Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blekergata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 851

Løpenummer i 1901 matrikkel: 634

Matrikkelnummer: 649

Gårds og bruksnummer: 66/262

Foto: 7.november 2004

 

* 2021

 

* 2020

 

* 2013

 

* 2003

 

* 2000

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1950

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 20/6-1949 fra Johnny Nilsen til Johan Olsen f. 18/7-1896 på d.e. for kr. 11.500,- Dgbf 24/6-1949 Grbf 24/6-1949

 

 

 

* 1948

 

* 1947

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 9/6-1947 fra avdøde Anton Nilsens arvinger: 1) Milnor 2) Johnny 3) Harald og 4) Karl Nislen. Eiendommens verdi er kr. 4000,- Dgbf 10/6-1947 Grbf 10/6-1947

Skjøte, dat. 9/6-1947 fra Milnor, Harald og Karl Nilsen til bror Johnny Nilsen f. 6/11-1893 på 3/4 parter av d.e. for kr. 3000,- Dgbf 10/6-1947 Grbf 10/6-1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Blekergata 4

 

 

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1930

 

*1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Harridsleff  Karl Olaf
1890
skotøiarbeider Blegergata 4
Nilsen Anton
1859
skotøiarbeider Blegergata 4
Nilsen Amanda Sofie
1864
g.m. skotøiarbeider Blegergata 4
Nilsen Milnor
1886
sjømann Blegergata 4

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Blekergata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Nilsen
1
1859-08-17
Borge Østf - hp g Skotøiarbeider Syner
002 Amanda Sofie Nilsen
1
1864-05-20
Skjee Sverige - hu g Husmor
003 Milnor Nilsen
1
1888-12-14
Fr.hald - s ug Rjukan Taarnarbeider
 
         
001 Stefanus Pettersen
2
1874-10-08
Fredrikshald - hp ug Bryggeriarbeider
 
         
001 Gunde Segvart Andriasen
3
1867-04-16
Berg, Østfold - hp g Sellulosearbeider
002 Amanda ?? Andreassen
3
1864-05-24
Skjee Sverige - hu g Husmor

 

 

* 1911

Skjøte fra Anders Pettersen og hustru Elisabets myndige børn: Anton, Stephanus og Eugen Pettersen til Anton Nilsen for kr 2850,00 dat. 16-5 Forsynet med paategnet attest om at skjøteutstederne er eneste og myndige arvinger efter avdøde Anders og Elisabeth Pettersen. Ifl. kartf. av 2-2-1911 indeh. tomten 158 m². Tinglyst 23 mai 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et uthus og et våningshus på en etasje med tre boenheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Anna Elise Jensen

01

1844-12-06

Tøvedals sogn

b

hm

e

Underholdt av famil.

002 Olga Marie Konstanse Jensen

01

1874-03-13

Fredrikshald

b

d

ug

husholderske

003 Helga Susanne Jensen

01

1876-03-22

Fredrikshald

b

d

ug

Tændstikarbeiderske

004 Rakel Skimeinaer?? Jensen

01

1885-10-22

Fredrikshald

b

d

ug

Tændstikarbeiderske

005 Elvira Bergliot Berglind

01

1888-06-12

Fredrikshald

b

d

g

Flaskeskyllerske

006 Elsa Margaretha Berglind

01

1909-06-11

Fredrikshald

b

Barnebarn

ug

Barnebarn

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Andreas Ahlsen

01

1872-10-14

Fredrikshald

b

hf

g

bryggeriarbeider

002 Kristine Ahlsen

01

1875-09-10

Eds sogn

b

hm

g

Hustru

003 Helene Nathalie Ahlsen

01

1897-03-06

Fredrikshald

b

d

ug

skolebarn

004 Anna Marie Ahlsen

01

1899-03-05

Fredrikshald

b

d

ug

skolebarn

005 Asbjørn Kristoffer Ahlsen

01

1906-02-23

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Karl August Ahlsen

01

1908-06-16

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 !! Ahlsen*

01

1910-10-21

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

008 Signe Elisabeth Gabrielson

01

1890-06-08

Eds sogn

b

søster av husm.

ug

gardinarbeiderske

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Stefanus Pettersen

01

1874-10-18

Fredrikshald

b

enslig boende

ug

Brygeriarbeider

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Pettersen Elise
1839
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Blegergaden Arbdr. Anders Pettersens Enke Elisabeth 2.000 4.400  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert et våningshus på en etasje med to boenheter. Det ser ut til å være registrert personer i kun en boenhet.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Elise Petters.

01

1839

Nøssemark Sverige

b

hm

e

Huseierske

002 Johan Eriks.

01

1872

Sverige

mt

-

ug

Møllearbeider Porsnæs

003 Stefanus Petters.

01

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Stuerarbeider

004 Eugen Petters.

01

1881

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Arb. paa Kuffertfab.

 

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Pettersen(mann)

1833

Naverstad i Sverege

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Marei Elesi Pettersen(kvinne)

1839

Nossemarken i Sverege.

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Johan Bernhard Pettersen(mann)

1873

Fr.hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Stefanus Pettersen(mann)

1874

Frhard

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Harald Eugin Pettersen(mann)

1881

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Hans Bergstrøm(mann)

1820

Fr.hald

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Eugen Olsen(mann)

1869

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Helda Pauleni Jonassen(kvinne)

1868

Lommeland i Sveregi

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Eugenai Olsen(kvinne)

1890 febr.

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Emma Andersen(kvinne)

1866

Østerdalen

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er A. Pettersen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Pettersen(mann)

1833

Moe Sokken Sverge

Arbeider Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Lise Pettersen(kvinne)

1839

Nøsemark Sokken Sverge

Hustr

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anthon Marinius Pettersen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Bernhart Pettersen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Stefanus Pettersen(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lovise Mathilde Pettersen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Eugen Pettersen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Bergstrøm(mann)

1820

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Blegergaden Arbeidsm. Anders Pettersen 2.000 3.560  

 

* 1875

Folketellinga i 1885 har Anders Pettersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Pettersen(mann)

1833

Ide Pr.

hf g Bryggemand

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Marie Pettersen(kvinne)

1839

Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Anton Pettersen(mann)

1871

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Johan Pettersen(mann)

1872

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Stephanus Pettersen(mann)

1874

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Martine Jensen(kvinne)

1868

Ide Pr.

Leiebarn ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Iver %Iversen% Corneliusen(mann)

1842

Ide Pr.

hf g Kjører

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Cathrine Corneliusen(kvinne)

1833

Sverrige

Hans Kone g

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Carl Corneliusen(mann)

1861

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

Jens Corneliusen(mann)

1864

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Blegergaden

1875-12-31

 

 

* 1874

Tilsalgs

Gaard tilkjøbs.

Gaarden Matr. No. 649 ved Stranden er at faa kjøbt. Kjøbesum 400 Spd. - Konditionerne er lempelige. Handen kan afsluttes ved henvendelse til

Ernst F. Amundsen.

 

 

Utdrag fra panteregister:

AuctionsSkjøde til Arbeidsmand Anders Pettersen paa Gaard Matr.No. 649 med Grund og Tomt dateret 8de Juli 1874 (Auctionen afholdt 6te December 1862) Thinglæst 10 Juli 1874

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert ti personer på matrikkelen. Her kan vi også se at tømmermann Ellias Johanesen har en gris på eiendommen og at "arbeidsman Krestian Olsen" har både en sau og en gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellias Johanesen(mann)

1826*

Borg Sogn

Husfader g Tømmerman

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Amalie Larsen(kvinne)

1834*

Borg Sogn

Hans Konne g

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Karl Ludvig Eliasen*(mann)

1860*

Fredrikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Josef Eliasen*(mann)

1863*

Fredrikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Jens Krestian Eliasen*(mann)

1865*

Fredrikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Oline Nilsen(kvinne)

1852*

Fredrikshald

ug Leiebarn

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Krestian Olsen(mann)

1838*

Id Prgj.

Husf g Arbeidsman

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Berte Nilsen(kvinne)

1839*

Id Prgj.

Hans Konne g

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Susane Krestiansen(kvinne)

1844*

Fredrikshald

Losierend ug Arbeidspige

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

Johane Olsen(kvinne)

1828*

Sværige

Losierend ug Sypige

Fredrikshald: Blæger - Gaden

1865-12-31

 

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bordsanker Ole Pedersen paa Gaarden Matr. 649 med Grund, dateret 10. April og Thinglæst 23 Novbr. 1852.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Amund Andersen(mann)

1743*

Huusbonde Gift 2. gang Arbeidsmand

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Sarina Williamsdatter(kvinne)

1752*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Anne Cathrine Amundsdatter(kvinne)

1779*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Birthe Amundsdatter(kvinne)

1786*

Deres datter

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Wilhelm Amundsen(mann)

1791*

Deres søn

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Oliana Amundsdatter(kvinne)

1794*

Deres datter

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Kirstina Maria Amundsdatter(kvinne)

1799*

Deres datter

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

Niels Ween(mann)

1758*

Logerende Ugift Sergeant ved syndenf. reg.

Friderichshald: Bleger Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024 19:19