Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Adelgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 93

Løpenummer i 1901 matrikkel: 146

Matrikkelnummer: 226a

Gårds og bruksnummer: 160/368

 
Foto:

 

Bygningene ble revet på 1960 tallet og eiendommen inngår i dag som en del av en parkeringsplass.

 

* 1992

 

* 1982

 

* 1968

 

 

* 1967

 

* 1966

 

 

* 1965

30.juni 1965 har Halden Arbeiderblad et lengre referat fra bystyret vedrørende bygging av bensinstasjoner i Adelgata og på Fisketorget.

Hele referatet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning, avh. 30/5- 1951 hvorved et areal 482,2 kvm stort utskilles fra d.e. Tinglyst 6/8-1951 Gitt matr.nr. 226a2 i grb. (grunnboekn)

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 5.

 

* 1939

 

* 1935

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra O.M. Alexandersson til fru Olga Klein for Kr. 43.500- Dat 3/10-1930 påført samtykke fra fylkesmann i Østfold til overdragelse i h.t. lov av 20/5 1927 om ektefellers formuesforhaold § 19. Dat 9/3-1931

 

* 1930

Alexanderson selger gården til fru Olga Josefine Klein i oktober 1930 for 43.500 kroner.

 

* 1928

 

* 1927

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

* 1923

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra feierinspektør Oscar M. Christiansen til H. Thue og G.R. Dahlin og fra disse til fru Sofie Sæther og fra henne igjen til O.M.Alexanderson for kr. 50000,- datert 10. april 1920

Kongelig resolution av 27. februar 1920 hvorved det tillates svensk statborger gaardbruker O.M. Alexanderson at ærhverve denne eiendom (226a) Tinglyst 16.april 1920

 

 

* 1919

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra overlærer Harald Bakke til feierinspektør Oscar M. Christiansen for Kr. 38500,- dat 4/11-1918

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til overlærer Harald Bakke for 37000 kr dat 11 septbr 1916 (Aukt avh 24/3-16) Tinglyst 15. septbr. 1916

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og forretningslokale, Pølsemagerlokale i sidebygning div. nødv. Vedskur & Bageri i Bakbygning samt Privet". Det bor hele trettini personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Lovise Nilsen(kvinne)

1910-05-31

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Wiktoria Eklund(kvinne)

1910-02-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Fromholt Wilfred Lindberg(mann)

1877-10-12

Fredrikshald

hf g Pølsemagerforretning S

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Birgitte Lindberg(kvinne)

1880-03-08

Fredrikshald

hm g Hustru & Exped. i Forretn.

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Birger Wilfred Lindberg(mann)

1906-04-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ellen Birgitte Lindberg(kvinne)

1908-09-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Marie Bergersen(kvinne)

1843-02-04

Fredrikshald

fl - svigerm. e Svigermor

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Josefine Emilie Bergersen(kvinne)

1878-06-16

Fredrikshald

fl - svigerinde ug tj

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Lars Nilsen(mann)

1871-09-03

Sverige

hf g Stenhuggerformand

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Fredrikke Nilsen(kvinne)

1875-10-29

Fredrikshald

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Marcus Lauritz Nilsen(mann)

1895-07-03

Id

s ug Sømand

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ragnhild Constanse Nilsen(kvinne)

1897-07-20

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Alfhild Eugenie Nilsen(kvinne)

1899-04-15

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Vilhelm Nilsen(mann)

1901-05-22

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Dagmar Elisabet Nilsen(kvinne)

1905-09-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ruth Josefine Nilsen(kvinne)

1909-01-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Petrus Wang Pettersen(mann)

1880-05-30

Fredrikshald

hf g Barbermester

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Helene Josefine Pettersen(kvinne)

1872-04-04

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bjarne Wang Pettersen(mann)

1902-03-11

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Lilli Vilhelmine Pettersen(kvinne)

1904-06-22

Fredrikshald

d ug d

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Kaare Wang Pettersen(mann)

1907-01-01

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thor Wang Pettersen(mann)

1908-12-09

Fredrikshald

s ug s

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Johan Alfred Thorsen(mann)

1865-03-02

Fredrikshald

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Thorsen(kvinne)

1868-05-07

Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thorvald Thorsen(mann)

1895-07-07

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Thora Thorsen(kvinne)

1899-08-27

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Miriam Thorsen(kvinne)

1901-11-04

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jon Gotfred Thorsen(mann)

1904-06-02

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Haakon Henry Thorsen(mann)

1908-02-07

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Johan Alfred Eklund(mann)

1877-02-03

Sverige

hf g Stenkjører

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Kristine Eklund(kvinne)

1876-06-09

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Randi Gunvor Eklund(kvinne)

1905-01-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bertha Marie Hansen(kvinne)

1878-06-22

Id

hm ug Strygerske

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Astrid Dagmar Katrin Denisen %Hansen%(kvinne)

1899-07-08

Fredrikshald

d.d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Martha Edvarda Kristiansen(kvinne)

1903-06-22

Fredrikshald

d.d ug

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Kristine Olsen(kvinne)

1825-05-14

Id

fl Bestemor av No1 e forsørges av No1

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Karla Andrea Larsen(kvinne)

1883-11-20

Id

fl ug Sypige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anders Kristian Larsen(mann)

1885-04-11

Id

fl ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Melker Levin Johansen(mann)

1889-11-08

Sverige

el ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til pølsemager F. Lindberg for 23000,00 kr, dat 15. mai 1907, paa d.e. stor i følge maalebrev af 10/4 1907 212 m2

 

* 1904

Nechanor Hansen drev egen skofabrikk med samme navn. Dette var opprinnelig en liten bedrift hvor skoene ble laget for hånd. I 1895 startet han produksjon med noen få maskiner. Matrikkel 226a kjøpte han i 1896 og utvidet da bedriften så den ved århundreskiftet var oppe i ca. femti ansatte. Bedriften klarte ikke den økonomiske krisen som rammet industrien de første årene av 1900 tallet, og ble nedlagt i 1904.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skotøifabrik. Nechanor Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 45.000 kroner og en branntakst på 45.430 kroner.

 

* 1903

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer med forretningslokale til to butikker. I tillegg er det også en fabrikk i våningshuset. Eiendommen har også en sidebygning hvor det er "2 større Lagerum 2 Kontorer. 1 Støre Wærelse 1 Bageri 6 St?? Udhus". Våningshuset har også fire leiligheter, to i hver etasje.
Tre rom og kjøkken i 1.etg.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Olaus Lie m hf g Bagermester 1867 t n s
Othilde Lie k hm g Hustru 1872 t n s
Gudrun Lie k d ug Datter 1894 t n s
Olaug Lie k d ug Datter 1898 t n s
Aslaug Lie k d ug Datter 28.01.1900 t n s

Tre rom og kjøkken i 1.etg. + et kvistværelse
Iver Ivers. m hf e Kaf‚vært 1826 Berg Sm n s
Hildeborg Lars. k Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde 1845 Ødemark Sm n s

Fem rom og kjøkken i 2.etg.
Nechanar Hanss. m hf g Skofabrikant 1863 t n intet Samfund
Mathilde Hanss. k hm g Hustru 1860 Skien n s
Ågåt Hildore Hanss. k d ug Datter 1892 t n s
Moritz Nechanar Hanss. m s ug Søn 1894 t n s
Niels Mort?? Halvors. Hans. m b s ug Søn 1895 t n s
Hilma Anders. k tj ug Tjenestepige 1883 Sverige Sverige s

To rom og kjøkken i 2.etg. + et kvistværelse
Johan Arnt Hanss. m hf g Disponent for skotøifabrik 1837 Bottna n intet samfund
Caroline Hanss. k hm g Hustru 1834 Strømstad n s
Marie Anders. k tj ug Tjenestepige 1883 Sverige Svensk s

 

* 1896

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra Fritz Rasch til Skotøifabrikant Nechanor Hansen paa d.E. for Kr. 19000, dat 19/9 96

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi nitten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Ludvig Glerup Rasch(mann)

1834

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Laura Nicoline Johanne Rasch(kvinne)

1831

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Karin Rasch(kvinne)

1868

Göteborg

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Karl Adolf Georg Rasch(mann)

1872

Göteborg

Søn, Besøgende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Gottfred Rasch(mann)

1874

Partilleds Sogn i Sverige

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Hulda Karoline Karlsen(kvinne)

1868

Bergs Sogn Smaal.

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Alfred Rohde(mann)

1853

Lubeck

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anine Sofie Rohde(kvinne)

1857

Göteborg

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Laura Marie Rohde(kvinne)

1880

Mellerud. Sverige

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Georg Rohde(mann)

1883

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Maria Rohde.(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Alma Olsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Nilsine Anine Johannesen.(kvinne)

1872

Hvaløerne

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Carl Johan Nielsen(mann)

1828

Skee Sogn i Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Beata Sofie Nielsen(kvinne)

1840

Skee Sogn i Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anne Cathrine Nielsen(kvinne)

1871

Strömstad i Sverige

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Olivia Marie Nielsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Otto Charles Nielsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Carl Abel Nielsen(mann)

1884

Fredrekshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1890

 

* 1885

Tilleie.

Til Fabrik, Lager eller Værksted udleies fra Høsten eller før, om saa ønskes, i min Gaard i Adelgaden et Lokale, som tidligere har været benyttet til Tobaksfabrik. Nærmere meddeler

Fritz Rasch.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F.Rasch til O.M.Madsen paa 123 82/100 kvadratmeter af haugen for 400 Kr. Med forpliktelser for kjøber til Gjærdehold og til ikke at anbringe Vinduer mod Sælgerens Eiendom, ifald stykket bebygges. Denne parsel er tillagt Matr. No. 226b, ?? ?? dat 30 September 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi F. Rasch registrert som eier av matrikkelen. Det befinner seg atten personer på eiendommen, men en av disse har kun et midlertidig opphold. Alle personene er oppført med bolig i første etasje.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Alfred Rohde
1853
Tyskland - - - Trafikshef
002 Anine Sofie Rohde
1857
Sverige - - - -
003 Laura Marie Rohde
1880
Sverige - - - -
004 Georg Rohde
1883
Fredrikshald - - - -
005 Cristine Sofie Jansen
1861
Sverige - - - -
006 Berthe Marie Thomasen
1865
Fredrikshald - - - -
007 August Andersen Solquist
1860
Sverige - - - Jernbanebetjent
008 Amanda Charlotte Solquist
1861
Sverige - - - -
009 Thora Emilie Solquist
1885
Fredrikshald - - - -
010 Fritz Rasch
1834
Fredrikshald - - - Bestyrer
011 Laura Rasch
1831
Fredrikshald - - - -
012 Jenny Rasch
1860
Sverige - - - Lærerinde
013 Karin Rasch
1868
Sverige - - - -
014 Carl Adolf Georg Rasch
1872
Sverige - - - -
015 Gottfred Rasch
1874
Sverige - - - -
016 Ania@Anna Gunhilde Frølich
1812
Fredrikstad mt - - Lærerinde
017 Amanda Christiane Hansen
1864
Fredrikstad - - - -
018 Othilde Hansen
1861
Fredrikshald - - - -

 

* 1881

 

* 1880

 

* 1879

 

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 10 nr.54) har innført kjøpmann Ole Rasch i Adelgaden som død den 25.juni 1879. Dødsårsaken er oppgitt til "Asthmatisk Hjertefeil". I følge samme kirkebok var han født i Eker i 1803.

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer Fritz Rasch oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 18.000 kr og en branntakst på 33.600 kroner.

 

* 1875

 

 

I folketellinga i 1875 finner vi kun matrikkel 226. F. Rasch er oppgitt som eier av denne matrikkelen som det da bor tolv personer på.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ole Rasch
1
1803
Eker b hf e Kjøbmand
002 Georgine Kristiansen
1
1842
Frederikshald b Tjenesepige ug Tjenestepige
003 Carl Dahl
2
1830
Fredrikstad b hf g Kaptein i Armeen
004 Anna Bolette E. Dahl
2
1837
Frederikshald b Kone g Kone
005 Kaja Katrine Dahl
2
1859
Frederikshald b d ug Kapt. C. Dahl
006 Ludvig Mik. Glükstad Dahl
2
1861
Frederikshald b s ug Kapt. C. Dahl
007 Carl Joh. Glükstad Dahl
2
1864
Frederikshald b s ug Kapt. C. Dahl
008 Kaja Dahl
2
1866
Frederikshald b d ug Kapt. C. Dahl
009 Anna Dahl
2
1873
Frederikshald b d ug Kapt. C. Dahl
010 Anne Bolette Sørensen
2
1855??
Fredrikstad b Tjenestepige ug Kapt. C. Dahl
011 Kaisa Marie Pettersen
2
1850
Sverige b Tjenestepige ug Kapt. C. Dahl
012 Bernhard Borgen
3
1833
Drammen b Leieboer ug Handelsmand

 

 

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fritz Rasch til Frøken Clara Hallander paa et Stykke af Matr. 226 Hauge hvilket er givet Matr. 226b medens Sælgerens Igjenhavende af Matr 226 har faaet Matr 226a, dateret 15. Januar og tinglyst 7 .Februar 1873

 

 

 

* 1872

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har disse personene på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ole Rasch
1
1803
Drammen - hp Enke Kjøbmand
002 M.S. Klem
1
1807
Aarhus - - Ugift Frøken
003 H. Andersen
1
1840
Fredrikshald - tj Ugift Tjenestepige
004 C.J. Dahl
2
1830
Fredrikstad - hp Gift Kaptein
005 A.B.E. Dahl
2
1837
Fredrikshald - hu Gift Frue
006 K.K. Dahl
2
1859
Fredrikshald - d Ugift Barn
007 L.M.Gl. Dahl
2
1861
Fredrikshald - s Ugift Barn
008 C.J.Gl. Dahl
2
1864
Fredrikshald - s Ugift Barn
009 K. Dahl
2
1866
Fredrikshald - d Ugift Barn
010 J.O. Larsen
2
1840
Fredrikshald - tj Ugift Tjenestepige
011 M. Olsen
2
1843
Skjeberg Sogn - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 226 ikke delt. Det bor ti personer på eiendommen og disse er registrert som en boenhet. Mye kan tyde på at dette ikke er korrekt, men at disse personen skulle vært delt på to familier.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
1 Ole Rasch Husfader Kjøbmand e 63 m Drammen
2 Sophie Klem Frøken ug 59 k Kjøbenhavn
3 Sophie Johanes. Tjenestepige ug 33 k Frederikshald
4 Carl Dahl Husfader Lieutenant g 36 m Frederikstad
5 Anna Bolette Dahl* f Glükstad hans Kone g 29 k Frederikshald
6 Kaja Kathrine Dahl deres Datter ug 7 k Frederikshald
7 Ludvig Mikael Dahl deres Søn ug 5 m Frederikshald
8 Carl Johan Dahl deres Søn ug 2 m Frederikshald
9 Anne Marie Andersd. Tjenestepige ug 47 k Sverrig Methodist
10 Emilie Kathrine Eilerts. Tjenestepige ug 26 k Hvaløerne

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra O.J. Rasch til Fritz Rasch paa Gaarden Matr. 226 med Tilhørende, dateret 16 og tinglyst 19. Febr. 1865

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Oberstleitnant J.T ?? til Handelsmand OleRasch paa Tomt af denne Gaard hvilken Tomt ifølge Attest thl. 19 April 1820 er bebygget. Tinglyst 6. Novbr. 1826

 

* 1816

 

* 1810

 

 

 

* 1801

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.226.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jochum Carl Bisgaard Huusbonde 53 I første ægteskab Inkassator M
Christiana Sophia Harbou Hans kone 58 I første ægteskab K
Christine Henne Hendes søsterdatter 18 Ugift Huus jomfrue K
Cathrine Eriksdtr Tienestefolk 40 Ugift K
Giertrud Olsdtr Tienestefolk 36 Ugift K
Jens Hansen Tienestefolk 25 Ugift M
Lars Gulbrandsen Tienestefolk 11 Ugift M


Sist oppdatert 11.05.2024 21:26