Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgerskansen 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 255

Løpenummer i 1901 matrikkel: 164

Matrikkelnummer: 156a & 156b

Gårds og bruksnummer: 160/304 og 305

Vis i kart
Foto: SW 1.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Fr. Nebb oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kr. og var branntaksert til 8.580 kr.

 

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Butik samt Bagbygning med 1 Beboelsesbekvemmelighed ". Følgende personer var ført opp på eiendommen:
1.etg med tre rom og kjøkken i hovedhus
Frederik Neeb hf g Kjøbmand 09.11.1852
Tomine Neeb hm g Hustru 26.04.1852 Id
Emanuel Neeb s ug Skolebarn 30.11.1882 (midlertidig bosted Hamar)
Thomas Neeb s ug Skolebarn 23.03.1886 t
Alma Johannes. tj ug Tjenestepige 05.11.1879 Hogdal Sverige

1.etg med et rom og kjøkken i "Bagbygning"
Anders Anders. hf g Skibstømmermand 10.08.1852 Wermeland Sverige (midlertidig bosted Boness England)
Emilie Anders. hm g Hustru 27.12.1855
Erna Anders. d ug Barn 28.07.1893

 

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Handelsm. E. Neebs Enke som eier av matrikkelen. Den er da kun oppgitt som matrikkel 156. Skattetaksten er da på 4.000 kroner og branntaksten på 4.320 kroner.

 

 

I folketellinga i 1865 er matrikkelen kun ført inn som 156. Det er også da to husholdninger og vi kan se at Anders Larsen også holdt en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Emanuel Neeb Huusfader Handelsmand g 45 m Frederikshald
Anne Christine Neeb Huusmoder Konen g 44 k Frederikshald
Emil Frederik Neeb Søn og hjemme hos Forældrene ug 14 m Frederikshald
Jørgen Neeb Søn og hjemme hos Forældrene ug 11 m Frederikshald
Marie Neeb Datter hjemme hos Forældrene ug 7 k Frederikshald
Valborg Elisabeth Neeb Datter hjemme hos Forældrene ug 2 k Frederikshald
Oline Jacobsd. Tjenestepige ug 32 k Skjeberg

Anders Lars. Huuseier og Graastensmurer g 62 m Berg 1
Grethe Marie Konen Huusmoder g 53 k Krogstad i Sverig
Hans Gøthes. Logerende %Inderst% Fiskehandler e 47 m Nafverstad i Sverig
Olava Anette Sevats. Logerende %Inderst% (løs) D. u. s. ug 23 k Frederikshald

 

 

I folketellinga i 1801 er det kun et hushold på gård nr.156
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thore Christensen Huusbonde 52 Gift 1te gang Grenadeer ved syndenfieldske reg. M
Kari Torgersdtr Hans kone 54 Gift 2den gang K
Christopher Paulsen Hendes søn 24 Ugifte Matroser M
Torger Poulsen Hendes søn 23 Ugifte Matroser M
Poul Thoresen Begges søn 9 M