Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Adelgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 95

Løpenummer i 1901 matrikkel: 145

Matrikkelnummer: 225

Gårds og bruksnummer: 160/367

 
Foto: SW 14.februar 2004

 

 

* 2006

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1992

 

* 1985

Halden Arbeiderblad har et opslag om at Kvik sin dugnadsgjeng hadde revet verneverdige uthus i Adelgata 3.

Hele reportasene kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 10)

 

 

* 1978

 

 

* 1962

 

* 1953

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 29/3-1950 fra Harriet G. Karlsen??, Christian Sødreng Olsen, Askbjørn Olsen og Andreas Olsen, som er eneste og myndige selvskiftene arvinger etter avdøde Oskar og Marie Olsen forsåvidt angår d.e. til verdi kr 18.000,-

Skjøte, dat 12/5-1950 fra Andreas Olsen, Esther Gustavsen, Harriet Karslen og Asbjørn Olsen til bror og medarving Christian Sødring Olsen f. 17/11- 1901 på sine 4/5 parter av d.e. for kr. 24.000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 3.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Hjorth Fredrikke Sofie
1864
frøken
Hjorth Nils Christian
1866
expeditør
Hjorth Olga
1869
frøken

 

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte av 26/4-1950 fra Idd og Marker namsrett til Oskar Emil Olsen på d.e. for kr. 19.500,- (Tvangsauksjonen er avholdt 23/6 1927) Dette kjøpet ser ut til ikke å være tinglyst før 26/4-1950

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens bekjendtgjørelse om at kjøpmann N.K. Hjort eneinnehaver av firmaet F. Hjorth, hvis bo er tatt under behandling som konkursbo. Dat 21/10 - 26

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marie Boberg, Fredrikke Hjorth, Olga Hjorth, Aksel Hjort og N.K. Hjort for Kr. 13500.- Datert 18. mars 1920 med paaført attest om at F. Hjort og frue Sofie er døde, og efterlater sik kun de forannævnte barn der alle er myndige, og for Marie Bobergs vedk. at hun sitter i uskiftet bo. Datert 23 marts 1920. (iflg karforretning av 10/7 16 er eiendommen 610 m2)

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert et "vaaningshus, lagerrum og almindelige udhuse" Eier av matrikkelen er Fr. Hjorth. Huset har en etasje og det er kun en leilighet hvor det bor fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

kr.900,00 m/ butik, kontor. egen gaard          

Nils Kristian Hjorth(mann)

1866-02-09

Fredrikshald

hf ug kjøbmand skibshandel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Fredrikke Sofie Hjorth(kvinne)

1864-04-10

Fredrikshald

søster ug husbestyrerinde

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Olga Hjorth(kvinne)

1869-11-08

Fredrikshald

søster ug Forsørges av Bror og delvis egne Midler

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Helga Thøgersen(kvinne)

1891-05-16

Singeløen, Hvalør

tjenestepige ug tjenestepige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

 

* 1906

Enkemann og kjøpmann Fredrik Hjort dør i følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 - 1906 (side 119 nr.27), den 7.juni 1906. Dødsårsaken er oppgitt til Debilitas Senilis. I følge den samme kirkeboken var han født i Fredrikshald i 1828.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Fr. Hjort oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 14.000 kroner og en branntakst på 16.270 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus og tillige Forretningslokale" på en etasje. Som sidebygning er det oppgitt en "Pakbod". Det er kun familien Hjort med en tjenestepike som bor på eiendommen, og de har fem rom og kjøkken til disposisjon.
Fornavn Etternavn Kjønn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested Nasjonalitet Trossamfund
Fredrik Hjorth m hf e Kjøbmand 1828 t n s
Fredrikke Hjorth k d ug Datter 1864 t n s
Nils Kristian Hjorth m s ug Handelsfuldmægtig 1866 t n s
Aksel Hjorth m s ug Fuldmægtig i Trælastforretn 1873 t n s
Mina Sofie Arons. k tj ug Tjenestepige 1866 Sverige Sverige s

 

* 1899

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 74 nr.96) dør Sofie Dorothea Hjort den 28.desember 1899. Dødsårsaken er oppgitt til lungebetendelse. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1831.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Frederik Hjorth(mann)

1828

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Sofie Dorothea Hjorth(kvinne)

1831

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Fredrikke Sofie Hjorth(kvinne)

1864

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nils Kristian Hjorth(mann)

1866

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anna Eleonore Hjorth(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Olga Hjorth(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Aksel Fredrik Hjorth(mann)

1873

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Ida Marie Olsen.(kvinne)

1867

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Fr. Hjorth registrert som eier av matrikkelen. Det bor ni personer på eiendommen, Fredrik Hjort med kone og seks barn pluss en tjenestepike.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Fredrik Hjorth 1828 M Fredrikshald Handelsmand
1 Sofie Dorothea Hjorth 1831 K Fredrikshald
1 Bertha Marie Hjorth 1859 K Fredrikshald
1 Fredrikke Sofie Hjorth 1864 K Fredrikshald
1 Nils Kristian Hjorth 1866 M Fredrikshald Handelsfuldmægtig
1 Anna Eleonore Hjorth 1867 K Fredrikshald
1 Olga Hjorth 1869 K Fredrikshald
1 Aksel Fredrik Hjorth 1873 M Fredrikshald
1 Hilma Johans. 1865 K Sverige Tjenestepige

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Kjøbm. Fredrik Hjorth oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 14.000 kroner og en branntakst på 14.960 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har også F. Hjorth som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Frederik Hjorth(mann)

1829

Fredrikshald

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Sophie Dorthea Hjorth*(kvinne)

1831

Fredrikshald

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Bertha Marie Hjorth*(kvinne)

1859

Fredrikshald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Frederikke Sophie Hjorth*(kvinne)

1864

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Niels Christian Hjorth*(mann)

1866

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Anna Eleonore Hjorth*(kvinne)

1867

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Olga Hjorth*(kvinne)

1869

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Axel Frederik Hjorth*(mann)

1873

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Ulrik Ludvigsen(mann)

1849

Skien

Handelsfuldmægtig ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Grethe Petrine Julie Lundberg(mann)

1857

Frederikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Alette Sophie Andreassen(kvinne)

1856

Bergs Præstegjeld

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Fr. Hjorth paa denne Gaard dateret 19. og tinglyst 27 .Januar 1865.

 

Ved folketellinga i 1865 så finner vi også familien Hjort på denne eiendommen.
Fornavn Etternavn Fam. stilling Yrke Siv. status Alder Kjønn Fødested
Frederik Hjorth Husfader Kjøbmand g 37 m Frederikshald
Sophie Hjorth* f Berg hans Kone g 34 k Frederikshald
Bertha Marie Hjorth deres Datter ug 7 k Frederikshald
Fredrikke Hjorth deres Datter ug 2 k Frederikshald
Frederik Hjorth deres Pleiesøn ug 13 m Frederikshald
Georgine Christiansd. deres Tjenestepige ug 25 k Frederikshald
Caroline f Wiig deres Tjenestepige ug 26 k Frederikshald
Otto Niels. deres Tjenestekarl ug 23 m Bergs Prgj.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om en familie med tjenestefolk på det som da var "gaard no.225 på Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Samuel Christian Fischer Huusbonde 52 I første ægteskab Capitaine ved syndenfieldske reg. M
Friderica Christiana Heusner Hans kone 38 I første ægteskab K
Hans Jacob Fischer Deres søn 1 M
Johan Daniel Fischer Deres søn 1 M
Cathrine Pauline Horn Tienestepiger 24 Ugift K
Dorthe Johansdtr Tienestepiger 25 Ugift KSist oppdatert 05.10.2022 23:20