Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Adelgata 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 97

Løpenummer i 1901 matrikkel: 144

Matrikkelnummer: 222a

Gårds og bruksnummer: 160/362

 
Foto: SW 7.mars 2004

 

Etter at det i noen år ble drevet restaurantvirksomhet i bygningen er den i dag bygd om til selveierleiligheter.

 

Anders Severin Hansen Lund eide, i følge boken 800 Haldenprofiler av Edvin Haug, matrikkelen fra 1917 til 1933.

 

* 1997

Reportasjen til Halden Arbeiderblad kan også leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 1.

 

* 1928

 

*1927

 

* 1926

 

 

* 1901

I matrikkelen i 1901 var murmester L.Andersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 24.000 kroner, og en branntakst på 34.100 kroner.

 

Går vi til folketellinga for 1900 finner vi fem leiligheter registrert på eiendommen. Det er da registrert følgende personer i disse fem leilighetene:
S. Peders. Svigerfader gift forsørges af Svigersøn 1823 Urskoug Ak
Lucie Peders Svigermor gift forsørges af Svigersøn 1828 Id Sm
Olga Lars. hm Hustru 1871
Anton Lars. Kjøbmand i Isenkram 1864
Harald Lars. Søn 1891
Arnstein Lars. Søn 1894
Hjørdis Lars. Datter 1897
Halfdan Lars. Søn 15.01.1900
Marie Bergstrøm Tjenestepige 1878

Christine Aschehoug Enke e Pensionist 1818
Lina Peders. Selskabsdame ug Selskabsdame 1850 Rakkestad Sm
Josefine Olava Anders. ug Tjenestepige 1881

Fredrik Nannestad Jernbaneingeniør 1839 Orkedalen ST
Ragnhild Nannestad Husgjerning 1856 Kongsberg Bu
Aagot Nannestad Paa Skolen 1883 Trondhjem ST
Gudrun Nannestad Paa Skolen 1888 Bergen
Henrik Nannestad Paa Skolen 1893 Grue Hed
Olga Anders. Husgjerning 1877 Laurvig JL

Hanna Wirginia Winther Livrente og Legater 1816
Christine Jens. Tjenestepige 1835 Id Sm

Anton Petters. Bybud 1846 Kraakstad Ak
Anne Nicolin Petters. Hustru 1860
Petter Chr. Petters. Søn 1898
Karl Osc. Johannes. Arbeider v/ Saugbrug 1865

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir også N & A Fritzner som eiere av matrikkelen. Som det står lenger ned på denne siden så døde Nils Johan Fritzner i 1884, så dette er nok ikke korekt. Det er da også kun Andreas Fritzner, foruten de femten leietagerne, som er oppført med bolig på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Andreas Fritzner 1823 M Fredrikstad Handelsmand
1 Grete Ols. 1846 K Fredrikshald Tjener
1 Marie Ols. 1859 K Berg Tjener
1 Alma Fredriks. 1865 K Tistedalen Tjener
2 Carl Fritzner 1856 M Fredrikshald Handelsmand
2 Nicolay Reichborn 1862 M Ringsaker Handelsf.
2 Harald Bothner 1850 M Fredrikshald Overretssagfører
2 Jakobine Bothner f:Bergh 1857 K Næs Romerike
2 Bjarne Bothner 1878 M Sarpsborg
2 Aagot Bothner 1880 K Fredrikshald
2 Marie Gustafson 1865 K Sverige Tjenestepige
2 Helga Bergh 1855 K Kristiania (Midlertidig opphold)
Victor Glyckstad 1860 M Fredrikshald Handelsf
Johan Lars. 1867 M Rakkestad Tjenestedreng
Olaf Johannes. 1869 M Id
Carl Mathies. 1867 M Sverige Kræmmer
2 Jens Rosenberg 1841 M Drammen Handelsfuldmægtig

* 1884

I kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 til 1889 (side 42 nr.48) finner vi ungkar og kjøpmann Nils Johan Frtizner død den 19.mai 1884. Dødsårsaken er oppgitt til "stensygdom". I følge samme kirkebok er han født i Fredrikstad i 1817.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbm. N. & A. Fritzner som eiere av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 22.280 kroner.

 

* 1865

I folketellinga for 1865 finner et "lite gårdsbruk" midt inne i byen. Her er det to hester, tre kveg og en geit. Det avles også en kvart tønne hvete, trekvart tønne rug, en tønne bygg, to tønner havre og fire tønner poteter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom Merknad,
1 Nils Johan Fritzner Kjøbmand fælleds Husholdning ug 50 m Frederikstad 2 3 1 1/4 3/4 1 2 4
2 Andrias O J G Fritzner Kjøbmand fælleds Husholdning g 43 m Frederikstad
3 Theodora M Fritzner f Dahl A Fritzners Kone g 34 k Frederikshald Sindssvag fra sit 27 Aar opholder sig paa et Sindsygeasyl i Jylland
4 Jacob M Fritzner A Fritzners Søn ug 14 m Frederikshald
5 Carl T D Fritzner A Fritzners Søn ug 10 m Frederikshald
6 Bremer U S Fritzner A Fritzners Søn ug 8 m Frederikshald
7 Ole Goplen Handelsfuldmægtig ug 29 m Lands Prgj.
8 Anders Amunds. Handelsfuldmægtig ug 29 m Odalens Prgj.
9 Carl N A Bentzen Handelsbetjent ug 21 m Frederikshald
10 Johan L Meier Handelsbetjent ug 17 m Egersund
11 Diderikke P C Hans. Husjomfru ug 30 k Frederikshald
12 Grethe Ols. Tjenestepige ug 30 k Frederikshald
13 Sophie Nystrøm Tjenestepige ug 26 k Sverige
14 Ingeborg Erlands. Tjenestepige ug 23 k Valders
15 Erik Jans. Tjenestekarl ug 33 m Sverige

16 Otto Daniel Fritzner Husfader Toldbetjent g 52 m Frederikstad
17 Laura U Fritzner f Bruun hans Kone g 46 k Onsøe Prgj.
18 Magnus C Fritzner deres Søn ug 19 m Thunøe Prgj.
19 Ulrikke U Fritzner deres Datter ug 17 k Thunøe Prgj.
20 Anne Hans. Tjenestepige ug 33 k AremarkSist oppdatert 19.09.2021 10:46