Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Borgergata 32

Tidligere Borgergata 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 10

Løpenummer i 1901 matrikkel: 245

Matrikkelnummer: 51 & 52

Gårds og bruksnummer: 160/149

Foto: SW 15.februar 2004
 
  Foto: Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 2004

18. juni 2004 finner vi i Halden Arbeiderblad en dobbelside om Sverre Martinussen som åpner musikkforretning i Borgergata 32.

 

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (siste side)

 

 

 

* 2001

3. februar 2001 har Halden Arbeiderblad en helside om urmakerforretningen Brødrene Mathisen som snart legger ned en over hundre år gammel forretning.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (siste side)

 

 

* 1986

 

* 1977

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontr. dat. 27/6-32 for sa vidt angår §§ 4 og 5, hvorved Majen Christiansen på 5 år til Ole Norvik forretn. lokaler i d. eiend., best. om oppsielse, oppsetn. av reklamematriell m.v., fl. Best. Ole Norvik har forkjøpsrett i tilf. salg av gården.

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har har kun en stemmeberettiget på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Petersen / Pettersen Marensius
1846
rentenist Borgergata 14

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i det som da var Borgergata 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Bernt Christiansen

01

1879-03-08

Fr stad

-

hp

g

Kjøbmand

002 Maien Christiansen

01

1880-06-24

Fredrikstad

-

hu

g

Husmor

003 Ragna Christiansen

01

1905-05-10

Fr stad

-

d

ug

pf

004 Bernhard M. Christiansen

01

1908-07-06

Fr stad

-

s

ug

pf

005 Hanna Andreassen

01

1897-06-20

Honningvaag

-

tj

ug

Enepike

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra P.S. Hansen til Bernh. Christiansen for kr. 13.000. dat 12/6-12

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert "vaaningshus forretningslokale, Butik & Privatbolig. Det bor fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bernh. Fr. Christiansen(mann)

1879-03-08

Fredriksstad

hf g Kjøbmand Glasmagasin

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Maien Christiansen(kvinne)

1880-06-24

Fredriksstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Ragna Christiansen(kvinne)

1905-05-10

Fredriksstad

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Bernhard Christiansen(mann)

1908-07-06

Fredriksstad

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

Klara Nielsen(kvinne)

1892-07-20

Hvaler

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaten

1910-12-01

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra kjøbmand P.S. Hansen til hotelvært  Otte W. Hansen, paa en del af denne eiendom, der faar m.no. (51 & 51)b hvis grenser er nærmere angivet i skjødet. Iflg.  Kartforretning af 13/7 03 indeholder den sælgte del 448 m², medens den gjenværende del af eiendommen, der faar m.no. (51 & 52)a ifølge kartforretn. Af s.d. indeholder 240 m². Ifølge skjødets bestemelse skal kjøberen bekoste gjærde, de skal dele gaardsplassen, opsat og vedligeholde det saa længe sælgeren beholder den gjenværende gaard. Hvis sælgeren sælger denne,  bliver gjærdet fælles for begge eiere. Skjødet er dateret 22/10 03. Kjøbesum 26000 Kr. Thinglæst 23 oktbr. 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Christoffersen Agnes
1868
frøken
Christoffersen Bolette
1836
enkefru
Christoffersen Thora
1876
fotografistinde
Hansen Petter Samuel
1837
kjøbmand
Hansen Thea
1837
g.m. kjøbmand
Tollefsen Karla
1867
butikjomfru

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Frerikshald Borgergaden Kjøbmand P. S. Hansen 36.000 40.300  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er Peder Samuel Hansen oppført som eier av det som da er registrert som et foretningslokale. Syv personer bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Samuel Hans.(mann)

1837

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Thea Marie Hans.(kvinne)

1837

Rasvaag Hitterø ST

hm g

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Karla Johanne Tollefs.(kvinne)

1867

Porsgrund Brb

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Bolette Christoffers.(kvinne)

1836

Id

hm e Forsørges af sin Datter

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Klaudine Dorthea Kristoffers.(kvinne)

1861

Sannesund Sm

d ug Fotograf

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Agnes Konstanse Kristoffers.(kvinne)

1868

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

Anna Magrethe Kristoffers.(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

d ug Fotograf

Fredrikshald: Blokhusgaden, Borgergaden

1900-12-03

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Johan Spørck) til Kjøbmand P. S. Hansen paa d.E. for Kr 28000, dat 7/12-97

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 er det syv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Carl Marenius Spørek(mann)

1827

Frederekshald

Familiens overhode e-mand

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Carl Spørek(mann)

1868

Fredhald.

Søn ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Helga Amundsen(kvinne)

1860

Frederekshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Rikka Andersen(kvinne)

1858

Torpedalen (Rokke)

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Amanda Andersen(kvinne)

1861

Ide Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Karen Carlson(kvinne)

1860

i Sverige Tøpedalen

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

Petra Spørek(kvinne)

1870

Frederekshald

Datter ug

Fredrikshald: Blokhusgaden

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1985 er Spørck oppgitt som eier av matrikkelen. Her finner vi syv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Spørck(mann)

1827

Frederikshald

Grosserer og Skibsreder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Spørck(mann)

1868

Frederikshald

Handelsbetjendt

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Spørck(kvinne)

1870

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Olsen(kvinne)

1857

Chrisitania

Husbestyrerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmina Sundling(kvinne)

1867

Christinehamn Sverige

Stuepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilda Andersson(kvinne)

1858

Vestra Ed Sverige

Stuepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Joachime Spørc(kvinne)

1840

Frederikshald

Skolebestyrerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Christen Stang) og ligeledes afdøde ?? eneste myndige Arvinger Andreas Stang, Wilh. Stang og professor J.P. Weisse til Kjøbmann Johan Spørck for kr. 19500,00 - dat 29/10 og 1/11-81 Thinglæst 15 Novebr. 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden Konsul Chr. Stang 14.000 25.040  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Christen Stang oppført som eier av matrikkelen. Den er da registrert sammen med matrikkel 53. Denne matrikkelen ble ekspropiert i forbindelse med byggingen av Smålensbanen. Stang avlet da diverse kornsorter, erter og poteter på eiendommen. Her hadde han også to hester og to kuer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olavia Stang(kvinne)

1807

Kjøbenhavn

hm g

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

Kristine Andersen(kvinne)

1853

Ertmark

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

Kristine Anonsen(kvinne)

1843

Fhald

Huusjomfru ug Tyende

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

Christen Stang(mann)

1803

Fhald

hf g Grosserer Bankdirekteur

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

Helene Johnsen(kvinne)

1839

Enningdalen

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

Ole Johannesen(mann)

1849

Bergs Sogn

Tjenestedreng ug Tyende

Fredrikshald: Blækhusgade

1875

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er matrikkelen registrert sammen med matrikkel 3b. Foruten seks personer er det også registrert tre hester og to kuer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christen Mamen Stang(mann)

1804*

Frederikshald

Huusfader g Grosserer

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

Olavia Stang(kvinne)

1808*

Laurvig

Huusmoder g

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

Julie Jensen(kvinne)

1845*

Frederikshald

ug Huusjomfrue

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

Josephine Larsen(kvinne)

1845*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1826*

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

Olaves Olsen(mann)

1839*

Bergs Prgj.

ug Tienestedreng

Fredrikshald: Blokhusgaden

1865-12-31

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Byfoged B. N. Knap til Kjøbmand og Viceconsul Christen Stang paa Gaard N. 51 og Hauge N. 52 med Lysthus og Indhægning. Thinglæst 14. April 1846

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Reguleringskommistionsforslag approberet, hvorefter 96 kvadrat Alen af denne Tomt afgives til Gade. Thinglæst 22. Jan. 1827

 

Sist oppdatert 23.03.2023 13:47