Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 1

 

Løpenummer i 1901 matrikkel: 240

Løpenummer i 1901 matrikkel: 237

Matrikkelnummer: 29e

Gårds og bruksnummer: 160/134

 
Foto: SW 9.mars 2003

 

 

* 2021

 

* 2017

 

* 2006

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgergata 1.

 

* 1944

 

* 1942

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 2/6-1938 fra Hanna Bakke, født 13/3-1871 til William Botness født 1/11-1904 for kr. 42000,00 Dbf: 3/6 1938 Grbf: 15/6 1938.

 

* 1937

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Østfolds fylkes bevilling for Hanna Bakke til å sitte i uskiftet bo eft. sin avdøde mann bankkasserer K.J. Bakke utferdiget 20/7 1926 i h.t. fylkets skriv av 22/5-35. tinglyst 24.mai 1935.

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1929

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Andresen Aagot
1892
lærerinne
Andresen Gunvor
1898
kontordame
Andresen Inga Laurette
1861
enkefru
Bakke Arne Birger
1898
kontorist
Bakke Hanna Lovise
1871
enkefru
Bakke Karen Hagard
1902
lærerinne
Bakke Signe Helene
18/7 1904
kontordame
Herrføl Ellen Dorthea
1869
enkefrue
Holt Margit Konstanse
29/2 1904
telefonistinde
Johannesen, / Johansen Agnes Sofie
1891
g.m. kontorfuldm.
Johannesen, / Johansen Sigfred
1890
fuldmektig
Thyrum Aksel Trygve
1901
feiermester
Thyrum Valborg Kristine
1902
g.m. feiermester

 

 

* 1926

 

Karl Johan Bakke, gift bankkasserer bosatt i Borgergaten1, dør i følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 15 nr.34) den 22.juni 1926. Dr. Ringvold har oppgitt dødsårsaken til Paralysis cordis.

I følge samme kirkebok var han født på Idd 1.januar 1866.

 

 

* 1925

 

* 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Borgergata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sigurd Adolf Syversen

01

1883-09-18

Fredrikshald

-

hp

g

Bankbokholder Norges Bank

002 Mathilde Syversen

01

1885-05-13

Sande i Jarlsberg

-

hu

g

husmor

003 Jørgen Sigurd Adolf Syversen

01

1914-07-15

Fr. hald

-

s

-

-

004 Bodil Margrete Syversen

01

1915-12-31

Fr. hald

-

d

-

-

001 Anna Sofie Sæther

01

1864-10-06

Tyftedal Sverige

-

hp

f

Kortevareføretning

001 Karl Johan Jakobsen Bakke

03

1866-01-01

Idd

-

hp

g

Bankkasserer

002 Hanna Lovise Bakke

03

1871-03-13

Idd

-

hu

g

Husmor

003 Karen Hagar Bakke

03

1902-07-28

Fr.hald

-

d

ug

student

004 Signe Helene Bakke

03

1904-07-18

Fr.hald

-

d

ug

Skoleelev

005 Karl Bjarne Haakon Bakke

03

1906-02-16

Fr.hald

-

s

-

Skoleelev

001 Ellen Dorthea Herføll

04

1869-02-02

Nannestad Prestegjæld

-

hp

e

l i fuld kost. Enkerente af Sjømands Riksforsikr.

002 Ida Elisabet Herføll

04

1905-12-28

Fredrikshald

-

d

ug

Middelskole

003 Knut Bakke

04

1906-08-27

Idd

-

l

ug

Middelskole

004 Borghild Karoline Kiserud

04

1903-06-18

Aremark

-

l

ug

Middelskole

001 Jens Aaskjær

05

1851-05-13

Berg

-

hp

g

Musiksergent

002 Laura Aaskjær

05

1853-11-15

Berg

-

hu

g

Husmor

003 Martha Aaskjær

05

1891-03-26

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

004 Inga Beckmann

05

1887-10-22

Idd

-

l

ug

Kontordame

001 Inga Laurette Andresen

01

1861-05-23

Tjømø

-

hp

e

Husmor

002 Ågot Andresen

01

1892-01-19

Kristiania

-

d

ug

Lærerinne ved folkeskolen

003 Gunvor Sofie Andresen

01

1898-07-09

Fredrikshald

-

d

ug

Tollkontorist I

004 Einar Berntsen

01

1884-02-20

Kristiansand S

-

l

g

Elektriker

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og uthus på matrikkelen. Huset er på tre etsasjer og inneholder seks leiligheter og et auktionslokale. Det bor til sammen tjuetre personer på eiendommen. Vi kan ut i fra personlistene se at det er Karl Johan Jacobsen Bakke som eier gården.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1. etg 324 kr          

Frederik Ludvig Stub Bech(mann)

1865-04-13

Danmark

hf g Værkfører ved Rejseeffektfabrik (Værksmester)

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Kristine Bech(kvinne)

1864-07-07

Moss

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

2.etg 450 kr          

Johan Storm Trosdahl(mann)

1849-03-16

Lillehammer

hf g Guldsmed-mester S

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Laura Trosdahl(kvinne)

1862-01-12

Danmark

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Halvdan Trosdahl(mann)

1885-08-20

Fredrikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gudrun Trosdahl(kvinne)

1889-01-24

Fredrikshald

d ug Til Hjelp i Huset

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Bodil Trosdahl(kvinne)

1893-01-11

Fredrikshald

d ug Guvernante

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

2.etg 350 kr egen gård          

Karl Johan Jacobsen Bakke(mann)

1866-01-01

Id

hf g Bankkasserer v/ Privatbank

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Hanna Lovise Bakke(kvinne)

1872-03-13

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Marthe Kirstine Bakke(kvinne)

1893-04-20

Id

d ug kontordame v/ Sakførerkontor

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

John Kristian Bakke(mann)

1897-01-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Astrid Bakke(kvinne)

1900-06-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karen Hagar Bakke(kvinne)

1902-07-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Signe Helene Bakke(kvinne)

1904-07-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karl Bjarne Haakon Bakke(mann)

1906-02-16

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

3.etg 450 kr          

Hans Gundersen(mann)

1878-10-24

Solum

hf g postexpeditør

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Borgny Gundersen(kvinne)

1876-09-23

Kristiansand S

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

3.etg 18 kr pr mnd          

Jens Åsekjær(mann)

1851-05-13

Berg

hf g Musikkorpral

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Laura Åsekjær(kvinne)

1853-05-15

Ingedal

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gunhild Åsekjær(kvinne)

1877-01-26

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Marta Åsekjær(kvinne)

1891-03-26

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Ivar Åsekjær(mann)

1894-02-23

Fredrikshald

s ug Barbersvend

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Kvistleilighet 6 kr pr mnd          

Hanna Sofia Sandell(kvinne)

1886-12-26

Sverige

ug Sømmörska

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Bekjendtgjørelse fra skifteretten om at Chr. Westbergs bo er tagen under konk. behandling den 8de mars 06 dat samme dag tinglyst 9.marts 06.

 

Auktionsskjøte til bankkasserer K.J. Bakke for 27500,- Auktionen avh. 15/3 06 for Hypothekbanken. Iflg. kartforretn. av 3/11 1914 indeholder tomten 305 m². Skjøtet dat 9/6 15 tinglyst 11 juni 1915.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Christiansen Chr.
1843
redaktør
Christiansen Julie Marie
1875
g.m. feierinspectør
Christiansen Oscar Marinius
1871
Feierinspectør
Christiansen Valb. Fredrikke
1856
g.m. redaktør
Westberg Augusta
1853
f.m. snedkermester
Westberg Chr.
1845
snedkermester

 

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedkerm. Chr. Westberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 34.000 kr. og var branntaksert til 35.450 kr. Matrikkelen var i 1901 også registrert med grense mot Skomagerstrædet.

 

* 1900

 

I folketellinga i 1900 må matrikkelen være feilregistrert som 29c. Der finner vi et våningshus på tre etasjer med fire boenehter og forretningslokale.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg fem rom og kjøkken + to kvistværelser og et kjellerværelse              

001 Christian Westberg

01

1841

Wedtschøfle Sverige

b

hf

g

Snedkermester

002 Augusta Westberg

01

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Ida Kraft

01

1880

Sverige

b

Tyende

ug

Tjenestepige

2.etg 4 rom og kjøkken              

001 Lauritz Haug

02

1867

Hof i Solør Hed

b

hf

g

Tandlæge

002 Gudrun Johanne Haug

02

1870

Id Sm

b

hm

g

Hustru

003 Bergljot Haug

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

004 Randi Haug

02

1899-04-07

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

005 Bolette Marie Bø

02

1884

Id Sm

b

tj

ug

Tjenestepige

001 Vilhelm Jens.

03

1868

Danmark

b

hf

g

Blegemester

002 Olga Jens.

03

1872

Danmark

b

hm

g

Hustru

003 Henry Jens.

03

1890

Danmark

b

s

ug

Skolebarn

004 Martin Jens.

03

1892

Danmark

b

s

ug

Skolebarn

005 Ella Margrethe Jens.

03

1894

Danmark

b

d

ug

Barn

006 Stanley Jens.

03

1896

Danmark

b

s

ug

Barn

007 Astrid Jens.

03

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

008 Paul Chr. Schou

03

1878

Danmark

b

fl

ug

Fotografassistent

001 O. P. Halvors.

04

1859

Skien Brb

b

hf

g

Skogbetjent Forsbetjent??

002 B Halvors.

04

1866

H Std Gronseret Telemarken Brb

b

hm

g

Hustru Kone

003 H Halvors.

04

1886

H Std Gronseret Telemarken Brb

b

s

ug

Skolebarn

004 O Halvors.

04

1888

H Std Gronseret Telemarken Brb

b

s

ug

Skolebarn

005 P Halvors.

04

1890

H Std Gronseret Telemarken Brb

b

s

ug

Skolebarn

006 H. Halvors.

04

1892

H Std Gronseret Telemarken Brb

b

s

ug

Skolebarn

007 Ø Halvors.

04

1899

Christiania

b

s

ug

Barn

008 Marie Reisjø

04

1862

Telemarken Brb

mt

d

ug

Husgjerning

 

 

* 1898

12.juli 1898 skjer det en trist ulykke i Borgergata 1. Tjenestepiken til familien i 2.etasje fyller da olje på en "Beatrice-ovn" som allerede er tent. Dette medfører at tjenestejenta, Olga Larsen, blir stygt forbrent. Hun ligger på Ebenezer sykehus til hun dør av skadene 15. oktober 1899. Alt hva avisene skrev om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Chr. Westberg til Fredrikshalds Kommune paa et Grundstykke af d. E. for 800 Kr., hvilket Grundstykke skal udlægges til udvidelse af Skomagerstrædet, dat 20/12 1895 thinglæst 17 Januar 1896.

 

* 1892

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert atten personer på denne matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Chrestian Westberg

1841

Skaane, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Annette Elise Westberg

1829

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

003 Karen Olsen

1866

Drøbak

-

Tjenestetyende

ug

-

004 Hans Malkomsen

1871

Sverege

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

005 Otto Andersen

1874

Berg. Smaalenene

-

Læregut.

ug

-

006 Anders Johansen

1873

Aremark

-

Læregut.

ug

-

007 August Christian. Pettersen.

1853

Kjøbenhavn

-

Familiens overhode

g

-

008 Maja. Kajsa. Pettersen

1846

Sverrige

-

Hustru

g

-

009 Hulda. Marie. Pettersen.

1877

Christiania

-

Datter

-

-

010 Karoline. Margrethe. Pettersen.

1878

Christiania

-

Datter

-

-

011 Emma. Konstansie. Pettersen.

1882

Fredrikshald

-

Datter

-

-

012 Samuel. Benjamin. Pettersen.

1884

Fredrikshald

-

Søn

-

-

013 Karta. Augusta. Pettersen.

1886

Fredrikshald

-

Datter

-

-

014 Rut. Lydia. Pettersen.

1888

Fredrikshald

-

Datter

-

-

015 Christina Fredriksen

1867

Sverige

-

Tjenestetyende

ug

-

016 Lars Nygaard

1839

Fredrekstad

-

Familiens overhode

g

-

017 Anna Nygaard

1846

Borge, Smaalenene

-

Hustru

g

-

018 Peder Nygaard

1874

Fredrekstad

-

Søn

ug

-

 

 

* 1889

 

* 1888

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Westberg oppført som eier av en matrikkel hvor det bor fjorten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 !! Nordby

00

1804

Fredrikshald

-

Enken Madame

-

-

002 Anna Jansen

00

1866

Fredrikshald

-

-

-

-

003 Chr. Westberg

00

1841

Sverige

-

-

-

Snedkermester

004 Agnet Elis Westberg

00

1829

Fedrikshald

-

-

-

-

005 Chr. Thorstensen

00

1843

Fredrikstad

-

-

-

Toldbetjent

006 Anna Thorstensen

00

1845

Fredrikstad

-

Fru

-

-

007 Thor B. Kristensen

00

1871

Aremark

-

-

-

Lærling

008 Gustav Andersson

00

1866

Sverige

-

-

-

Lærling

009 Albert Renstrøm

00

1866

Sverige

-

-

-

Lærling

010 F. Berg

00

1848

Sverige

f

-

-

Kamerær

011 Ellen Berg

00

1862

Sverige

f

-

-

-

012 Matilde Hansson

00

1870

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

013 P. Helbostad

00

1852

Sandvigen p.gjeld

-

-

-

Babtist Præst

014 Berte Helbostad

00

1844

Kristiansand

-

-

-

-

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Johannes Schultz til Snedker C. Westberg paa en Tomt af Mn. 29c, hvilken Deel har faaet Mn. 29e, dat 27 Jnauar og thinglæst 31 Januar 1879

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 29e ikke utskilt som egen matrikkel.

 

Sist oppdatert 01.08.2023 20:06