Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blokkhusgata 1

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 8

Løpenummer i 1901 matrikkel: 266

Matrikkelnummer: 54

Gårds og bruksnummer: 160/151

 

 
Foto: SW 1.februar 2004
 
  Skjermdump fra Google maps oktober 2019

 

* 2021

 

* 1997

 

* 1978

17. august 1978 har Halden Arbeiderblad en reortasje om Blokkhusgata 1.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 8)

 

 

* 1972

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Blokkhusgata 1.

 

 

* 1939

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/1-1938 fra Augusta Olsen til Peter Berger f. 11/10-1869 for Kr. 21000.-

 

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Grunnbokshjemmel innehas av frk Augusta Olsen, legitimert 22/7-36 ved skifteattest.

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Lovise Halvorsen om at alt hvad hun maate efterlate sig skal tilfalde søsteren Bolette Halvorsen, d. 9/7-85 paaført byfogdens attes om at testator er avgaat ved døden 10/6-10. d.9/6-11

 

* 1910

Dødsfald

Frøken Louise Halvorsen, den yngste av to enlige Søstre, som har levet sammen al sin Tid her i Byen, er i Fredags avgaaet ved Døden 75 Aar gl. De to Damer, som ret kunde tjene som Eksempel paa godt Søskendeforhold, har jennom Aarene i Fællesskab arbeider for saavel Sømandsmissionen som andre filantropiske Øiemed, indtil nu Døden har adskilt dem.

 

Folketellinga i 1910 har et våningshus på to etasjer med tre boenheter registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 200 kr          

Bolette S. Halvorsen(kvinne)

1831-03-19

Fredrikshald

hm ug rentenist

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

August Lundquist(mann)

1844-01-28

Dalsland Sverige

el ug Skræddersvend

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

1.etg 120 kr          

Kristine Jensen(kvinne)

1835-05-19

Id

ug Pension

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Emma Jensen(kvinne)

1858-12-16

Id

b ug Husjomfru

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

2.etg 400 kr          

Petter Maurits Berger(mann)

1869-10-11

Id herred

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Dagny Elisabet Berger(kvinne)

1880-10-16

Sarpsborg

hm g Hustru

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

Gudrun Berger(kvinne)

1903-09-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christen Olsen og Frøknerne Magdalena og Augsta Olsen , der sammen med frøkneren Bolette og Lovise Halvorsen er eneste og myndige arvinger efter fragteamnd C. Halvosen, til medarvingene Bolette og Lovise Halvorsen paa d.e. for Kr 12000,- udstedt 27. septbr. 1906

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var C. Halvorsens Arvinger oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kr. og var branntaksert til 13.350 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og Sidebygning 2 værelser ubeboet Bryggerhus. 3 Vedskur. 4?? Boder". Bygningen var på to etasjer og følgende leiligheter er registrert.
To rom og kjøkken i 1.etg
Bolette Halvors. Søstere ug Lever af egne Midler og Gaard 1831
Louise Halvors. Søstere ug Lever af egne Midler og Gaard 1835

ett rom og kjøkken
Nina J. Torpum el ug Handel Sæbe & Parfüm 1860 Aremark Sm

Fire rom og kjøkken i 2.etg pluss et kvistværelse
Johan Andreas Torpp hf g Kulhandler og Skibsreder 1838 Rakkestad Sm
Julie Karoline Torpp hm g Hustru 1839
Josefine Aronson tj ug Tjenestepige 1879 Håbøl Sverige

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 er det kun tre personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bolette Sophie Halvorsen(kvinne)

1831

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891-01-01

Louise Marie Halvorsen(kvinne)

1835

Fredrikshald

Søster Kompagnan. ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891-01-01

Paul August Olsen(mann)

1845

Holmestrand

enslig Logerende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Halvorsens Arvinger registrert som eiere av matrikkelen. Følgende åtte personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Bolette Sofie Halvors. 1831 K Fredrikshald
1 Lovise Marie Halvors. 1835 K Fredrikshald
1 Hans Jens. 1853 M Id Handelsmand
2 Thomas S. Aschehoug 1848 M Krogstad Norge Skibsmægler
2 Bolette Aschehoug 1858 K Porsgrund Hustru
2 Christine Aschehoug 1885 K Fredrikshald Barn
2 Ragnild Blikstad 1865 K Fredrikshald Tjenestepige
2 Alma Hauge 1861 K Fredrikshald Tjenestepige

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skipper Chr. Halvorsens Arvinger som eiere av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 12.000 og en branntakst på kroner 13.160. Matrikkel 54 er stedfestet til å ligge i "Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden".

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har syv personer registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Halvorsen(mann)

1827

Frhald

hf ug Dampskibsfører

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

Bolette Halvorsen(kvinne)

1831

Fhald

Søster ug Hos Broderen

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

Louise Halvorsen(kvinne)

1835

Fhald

Søster ug Hos Broderen

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

Louise Klauen(kvinne)

1819

Fhald

Leieboer ug Lærerinde ved ?? Privat Skole

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

P. C. Winther(mann)

1813

Fhald

hf ug Korpslæge

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

H. Winther(kvinne)

1816

Fhald

Søster ug Hos Broderen

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

A. C. Jensen(kvinne)

1835

Idesogn

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellingen i 1865 finner vi to leiligheter i gård nr.54. Christen Halvorsen har da to store kveg på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Stort kveg
Christen Halvors. Husfader Dampskibsfører e 68 m Frederikshald 2
Hans Hendrik Halvors. Søn Skipperborger Fragtemand ug 39 m Frederikshald
Bollette Sophie Halvors. Datter ug 35 k Frederikshald
Johan Petter Halvors. Søn Styrmand ug 33 m Frederikshald
Louise Marie Halvors. Datter ug 31 k Frederikshald
Trine Louise Tjenestepige ug 21 k Tistedalen


Petter Christian Winther Husfader Korpslæge ug 53 m Frederikshald
Hanna Wirginia Winther hans Søster ug 50 k Frederikshald
Anne Christine Jens. Tjenestepige ug 30 k Ids Prgj.

 

* 1828

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Syver Augustiniusen til Fragtemand C. Halvorsen paa dette Hus, Tomt og Assuransesum. Thinglæst 21 Jan 1828

 

* 1801

I folketellinga i 1801 er gård nr.54 ikke registrert.

 

Sist oppdatert 07.03.2023 18:24