Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Adelgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 93

Løpenummer i 1901 matrikkel: 146

Matrikkelnummer: 226a

Gårds og bruksnummer: 160/368

 
Foto:

 

Bygningene ble revet på 1960 tallet og eiendommen inngår i dag som en del av en parkeringsplass.

 

* 1992

 

* 1982

 

* 1968

 

 

* 1967

 

* 1966

 

 

* 1965

30.juni 1965 har Halden Arbeiderblad et lengre referat fra bystyret vedrørende bygging av bensinstasjoner i Adelgata og på Fisketorget.

Hele referatet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning, avh. 30/5- 1951 hvorved et areal 482,2 kvm stort utskilles fra d.e. Tinglyst 6/8-1951 Gitt matr.nr. 226a2 i grb. (grunnboekn)

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 5.

 

* 1939

 

* 1935

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra O.M. Alexandersson til fru Olga Klein for Kr. 43.500- Dat 3/10-1930 påført samtykke fra fylkesmann i Østfold til overdragelse i h.t. lov av 20/5 1927 om ektefellers formuesforhaold § 19. Dat 9/3-1931

 

* 1930

Alexanderson selger gården til fru Olga Josefine Klein i oktober 1930 for 43.500 kroner.

 

* 1928

 

* 1927

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

* 1923

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra feierinspektør Oscar M. Christiansen til H. Thue og G.R. Dahlin og fra disse til fru Sofie Sæther og fra henne igjen til O.M.Alexanderson for kr. 50000,- datert 10. april 1920

Kongelig resolution av 27. februar 1920 hvorved det tillates svensk statborger gaardbruker O.M. Alexanderson at ærhverve denne eiendom (226a) Tinglyst 16.april 1920

 

 

* 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra overlærer Harald Bakke til feierinspektør Oscar M. Christiansen for Kr. 38500,- dat 4/11-1918

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til overlærer Harald Bakke for 37000 kr dat 11 septbr 1916 (Aukt avh 24/3-16) Tinglyst 15. septbr. 1916

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og forretningslokale, Pølsemagerlokale i sidebygning div. nødv. Vedskur & Bageri i Bakbygning samt Privet". Det bor hele trettini personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Lovise Nilsen(kvinne)

1910-05-31

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Wiktoria Eklund(kvinne)

1910-02-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Fromholt Wilfred Lindberg(mann)

1877-10-12

Fredrikshald

hf g Pølsemagerforretning S

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Birgitte Lindberg(kvinne)

1880-03-08

Fredrikshald

hm g Hustru & Exped. i Forretn.

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Birger Wilfred Lindberg(mann)

1906-04-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ellen Birgitte Lindberg(kvinne)

1908-09-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Marie Bergersen(kvinne)

1843-02-04

Fredrikshald

fl - svigerm. e Svigermor

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Josefine Emilie Bergersen(kvinne)

1878-06-16

Fredrikshald

fl - svigerinde ug tj

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Lars Nilsen(mann)

1871-09-03

Sverige

hf g Stenhuggerformand

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Fredrikke Nilsen(kvinne)

1875-10-29

Fredrikshald

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Marcus Lauritz Nilsen(mann)

1895-07-03

Id

s ug Sømand

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ragnhild Constanse Nilsen(kvinne)

1897-07-20

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Alfhild Eugenie Nilsen(kvinne)

1899-04-15

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Vilhelm Nilsen(mann)

1901-05-22

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Dagmar Elisabet Nilsen(kvinne)

1905-09-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ruth Josefine Nilsen(kvinne)

1909-01-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Petrus Wang Pettersen(mann)

1880-05-30

Fredrikshald

hf g Barbermester

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Helene Josefine Pettersen(kvinne)

1872-04-04

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bjarne Wang Pettersen(mann)

1902-03-11

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Lilli Vilhelmine Pettersen(kvinne)

1904-06-22

Fredrikshald

d ug d

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Kaare Wang Pettersen(mann)

1907-01-01

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thor Wang Pettersen(mann)

1908-12-09

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Johan Alfred Thorsen(mann)

1865-03-02

Fredrikshald

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Thorsen(kvinne)

1868-05-07

Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thorvald Thorsen(mann)

1895-07-07

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thora Thorsen(kvinne)

1899-08-27

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Miriam Thorsen(kvinne)

1901-11-04

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jon Gotfred Thorsen(mann)

1904-06-02

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Haakon Henry Thorsen(mann)

1908-02-07

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Johan Alfred Eklund(mann)

1877-02-03

Sverige

hf g Stenkjører

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Kristine Eklund(kvinne)

1876-06-09

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Randi Gunvor Eklund(kvinne)

1905-01-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bertha Marie Hansen(kvinne)

1878-06-22

Id

hm ug Strygerske

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Astrid Dagmar Katrin Denisen %Hansen%(kvinne)

1899-07-08

Fredrikshald

d.d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Edvarda Kristiansen(kvinne)

1903-06-22

Fredrikshald

d.d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Kristine Olsen(kvinne)

1825-05-14

Id

fl Bestemor av No1 e forsørges av No1

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Karla Andrea Larsen(kvinne)

1883-11-20

Id

fl ug Sypige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anders Kristian Larsen(mann)

1885-04-11

Id

fl ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Melker Levin Johansen(mann)

1889-11-08

Sverige

el ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til pølsemager F. Lindberg for 23000,00 kr, dat 15. mai 1907, paa d.e. stor i følge maalebrev af 10/4 1907 212 m2

 

* 1904

 

Nechanor Hansen drev egen skofabrikk med samme navn. Dette var opprinnelig en liten bedrift hvor skoene ble laget for hånd. I 1895 startet han produksjon med noen få maskiner. Matrikkel 226a kjøpte han i 1896 og utvidet da bedriften så den ved århundreskiftet var oppe i ca. femti ansatte. Bedriften klarte ikke den økonomiske krisen som rammet industrien de første årene av 1900 tallet, og ble nedlagt i 1904.

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skotøifabrik. Nechanor Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 45.000 kroner og en branntakst på 45.430 kroner.

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer med forretningslokale til to butikker. I tillegg er det også en fabrikk i våningshuset. Eiendommen har også en sidebygning hvor det er "2 større Lagerum 2 Kontorer. 1 Støre Wærelse 1 Bageri 6 St?? Udhus". Våningshuset har også fire leiligheter, to i hver etasje.
Tre rom og kjøkken i 1.etg.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Olaus Lie m hf g Bagermester 1867 t n s
Othilde Lie k hm g Hustru 1872 t n s
Gudrun Lie k d ug Datter 1894 t n s
Olaug Lie k d ug Datter 1898 t n s
Aslaug Lie k d ug Datter 28.01.1900 t n s

Tre rom og kjøkken i 1.etg. + et kvistværelse
Iver Ivers. m hf e Kaf‚vært 1826 Berg Sm n s
Hildeborg Lars. k Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde 1845 Ødemark Sm n s

Fem rom og kjøkken i 2.etg.
Nechanar Hanss. m hf g Skofabrikant 1863 t n intet Samfund
Mathilde Hanss. k hm g Hustru 1860 Skien n s
Ågåt Hildore Hanss. k d ug Datter 1892 t n s
Moritz Nechanar Hanss. m s ug Søn 1894 t n s
Niels Mort?? Halvors. Hans. m b s ug Søn 1895 t n s
Hilma Anders. k tj ug Tjenestepige 1883 Sverige Sverige s

To rom og kjøkken i 2.etg. + et kvistværelse
Johan Arnt Hanss. m hf g Disponent for skotøifabrik 1837 Bottna n intet samfund
Caroline Hanss. k hm g Hustru 1834 Strømstad n s
Marie Anders. k tj ug Tjenestepige 1883 Sverige Svensk s

 

* 1896

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra Fritz Rasch til Skotøifabrikant Nechanor Hansen paa d.E. for Kr. 19000, dat 19/9 96

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi nitten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Ludvig Glerup Rasch(mann)

1834

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Laura Nicoline Johanne Rasch(kvinne)

1831

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Karin Rasch(kvinne)

1868

Göteborg

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Karl Adolf Georg Rasch(mann)

1872

Göteborg

Søn, Besøgende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Gottfred Rasch(mann)

1874

Partilleds Sogn i Sverige

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Hulda Karoline Karlsen(kvinne)

1868

Bergs Sogn Smaal.

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Alfred Rohde(mann)

1853

Lubeck

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anine Sofie Rohde(kvinne)

1857

Göteborg

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Laura Marie Rohde(kvinne)

1880

Mellerud. Sverige

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Georg Rohde(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Maria Rohde.(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Alma Olsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nilsine Anine Johannesen.(kvinne)

1872

Hvaløerne

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Carl Johan Nielsen(mann)

1828

Skee Sogn i Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Beata Sofie Nielsen(kvinne)

1840

Skee Sogn i Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anne Cathrine Nielsen(kvinne)

1871

Strömstad i Sverige

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Olivia Marie Nielsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Otto Charles Nielsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Carl Abel Nielsen(mann)

1884

Fredrekshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

* 1891

* 1890

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F.Rasch til O.M.Madsen paa 123 82/100 kvadratmeter af haugen for 400 Kr. Med forpliktelser for kjøber til Gjærdehold og til ikke at anbringe Vinduer mod Sælgerens Eiendom, ifald stykket bebygges. Denne parsel er tillagt Matr. No. 226b, ?? ?? dat 30 September 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi F. Rasch registrert som eier av matrikkelen. Det befinner seg atten personer på eiendommen, men en av disse har kun et midlertidig opphold. Alle personene er oppført med bolig i første etasje.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Alfred Rohde 1853 M Tyskland Trafikshef ved Dalslands Jernväg
1 Anine Sofie Rohde 1857 K Sverige
1 Laura Marie Rohde 1880 K Sverige
1 Georg Rohde 1883 M Fredrikshald
1 Cristine Sofie Jans. 1861 K Sverige
1 Berthe Marie Thomas. 1865 K Fredrikshald
1 August Anders. Solquist 1860 M Sverige Jernbanebetjent ved Dalslands Jernväg
1 Amanda Charlotte Solquist 1861 K Sverige
1 Thora Emilie Solquist 1885 K Fredrikshald
1 Fritz Rasch 1834 M Fredrikshald Bestyrer ved Haldens bryggeri
1 Laura Rasch 1831 K Fredrikshald
1 Jenny Rasch 1860 K Sverige Lærerinde ved Berles Skole
1 Karin Rasch 1868 K Sverige
1 Carl Adolf Georg Rasch 1872 M Sverige
1 Gottfred Rasch 1874 M Sverige
1 Ania @Anna@ Gunhilde Frølich 1812 K Fredrikstad Lærerinde ved ?? ?? skole Chrisitania (Midlertidig)
1 Amanda Christiane Hans. 1864 K Fredrikstad
1 Othilde Hans. 1861 K Fredrikshald

 

* 1879

 

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 10 nr.54) har innført kjøpmann Ole Rasch i Adelgaden som død den 25.juni 1879. Dødsårsaken er oppgitt til "Asthmatisk Hjertefeil". I følge samme kirkebok var han født i Eker i 1803.

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer Fritz Rasch oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 18.000 kr og en branntakst på 33.600 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi kun matrikkel 226. F. Rasch er oppgitt som eier av denne matrikkelen som det da bor tolv personer på.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Rasch(mann)

1803

Eker

hf e Kjøbmand

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Georgine Kristiansen(kvinne)

1842

Frederikshald

Tjenesepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Carl Dahl(mann)

1830

Fredrikstad

hf g Kaptein i Armeen

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Anna Bolette E. Dahl(kvinne)

1837

Frederikshald

Kone g Kone

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Kaja Katrine Dahl(kvinne)

1859

Frederikshald

d ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Ludvig Mik. Glükstad Dahl(mann)

1861

Frederikshald

s ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Carl Joh. Glükstad Dahl(mann)

1864

Frederikshald

s ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Kaja Dahl(kvinne)

1866

Frederikshald

d ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Anna Dahl(kvinne)

1873

Frederikshald

d ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Anne Bolette Sørensen(kvinne)

1855??

Fredrikstad

Tjenestepige ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Kaisa Marie Pettersen(kvinne)

1850

Sverige

Tjenestepige ug Kapt. C. Dahl

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

Bernhard Borgen(mann)

1833

Drammen

Leieboer ug Handelsmand

Fredrikshald: Adelgade

1875-12-31

 

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fritz Rasch til Frøken Clara Hallander paa et tykke af Matr. 226 Hauge hvilket er givet Matr. 226b medens Sælgerens Igjenhavende af Matr 226 har faaet Matr 226a, dateret 15. Januar og tinglyst 7 .Februar 1873

 

* 1872

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 226 ikke delt. Det bor ti personer på eiendommen og disse er registrert som en boenhet. Mye kan tyde på at dette ikke er korrekt, men at disse personen skulle vært delt på to familier.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
1 Ole Rasch Husfader Kjøbmand e 63 m Drammen
2 Sophie Klem Frøken ug 59 k Kjøbenhavn
3 Sophie Johanes. Tjenestepige ug 33 k Frederikshald
4 Carl Dahl Husfader Lieutenant g 36 m Frederikstad
5 Anna Bolette Dahl* f Glükstad hans Kone g 29 k Frederikshald
6 Kaja Kathrine Dahl deres Datter ug 7 k Frederikshald
7 Ludvig Mikael Dahl deres Søn ug 5 m Frederikshald
8 Carl Johan Dahl deres Søn ug 2 m Frederikshald
9 Anne Marie Andersd. Tjenestepige ug 47 k Sverrig Methodist
10 Emilie Kathrine Eilerts. Tjenestepige ug 26 k Hvaløerne

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra O.J. Rasch til Fritz Rasch paa Gaarden Matr. 226 med Tilhørende, dateret 16 og tinglyst 19. Febr. 1865

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Oberstleitnant J.T ?? til Handelsmand OleRasch paa Tomt af denne Gaard hvilken Tomt ifølge Attest thl. 19 April 1820 er bebygget. Tinglyst 6. Novbr. 1826

 

* 1816

 

* 1810

 

 

 

* 1801

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.226.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jochum Carl Bisgaard Huusbonde 53 I første ægteskab Inkassator M
Christiana Sophia Harbou Hans kone 58 I første ægteskab K
Christine Henne Hendes søsterdatter 18 Ugift Huus jomfrue K
Cathrine Eriksdtr Tienestefolk 40 Ugift K
Giertrud Olsdtr Tienestefolk 36 Ugift K
Jens Hansen Tienestefolk 25 Ugift M
Lars Gulbrandsen Tienestefolk 11 Ugift M


Sist oppdatert 20.10.2023 19:53