Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blokkhusgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 9

Løpenummer i 1901 matrikkel: 267

Matrikkelnummer: 3c

Gårds og bruksnummer: 160/104

 
Foto: SW 14.februar 2004

 

* 2013

 

* 2008

 

* 2005

 

6.mai 2005 har Halden Arbeiderbald et "Fredag pluss" bilag. Her er tre av sidene benyttet til en reportasje om Elektrikertjenesten som har startet opp i Blokkhusgata 3.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbibliteket sine nettsider. (Side 1, 4 og 5 i bilaget)

 

 

* 2004

 

* 2001

 

* 2000

 

* 1998

 

* 1994

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1983

 

* 1960

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Blokkhusgata 3.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 1/12-43 fra Hilmer Helgesen til Halden Håndverkerforening for 27.000 kr.

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Laura Holter, som hensitter i uskiftet bo efter sin avdøde mann H.M.Holter, til Hilmer Helgesen for kr. 24000.- Dat. 1/10 1924. Påført bekreftet avskrift av fylkets uskiftebevilling for fru Laura Holter av 15/12 1922

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Blokkhusgata 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Møller Holter

01

1852-11-15

Sarpsborg

-

hp

g

Agentur Forretning forhv. Vinhandler

002 Laura Augusta Holter

01

1860-09-16

Fredrikshald

-

hu

g

husmor

003 Didrikke Marie Augusta Wilse

01

1834-04-26

Slagen, Jarlsberg

-

l, Medtatt i hovedh.

e

pf

004 Elin Hansine Karlson

01

1900-05-22

Skee Socken Sverige

-

tj

ug

Husassistent

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra dr. Jakob Roll og fru Inga Roll- der ifølge o.r.sakf. A.I. Krosbys paategnede erklæring er eneste gjenlevende og Myndige arvinger efter fru Grethe Omsted, der er død - til agent H.M.Holter for kr. 12.000,- (ifølge maalebrev av 5/5-1913 indeholder tomten 208 m²) dat. 16/4 13

 

* 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus, et uthus og vedbod på eiendommen. Huset har to etasjer hvor det er to leiligheter.

 

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Christian Christiansen

01

1878-06-26

Id

b

hf

g

Motorbaadfører

002 Helga Christiansen

01

1880-06-24

Vardal

b

hm

g

hm

003 Helge Christiansen

01

1907-04-07

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Otelie Brynildsen

01

1892-03-16

Berg

b

tj

ug

tjenestepige

005 W. Thompson

01

1887-11-21

England

b

fl

ug

Kontorist - stenhuggeri

001 O. Chr. Olsen

02

1857-04-22

Sanøen Id

b

hf

g

fv. Skibsfører fv. Trælastagent nu intet Erhverv paa Stedet, undtagen lidt Skibsrederi (actier) samt lidt Rentepenge

002 Maiken Olsen

02

1879-08-28

Fredrikshald

b

hm

g

-

003 Aage Th. Holm-Olsen

02

1908-04-01

Sanøen Id

b

s

-

Søn

004 Øystein Holm-Olsen

02

1910-07-22

Sanøen Id

b

s

-

Søn

005 Elin Andersen

02

1888-07-26

Id

b

tj

ug

Stuepige

006 Mina Andersen

02

1895-01-22

Id

b

tj

ug

Barnepige

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Omsted Nils
1859
skibsreder

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Agent Nils Omsted oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.000 kroner og var branntaksert til 9.690 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer. Her var det ingen trangboddhet å spore. Det er to leiligheter i huset og begge er på fire rom og kjøkken. Begge leilighetene blir bebodd av hver sin ungkar.
1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
2034 1 Nils Gabriel Omsted m ug Skibsreder & Fuldmægtig hos et Skibsrederfirma 1859 t n s

2.etg
Henry Frederick Sewell m el ug rentier 1848 England englisk protestant

* 1893

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi kun to persoenr på eiendommen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Gabriel Omsted(mann)

1859

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Henrije Servell(mann)

1850

England

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

 

 

* 1886

En av Stedets ældre Borgere, Kasserer Mathias Omsted afgik inat ved Døden. efter igaar Aften at være rammet af et Slagtilfælde paa sin Vandring fra Kontoret til Hjemmet. Den afdøde, der var født i Drammen, kom for snart 50 Aar siden paa Grosserer P. Ankers Kontor og har i en lang Aarerække været Firmaet P. Ankers Kontorchef og Kasserer.

 

 

Dødsfald. Igjen er en af Stedets ældre Borgere afgaaet ved Døden. Kasserer Mathias Omsted er nemlig Nat til igaar afgaaet ved Døden efter Aftenen forud paa Vejen til sit Hjem at være ramet af et Slagtilfælde. Den Afdøde, der var 65 Aar gl., kom som ganske ung paa Grosserer P.Ankers Kontor og har siden været i Firmaets Tjeneste, i en Aarerekke som Kontorchef og Kasserer.

Firmaet P.Anekrs mangeaarige Kasserer og høit betrodde Fuldmægtig Mathias Omsted afgik Nat til Tirsdag ved Døden efter om Aftenen at være rammet af et Slagtilfælde paa Veien fra Kontoret til Hjemmet.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsdokument fra Nils og Inga Omsted til Mathias Omsteds enke Grethe Omsted for 8500 Kr. dat 1/6 86, med Skfiterettens ?? med attest om at Mathias Omsted er død og at Nils og Inga Omsted er myndige og parets eneste Arvinger, dat 21/6 86

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Mathias Omsted oppført som eier av matrikkelen. Det bor da seks personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Mathias Omsted 1820 M Id Præstegjeld Handelsfuldmægtig
Grethe Omsted f:Nils. 1825 K Skjeberg
Nils G. Omsted 1859 M Frederikshald Contorist
Inga Marthine Omsted 1861 K Frederikshald
Johannes Nils. 1871 M Skjeberg Pgl Skoleelev
Anna Hagberg 1861 K Erikstad Sogn Elsborgs Lehn Tjenerinde

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Fuldmægtig Mathias Omsted som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 8.500 kroner og her en branntakst på 11.480 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Gabriel Omsted(mann)

1859

Frederikshald

s af M. f. Omstad % Grethe J. Nilsen Forsørges af Forældrene ?? Det franske Sprog

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Karen Andrea Hjorth(kvinne)

1853

Modum

Kone

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Inga Marthine Omsted(kvinne)

1861

Frederikshald

d

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Johannes Nilsen(mann)

1871

Skjeberg Præstegjeld

Pleiesøn

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Petronelle Olava Olsen(kvinne)

1857

Sarpsborg

tj Tyende

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Hans Christian Hjorth(mann)

1842

Frederikshald

hf Styrmand

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Anna Lisa Olsdatter(kvinne)

1859

Jehalunskasa?? Sverrige

tj Tyende

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Mathias Foyn Omsted(mann)

1820

Id Præstegjeld

hf Handelsfuldmægtig, Skibsreder

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

Grethe Johanne Omsted(kvinne)

1825

Skjeberg Præstegl.

Kone

Fredrikshald: Blækhuusgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert disse personene på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mathias Berg Lorentzen(mann)

1829

Frederikshald

Huusfader Logerende g Skipper

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Nicolai Lorentzen(mann)

1851

Frederikshald

Barn (Søn) ug

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Erich Horn Lorentzen(mann)

1857

Frederikshald

Barn (Søn) ug

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Sophie Elisabeth Lorentzen(kvinne)

1861

Frederikshald

Barn (Datter) ug

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Inga Marthine Omsted(kvinne)

1861

Frederikshald

Barn (Datter) ug

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Nore Helene Erichsen(kvinne)

1846

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Betty Sophie Cornelia Lorentzen(kvinne)

1827

Drøbak

Hustru g

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Mathias Føyn Omsted(mann)

1820

Borbye i Idde Prgj.

Huusfader g Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Grethe Johanne Omsted(kvinne)

1825

Sørle i Skjeberg Prgj.

Hustru g

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Nils Gabriel Omsted(mann)

1859

Frederikshald

Barn (Søn) ug

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

Oline Johnsen(kvinne)

1843

Hvaløerne Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Blokhuusgaden

1865

 

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev fra Kjøbmand Hendrik Loranges Opbudsbo til Skibsbygmester E.Wiig paa Tomten N. 3c (en Del af Tomten N. 3a) Thinglæst 19 Oct. 1858

Skjøde fra E.Chr.Wiig til Handelsfuldmægtig M.Omsted paa Tomt Nr. 3c og derpaa opførte Vaaningshus med Tilliggelser, dateret 30. Octbr. og Thinglæst 2. Novmber 1858

 

 


Sist oppdatert 25.02.2023 16:19