Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blokkhusgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 9

Løpenummer i 1901 matrikkel: 267

Matrikkelnummer: 3c

Gårds og bruksnummer: 160/104

 
Foto: SW 14.februar 2004

 

*

Følgende personer bor på matrikkelen ved folketellinga i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Christian Christiansen(mann)

1878-06-26

Id

hf g Motorbaadfører

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Helga Christiansen(kvinne)

1880-06-24

Vardal

hm g hm

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Helge Christiansen(mann)

1907-04-07

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Otelie Brynildsen(kvinne)

1892-03-16

Berg

tj ug tjenestepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

W. Thompson(mann)

1887-11-21

England

fl ug Kontorist - stenhuggeri

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

O. Chr. Olsen(mann)

1857-04-22

Sanøen Id

hf g fv. Skibsfører fv. Trælastagent nu intet Erhverv paa Stedet, undtagen lidt Skibsrederi (actier) samt lidt Rentepenge

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Maiken Olsen(kvinne)

1879-08-28

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Aage Th. Holm-Olsen(mann)

1908-04-01

Sanøen Id

s Søn

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Øystein Holm-Olsen(mann)

1910-07-22

Sanøen Id

s Søn

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Elin Andersen(kvinne)

1888-07-26

Id

tj ug Stuepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

Mina Andersen(kvinne)

1895-01-22

Id

tj ug Barnepige

Fredrikshald: Blokhusgate

1910-12-01

 

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Agent Nils Omsted oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.000 kroner og var branntaksert til 9.690 kroner.

 

*

 

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer. Her var det ingen trangboddhet å spore. Det er to leiligheter i huset og begge er på fire rom og kjøkken. Begge leilighetene blir bebodd av hver sin ungkar.
1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
2034 1 Nils Gabriel Omsted m ug Skibsreder & Fuldmægtig hos et Skibsrederfirma 1859 t n s

2.etg
Henry Frederick Sewell m el ug rentier 1848 England englisk protestant

*

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Mathias Omsted oppført som eier av matrikkelen. Det bor da seks personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Mathias Omsted 1820 M Id Præstegjeld Handelsfuldmægtig
Grethe Omsted f:Nils. 1825 K Skjeberg
Nils G. Omsted 1859 M Frederikshald Contorist
Inga Marthine Omsted 1861 K Frederikshald
Johannes Nils. 1871 M Skjeberg Pgl Skoleelev
Anna Hagberg 1861 K Erikstad Sogn Elsborgs Lehn Tjenerinde

*

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Fuldmægtig Mathias Omsted som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 8.500 kroner og her en branntakst på 11.480 kroner.

*

I tidligere folketellinger er matrikkel 3c ikke nevnt.


Sist oppdatert 04.02.2021 19:14