Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Borgergata 30

tidligere Borgergata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 4

Løpenummer i 1901 matrikkel: 244

Matrikkelnummer: 3b

Gårds og bruksnummer: 160/103

 

 
Foto: SW 15.februar 2004

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer hadde eiendommen adresse Borgergata 12.

 

* 1994

 

 

* 1992

 

* 1985

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgergata 12.

 

* 1939

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra Halden namsrett til overrettsakfører Jon Gudbrandsen paa d.e. for Kr. 19.000- Dat. 12/2-1932 (Ifl. kartforretning av 11/12 1916 er eiendommen 299 m2)

 

 

* 1929

 

* 1927

 

* 1926

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra G.A.Dehlin til snekker Johan Kaatorp for Kr. 15.000,- dat. 12/8 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i det som da var Borgergata 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Kaatorp

01

1848-12-23

Rødenæs

-

hp

g

Møbelsneker

002 Juliane Kaatorp

01

1845-12-25

Ømark

-

hu

g

husmor

003 Andrea Kaatorp

01

1886-10-14

Ømark

-

d

ug

Sydame

001 Jacob Ellingsen

02

1879-09-03

Moss

-

hp

g

Skibsfører

002 Alma Marie Ellingsen

02

1881-11-16

Vaaler

-

hu

g

husmor

003 Randi Elisabeth Ellingsen

02

1907-07-20

Moss

-

d

ug

pf

 

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert "vaaningshus forretningslokale, 1 Uthus Vedskur". Huset har to etasjer med to leiligheter. Den ene leiligheten er ført opp med en husleie på tusen kroner i året.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 30 kr pr. mnd          

Johan Kaatorp(mann)

1848-12-23

Eidsberg

hf g Snedkermester S

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Juliane Kaatorp(kvinne)

1845-12-25

Ømark

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Johannes Kaatorp(mann)

1885-04-12

Ømark

s ug Snedkersvend

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Andrea Kaatorp(kvinne)

1886-10-14

Ømark

d ug Syerske

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Anna Kaatorp(kvinne)

1890-02-21

Aremark

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

2.etg 1000 kr pr. år          

Ole Sørbø(mann)

1851-07-24

Skien

hf g assistent ved tuberkulinfjøset

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Marieanne Sørbø(kvinne)

1843-09-07

Gjerpen

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Marie Sørbø(kvinne)

1885-03-07

Porsgrund

d ug Privatlærerinde

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Andrea Hansen(kvinne)

1864-01-09

Ulefoss

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Emil Kolberg(mann)

1869-05-24

Hof i Solør

fl ug Snedkersvend

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Ragnvald Høyendahl(mann)

1880-06-17

Kristiania

fl ug fyrbøter ved jernbanerne

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Johan Østensvik(mann)

1886-07-22

Fr.stad

fl ug Stationsbetjent

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Ole Grimstad(mann)

1882-10-25

Fr.stad

fl ug postekspeditør

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Hans Grimstad(mann)

1887-02-10

Fredrikshald

fl ug Stationsbetjent

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Konrad Grimstad(mann)

1889-09-08

Fredrikshald

fl ug Musikelev (Militærmusik)

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Karen Marie Sørbø(kvinne)

1883-03-23

Gjerpen

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Brynildsen Anton
17/4 1877
arbeider
Brynildsen Kristian
1848
spisevært
Brynildsen Marie
1876
opvartningspige
Brynildsen Stina
1844
g.m. spisevært
Hansen Andrea
1864
tjenestepige
Sørbøe Mariane 
1843
g.m. assistent
Sørbøe Ole
1851
Assistent

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kreaturhandler Sørbø oppført som eier av matrikkelen.  Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kr. og var branntaksert til 16.860 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en bygning i to etasjer. Det er registrert at det skal være to leiligheter på eiendommen med til sammen tolv fastboende personer. Det er allikevel kun papirer på en leilighet med åtte personer.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Kristian Brynilds. hf g Plankearbeider 1848 Toftedalen Sverige
Stina Brynilds. hm g %Tjener% 1844 Ed Sverige
Marie Brynilds. d ug Tjener 1875 Fredrikstad (midlertidg bosted Kristiania)
Anton Brynilds. s ug Plankearbeider 1877 Fredrikstad (midlertidg bosted Ed s)
Agnes Brynilds. k f Kristiania d ug Tjener 1879 Fredrikstad (midlertidg bosted Kristiania)
Bernhard Brynilds. m b s ug Bryggearbeider 1881 Fredrikstad
Oscar Brynilds. m b s ug Visegut 1883
Arnt Brynilds. m b s ug 1886
Karl Daniels mt !! el ug Bogbinder 1867 Drammen Bu (sedvanlig bosted ikke oppgitt)

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Lunds arvinger, Augusta Christiane, Hanna Petra, Isak, Marie og Adolf Ingvald Lund - til kjøbmand G.A.Dehlin for kr 13500,00, dat 19 og 21-10-98 - indeholdende tillige paategnet bevidnelse fra Ole Baastad og R.Neeb om at overnstaaende er eneste og myndige arvinger efter enkefru Susanna Lund - dat 22-10-98

 

* 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg ni personer på adressen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Lund.(kvinne)

1866

Holmestrand

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Adolf Ingvald Lund(mann)

1869

Holmestrand

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Josefine Emilie Gabrielsen.(kvinne)

1867

Aremark

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Chrestian Brynildsen(mann)

1862

Fr:hald

Søn ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Susanne Marie Lund.(kvinne)

1836

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Augusta Christiane Lund.(kvinne)

1859

Holmestrand

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Isak Lund.(mann)

1863

Holmestrand

Søn, Besøgende ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Hanna Petra Lund.(kvinne)

1861

Holmestrand

Datter ug

Fredrikshald: Borgergaden

1891

Anne Marie Brynildsen(kvinne)

1822

Fr:hald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgergaden

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er eier av matrikkelen registrert som Fru Lund. Det oppholder seg ni personer på eiendommen ved tellingstidspunktet, men en av disse har kun et midlertidig opphold. Alle er registrert med opphold i andre etasje.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Susanne Lund 1836 K Fredrikshald
Augusta Lund 1859 K Holmestrand Lærerinde
Hanna Lund 1861 K Holmestrand
Isak Lund 1863 M Holmestrand Student
Marie Lund 1866 K Holmestrand
Adolf I. Lund 1869 M Holmestrand
Karoline Hågens. 1858 K Fredrikshald Tjenestepige
Johan Uchermann 1843 M Indvigen (Nordfjord) Tandlæge (Midlertidig)
Sigurd Uchermann 1874 M Kristiania Skolegut

* 1884

Utdrag fra pantregister:

Skjøte fra Consul Ole Baastad i ?? ?? fuldmagter til medarvingen Enkefru Susanne Lund født Baastad for Kr. 7200,- dat. 16/2 84

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Grosserer Adam Baastad som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 8.000 og en branntakst på kroner 8.830.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har disse ni personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Susane Marie Lund(kvinne)

1836

Frederikshald

Enkefrue Huseier, Rentenist

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Isak Lund(mann)

1863

Holmestrand

s ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Marie Lund(kvinne)

1866

Holmestrand

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Johanne Henriette Mamen(kvinne)

1832

Frederikshald

Logerende ug Rentenist

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Augusta Christiane Lund(kvinne)

1859

Holmestrand

d ug Moderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hanna Petra Lund(kvinne)

1861

Holmestrand

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Adolph Ingvald Lund(mann)

1869

Holmestrand

s ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Marie Elise Olsen(kvinne)

1854

Edssocken Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Peter Marthin Bugge(mann)

1849

Tjømø Præstegjeld

Logerende ug Contor Fuldmegtig

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

 

* 1873

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høiesteretsassesor M.Hansens Enke til Grosserer Adam Baastad paa denne Gaard med Grund og Tomt m.M., dateret 2. og Thinglæst 4. October 1872

 

Loranges forrige Gaard paa Bagertangen er solgt til Grosserer A. Baastad for 1800 Spd.

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.3b registrert sammen med gård nr.51. Det er kun en leilighet med seks personer på eiendommen. Christian Mamen hadde da tre hester og to store kveg på denne "sentrumseiendommen".
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester Stort kveg
Christen Mamen Stang Huusfader Grosserer g 62 m Frederikshald 3 2
Olavia Stang Huusmoder g 58 k Laurvig
Julie Jens. Huusjomfrue ug 21 k Frederikshald
Josephine Lars. Tjenestepige ug 21 k Frederikshald
Marie Anders. Tjenestepige ug 40 k Sverrig
Olaves Ols. Tienestedreng ug 27 m Bergs Prgj.

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Høiesteretsassesor M.Hansen paa ?? Loranges Boes Gaard Mtr. 3b, dateret 13. og Thinglæst 17. April 1860

 

 

* 1830

Efter Reqvisition fra Skifte-Commissionen i Handelshuset C. Tank & Comps. Opbudsboe berammes 3de offentlige Auctioner at afholdes over efternævnte, Boet tilhørende og her i Byen beliggende faste eindomme, nemlig:

 1. En 3 Etages Søbod, Matr.-No. 535, beliggende ved nordre Side af Elven, med tilliggende mindre Boder, Vognremise og Tomt. Bygningen erhodlt i afvigte Aar en betydelig Reparation, er nu i god Stand, og i Brandcassen forsikret for 2150 Spd;

 2. Et 1 Etages Leiehuus, Matr.-No. 504 forsikret i Brandcassen for 300 Spd.;

 3. En stor og veldyrket Frugt- og Urte-Hauge, Matr.-No. 447 a, paa Nordre-Frederikshald;

 4. En paa Nordre-Frederikshald beliggende Engeløkke;

 5. Et 2 Etages grundmuret og hvælvet Pakhuus paa Søndre-Frederikshald, under No. 3 b, med tilliggende Tomt og Vognremise, No 53 b.;

 6. En Engeløkke paa Søndre-Frederikshald, under No. 53 b.;

 7. Tomterne No. 62, 65, og 66 ved søndre Side af Elven;

 8. Bryggetomten No. 64, ibidem;

 9. En Bordbrygge, ligeledes ved Elvens søndre Side;

 10. Leiehuset No 120, og

 11. Do. No. 135, begge paa Søndre-Frederikshald.

1ste Auction over disse Eiendomme afholdes paa dette Steds Bythingstue Torsdagen den 19de August førstkommende, Formiddag Kl. 10;

2den Auction Løverdagen den 21de næstefter, Formiddag Kl. 11, Ligeledes paa Bythingstuen, og

3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl.4, saavidt muligt i eller ved de sælgende Eiendomme.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 22de Juli 1830

I byfoged Svensen Fravær:
B. N. Knap,
Constitueret
.

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2024 19:51