Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blekergata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 844 og 853

Løpenummer i 1901 matrikkel: 629 og 633

Matrikkelnummer: 650 & 641a

Gårds og bruksnummer: 66/254 og 263

Foto: SW 7.november 2004
 
  Foto: Halden Arbeiderblad 1989

 

* 1994

 

* 1976

 

* 1968

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige perosnene i Blekergata 1.

 

* 1927

 

* 1926

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "Vaaningshus med Smie" hvor trettifire personer er hjemmehørende.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gustav Fr Weidling(mann)

1860-01-13

Sverige

hf g Smed

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Lovise Weidling(kvinne)

1852-02-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Ole V. Weidling(mann)

1883-07-05

Asak

s ug maskinist v/ Stenhuggeriet

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Valborg Weidling(kvinne)

1887-11-07

Fredrikshald

d ug tjenestetyende

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Arthur Weidling(mann)

1889-04-01

Fredrikshald

s ug dreier

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Margit Weidling(kvinne)

1880-05-21

Fredrikshald

d ug skofabr. arbeiderske

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Karl Weidling(mann)

1883-02-15

Fredrikshald

s ug smedlærling

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Dagmar Weidling(kvinne)

1894-06-13

Fredrikshald

d ug bibliotek forretn.dame

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Olaf Sværen(mann)

1895-10-02

Rokke

losjerende ug Skoleelev

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

P. Pedersen(mann)

1878-02-21

Fredrikshald

hf g Maler

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Olga Pedersen(kvinne)

1879-04-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Petra Pedersen(kvinne)

1902-11-29

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Haldis Pedersen(kvinne)

1904-10-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Henry Pedersen(mann)

1906-03-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Dagny Eriksen(kvinne)

1873-11-30

Fredrikshald

hm e Husflid

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Olava Eriksen(kvinne)

1900-01-21

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Erik Eriksen(mann)

1901-08-09

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Agnes Eriksen(kvinne)

1903-09-28

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Aage Eriksen(mann)

1903-09-28

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Signe Eriksen(kvinne)

1905-07-27

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Gerhard Halvor Eriksen(mann)

1907-04-03

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Johan Petter Olsen(mann)

1865-12-16

Fredrikshald

hf g Bryggeriarbeider

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Alma Olsen(kvinne)

1870-09-10

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Kristian Olsen(mann)

1896-03-11

Fredrikshald

s ug visergut

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Signe Olsen(kvinne)

1900-04-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Johan Olsen(mann)

1902-10-30

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Alf Olsen(mann)

1905-11-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Margit Olsen(kvinne)

1908-05-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Jonas Eriksen(mann)

1860-10-10

Torp soken Sverige

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Fredrikke Eriksen(kvinne)

1870-01-06

Bohuslæn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Wærner Eriksen(mann)

1890-09-20

Torp soken Sverige

s ug sjømand

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Albert Eriksen(mann)

1893-03-10

Sverige

s ug pølsemaker lære

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Hulda Eriksen(kvinne)

1895-05-13

Sverige

d ug fabrikarbeiderske Fyrstikfabrik

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Beda Eriksen(kvinne)

1898-09-02

Sverige

d ug skolebarn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Ragnar Eriksen(mann)

1905-01-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

Alfred Rylander(mann)

1881-05-01

Sverige

el ug celulosearb.

Fredrikshald: Blegergaten

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

641a Pilestredet

650 Blegergaden

Smed Halvor Eriksen

200

5.500

 

8.390

Have

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 fortelelr at det er smedmester Halvor Eriksen som er eier at denne matrikkelen med et "vaaningshus, 1 Sidebygning og en Smedie". Tyve personer bor på eiendommen og hvor også HalvorEriksen har tretten høner.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Eriks.(mann)

1821

Sjeberg Sm

hf g Smedemester

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Petronelle Olava Eriks.*(kvinne)

1825

Drammen Bu

hm g

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Eli Eriks.(kvinne)

1861

Fr.hald

d ug Syforretning

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Christoffer Eriks.(mann)

1863

Fr.hald

s ug Malermester

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Gerhard Eriks.(mann)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hf g Smedsvend

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Dagny Eriks.(kvinne)

1873

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Olava Stephanie Eriks.*(kvinne)

1900-01-21

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Alfred Karls.(mann)

1864

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Gustava Karls.(kvinne)

1861

Fredrikstad Sm

hm g

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Adolf Karls.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s Markør

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Antonie Karls.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d avisbud

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Fredrikke Karls.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Astrid Karls.*(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Harald Karls.*(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Dagny Karls.*(kvinne)

1900-01-03

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Sigrid Karls.*(kvinne)

1900-01-03

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Herman Ahls.(mann)

1870

Fredrikshald kjøpstad

hf g Slagtersvend

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Helene Ahls.(kvinne)

1873

Mandal LM

hm g

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Trygve Ahls.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

Marry Ahls.(kvinne)

1899

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Blegergaden

1900-12-03

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi H.Eriksen som eier av en matrikkel hvor det bor tjueto personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Eriksen(mann)

1821

Skeberg

Smedmester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Eriksen(kvinne)

1825

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eli Eriksen(kvinne)

1861

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gerhard Eriksen(mann)

1866

Frhald

Smed

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carla Elise Bentsen(kvinne)

1876

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Michael Eriksen(mann)

1863

Frhald

Snedkersv.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Eriksen(kvinne)

1861

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1827

Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Olsen(kvinne)

1827

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Olsen(mann)

1864

Frhald

Murersv.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Marie Olsen(kvinne)

1866

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Lovise Olsen(kvinne)

1871

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Iversen(kvinne)

1821

Eidsberg

Væverske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thea Iversen(kvinne)

1861

Eidsberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Iversen(mann)

1867

Eidsberg

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Alsen(mann)

1857

Frhald

Slagtermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Ahlsen(kvinne)

1851

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otilie Ahlsen(kvinne)

1878

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Ahlsen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Johan Grenager(mann)

1858

Frhald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Emil Grenager(mann)

1861

Fredrikshald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Johannesen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

641a Pilestrædet

650 Blegergaden

Smed Halvor Eriksen

300

4.000

 

4.360

Have

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har også H.Eriksen sin udnerskrift. Det finner av opplysninger her ,foruten at det er tjueseks personer hjemmehørende på matrikkelen, er at smedmester Halvor Eriksen har to griser, snedkerarbeider Andreas Halvorsen har også to griser, mens tømmermand Johan Jonsen har en gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Eriksen(mann)

1822*

Skeberg Prgj.

Huusfader g Smedmester

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Petronelle Olava Eriksen(kvinne)

1826*

Drammen

Kone (hans) g

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Erik Eriksen(mann)

1855*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Eli Eriksen(kvinne)

1861*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Michael Eriksen(mann)

1863*

Frederikshald

(Deres) Søn ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Christopher Eriksen(mann)

1863*

Frederikshald

(Deres) Søn ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Lorenz Andersen(mann)

1845*

Id

ug Læredreng

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Lauritz Larsen(mann)

1848*

Frederikshald

ug Læredreng

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Elise Marie Johannesen(kvinne)

1852*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Andreas Halvorsen(mann)

1831*

Skjeberg

Huusfader g Snedkerarbeider

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Andrine Petrine Andesdatter(kvinne)

1838*

Id

Kone (hans) g

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Josephine Halvorsen(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Hans Ludvig Halvorsen(mann)

1861*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Vilhelm Halvorsen(mann)

1863*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Marie Halvorsen(kvinne)

1865*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Petter Johannesen(mann)

1841*

Skjeberg

Logerende ug Snedkersvend

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Johan Jonsen(mann)

1830*

Trøgstad Prgj.

Huusfader g Tømmermand

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Maren Sofie Christiansen(kvinne)

1830*

Frederikshald

Kone (hans) g

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Josephine Jonsen(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Christian Jonsen(mann)

1862*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Teodor Jonsen(mann)

1864*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Simen Pedersen(mann)

1821*

Berg Prgj.

Huusfader g Matros

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Bolette Johansdatter(kvinne)

1824*

Berg Prgj.

Kone (hans) g

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Petrine Pedersen(kvinne)

1855*

Frederikshald

Datter (deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Marie Pedersen(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter (deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

Olivia Pedersen(kvinne)

1861*

Frederikshald

Datter (deres) ug

Fredrikshald: Blegergaden

1865-12-31

 

Sist oppdatert 03.11.2021 15:30