Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Bakbanken 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 416

Løpenummer i 1901 matrikkel: 325

Matrikkelnummer: 478b

Gårds og bruksnummer: 62/273

 
 

 

* 1988

 

* 1987

Da halden Arbeiderblad publiserte dette bildet 8. januar 1987 var billedteksten:

HABO ville rive Bakbanken 3 og flere andre bygninger i området for å bygge 14 til 16 nye boliger på Banken.

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Bakbanken 3.

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Bernhard Kristoffersen til fru Hilda Bakke f. 26/4 91 for Kr. 16000,- dat 1/5-37 Pantebok AI tinglyst 3/5-37

 

* 1931

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Marie Fredrikke
1857
sydame Bakbanken 3
Christoffersen Bernhard
1869
Formann Bakbanken 3
Christoffersen Marie 
1870
g.m. formann Bakbanken 3
Fernløw Jenny
1902
fotograf Bakbanken 3
Johannesen, / Johansen Valborg Marie
1861
sydame Bakbanken 3
Mathisen Alfride Nathalie
1881
strikkerske Bakbanken 3
Mathisen Josefine
1851
g.m. fhv. tomtearbeider Bakbanken 3
Mathisen Olaus
1851
fhv. tomtearbeider Bakbanken 3

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Ingebret Jensen hvorved den arv som tilfalder hans datter Marie, hans sønnedøtre Hildegard og Bergljot skal være disses særeie. Dat. 12/6 1917. Som executor testamenti indsættes overretssakfører Jon Gudbrandsen. Tinglyst 29 mai 1923

Skjøte fra overretsakfører Jon Gudbrandsen som executor testamenti i boet efter avdøde Engebret Jensen til fru Marie Kristoffersen for Kr. 14000,-. Dat. 17 juli 1923 (iftlg. kartforretning av 12/4 1905 er eiendommen 144 m2) Tinglyst 3 august 1923

Ektepakt og testamente mellem ektefellerne forman Bernhard Wilhelm Christoffersen og hustru Marie Josefine født Jensen hvorved d.e. overføres og skjøtes til fellesboet og blir ditto ansvarlig for gjælden på eiendommen. Hustruen beholder fremdeles sit Særeie av hvilket hun nu har i behold kr. 6065,50. - Dat. 5/9-1923. Tinglyst 7 september 1923

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter på Bakbanken 3.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Olaves Mathisen
1
1851-06-27
Varteig - hp g Arbeider i Saugbruksforeningens Materialutsalg
002 Josefine Mathisen
1
1852-05-01
Sverige - hu g Husmor
003 Alfride Natalie Mathisen
1
1881-08-03
Fredrikshald - d ug Strikkerske, hjemmearbeide
004 Jenny Constanse Fernløw
1
1902-12-18
Fredrikshald - pleiedatter ug Fotografelev
 
         
001 Olava Johannesen
2
1833-06-22
Fredrikshald - hp e Alderdomspension
002 Valborg Johannesen
2
1861-12-14
Fredrikshald - d ug Syerske s.a.
003 Marie Frederikke Andersen
2
1857-11-13
Fredrikshald - Har beboelsesleilighet og husholdning sammen med nr. 1 og 2 e Syerske s.a.
 
         
001 Engebret Jensen
3
1833-03-29
Berg, Østf. - hp e Fhv. Tømmermand. Gaardeier
 
         
001 Bernhard V. Kristoffersen
4
1869-12-18
Fredrikshald - hp g Formand i Trærenseriet (Cellulosefabrikken)
002 Marie Kristoffersen
4
1870-04-09
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Ragni Marie Kristoffersen
4
1898-01-10
Fredrikshald - d, b, er for tiden uten fast plads og er derfor hjemme paa besøk ug Enepike

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og et uthus på matrikkelen. Huset har fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 14 kr pr. mnd.          

Olava Johansen(kvinne)

1833-06-22

Fredrikshald

hm e husmor fors sjømand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Valborg Johannesen(kvinne)

1861-12-14

Fredrikshald

d ug syerske

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Marie Andersen(kvinne)

1857-11-13

Fredrikshald

el e syerske

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

1.etg 15 kr pr. mnd.          

Olaus Mathissen(mann)

1851-06-27

Varteig

hf g høvleriarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Josefine Mathissen(kvinne)

1852-05-01

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Alfride Mathissen(kvinne)

1881-08-03

Fredrikshald

d ug Strikning

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Jenny Fernløv(kvinne)

1902-12-18

Fredrikshald

pld ug pld Sydame!!

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

2.etg eget hus          

Ingebret Jensen(mann)

1833-03-29

Berg Smaalen.

hf ug Verft Tømmermand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

2.etg 14 kr pr. mnd          

Bernhardt Kristoffersen(mann)

1869-12-18

Fredrikshald

hf g celulosearbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Marie Kristoffersen(kvinne)

1870-04-09

Fredrikshald

hm g hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Ragni Kristoffersen(kvinne)

1898-01-10

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Marie Fredrikke
1857
enke
Hansen Kristian Marinius
1861
Styrmand
Jensen Engebret
1833
tømmermand
Jensen Karen
1837
g.m. tømmermand
Johannesen Olava Johanne
1833
enke
Johannesen Valborg Marie 
1862
pige
Olsen Anette Marie 
1871
g.m. klyvskjærer
Olsen Karl Marinius
1871
Klyvskjærer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bagbankgaden / Rødsberg Plads Engebret Jensen 6.000 7.150  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det et våningshus på to etasjer med fire leiligheter og et uthus som er registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Engebret Jens.(mann)

1833

Bergsogn Sml

hf g Tømmermand

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Karn Jens.(kvinne)

1837

Bergsogn Sml

hm g Husmor

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

1.etg          

Olava Johannes.(kvinne)

1833

Fredrikshald kjøpstad

hm e fattig understøttelse

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Valborg Johannes.(kvinne)

1861

Fredrikshald kjøpstad

d ug syerske

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Marie Anders.(kvinne)

1857

Fredrikshald kjøpstad

el e syerske

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

2.etg          

Sigurd Paul Strøm(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Anna Marie Strøm(kvinne)

1870

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Sigrid Mariam Strøm(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter barn

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

2.etg          

Carl Marinius Ols.(mann)

1871-03-01

Fredrikshald kjøpstad

hf g Klyvsjærer paa høvleri

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

Anette Marie Ols.(kvinne)

1871-01-01

Fredriksstad Sm

hm g Husgjerning %Hustru%

Fredrikshald: Rødbjergs Plads

1900-12-03

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (M.Ingebretsen) til Engebret Jensen for 1900 Kr dat 21/5-90 thinglæst 23 Mai 1890

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Johannesen Holdt til Styrmand Martin Ingebretsen for Kr. 2000,00, dateret 12 Juli 1886 Thinglæst 13 Juli 1886

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er H. Johannesen som eier matrikkelen - og at det bor ni personer her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaves Engebretsen(mann)

1816

Bergs Prestegjeld

Kjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Engebretsen(mann)

1856

Fr.hald

Arb

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Engebretsen(mann)

1858

Fr.hald

Arb

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Engebretsen(mann)

1860

Fr.hald

Kjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Engebretsen(mann)

1868

Fr.hald

Kjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Engebretsen(kvinne)

1824

Bergs Prestegjeld

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christoffer Engebretsen(mann)

1818

Bergs Prestegjeld

Skomager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Engebretsen(kvinne)

1824

Skjeber Prestegjeld

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Engebretsen(mann)

1857

Fr.hald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Handelsm. Hans Johannesen Holt 1.400 1.320  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Hans Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Der kan vi også se at Olaves Ingebretsen har tre hester på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Ingebretsen(mann)

1822

Berg

hf g Kjører

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Johanne Ingebretsen(kvinne)

1828

Berg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Andreas Ingebretsen(mann)

1859

Fr.hald

s ug Tjenestegut

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

August Ingebretsen(mann)

1860

Fr.hald

s ug Tjenestegut

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Gunerius Ingebretsen(mann)

1865

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Johannes Ingebretsen(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Syver Halvorsen(mann)

1842

Fr.hald

tj ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Christoffer Ingebretsen(mann)

1821

Berg

hf g Skomager

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anne Ingebretsen(kvinne)

1824

Skeberg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Anton Ingebretsen(mann)

1853

Fr.hald

s ug Skomager

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Martin Ingebretsen(mann)

1857

Fr.hald

s til C. Ingebretsen ug Sømand

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Gunne Ingebretsen(mann)

1860

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Hanna Ingebretsen(kvinne)

1863

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

Andreas Hansen(mann)

1836

Fr.hald

Logerende ug Tobakspinder

Fredrikshald: Strandgade

1875-12-31

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skomagermester Hans Christoffersen til Handelsmand Hans Johannesen paa Andel af MaN 478 med paastaaende Bygninger, hvilken Andel der udgjør 347 kvadrat Alen, er given MaN 478b medens Christoffersens igjenhavende del har faaet MaN 478a. dateret 24. Septhr. og thinglæst 8. Oktober 1872

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Christophersen til Skomager Hans Christoffersen paa Gaard MaN 478 med Tomt og Tilliggelser, dateret 17. og thinglæst 18 Marts 1870

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var matrikkelen ikke delt. På skjemaet for matrikkel 478 er det O.T.Bugge som har underskrevet for Olaves Engebretsen. Tjuetre personer var hjemmehørende på eiendommen i 1865.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Olaves Engebretsen(mann)

1821*

Bergs Prgj.

Husfader g Leier, Kjører

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Johanne Bolette Andersdatter(kvinne)

1814*

Bergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Christian Pettersen(mann)

1856*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Andreas Edvard Pettersen(mann)

1858*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

August Pettersen(mann)

1860*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Gunerius Pettersen(mann)

1864*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Gunne Andersen(mann)

1844*

Bergs Prgj.

Logerende ug Dagarb ved Kjøring

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Berte Kirstine Hansen(kvinne)

1812*

Frederikshald

Kone g Leierske, Fattiglem

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Hans Marinius Emil Wahl(mann)

1854*

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Christoffer Engebretsen(mann)

1819*

Bergs Prgj.

Husfader g Leier, forskj. Dagarbeide

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Anne Sofie Olsdatter(kvinne)

1824*

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Martin Christoffersen(mann)

1857*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Gunne Christoffersen(mann)

1859*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Hanna Christoffersen(kvinne)

1863*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Andreas Ingevold Hansen(mann)

1835*

Frederikshald

Logerende ug Tobaksarbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Jacob Andersen Solberg(mann)

1810*

Id Prgj.

Husfader g Leier, forskj. Dagarbeide

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Anne Christine Johannesdatter(kvinne)

1816*

Aremarks Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Andreas Peter Jacobsen(mann)

1846*

Frederikshald

Deres Søn ug forsk. Dagarbeide

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Jens Christian Jacobsen(mann)

1849*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Ole Martin Jacobsen(mann)

1851*

Id Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Oscar Jacobsen(mann)

1854*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Carl Johan Jacobsen(mann)

1856*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

Hans Jacob Jacobsen(mann)

1858*

Tune Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865-12-31

 

* 1844

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.A.Mamen til Engebreth Christophersen paa Gaard MaN 478 med Tomt, dateret 1. og thinglæst 7. Oktober 1844

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har seks personer på matrikkel 478 i Strand Gaden i Nordre Friderichshald.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Berg(mann)

1737*

Huusbonde Gift 2dn gang Muurmester

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Marthe Olsdatter(kvinne)

1741*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Erich Sørensen(mann)

1771*

Hans søn Ugift Styrmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Andreas Sørensen(mann)

1773*

Mandens søn Ugift Muurmester

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Ole Sørensen(mann)

1785*

Begges søn Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

Christine Høymark(kvinne)

1736*

Logerende Enke 1te gang Skrædderske

Friderichshald: Strand Gaden

1801-02-01

 

Sist oppdatert 22.03.2023 11:56