902c1

 

Gammelt løpenummer: 296

Nytt løpenummer: 215

Matrikkelnummer: 902c1

Gårds og bruksnummer:

 

 

I 1901 var Fanejunker Hansen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen var da verdsatt sammen med matrikkelnummer 128. I merknadsfeltet var det ført "Et Stykke af Haven". Matrikkelen lå i 1901 under Sygehusgaden. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982, var denne matrikkelen opphørt.

Det er ikke i noen folketelling registrert beboelse på dette matrikkelnummeret.