Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Bredergården

Borgergata 13, Kirkegata 14 og Storgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 58

Gammelt løpenummer i 1900 matrikkel: 58b

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 252

Matrikkelnummer: 1 & 41

Gårds og bruksnummer: 160/100

 
Foto: SW 11.juli 2005

 

 

Bredergården

Arkitekt: mest trolig Heinrich Grosch

Byggeår: ca 1828

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer var adressen til denne eiendommen Torgata 3. I ettertid har eiendommen fått flere adresser.

 

* 1997

1. februar 1997 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om brannen i Torgata 3 - for 25 år siden.

Les sidene på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (Side 10 og 11)

 

 

* 1995

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1988

* 1987

 

* 1986

 

* 1985

 

 

* 1972

 

 

 

* 1969

1.mars 1969 blir adressen forandret fra Storgata 3 til Torgata 3.

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Storgata 3.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt. dat 13/1-1941 med skjøtepåtegning dat. 10/2-1941 fra Inga Fromme til Fredrikshalds Kreditbank for Kr. 225.000,00, inneholdende mange forskj. bestemmelser, bl.a skal selgeren være berettiget til - inntil hele kjøpesummen er betalt - å oppebære av kjøperen og de andre leieboere i gården husleie som om hun fremdeles var eier av eiendommen. Denne retter er omsatt til en årlig nettoverdi av kr. 6000,00. For denne rett har selgeren pant i eiendommen.

 

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Olaf Olsen er død 8/1-1939. Frk Inga Fromme er eneste arving iflg. testamente dat. 10/1-1935, (se hjelpedokumenter) og har nu grunn boks hjemmel.

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Brække Borghild Agnes
1897
g.m. læge Storgata 3
Brække Markus Asbjørn
1892
læge Storgata 3
Fredriksen Inga Oktavia
1900
g.m. reiseeffektarbeider Storgata 3
Fredriksen Klaus
1898
reiseeffektarbeider Storgata 3
Holmsen Holm Reidar
1898
tandlæge Storgata 3
Holmsen Vera
1901
g.m. tandlæge Storgata 3
Johannesen, / Johansen Anna Martha
1895
enkefrue Storgata 3
Kristensen Artur William
1895
papirarbeider Storgata 3
Kristensen Hagard Amy
1897
g.m. papirarbeider Storgata 3
Svendsen Ingeborg Lovise
1900
hushjelp Storgata 3

 

 

* 1926

13. april 1926 har Fredrikshalds Avis en hel side fra rettsaken mot Olaf Olsen, eieren av Storgata3, som står tiltalt for dårlig snømåking og soping av fortauene. Hele saken kan leses på Nasjonalbiblioteket (side 2) sine nettsider, men det kan vel røpes at Olsen ble frifunnet.

 

 

*1924

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fem boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jens Olav Jensen

01

1877-07-28

Sørum pr.gjeld

-

hp

f

Læge

002 Odd Bendix W. Jensen

01

1904-08-23

Kri.a.

-

s

ug

skolegut

003 Marie Egeberg Jensen

01

1906-07-06

v. Gausdal

-

d

ug

pf.

004 Vilgerd Jensen

01

1910-04-30

Hølen i Saaner

-

d

ug

pf.

005 Rigmor Elisabeth Jensen

01

1912-02-28

Fr.hald

-

d

ug

pf.

006 Helene A. Sotorp

01

1853

Berg i Sml.

-

tj, sykepleierske og Husholderske

e

Sykepleierske

007 Amalia Nilsen

01

1874

Sverige

-

tj

ug

tjenestepike

001 Holm Reidar Holmsen

02

1888-07-23

Sarpsborg

-

hp

ug

Tandlæge

001 Ole P. Fjeld

03

1853-06-27

Degernæs

-

hp

g

Tomtearbeider

002 Maren Oline Fjeld

03

1855-01-18

%Aamodt% i Degernes

-

hu

g

husmor

003 Sigrid Margrethe Fjeld

03

1905-10-27

Amerika

-

sønnedatter, pleiedatter

ug

pf.

004 Frøidis Nanna Lita Fjeld

03

1903-09-27

Fr.hald

-

d

ug

Hjelpepige i trykkeri

001 Henry Norman Thoresen

04

1891-08-16

%Tistedalen% Fr.hald

-

hp

g

Musiksersjant

002 Nora Gerda Thoresen

04

1891-07-15

Idd

-

hu

g

husmor

003 Ellen Thoresen

04

1919-09-07

Fr.hald

-

d

ug

pf.

001 Leiv Hermer Brodde

05

1896-08-20

Fredrikshald

-

hp

g

Disponent v. Skotøifabrik. Merkantil.

002 Sigrid Anthonie Brodde

05

1893-08-29

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1919

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra konsul E.Sem til kjøbmand Olaf Olsen for 154000 kr. dat 10.juni 1916. Eiendommen indeholder iflg. målebrev av 24 juli 1916 750 m2 + 0,3 m2. Tinglyst 15 december 1916

 

* 1912

 

* 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har som hustype registrert "vaaningshus forretningslokale fabrikbygning" på to etasjer. Her finner vi fire leiligheter, en butikk, et kontor, to verksteder og et lager.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg syv rom og kjøkken kr 800 pr aar          

Edvard Sem(mann)

1859-03-21

Blaker

hf g Bog og Papirhandel - Bogbinderi og Trykkeri S

Fredrikshald: Storgaten

1910

Sigvarda Marie Sem(kvinne)

1858-03-01

Fredrikshald

hm g Hustru Forsørges af hf

Fredrikshald: Storgaten

1910

Yngvar Sem(mann)

1885-11-25

Fredrikshald

s ug Fuldmægtig i Papirhandel

Fredrikshald: Storgaten

1910

Edvard Baastad Sem(mann)

1887-11-19

Fredrikshald

s ug Fuldmægtig i Papirhandel

Fredrikshald: Storgaten

1910

Lilly Sem(kvinne)

1889-01-29

Fredrikshald

d ug Datter forsørget af hf

Fredrikshald: Storgaten

1910

Johan Spørck Sem(mann)

1894-08-03

Fredrikshald

s ug forsørget af hf

Fredrikshald: Storgaten

1910

Alma Lesjø(kvinne)

1882-04-16

Eidskogen

tj ug Kokkepige

Fredrikshald: Storgaten

1910

Anna Sandaas(kvinne)

1893-04-10

Skjeberg

tj ug Stuepige

Fredrikshald: Storgaten

1910

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken kr 650 pr aar          

Carl Adolf Otterbech(mann)

1885-11-21

Modum hrd.

ug tandlæge

Fredrikshald: Storgaten

1910

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 350 pr aar          

Martine Kristiane Flint(kvinne)

1867-06-16

Fredrikshald

hm e Modehandlerinde

Fredrikshald: Storgaten

1910

Elna Marie Flint(kvinne)

1898-10-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910

Hjørdis Olaug Flint(kvinne)

1900-02-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910

Portnerbolig 1.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd          

Kristian I. Haltorp(mann)

1881-01-14

Vaaler Solør

hf ug Nattevagt

Fredrikshald: Storgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Flint Martine 
1867
modehandlerinde
Jacobsen Jakob Hagb.
1859
Malerarbeider
Larsen  Marie 
1873
tjenestepige
Neeb Marie
1817
enkefru
Olsen Anna Emilie
1862
tjenestepige
Sem  Edvard
1859
boghandler
Sem  Marie
1858
g.m. boghandler
Walther Anna Rebekka
1854
g.m. apoteker
Walther Carl Ludvig Astrup
1842
apotheker

 

 

* 1901

I "Fedrikshalds Bys Matrikul for 1901" var Boghandler E. Sem oppført som eier av eiendommen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 82.000 kr. og var branntaksert til 73.500 kr. Matrikkelen var ført opp under Storgaden, men hadde også grenser mot både Borgergaden og Kirkestrædet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som "væsentlig Forretningslokale", men det er også tre leiligheter i bygningen.
Syv rom og kjøkken i 2.etg
E. Sem hf g Boghandler Eier af Bogbinderi Eier af Trykkeri 1859 Blaker Ak n
Marie Sem hm g 1858
Elna Sem d Tuk Nytte, Hygge hjemme 1883
Bjarne Sem s Bogbinder - Lærling 1884
Edvard Baastad Sem s 1887
Lilly Sem d 1889
Johan Spørck Sem s 1894
Juli Svendson tj ug Kokkepige 1869 Ed i Sverige
Alma Larsson tj ug Stuepige 1878 Mellerud

To rom og kjøkken i 1.etg
Christian Ols. hf g Bundtmagermes. & Handelsborger 1872 Drammen Bu
Olava Ols. hm g Husmoder 1874 Drammen Bu

ett rom og kjøkken i 1.etg
Jakob Hagbarth Jakobs. hf ug Maler og Portner fhv. Styrmand 1859 Id Herred Sm

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg tjuefire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gjertrud Marie Bruun(kvinne)

1865

Horten

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anna Emilie Anderson(kvinne)

1864

Kjernebo pr Strömstad (Sverige)

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Carl Ole Cornelius Bruun(mann)

1855

Hammerfest

Søn, Besøgende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Ragnhild Strøm(kvinne)

1869

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Harriet Weidemann Strøm(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Rudolph Alexander Bruun(mann)

1854

Hammerfest

Besøgende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Maria Tandberg Strøm.(kvinne)

1876

Holmestrand

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Ella Kathrine Struve(kvinne)

1883

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Astrid Struve(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Martin Bertram Strøm.(mann)

1840

Trondhjem

Familiens overhode g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anna Maria Strøm, f. Hals.(kvinne)

1851

Gjerdrum

Hustru g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Sigrid Ström.(kvinne)

1872

Holmestrand

Datter ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Rachel Strøm.(kvinne)

1878

Drammen

Datter

Fredrikshald: Storgaden

1891

Oluf Martin Ibenfeldt(mann)

1863

Aalesund

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Anton Elvin Buser(mann)

1855

Bergen

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Hanne Ottilie Johannesen.(kvinne)

1870

Fredriksstad

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Carl Struve(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Storgaden

1891

Julie Elnestad(kvinne)

1867

Armark

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Erik Bruun(mann)

1826

Holmestrand

Familiens overhode g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Lina Bruun(kvinne)

1826

Holmestrand

Hustru g

Fredrikshald: Storgaden

1891

Otto Bruun(mann)

1867

Laurvik

Søn, Besøgende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Helene Johannesen(kvinne)

1863

Id (Enningdalen)

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

Enkefru Emilie Struve(kvinne)

1856

Asker

Familiens overhode e

Fredrikshald: Storgaden

1891

Clara Magnussen(kvinne)

1866

Ertmark (Sverige)

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Storgaden

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Breders arvinger oppført som eiere av matrikkelen. Det oppholder seg 29 personer på eiendommen på tellingstidspunktet, men fire av disse har kun midlertidig opphold.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 E.L.C. Holtermann 1825 M Christiania Byfoged
2 Caroline Madsine Holtermann 1832 K Melhus Hustru
2 Else Johanne Marie Holtermann 1860 K Hafslo Datter ??
2 Carl Ludvig Holtermann 186?? M Hafslo Søn ??
2 Eiler Christian Holtermann 1863 M Hafslo Søn Stud. medicin. Midlertidig opphold
2 Marie Bolette Gløers. 1857 K Fredrikshald Tjenestepige hos Byfoged Holtermann
2 Johanne Marie Johanes. 1860 K Sarpsborg Tjenestepige hos Byfoged Holtermann
2 Henriette Lovise Kielland 1860 K Stavanger Lærerinde i Kristiania Midlertidig opphold
2 Martin Bertram Strøm 1839 M Trondhjem Aapoteker
2 Anna Maria Strøm 1852 K Gjerdrum Apoteker hustru
2 Ingeborg Strøm 1867 K Kristiania Apoteker datter
2 Ragnhild Strøm 1869 K Kristiania Apoteker datter
2 Sigrid Strøm 1871 K Holmestrand Apoteker datter
2 Maria Strøm 1877 K Holmestrand Apoteker datter
2 Rachel Strøm 1879 K Drammen Apoteker datter
2 Helga Johanna Eide 1865 K Haugesund Stud. pha??
2 Petrine Olava Peders. 1849 K Ødemark Tjenestepige hos Strøm
2 Erika Hans. 1864 K Tønsberg Tjenestepige hos Strøm
1 Anton E?? Weger 1855 M ?? Cand. philo ph??
1 Harald Johannes Johannes. 1868 M Frhald Stud. phar??
1 Carl Struve 1833 M ?? Kjøbmand
1 Emilie Struve 185?? K Kongsvinger Kjøbmands hustru
1 Ella Struve 1883 K Frhald Kjøbmandsdatter
1 Astrid Struve 1884 K Frhald Kjøbmandsdatter
1 Mathilde Svends. 1863 K Nesinge?? Sverige Tjenestepige
1 Sigrid Simens. 1867 K Frhald Tjenestepige
1 Karl Kristoffers. 1865 M Svolvig Handelsfuldmtg
1 Søren Nyhagen 1857 M Dale Sundfjord Stud. Med. Midlertidig opphold Forlovede E:forlovet med personnummer 29
1 Anna Anders. 1861 K Kongsvinger Midlertidig opphold Forlovede E:forlovet med personnummer 28

* 1882

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 30 nr.107) finner vi at enke Karen Anette Breder dør den 20.september 1882. Dødsårsaken er oppgitt til "Betyd. utvid af Mavesekken, Afkræftelse". I følge samme kirkebok var hun født i Christiania i 1826.

 

* 1880

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Arthur Breders Enke Annette Breder til Saugbrugsforeningen paa Mtr. 27d dat 21. og Thinglæst 25 Febr. 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Grosserer Arthur Breders Enke som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 56000 kroner og branntaksten var på 68000 kroner. I 1878 var også matrikkel 72d lagt sammen med disse matriklene.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Arthur Breders Enke oppført som eier av matrikkelen. der kan vi også se at Jørgen Breder (Storhaug) har to hester på eiendommen. Jørgen oppgir også at han avler tre tønner rug og to tønner poteter "Paa Løkken Aasen i Bergs Præstegjæld, tilhørende Karen Anette Breder." 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Annette Breder(kvinne)

1826

Grue Pgd.

hm e Huseier, Rentenist

Fredrikshald: Storgade

1875

Ludvig Theodor Breder(mann)

1863

Fredrikshald

s ug Skolediscipel

Fredrikshald: Storgade

1875

Pauline Nilsen Breder(kvinne)

1869

Fredrikshald

d ug Skolediscipel

Fredrikshald: Storgade

1875

Hans Olsen(mann)

1843

Rakkestad

Tjenestedreng ug Tjenestedreng hos Nr. 12

Fredrikshald: Storgade

1875

Knut Andreas Knutsen(mann)

1829

Riisøer

hf g Apotheker

Fredrikshald: Storgade

1875

Alette Kristine Breder(kvinne)

1852

Fredrikshald

d ug Hos Moderen

Fredrikshald: Storgade

1875

Elise Jakobine Lovise Breder(kvinne)

1856

Fredrikshald

d ug Hos Moderen

Fredrikshald: Storgade

1875

Alette Marie Rasmussen(kvinne)

1852

Fr.hald

Tjenestepige Tjenestepige hos No. 17

Fredrikshald: Storgade

1875

Jørgen Breder(mann)

1862

Fredrikshald

s ug Skolediscipel

Fredrikshald: Storgade

1875

Arthur Fredrik Vilhelm Breder(mann)

1865

Fredrikshald

s ug Skolediscipel

Fredrikshald: Storgade

1875

Ole Nilsen Breder(mann)

1867

Fredrikshald

s ug Skolediscipel

Fredrikshald: Storgade

1875

Johanne Danielsen(kvinne)

1853

Sponvigen Bergs Pgd.

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgade

1875

Marie Josephine Petersen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige hos No. 1

Fredrikshald: Storgade

1875

Ivar Hesselberg Breder(mann)

1845

Christiania

Brodersøn ug Prokurist ved Trælasthandel Medeier i Fabrik og Skibe

Fredrikshald: Storgade

1875

Christiane Emilie Thorbjørnsen(kvinne)

1855

Fredrikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige hos Nr. 12

Fredrikshald: Storgade

1875

Ludvig Krefting Linaae(mann)

1860

Fredrikstad

Apothekerlærling Apotheklærling

Fredrikshald: Storgade

1875

Gunhild Marie Jensen(kvinne)

1847

Gjerpen

Huusjomfru ug Huusjomfru hos No. 17

Fredrikshald: Storgade

1875

Inger Lovise Jørgensen(kvinne)

1846

Onse

Tjenestepige Tjenestepige hos No. 17

Fredrikshald: Storgade

1875

Ivara Severine Breder(kvinne)

1854

Fredrikshald

d ug Hos Moderen

Fredrikshald: Storgade

1875

Jørgen Breder(mann)

1812

Rakkestad

hf e Trælasthandel en gros, Skibsreder, Fabrik- og Sagbrugeier

Fredrikshald: Storgade

1875

Christine Fredrikke Magnussen(kvinne)

1844

Skjeberg

Husjomfru ug Husjomfru hos Nr. 12

Fredrikshald: Storgade

1875

Johanne Dorthea Knutsen(kvinne)

1825

Skien

hm g

Fredrikshald: Storgade

1875

Martha Linaae(kvinne)

1868

Christiania

Pleiedatter ug Hos Faderen

Fredrikshald: Storgade

1875

Pedera Elisa Baar(kvinne)

1830

Skien

Huusmoderens Søster Hos Huusfaderen

Fredrikshald: Storgade

1875

 

 

* 1865

Ved folketellingen i 1865 er det fire beboelser med til sammen 30 personer på eiendommen. Både Jøregen Breder og Georg Arthur Arctander Breder var da registrert med hver sin hest.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Jørgen Breder Huusfader Skibsreder & Trælastexporteur fra Sarpsborg g 54 m Rakkestad Prgj.
Pauline R Breder f Preus Hustru g 43 k Christiansand
Anna C. Diderikke Breder Datter ug 18 k Frederikshald
Paul Preus afskediget Overlærer e 87 m Haabøl Prgj.
Thrine Dorthea Amundsd. Stuepige ug 33 k Ahremark Prgj.
Thea Gurine Andersd. Huusholderske & Kokkep ug 30 k Onsø Prgj.
Johan Martin Johns. Gaardsdreng ug 20 m Id Prgj.

Elise Margar. Breder f Preus Enke efter Kbmd L Breder e 46 k Christiansand
Thekla Elise Mathilde Breder Datter ug 16 k Frederikshald
Pauline Severine Breder Datter ug 14 k Frederikshald
Johan Severin Breder Søn ug 12 m Frederikshald
Rudolph Wilh Keyser Breder Søn ug 8 m Frederikshald
Walesca Wilhelmine Breder Datter ug 6 k Frederikshald
Marthe Tønnesd. Enepige ug 45 k Egersund


Georg Arthur Arctander Breder Trælastexporteur & Manufacturh g 42 m Frederikshald
Karen Annette Breder f Hesselberg Hustru g 40 k Aker Prgj.
Alette Christine Breder Datter ug 14 k Frederikshald
Ivara Severine Breder Datter ug 12 k Frederikshald
Elise Jacobine Louise Breder Datter ug 10 k Frederikshald
Jørgen Breder Søn ug 4 m Frederikshald
Ludvig Theodor Breder Søn ug 3 m Frederikshald
Arthur Fredr. Wilh. Breder Søn ug 1 m Frederikshald
Thomas Syvers. Handelsfuldmægtig ug 29 m Frederikshald
Arthur Nørregaard Handelsbetjent ug 20 m n. Oudalens Prgj.
Oline Otters. Huseby Huusholderske ug 34 k Berg Sogn
Hilda Andersd. Stuepige ug 21 k Navestad i Sverige
Johanne Andreasd. Barnepige ug 25 k Rokke Sogn
Maren Olsd. Stortorp Kokkepige ug 26 k Rakkestad Prgj

.
Olaus Førlie Guldsmedemester ug 26 m Kongsberg
Henrich Ruud Guldsmededreng ug 20 m Kongsberg

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra T.M. Wiel til Handelsmand Arthur Breder paa Gaard mtr. 1 & 41 samt et Areal af 22 1/2 Alen i Lengde og 22 Alen i Bredde af Mtr. 72a, hvilket har faaet Mtr. 72d, dateret 30. Januar og Thinglæst 7. Februar 1854

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er gård nr.1 og gård nr.41 registrert hver for seg. I gård nr.1 finner vi følgende personer:
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Fridrich Von_mansbach Huusbonde 59 Gift første gang General-major kammerherre, oberste og commandant (friherre. M
Isabelle Oldenburg Hans kone 31 Gift første gang K
Christopher Friderich_carl V._mansbach Hans søn 13 Ugift Landkadet i kiøbenhavn M
Carl V._mansbach Hans søn 12 Ugift Page hos printz carl i sleswig M
Johan V. Mansbach Hans søn 7 Ugift M
Sophia Christine_caroline Mansbach Hans datter 10 Ugift K
Maria Lovise Mansbach Hans datter 8 Ugift K
Ulriche Mansbach Hans datter 7 Ugift K
Petter Blix Foster barn 9 Ugift M
Jørge Magdalene Broch Selskabs jomfrue 38 Ugift K
Maren Maria Saness Tienestefolk 39 Ugift K
Severine Nedervold Tienestefolk 39 Ugift K
Anne Kirstine Andersdtr Tienestefolk 48 Enke efter første ægteskab K
Marthe Cathrine Larsdtr Tienestefolk 24 Ugift K
Christine Sophie Lieung Tienestefolk 27 Ugift K
Petter Jørgen Boster Tienestefolk 30 Ugift M
Anders Tomesen Tienestefolk 22 Ugift Kusk gevorben soldat og frimand M
Lars Jonsen Tienestefolk 63 Ugift M
Knud Erichsen_stave Tienestefolk 34 Ugift M
Gulbrand Christophersen Tienestefolk 15 Ugift M
Johan Petter Vosgraff Huusbonde 53 Begge i første ægteskab Capitain vagtmæster M
Anne Hellene Knap Hans kone 41 Begge i første ægteskab K
Dorthea Maria Vosgraff Deres datter 19 Ugift K
Johanne Cathrine Vosgraff Deres datter 17 Ugift K
Kisten Pernille Vosgraff Deres datter 16 Ugift K
Petter Michal Vosgraff Deres søn 14 Ugift Landsoldat underveys til kiøbenhavn M
Else Kistine Kierulff Tienestepige 28 Ugift K
Friderich Jensen Husbonde 35 Begge i første ægteskab Gevaldiger M
Caren Jacobsdtr Hans kone 31 Begge i første ægteskab K
Jacob Friderichsen Deres søn 5 Ugift M
Jens Friderichsen Deres søn 3 Ugift M
Hans Friderichsen Deres søn 1 Ugift (alder et kvart År) M
Johanne Johansdtr Tienestepige 36 Ugift K
Jon Enochsen Sofius Indqvarteret 47 Ugift Under gevaldiger M

I gård nr.41 var i 1801 følgende personer registrert:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johanne Cathrine Knap Huusmoder 81 Enke efter 1ste ægteskab Enke efter tolder rasmus knap, har 100rd aarlig pension fød hørbye K
Inger Anne Knap Hendes datter 53 Ugift K
Kirsti Hansdtr Tieneste pige 41 Ugift K
Johan Friderich Hals Logerende 34 Ugift Premier lieutenant ved syndenfield. reg. M

 

Sist oppdatert 03.02.2023 16:48