Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 88

Løpenummer i 1901 matrikkel: 239

Matrikkelnummer: 31

Gårds og bruksnummer: 160/136

 
 

 

* 1994

9. mai i 1994 har Ivar Bjørndalen en helside om salmedikteren Landstad som ikke bare bodde i Borgergata 8, men han var også eier av denne eiendommen i noen år.

Les hele stykke til Bjørndalen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 15)

 

I forbindelse med en serie om Halden forfattere har Halden Arbiderblad 15. oktober 1994 enda en helside om Landstad.

Hele siden kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 20)

 

 

*1990

20.januar 1990 har Halden Arbeiderblad også en helside om salmedikteren Landstad.

Hele stykket kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 15)

 

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1964

 

 

* 1963

28. august har Halden Arbeiderblad en lengre reportasje om behandlingen i denne saken.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 8)

 

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1955

Utdrag fra panteregister:

Overnskomst dat 20/5 og 2/6 1955 mellom Anton Ellefsen og Julie Ellefsens arvinger om på hvilken måte d.e. skal overdras på, skifte når Julie Ellefsen er død og om forkjøpsrett m.v. med samtykkepategn. av Julie Ellefsen. Eiendommens skattetakst kr. 60.000,-

 

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgergata 8.

 

* 1943

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

 

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Ester Helene
1895
expeditrice Borgergata 8
Andreassen Gudrun Angela
1893
expeditrice Borgergata 8
Andreassen Henry Kielland
1901
reperatør Borgergata 8
Andreassen Marry Birgitta
1899
expeditrice Borgergata 8
Andreassen Ruth Helfride
1890
Sykepleierse Borgergata 8
Ellefsen Anton
1874
sadelmaker Borgergata 8
Ellefsen Julie Petronelle
1876
g.m. salmaker Borgergata 8
Ellefsen Thor
1902
kjøpmann Borgergata 8
Hakelund Kathinka Mathilde
1874
spiseforretning Borgergata 8
Hakelund Ole Martin
1902
mekaniker Borgergata 8
Jensen Johan Albert
1884
graastensmurer Borgergata 8
Jensen Otto Marinius
1886
graastensmurer Borgergata 8
Karlsen  Margit Olivia
1893
g.m. papirarbeider Borgergata 8
Nordskogen Astrid Hildegard
1902
hushjelp Borgergata 8
Nordskogen Frank Robert
1900
skredder Borgergata 8
Strøm Karl Johan
1882
fanejunker Borgergata 8
Strøm Olga Elise
1884
g.m. fanejunker Borgergata 8

 

 

* 1926

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt hvorved A. Ellefsen bortleier til W. Ekeberg hele 2.den etasje, pikeværelser i 3die etasje, loft, vedskur, kjelderbod 2 W.C. samt adgang ?? bryggerhus for årlig leie Kr. 3500,- fra 15/10 1923 til 15/10 1928, Dat. 7/11 1923

 

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Borgergata 8. To av disse er nok hotell/ pensjonat drift.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Albert Juljus Johansen

01

1869-07-22

Rokke

-

Husfar

g

Spisevært

002 Getsy Alberttine Johansen

01

1867-01-26

Berg

-

Husmor

g

Hvertinde %Husmor%

003 Mary Karoline Pedersen

01

1910-09-19

Id

-

Opfostrinsbarn

-

-

004 Lilly Valborg Johansen

01

1905-10-10

Id

-

d

-

-

005 Elsa Ragnhild Johansen

01

1911-02-16

Id

-

d

-

-

006 Johan Pedersen

01

1912-03-08

Id

-

Opfostringsbarn

-

-

007 Hans Pedersen

01

1913-01-05

Id

-

Opfostringsbarn

-

-

008 Nils Ingvald Nilsen

01

1899-08-20

Idd

-

Losjerede med fuld kost

ug

Fr-hald Jernbanen

009 Beinhard Holmkvist

01

1898-01-01

Id

-

Losjerede med full kost

ug

Fredrikshald Jernbanen

010 Arvid Einar Johasen

01

1902-02-26

Lommelanda

-

l med fuld kost

ug

Sagarbeider

011 Olav Lindhart Johanson

01

1899-05-12

Lommelanda

-

l med fuld kost

ug

Fr-held

012 Harald Ernst Johansen

01

1902-05-30

Berg

-

s

ug

Kjøbmand

013 Aksel Julius Karlsen (Staal)

01

1894-11-05

Idd

-

l

g

Snekker

014 Aagot Natalie Karlsen

01

1899-03-25

Isebakke i Berg

-

hu, l

g

husmor

015 Karl Fredrik Johansen

01

1900-04-25

Lommelanda Sverige

-

l

ug

Brødkjører

016 Olga Marie Johansen

01

1897-02-27

Liholt i Idd

-

tj

ug

Tjenestepige v/Kafé

001 Anton Ellefsen

02

1874-06-13

Rakkestad

-

hp

g

Sadelmakermester

002 Julie Petronelle Ellefsen

02

1876-06-18

Fr. hald

-

hu

g

Husmor

003 Ellen Matilde Ellefsen

02

1901-08-31

Fredrikshald

-

d

ug

Postelev ved Fr.halds Posthus

004 Ingrid Marie Ellefsen

02

1913-08-15

Fredrikshald

-

d

ug

-

005 Rolf Andersen

02

1885-11-30

Fredrikshald

-

l

e

Styrmand

001 Jenny Hansen

03

1917-11-05

Vasser pr Tønsberg

-

hp

s

Hotel og Pentionat

002 Ethel Hansen

03

1900-10-17

Sandefjord

-

d

ug

Postassistent

003 Hans Hansen

03

1902-09-06

Sandefjord

-

s

ug

Letmatros paa dampskib

004 Audil Hansen

03

1904-04-06

Sandefjord

-

d

!!

husarb hj

005 Kjeld Hansen

03

1907-10-14

Sandefjord

-

s

-

-

006 Hanna Elisabet Magnessen

03

1899-03-16

Hagen?? Sverige

-

tj

ug

Huspost

007 Dagny Svendsen

03

1899-03-09

Id

-

tj

ug

Huspost

008 Alstrøm Severin Madsen

03

1892-02-28

Borge i Lofoten

-

l

ug

Elelktris innstallasjons forretning

009 S. K. Lislegard

03

1891-10-29

Nore

-

l

g

Driftbestyrer

010 Axel Sigfrid Siwertz

03

1875-11-26

Sverige

-

l

g

Bestyrer

011 David Arnesen

03

1882-12-17

Levanger

-

l

f

Lektor

012 Edel Hoffmann Madsen

03

1898-06-01

Harboøre Præstegæl.

-

l

ug

Tandlæge

013 Anna Cathinka Wang

03

1896-01-26

Berg i Smålenene

-

hu

g

Husmor

014 Olga Wang

03

1919-05-15

Husø pr Tønsberg

-

d

-

-

015 G Andersen

03

1886-01-21

Kristiania

-

l

g

Montør

016 Nils Vilhelm* Pedersen Løkenberg

03

1872-06-24

Skien

-

l

g

Bygmester

017 Einar Thingelstad

03

1890-06-24

Kristiania

-

l

g

Elektrisk montør

018 Erling Thingelstad

03

1895-06-05

Kristiania

-

l

ug

Elektrisk montør

001 Karl Johan Strøm

04

1882-10-01

Vardal

-

hp

g

Garnisonerende Kommandesersjant

002 Olga Elise Strøm

04

1884-01-10

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Marta Karine Strøm

04

1908-03-23

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Sigurd Marius Strøm

04

1911-04-11

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Arne Fritjof Strøm

04

1914-03-29

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Oskar Karlsen Stål

05

1896-08-23

Id

-

Husfar

g

Papirarbeider

002 Margit Olivia Karlsen

05

1896-09-30

Berg

-

Husmor

g

Husmor

003 Magrete Albertine Karlsen

05

1917-12-29

Fr. hald

-

d

-

-

004 Astri Olivia Karlsen

05

1919-11-15

Fr hald

-

d

ug

-

 

 

* 1917

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonskjøte, dat. 16/10-1937 til sadelmaker Anton Ellefsen i h.t. auksjonsbud kr. 36600,- avgitt på tv.auksjon 7/6-1917, approberet 21/6-1917 Dagbok ført 21/10-1937 Grunnbokført 22/10-1937 (Her tyder alt på at auksjonen og kjøpet foregikk i 1917, men papirene og tinglysning av eiendommen ventet i over tyve år.)

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, hvorved O. A. Dietz bortleier til 1.ste brigades underoffisersskole hele 2den etage og endel av 1 ste for et tidsrum av 4 fire aar regnet fra 15 sept. 1914 for aarlig leie 2000 kr. dat. 21/10 14. I leiekontrakten der også indbefatter nødvendige ydre rum er indtat forskj. bestemmelser om leiers og utleiers pligter.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Osk. And. Dietz til 1ste Brigades infanteriunderofficerskole paa hele 2den etage og av 1ste etage alle værelser til gaarden, vedrum m.v. for en aarlig leie av 1500 kr. Indeholder nærmere bestemmelser om utleiers og leietagers pligter. Leien er indgaat for et tidsrum av 2 aar fra 15/9-12 men kan av leieren yderligere kræves forlænget med et aar. dat 16/7-12

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "Vaaningshus Delvis under Indredning" pluss et uthus. Huset har to etasjer med to leiligheter. Alt tyder også på at det var både kontor og butikk i huset. I kjelleren var det "1 Restauration".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjeller 300 kr pr år          

Helene Olsen(kvinne)

1861-04-24

Kraakstad

Bestyrerinde e Bestyrerinde av Spiseforretning %Pensionist%

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Knut Olsen(mann)

1897-09-13

Næsodden

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Marie Olsen(kvinne)

1886-02-08

Næsodden

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Astri Antonia Kjelsen(kvinne)

1888-02-23

Borge

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

1.etg 15 kr pr mnd          

Gustav Dæhlin(mann)

1878-05-09

Sverige

hf g Skomakermester

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Anna Dæhlin(kvinne)

1882-11-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Birger Reinholdt Dæhlin(mann)

1906-02-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Gustav Dæhlin(mann)

1910-02-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Sigri Dæhlin(kvinne)

1904-08-15

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Karl Magnusen(mann)

1876-04-15

Hedrum

el g Stenhugger

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

Aksel Larsen(mann)

1884-02-12

Sverige

el g Stenhugger

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

 

* 1906

 

* 1902

 

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Eugenie
1855
logisværtinde
Nicolaisen Julius
1871
stenhugger
Olsen Thore
1874
stenhugger

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredriksahld Borgergaden / Kirkegaden Overretssagfører O. A. Dietz 30.000 35.780  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det oppgitt et foretningslokale med flere foretnigner. Det er også en "Sidebygning med Bageri, Bageributik samt Beboelsesværelser". Det er også oppgitt at det er to foretningslokaler i kjelleren.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 2.et og kjeller          

Ole Laupsa(mann)

1873

Vikør i Hardanger SB

Enslig Boende ug Spisevært

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Alma Syvers.(kvinne)

1873

Aremark Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Augusta Andres.(kvinne)

1884

Aremark Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Rakel Hans.(kvinne)

1884

Asak Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Eugenie Josefine Anders.(kvinne)

1855

Næssinge Bohuslen

hm g Hustru Logi & Spiseforretning

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gustav Anders.(mann)

1840

Stenby Dalsland

hf g Stenhuggerarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Emanuel Nils.(mann)

1881

Næssinge Bohuslen

s ug Fisker

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Elisabet Anders.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter Husholdningbehj.

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Johan Anders.(mann)

1878

Elsborgs Len

s ug Stenhuggerarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gerhard Kristinius Ols.(mann)

1871

Stavanger

el ug Bogbinder

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Per August Viberg(mann)

1860

Kalmer Län

el ug Snedker

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Karl Gustaf Nilss.(mann)

1880

Blekkinelän

el ug Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Frits Albert Blomquist(mann)

1877

Bohuslän

el ug Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

John Edvard Svensson(mann)

1865

Blekingelän

hf g Stenhuggare

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Bakbygning 2.etg          

Thorleif Blom(mann)

1900-05-11

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Karl Blom(mann)

1872

Nøssemarken

hf g Bagermester

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Josefine Blom(kvinne)

1875

Sponvigen Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Lilli Blom(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Bjarne Blom(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Mathilde Johans.(kvinne)

1861

Krokstrand

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

Gustaf Blomberg(mann)

1876

Nøssemarken

fl ug Snedkersvend

Fredrikshald: Borgergaden

1900-12-03

 

* 1895

 

* 1894

 

* 1893

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi elleve personer på matrikkel 31.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Mathesen(mann)

1847

Borregaard i Tune

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Augusta Mathisen(kvinne)

1852

Svelvik

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Dagny Olea Mathisen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Peter Rudolf Mathisen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Vilhelm Mathias Mathisen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Olaus Lie(mann)

1866

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Johan Hansen(mann)

1861

Sverige, Lommeland Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Amanda Nielsen(kvinne)

1871

Sverege, Skollerud Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Iver Iversen(mann)

1826

Berg Sogn Smaalene

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hilleborg Larsen(kvinne)

1847

Aremark

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Caroline Betsy Pedersen(kvinne)

1858

Sverige, Töftedals Sogn

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

 

 

* 1891

 

* 1890

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er A. Christensen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Udøpt Christensen*(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Karlsen(kvinne)

1867

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisabet Berentzen(kvinne)

1836

Tune i Smaalenene

E Forstanderske af en Kafe

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kirsten Berentzen(kvinne)

1867

Id

Jomfru ved en Kafe

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anthon Christensen(mann)

1826

Drammen

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olava Christensen(kvinne)

1857

Kongsberg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

John Christensen(mann)

1879

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thrine Christensen(kvinne)

1883

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Hofgaard jr.(mann)

1841

Drammen

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jan Skaar(mann)

1859

Vikør Hardanger

Journalist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Mathisen(mann)

1847

Sarpsborg

Bagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Mathisen(kvinne)

1852

Svelvik

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Mathisen(kvinne)

1876

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Mathisen(mann)

1880

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Mathisen(mann)

1882

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Næss(kvinne)

1861

??

Butikkjomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Olsen(kvinne)

1863

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Botner(mann)

1854

Ødemark

Bagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Andersson(mann)

1864

Sverige

Bagerlærling

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aron Carlson Strand(mann)

1864

Nøssemark Sverige

Dreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christine Andreasen(kvinne)

1869

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Overretssagfører Oscar Andersen Dietz for Kr. 15884,00, dat 12/12-84 Thinglæst 12. December 1884

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Kjøbm. Anton Christensen 18.000 32.800  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Anthon Christensen oppgitt som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Anthon Christensen
1
1826
Drammen b hf g Handelsmand
002 Petronelle Christensen
1
1816
Svelvig b Kone g -
003 Ragnhild Christensen
1
1860
Frhald b Pleiedatter ug Fors af Pleiefaderen
004 Josefine Halvorsen
1
1857
Frhald b tj ug Tjenestepige
005 Anders Mathiesen
2
1847
Sarpsborg b hf g Bager
006 Augusta Mathiesen
2
1852
Svelvig b Kone g -
007 Daniel Helgesen
2
1853
Silbodahl Sverige b tj ug Bagersvend
008 Andreas Hansen
3
1831
Lie Socken Sverige b hf g Slagter og Spisevært
009 Berthe Hansen
3
1835
Värmeland Sverige b Kone g -
010 Ludvig Hansen
3
1863
Næssinge Sverige b Pleiesøn - Fors. Af Pleieforældrene
011 Marie Nielsen
3
1855
Gjestad Sverige b tj ug Tjenestepige
012 Laura Nielsen
3
1859
Bergs Sogn b tj ug Tjenestepige
013 Anders Frank
4
1840
Edsocken Sverige b Logerende ug Farversvend
014 Niels Nielsen
5
1851
Arendal b Logerende ug Sømand
015 Carl Veyner
6
1851
Carlstad Sverige b Logerende ug Sadelmager
016 Carl Christensen
7
1860
Frhald b s ug Sømand
017 Elise Christiansen
7
1863
Frhald b d - -
018 Anders Christiansen
8
1839
Rakkestad f hf, Louise Christiansens Mand g Sømand
019 Louise Christiansen
8
1826
Frhald b Kone g -

 

 

* 1874

For en Fedevare eller Delikatessehandel kan en udmærket god Kjælderbekvemmelighed indredes i min Gaard i Borgergaden,

Anthon Christensen.

 

Total Realisation.

I Løbet af ott Dage udsælges hele min Restbeholdning af Modevarer til betydelig nedsatte Priser.

A. Jakobsen,

Kjøbmand A. Christensens Gaard, Sydsiden

 

Undertegnede har overtaget Bageriet i Anthon Christensens Gaard og anbefaler jeg mine forskjelige Bagervarer til det ærede Publikum.

A. Mathisen

 

 

 

 

* 1873

Syge,

der ønske homøopatisk Lægebehandling, have Anledning til at træffe mig i nogle Dage her paa Stedet. Anvisning i Hr. Anthon Chistensens Gaard

Meldal

 

 

Da jeg har vundet Borgerskab her til Byen som Bager, tillader jeg mig at anbefale til det ærede Publikum med Levering af alle Sorter grovt og fint Brød samt hvedebrød etc. Husbagning modtages. Min Bolig er i Anthon Christensens Gaard.

Lauritz Aas.

 

 

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 var det tjuesyv persoenr på denne eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Anthon Christensen
1
1826
Drammen - hp Gift Handelsmand
002 Petronette Christensen
1
1816
Svelvig - hu Gift Hustru
003 Augusta Næss
1
1852
Svelvig - - Ugift -
004 Ragnild Nilsen
1
1860
Frederikshald - - Ugift -
005 Petrine Nilsen
1
1852
Frederikshald - tj Ugift Tjenestepige
006 Paul Knop
2
1827
Frhald - hp Ugift Werftchef
007 Marinius Larsen
2
1836
Fhald - - Ugift Handelsfm
008 Lars Bentsen
3
1835
Fhald - hp Ugift Premierløut.
009 Johannes Bentsen
3
1833
Fhald - - Ugift Skibscaptein
010 Halvor Grøtteng
4
1835
Elverum - hp Gift Bager
011 Maren Grøtteng
4
1827
Drammen - hu Gift Hustru
012 Teodor Grøtteng
4
1856
Frederikshald - s Ugift søn
013 Harald Grøtteng
4
1864
Frederikshald - s Ugift søn
014 Erland Grøtteng
4
1869
Frederikshald - s Ugift søn
015 Lorents Aas
4
1851
Ide - - Ugift Bagersvend
016 Carl Larsen
4
1854
Fhald - - Ugift Bagerdreng
017 Sophie Hansen
4
1853
Fhald - tj Ugift Tjenestepige
018 Johannes Johannesen
5
1837
Sverige - hp Gift Uhrmager
019 Anne Caisa Hansen
5
1838
Sverige - hu Gift Hustru
020 Joel Johannesen
5
1860
Sverige - s Ugift søn
021 Hanna Johannesen
5
1862
Sverige - d Ugift datter
022 Emma Johannesen
5
1864
Sverige - d Ugift datter
023 Marie Johannesen
5
1867
Sverige - d Ugift datter
024 Johan Johannesen
5
1869
Frederikshald - s Ugift søn
025 Jens Nelsen
5
1844
Aremark - - Ugift Snedkersvend
026 Johan Nelsen
5
1846
Aremark - - Ugift Mallersvend
027 Anders Pehrsen
5
1847
Sverige - - Ugift Skomager

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Proost Landstad til Handelsmand Anthon Christensen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Tilliggelser, dateret 13. og Thinglæst 23. Mai 1865.

 

Folketellinga i 1865 har tyve personer på matrikkel 31.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anthon Christensen(mann)

1826*

Drammen

Husfader g Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Petronelle Christensen(kvinne)

1817*

Svelvig

Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ragnild Christensen(kvinne)

1860*

Frederikshald

Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Frithof Næss(mann)

1850*

Svelvig

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1865-12-31

John Pehrsen(mann)

1815*

Ide Prgj.

ug Gaarsdreng

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Sophie Andreasdatter(kvinne)

1844*

Moss

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Paul Knap(mann)

1828*

Frederikshald

ug Verftseier

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marinius Larsen(mann)

1836*

Frederikshald

ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Christiane Hansen(kvinne)

1832*

Frederikshald

Madamme e Modehandlerinde

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Harald Hansen(mann)

1861*

Frederikshald

hendes Søn Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Andreas Caspersen(mann)

1817*

Drammen

Husfader g Bogtrykker

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Emma Caspersen(kvinne)

1831*

Christiania

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Elise Caspersen(kvinne)

1853*

Drammen

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Helga Caspersen(kvinne)

1854*

Christiania

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Wilborg Caspersen(kvinne)

1856*

Christiania

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Emma Caspersen(kvinne)

1863*

Frederikshald

deres Datter Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Olaf Caspersen(mann)

1864*

Frederikshald

deres Søn Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Thora Olsen(kvinne)

1838*

Frederikstad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Julie Olsen(kvinne)

1847*

Ide Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

I. Bentsen(mann)

1833*

Christiania

Logerende ug Capt. Skibsreder & Fører

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Proost Landstad paa Gaard 31, dateret 5. og Thinglæst 8. April 1864 (I følge panteboken ble denne auksjonen avholdt i februar 1863).

 

* 1833

Tirsdagen den 4de Juni førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 3, afholdes offentlig Auction her paa Bythingstuen over afdøde Sorenskriver Stadfeldts Boes Gaard, No. 31 paa Søndre-Frederikshald. Denne Gaard har 8 Værelser og Kjøkken, Bryggerhuus og fornødne Udhuse, samt en hvælvet Kjælder, og er udvendig bordklædt og malet. Lysthavende indbydes til Auctionstedet, hvor Conditionerne erfares; iblandt disse bemærkes imidlertid, at Gaarden vil blie bortsolgt mod flereaarig Afbetling af Kjøbesummen.

Frederikshald, den 9de Mai 1833

Svensen.

 

 

* 1831

Efter tagen Beslutning i afgangne Sorenskriver Stadfeldts Boe, afhodles offentlig Auction i Stervbogaarden her i Byen over følgende Boets Eiendomme under denne Jurisdiction, nemlig:

  • a Gaarden Matr.-No. 31, opført siden 1826 af Tømmer med Bord-Beklædning, indeholdende 7 Værelser og Kjøkken, med et Qvistværelse ovenpaa og fornødne Udhuus-Bygninger. Under Gaarden er en hvælvet Kjælder.

  • b Gaarden Matr.-No. 217, bestaaende af en uindredet Hovedbygning af Tømmer, hvortil høre 2de Hauger;

  • c Gaarden No 222 bestaaene af en Tømmerbygning, indeholdende 3 Værelser og Kjøkken, og derunder en hvælvet Kjælder.

1ste Auction afholdes Onsdagen den 23de Febr., Kl. 3 og 4 Eftermiddag; 2den Auction Onsdag den 2den Marts, Formiddag Kl. 10 og 11, og 3de Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3 og 4. Conditionerne, hvoriblandt mærkes, at der gives flere Aars Credit, erfares på Auctionsstedet.

Frederikshald, den 3die Februar 1831

Svensen

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 er det fjorten personer registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Herman Henrich Ziegler(mann)

1748*

Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Cancellieraad , bye og raadstueskriver

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Dorthea Maria Blix Heiberg(kvinne)

1768*

Hans kone Begge i 1ste ægteskab

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jens Gregorius Ziegler(mann)

1791*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Ulrich Reinholt Ziegler(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Lars Ziegler(mann)

1799*

Deres søn

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jensine Christiana Ziegler(kvinne)

1787*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Jacobine Maria Ziegler(kvinne)

1789*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Catharine Laurentze Friderica Ziegler(kvinne)

1794*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Hermanna Henritte Ziegler(kvinne)

1796*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Annichen Ulrica Petronelle Ziegler(kvinne)

1798*

Deres datter

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Sara Margrethe(kvinne)

1751*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Johanne Magdalene Møller(kvinne)

1764*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Louvisa Wennerdahl(kvinne)

1775*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

Anders Haagensen(mann)

1775*

Tienestefolk Ugifte

Friderichshald: Borger Gaden

1801-02-01

 

 

 

Sist oppdatert 29.02.2024 14:12