Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 86

Løpenummer i 1901 matrikkel: 236

Matrikkelnummer: 167

Gårds og bruksnummer: 160/318

 

 

Huset er revet og tomten benyttes i dag som parkeringsplass.

 

* 1957

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bagermester Joh. Schau oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10000 kr. og var branntaksert til 11890 kr.

 

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus med Sidebygninger". Huset var på to etasjer og innehold tre leiligheter.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Ole Hans. hf g Kok tilsøs 1830 Id Sm (midlertidig bosted Boness England)
Anne Helene Hans. hm g Hustru Logiforretng 1836 Id Sm
? Christens. el ug Kolportør 1868 Norrland (sedvanlig bosted Chra)

Et rom og kjøkken i 1.etg i "bagbygning"
Anna Ols. ug Kontordame Papirforr. 1877 Tistedalen Sm
Jenny Ols. ug Sydame eget erhværv 1881 Tistedalen Sm

Fire rom og kjøkken i 2.etg
Johan Schau hf g Bagermester 1860 Asak Sm
Klara Schau hm g Husmor 1858 Frhald %Sm%
Marie Schau d ug Expedetrise 1882
K. Johan Schau s ug Agentvolongtør 1884
Kristian Schau s ug barn 1887
Karla Schau d ug barn 1889
Alf Schau s ug barn 1892
Omar Schau s ug barn 1893
Bjarne Schau s ug barn 1895
Ole Schau s ug barn 1898
Seelma Jonas. tj ug Tjenestepige 1880 Øhr sogn Sverge

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Frøken Sofie Andersen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 8.000 og en en branntakst på 11.200 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert en husholdning på gård nr.167
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ernst Anders. Husfader Handelsmand g 53 m Frederikshald
Andrine Lovise Matis. Hans Hustru g 39 k Stokke Prgj.
Johan Ernst Einhart Anders. Deres Søn ug 16 m Frederikshald
Anne Emeline Anders. Deres Datter ug 10 k Frederikshald
Ernstine Anders. Deres Datter ug 8 k Frederikshald
Johanne Marie Octavie Anders. Deres Datter ug 2 k Frederikshald
Caroline Johansd. Bodin Tjenestepige ug 20 k Frederikshald
Nellyane Andersd. Tjenestepige ug 23 k Sverige
Mikail Mathis. Logerende, Hustruens Broder Skipper ug 41 m Stokke Prgj.

 

 

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi kun en ugift hjulmaker med to tjenestefolk på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Gilberg Huusbonde 26 Ugift Hiulmager M
Isach Melbie Tienestefolk 30 Ugift Svend M
Birthe Maria Friberg Tienestefolk 26 Ugift K

 

Sist oppdatert: 05.05.2021 17:08