Worm. Pettersen(mann)

1900-12-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Gerda Akoline Olsen(kvinne)

1882-06-27

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Kvistleilighet 9 kr pr mnd          

Frans Wiktor Gustavsen(mann)

1878-04-14

Sverige

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Anna Lovisa Gustavsen(kvinne)

1869-02-23

Sverige

hm g Hustru %Husholdningsbestyr%

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Sofie Ingeborg Gustavsen(kvinne)

1906-09-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gustavsen Anna
1869
g.m. skomagersvend
Pettersen Olaf
1865
smedmester
Pettersen Olava
1860
g.m. smedmester
Sørsdahl Berthe
1850
g.m. handelsmand
Sørsdahl Hans (Abrahamsen)
1851
handelsmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er O.Chr. Pettersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen er oppført med en skattetakst på 20.000 kroner og var branntaksert til 19.630 kroner. Matrikkelen hadde da adresse til Kirkestrædet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Fabrikbygning og Udhus". Våningshuset var på en etasje og inneholdt fire leiligheter.
To rom og kjøkken i 1.etg
Ole Christian Petters. hf g Smedmester & Rørlægg. 1865 Fr.hald
Olava Petters. hm g Hustru 1859 Drøbak Ak
Olga Petters. Tromsø d ug Husgjerningen 1882 Drøbak Ak
Jørgen Petters. s ug Behjælpelig i Smedjen 1883 Christiania
Osvald Petters. s ug Skolebarn 1886 Christiania
Harry Petters. s ug Skolebarn 1890 Christiania
Rolf Petters. s ug Barn 1895 Berg Smaal.
Astrid Petters. d ug Barn 1898 Berg Smaal.
Hilda Johans. tj ug Tjenestepige 1880 Bohusl„n Sverige

Tre rom og kjøkken i 1.etg
Hans Sørsdal hf g Uldvaehandler 1850 Ringerige Bu
Birte Sørsdal hm g Hustru 1848 Modum Bu
Anna Sørsdal d ug Strikkerske v/ Strikkeforr. 1878 Hønefos Bu
Laurits Sørsdal s ug Underholdes af Broderen 1881 Hønefos Bu
Herman Sørsdal s ug Barbersvend 1883 Hønefos Bu
Abraham Sørsdal s ug Skolebarn 1890 Østre Aker Ak

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Anders Norgren hf g Formand paa Skotøifabrik 1868 Elfsborg Lehn
Anna Norgren hm g Hustru 1874 Kongsberg Bu
Durvard Norgren s ug Søn 1893
Garibaldi Norgren s ug Søn 1897
Vigard Norgren s ug Søn 23.02.1900

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Carl Andreass. hf g Skofabrikarbeider 1871 Id Sm
Marie Andreass. hm g Hustru 1877 Ed Sverige
Christian Andreass. s ug Søn 06.08.1900
x Julie Andreass. Søster fl ug Notlerske ved Fabrik 1882 Id Sm

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev fra Smedmester P.Pettersens Dødsbo ved Skifteforvalteren til Ole Christian Pettersen paa d.E. for Kr. 20000,00, dat. 17/5 98 thinglæst 27 Mai 1898

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tolv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Christian Hjorth(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Karen Andrea Hjorth(kvinne)

1853

Modum

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Harald Fredrik Hjarth(mann)

1876

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Sigrid Hjarth(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Christian Fredriksen Hjarth(mann)

1879

Fredrekshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hans Colbjørnsen Hjarth.(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Cecilie Anette Hjarth(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Anna Wilhelmine Johannessen(kvinne)

1873

Gjesæter Sogn Dalsland Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Christian Olsen Bøen(mann)

1874

Id

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Christine Mathilde Svanfeldt(kvinne)

1854

Søderkøping, Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Julee Cospersen(kvinne)

1865

Vestby Sogn

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Jens Andreas Hansen(mann)

1860

Drammen

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

* 1890

Utdrag fra pantebok:

Thinglæst ved Bytinget den 30 September 1890 1. Konkurs . Handelsmand Christian Hjorts Bo er D.d. taget under skifterettens Behandling som konkursbo. Fredrikshalds Skifteret 26 September 1890 Holtermann.

Auktionsskjøde til Smedmester Petter Pettersen paa d.E. for Kr. 12000,00, dat 17/6 98 (solgt af Chr. Hjorts Konkursbo ved auksj. 2/12 90) Dette skjøtet ble ikke tinglyst før juni 1949.

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det Chr. Hjort som er oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Hjorth(mann)

1842

Fredrikshald

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrea Hjorth(kvinne)

1853

Modum

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Hjorth(mann)

1876

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigrid Hjorth(kvinne)

1877

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Hjorth(mann)

1879

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Clemetsen(mann)

1873

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Olsen Bøen(mann)

1874

Enningdalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Fredriksen(kvinne)

1812

Modum

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Hansen(kvinne)

1866

Enningdalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

H. Ruge Berntzen(ukjent kjønn)

1849

Fredrikshald

Toldbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrikke Berntzen(kvinne)

1850

Modum

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Berntzen(kvinne)

1879

Sponvig i Berg prestegjeld

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rachel Berntzen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Johannesen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Larsen(mann)

1833

Id

Gaardsdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Skibscapitain Fredrik Stang til Styrmand Hans Chrisitan Hjorth for 14000 Kr., dat 25 Januar thinglæst 31 Januar 1879.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skibsreder Fredrik Stang som eier av matrikkelen. Eiendommen har en skattetakst på 12.000 kroner og en branntakst på 15.640 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er det Frederik Stang som står oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Frederik F. Stang(mann)

1812

Fhald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Karen E. Stang(kvinne)

1814

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Hakon G. Stang(mann)

1849

Fhald

s ug Skibsfører

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Anna C. Stang(kvinne)

1853

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Inger Marie Nielsen(kvinne)

1841

Asak Sogn

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Ingebret Ingebrethsen(mann)

1821

Bergs Sogn

hf g Arbeidsmand paa Bordtomterne

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Inger Tonnesdatter(kvinne)

1825

Ingedals Sogn

Kone g

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Johan Edvard Ingebretsen*(mann)

1846

Frederikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

Emilie Ingebretsen*(kvinne)

1864

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Kirkegade

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det to leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Frederik Ferdinand Stang Husfader Skibsfører g 54 m Frederikshald
Karen Elisabeth Stang f Mamen Kone g 52 k Frederikshald
Richard Stang Søn ug 23 m Frederikshald
Frederik Fabian Stang Søn Søemand ug 20 m Frederikshald
Emma Othelea Stang Datter ug 19 k Frederikshald
Hakon Godtfried Stang Søn Søemand ug 17 m Frederikshald
Anna Christine Stang Datter ug 13 k Frederikshald

Ole Ivers. Husfader Tjenestekarl g 39 m Froens Prgj.
Marie Johannes. Kone g 33 k Sverige
Oline Nilsd. Tjenestepige ug 20 k Rakkestads Prgj.

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra F.Stang, hvorved han er villig til, naar det af Byens Formandskab maatte forlanges, at sløife 3 Vinduer samt 1 Større og 1 mindre Port, som findes paa Gaarden motd Kirken vendende Side , dateret 30. Juni thinglæst 2. Aug. 1847

 

* 1841

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Jens Andreas Andersen til Skibsfører Fredrik Stang paa Gaard MN. 80 dateret 19. Aug. 1840 og thinglæst 6 Septbr. 1841.

 

* 1831

Efter Reqvisition fra Major Schnitler, grundet paa erhvervet Dom og Indførsel, berammes offentlig Auction at afholdes udi og over Klubvært Iver Larsens Gaard No. 80 her i Byen Torsdagen den 7de April førstkommende, Formiddag Kl. 11. Conditionerne ville paa Auctionsstedet blive bekjendtgjorte.

Frederikshald den 16de Marts 1831.

Svensen

 

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som var gård nr.80
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Elisabeth Owenberg Huusmoder 77 Enke efter 1ste ægteskab Enke efter kiøbmand friderich christian owenberg lever af deres midler K
Berte Maria Owenberg Hendes datter 44 Ugift K
Maria Elisabeth Jonasdtr Tienestepige 21 Ugift K
Anne Kirstine Næss Logerende 47 Ugifte Haand arbejde K
Erik Elias Hansen Hendes søstersøn 7 M
Knud Munk Huusbonde 45 I 1ste ægteskab Klokker M
Karen Eliesen Hans kone 41 I 1ste ægteskab K
Johanne Margrethe Munk Dreres datter 2 K
Marthe Siversdtr Tienestepige 19 Ugift K
Anne Cathrine Hansdtr Logerende 42 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Petro Petersdtr Hendes datter 20 Ugift K
Poul Poulsen Fattig barn 9 Ugift Almisse M

 

Sist oppdatert 28.01.2024 17:28