Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blekergata 3

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 843

Løpenummer i 1901 matrikkel: 628

Matrikkelnummer: 642

Gårds og bruksnummer: 66/255

 
Foto: SW 16.februar 2003


* 2017

 

* 1990

22. deseber 1990 kunne Halden Arbeiderblad fortelle at Bjørg og Reidar Johansen i Blekergata 3 hadde vunnet halve "Julius".

Hele reportasejn kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1979

 

* 1974

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1954

Utdrag fra panteregister: (følgende er ikke ført inn som tinglyst, men kun som et notat bak skjøtet i 1912)

Uskiftebev. meddelt Julie Anette Nilsen 3/5 1954

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Blekergata 3.

 

* 1944

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Emanuelsen Maren Lovise
1860
enkefru Blegergata 3
Emanuelsen Fritjof
1898
reiseeffektarbeider Blegergata 3
Nilsen Hans Petter
1870
sorteret Blegergata 3
Nilsen Julie Anette
1875
g.m. sorterer Blegergata 3
Nilsen Astrid Marie
1896
gardinarbeider Blegergata 3
Nilsen Helen Janette
1898
kontordame Blegergata 3

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Magistraten om at disponent Wilh. Klein i 1912 var berettiget til at tegne firmaet Saugbrugsforeningen. Dat 15/3-20 tinglyst 16 mars 1920.

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Blekergata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Petter Nilsen
1
1870-06-14
Fredrsh - hp g Sorterer
002 Julie Nilsen
1
1875-01-10
Sarpsborg - hu g Husmor
003 Astrid Marie Nilsen
1
1896-03-20
Fredrikshald - d ug Gardinsyerske
004 Helene Jeanette Nilsen
1
1898-01-13
Fredrikshald - d ug Kontordame
005 Karl August Nilsen
1
1900-10-20
Fr.hald - s ug Sjømand
006 Ingeborg Nilsen
1
1902-05-14
Fr.hald - d ug Forretningsdame
007 Nils Nilsen
1
1904-10-03
Fr.hald - s ug Reiseeffektarbeider
 
         
001 Maren Louise Emanuelsen
2
1860-03-30
Sarpsborg - hp e Husmor for barn
002 Harald Emanuelsen
2
1893-03-30
Fr.hald - s ug Bryggeriarbeider
003 Marie Louise Emanuelsen
2
1897-03-07
Fr.hald - d ug Hushjælp
004 Fridtjof Emanuelsen
2
1898-10-24
Fredrikshald - s ug Reiseeffektarb.

 

 

* 1919

Sorterer Hans Nilsen

anbefales av formandskapet garanti for et laan i boligbanken paa kr. 300 med pant i Blekergaten 3 med prioritet efter tidligere boligbanklaan tilrest kr. 1807.84

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Saugbrugsforeningen ved disponent W.Klein til sorterer Hans Nilsen for kr. 2300,00, dat. 31/8-12 (Iflg. maalebrev av 17/9-12 indeholder tomten 301 m²) tinglyst 20 septbr. 1912

 

*1910

Ved folketellinga i 1910 er det et våningshus på en etasje og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 5 kr pr mnd          

Lars Emanuelsen(mann)

1856-01-01

Id

hf g Høvelri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Maren Emanuelsen(kvinne)

1860.03@05.30

Sasborg

hm g Husmor

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Georg Emanuelsen(mann)

1890-01-05

Fredrikshald

s ug Brygeri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Harald Emanuelsen(mann)

1892-03-30

Fredrikshald

s ug Brygeri arbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Inga Emanuelsen(kvinne)

1894-04-20

Fredrikshald

d ug Arbeids Ledig

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Marie Emanuelsen(kvinne)

1896-03-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Fritiof Emanuelsen(mann)

1898-09-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

1.etg 4 kr pr mnd          

Hans P. Nilsen(mann)

1870-06-01

Fredrikshald

hf g Saugbruksarbeider

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Julie Nilsen(kvinne)

1875-01-10

Sarpsborg

hm g husmor

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Astrid M. Nilsen(kvinne)

1895-03-20

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Helene S. Nilsen(kvinne)

1897-01-13

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Carl August Nilsen(mann)

1899-10-20

Fredrikshald

s ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Ingeborg Nilsen(kvinne)

1901-05-14

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Nils Nilsen(mann)

1903-10-06

Fredrikshald

s ug skolebarn

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Josefine Martine
1854
g.m. Bryggearbeider
Andersen Martin Theodor
1849
bryggearbeider
Emanuelsen Lars Gunerius
1854
sorterer
Emanuelsen Maren Lovise
1860
g.m. sorterer 
Johnsen Petter Olaves
1837
bryggearbeider
Knudsen Olava
1856
tændstikarbeiderske

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kr. og en branntakst på 4.260 kr. Som merknad var det notert - arbeiderbolig.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus" på en etasje og en uthusbygning på eiendommen. Det er registrert tre boenheter på eiendommen, alle på kun ett rom. Følgende personer bor i de tre rommene.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad
Lars Gunerius Emanuels. m hf g Bordhus Arbeider 01.01.1856 Id Sm n s
Marn Lovis Lars. k hm g Husmoder 30.03.1860 Sasborg Sm n s
Augus Marinus Emanuels. m s ug Losser ved Rænden 08.10.1884 t n s
Oskar Emil Emanuels. m s ug Intet 22.02.1886 t n s
Kristian Robert Emanuels. m s ug Intet 16.12.1888 t n s
Lorns Georg Emanuels. m s ug Intet 05.01.1890 t n s
Harald Emanuels. m s ug Intet 30.03.1892 t n s
Inga Sofie Emanuels. k d ug Intet 29.04.1894 t n s
Marie Lovise Emanuels. k d ug Intet 07.03.1896 t n s
Fritiof Emanuels. m s ug Intet 23.10.1898 t n s
!! Emanuels.* k d ug Intet 09.09.1900 t n s Udøbt

Martin Anders. m hf Tomtearbeider 1849 t Frhald n s
Josefine Anders. k hm 1854 t Frhald n s
Marie Anders. k d Fabrikarbeider Fyrstikfabr hersteds 1886 t Frhald n s
Anna Anders. k d 1887 t Frhald n s
Adolf Anders. m s 1889 t Frhald n s
Sevrin Anders. m s 1895 t Frhald n s
Jenny Anders. k d 1897 t Frhald n s

Petter Olaus Jons. m hf e Brygearbeider 1838 Torpedalen Berg i Sm. A n s


* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Andreassen(mann)

1860

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Josefeni Andreassen(kvinne)

1861

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Bernhard Andreassen(mann)

1882

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Vilhelm Andreassen(mann)

1886

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karla Andreassen(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Petter Johnsen(mann)

1837

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anne Johnsen(kvinne)

1822

Skjeberg

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karl Andersen(mann)

1834

Sverege

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Maren Andersen(kvinne)

1835

Høland

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Bollette Andersen(kvinne)

1864

Berg Smaalenene

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karoleni Andersen(kvinne)

1870

Fr:hald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Kristean Andersen(mann)

1873

Fr:hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johan Andersen(mann)

1876

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Ole Ingvald Andersen(mann)

1879

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Omar Andersen(mann)

1883

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Fredrik Necolaysen(mann)

1885

Frhard

Pleiebarn (Dattersøn)

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johan Olsen(mann)

1857

Fr.hald

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johanne Amalei Olsen(kvinne)

1858

Rakkestad

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Julei Olsen(kvinne)

1880

Fredreksstad

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Robert Olsen(mann)

1886

Moss

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Rudolf Olsen(mann)

1890 febr.

Moss

Besøgende

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Saugbrugsforeningen som eier av matrikkelen. Det er ikke registrert noen som oppholdt seg på eiendommen ved tellingstidspunktet, men det er skrevet følgende merknad på skjemaet: "Beboes egentlig af Gina Jonsen, men da hu er Vaagekone og ikke har været at se hjemme i længre Tid, Antages at hun føres et andet Sted her i Byen."

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.500 kr og en branntakst på 4.640 kr.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi kun to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Regine Werner(kvinne)

1833

Fr.hald

Enke e Vaakekone

Fredrikshald: Pilestrædet

1875-12-31

Carl Werner(mann)

1867

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1875-12-31

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Saugbrugsforeningen i Fredrikshald paa d.G. (Auct. afholdt 4. Januar 1867) med Grund og Tomt dat 19 og thinglæst 22. Novbr. 1872.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det også registrert tre boenheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Iver Anders. Husfader Tomtearbeider g 65 m Marker
Kjirsten Anders. Hans Kone g 60 k Frhald
Johane Ols. Logerende e 47 k Marker

Johanes Heniks. Husfader Tomtearbeider g 63 m Sverige
Elen Marie Henriks. Hans Kone g 63 k Frhald
Edeuart Johans. Sønne Søn ug 5 m Frhald

Johanes Johans. Husfader Tomtearbeider g 30 m Sverige
Oline Ols. Hans Kone g 45 k Sverige
Ole Johans. Deres Søn ug 13 m Frhald
Carl Johans. Deres Søn ug 9 m Frhald
Marthe Johans. Deres Datter ug 7 k Frhald
Josephine Johans. Deres Datter ug 3 k Frhald

 

* 1843

Auctioner.

Iføgle Reqvisition af Samfrændeskiftecommissionen i aføde Consul Mads Wiels og gjenlevende Hustrus Boe vil en offentlig Auction blive afholdt paa Stadens Raadhuus Tirsdagen den 24de Januar førstkommende Klokken 3 ½ Eftermiddag over følgende Boet tilhørende Eiendomme heri Staden:

  1. Husene Nr. 629 og 642 paa Porsnæsbakken i Nærheden af Ebenezer.

  2. Huset Nr. 491 i Strandgaden.

Kjøbesummen afbetales i Løbet af flere Aar, imod Pant, som forllmyndiges Midler og lovlige Renter. Førøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet.

Frederiksahlds Byfogedcontoir, den 29de December 1842.

Rieck.

 

* 1801


Ved folketellinga i 1801 er det registrert følgende personer i det som da var gård nr.642
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Lars Andersen Huusbonde 56 I 2dt ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Andersdtr Hans kone 43 I 2dt ægteskab K
Anders Larsen Deres søn 1 M
Marthe Rasmusdtr Logerer 38 Ugift Almisselem K
Maren Maria Ellingsdtr Hendes datter 3 K
Amund Tønnesen Logerer 49 Ugift Arbeidsmand M


Sist oppdatert 09.12.2023 20:35