Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgerskansen 9

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 257

Løpenummer i 1901 matrikkel: 169

Matrikkelnummer: 148

Gårds og bruksnummer: 160/298

 
Foto: SW 1.februar 2003

 

* 1989

3.september 1989 blir huset totalskadet av brann.

 

* 1974

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 15/11-1950 fra Sofus Magnussen til Margrethe Nilsen f.. 28/5-1908 pa d.e. for kr 14.000,-. Selgeren har rett til å bebo sin nåværende leilighet så lenge han øsnker mot årlig leie kr. 480,- og med denne rett ?? prior. for beløp inntil kr. 14000,- i pantegjeld paa eiendommen.

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Borgerskansen 9.

 

* 1943

 

Utdrag fra panteregister:

Begjæring av 28/9-43 fra arvingene i boet etter Martin Magnussen, nemlig 1)Johan 2) Sofus og 3) Ole Magnussen og 4) Olga Isaksen og 5) Signe Olaussen, om at heimelen overføres dem. Eiend.s verdi er kr. 12.000,-

Skjøte dat. 1/9-43 fra de under 1),3), 4), 5) foran til medarv. Sofus Magnussen f. 14/7-08 på deres andeler for kr. 9.600,-

Iflg do. (de under 1),3), 4), 5) foran) har i et tidsrom av 5 år kjøperen ikke rett til å selle eiendommen, noen del av den eller bortfeste noen tomt av den til andre enn hvem han vil av oss søsken sellerne.

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Frants Hansen og enkefru Marie Borg til Martin Magnussen for Kr. 12.500,- Dat. mars 1927 Tinglæst 25 mars 1927

 

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Johan Just Sofus
1886
maler Borgerskansen 9
Magnussen Anna Kristine
1890
sydame Borgerskansen 9
Magnussen Lovise
1861
g.m. kjører Borgerskansen 9
Magnussen Martin 
1863
kjører Borgerskansen 9
Magnussen Ole 
1901
chauffør Borgerskansen 9

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at frøken Sofie Karoline Hansen avgikk med døden den 26/7-1926 efterlatende sig som eneste myndige selvskiftende arvinger fru Marie Borg og Frantz L. Hansen. Dat 3/8-26

 

 

 

Ugift Sofie Karoline Hansen fhv husbestyrerinde, underholdt ved egne midler, dør i følge kirkebok for Halden i perioden 1925 - 1941 (side 16 nr.44) den 26.juli 1926. Bosted Borgerskansen 9. Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til hernia incarcerata.

I følge samme kirkebok var hun født i Fr.hald 10.september 1850.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olaf Theodore Thuesen

01

1864-02-18

Fr.hald

-

hp

g

Formand

002 Jenny Marie Thuesen

01

1868-09-13

Fredrikshald

-

hu

g

husmor

001 Sofie Karoline Hansen

02

1850-09-10

Fredrikshald

-

hp

ug

gårdeierske

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 bor disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Nygaard(mann)

1882-09-04

Fredrikshald

hf g Kontorist ved Tekstilfabrik

Fredrikshald: Borgerskansen

1910-12-01

Fanny Nygaard(kvinne)

1883-06-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgerskansen

1910-12-01

Anders Hansen(mann)

1820-02-23

Id

hf e fhv. Opsmd Pensionist

Fredrikshald: Borgerskansen

1910-12-01

Sofie Caroline Hansen(kvinne)

1850-09-10

Fredrikshald

d ug Eier av gaarden og Husbestyrerinde

Fredrikshald: Borgerskansen

1910-12-01

Olga Franciska Hansen(kvinne)

1892-11-17

Kristiania

Sønnedatter ug Deltar i husgjerning Forsørges av pensionisten

Fredrikshald: Borgerskansen

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Antonette Peersen og eneste og myndige arvinger efter Emma Peersen, nml. Antonette Peersen og Petronelle g.m. M.Jensen for 6500,00 kr., dat 21/6 1804. Efter maalebrev af 8/7 04 indeholder eiendommen 640 m². Skjødet er utstedt til Sofie Karoline Hansen. Thinglæst 23 septbr 1904

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Arnesen Sofie
1850
syerske
Jensen Jens Martin
1858
bankassitent
Jensen Petra Marie 
1858
g.m. bankassistent
Peersen Antonette
1854
syerske
Peersen Emma
1849
syerske

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Emma og Antonette Peersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kroner og var branntaksert til 6.530 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med tre boenheter fordelt på to etasjer.
To rom og delt kjøkken. ett rom i 1.etg og 1.rom i 2.etg
Emma Hansine Peers. ug Linsømerske Legat 90 Kr. 1849 Den Lutherske Frimenighed
Antonette Karoline Peers. ug Linsømerske Legat 90 Kr. 1854

Tre rom og delt kjøkken. ett rom i 1.etg og to rom i 2.etg
Jens Martin Jens. hf g Bankassistent ved Norges Bank Revisor ved Fr.halds Kreditbank Bogholder ved Kolonialforretning 1858
Marie Petronelle Jens. hm g Husmodergjerning 1858

ett rom og kjøkken i 2.etg
Anne Sofie Arnes. ug Kjolesyerske 1850 Methodist

 

* 1892

Tilleie

En solrig Stue med Adgang til Kjøkken er fra April Flyttetid tilleie hos Emma Peersen, Kirkebakken.

 

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker A Hansen til Furer O Peersens Arvinger: Emma Antonette og Petronelle Peersen, sidste gift med Kontorist M. Jensen paa en Tomt af Mtr. 137 for 460 Kr, dat 11/2 91 Tomten er tillagt denne Eiendom. Thinglæst 10 Marts 1891

Skjøde fra de eneste og myndige Arvinger efter Furer O Pedersen og Hustru Barthe Sofie til Medarvingene Emma og Antonette Peersen for 3800 Kr. dat. 26/6-91 Tinglæst 30. Juni 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emma Hansine Peersen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Antonette Caroline Peersen(kvinne)

1854

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Elen Hansen(kvinne)

1836

Præstebakke Id

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Marie Georgine Johannesen(kvinne)

1826

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Caroline Nicolaysen(kvinne)

1851

Hakedaln Ed Sverige

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Carl Oscar Nicolaysen(mann)

1877

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Aksel Herman Nicalaysen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

Andrea Hultgren(kvinne)

1839

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 257

1891-01-01

 

* 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir O. Pettersens Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Barthe Peersen(kvinne)

1829

Fredrikshald

Enkemadame

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emma Peersen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Jomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Antonette Peersen(kvinne)

1853

Fredrikshald

Jomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Peersen(kvinne)

1858

Fredrikshald

Jomfru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Hansen(kvinne)

1834

Ide

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Bryngelsen(mann)

1817

Berg

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Bryngelsen(kvinne)

1822

Berg

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Hansen(kvinne)

1872

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georgine Johannesen(kvinne)

1826

Hvaløerne

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Pettersen(mann)

1841

Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Pettersen(kvinne)

1876

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Larsen(kvinne)

1862

Sverige

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Larsen(kvinne)

1858

Sverige

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Furer P. Pedersens Enke som eier av matrikkelen. Skattetaksten er på kroner 5.000 og branntaksten er på 5.800 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Ole Pedersens Enke eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Berte Pedersen(kvinne)

1829

Fhald

hm e Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Emma Pedersen(kvinne)

1849

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Antonette Pedersen(kvinne)

1853

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Petronelle Pedersen(kvinne)

1857

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Maren Larsen(kvinne)

1820

Skeberg

hm e Delvis af fattigkassen, eget dagarbeide

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Julius Johannesen(mann)

1840

Skeberg

s ug Matros

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Elias Johannesen(mann)

1852

Fhald

s ug Matros

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Marie Johannesen(kvinne)

1854

Fhald

d ug Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Andrea Hultgren(kvinne)

1839

Id

Kone, Mand rømt g Af Fattigkassen og eget Arbeide, Søm

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Ole Hultgren(mann)

1858

Id

s ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Ludvig Hultgren(mann)

1862

Fhald

s ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Adolf Hultgren(mann)

1865

Fhald

s ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Georgine Johannesen(kvinne)

1826

Hvaløerne

hm e Strygekone

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Selma Johannesen(kvinne)

1858

Gotenborg

d ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Carl Johannesen(mann)

1862

Gotenborg

s ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Anna Larsen(kvinne)

1804

Stenby i Sv.

Moder e Af sine Børn

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Aron Svendsen(mann)

1831

Ed i Sverige

hf ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Christine Svendsen(kvinne)

1846

Ed i Sverige

d ug Husbagning

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Lisa Svendsen(kvinne)

1848

Ed i Sverige

d ug Husbagning

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Anne Halvorsen(kvinne)

1867

Fhald

Barn ug Af Faderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Johan Svendsen(mann)

1874

Fhald

Barn ug Af Moderen

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

Lars Johannesen(mann)

1846

Fhald

Skibstømmermand tilsøs ug Skibsfart

Fredrikshald: Borgerskandsgade

1875-12-31

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er gård 148 registrert i Ringerbakken. Det bor da 21 personer fordelt på fire boenheter i gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Barthe Sofie Peers. Husmoder Handlende e 37 k Frederikshald
Mathilde Helene Peers. Hendes Datter ug 19 k Frederikshald
Emma Hansine Peers. Hendes Datter ug 17 k Frederikshald
Antonette Caroline Peers. Hendes Datter ug 12 k Frederikshald
Marie Petronelle Peers. Hendes Datter ug 8 k Frederikshald
Elias Dahlbye Logerende Snedkersvend ug 24 m Vangs Prgj. Hedemarken

Maren Eliasd. Enke Leierske Vadskning e 48 k Skjeberg Prgj.
Julius Johannes. Hendes Søn Matros ug 27 m Skjeberg Prgj.
Lars Edvard Johannes. Hendes Søn Matros ug 20 m Frederikshald
Elias Johannes. Hendes Søn ug 14 m Frederikshald
Anne Marie Johannes. Hendes Datter ug 12 k Frederikshald

Anders Ols. Husfader Hustømmermand g 39 m Sverige
Anne Sofie Eriks. Hans Hustru g 39 k Bergs Prgj.
Emilie Andersd. Deres Datter ug 9 k Frederikshald
Ole Edvard Anders. Deres Søn ug 5 m Frederikshald
Christian Adolf Anders. Deres Søn ug 2 m Frederikshald

Jørgen Christen Lars. Husfader Leier, Styrmand g 31 m Frederikshald
Jacobine Petters. Hans Hustru g 31 k Frederikshald
Alma Marie Lars. Deres Datter ug 9 k Frederikshald
Peter Alfred Lars. Deres Søn ug 5 m Frederikshald
Hans Lars. Deres Søn ug 2 m Frederikshald

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Berthe Sofie Pedersen til at sidde i uskiftet Bo efter sin mand Handelsborger Ole Pedersen, dat. 17. April 1860

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Skifteretten om at Høker Hans Jacob Nielsens Enke, der ved Skjøde thinglæst 3 September 1838 er hjemlet Tomt Matr. 148, er død, og da Skifte efter hende er undladt, da hun kun havede en myndig tilstedeværende Arving, nemlig en Datter, der er gift med Fourer Pedersen Thinglæst 21 April 1857

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er gården registrert i Borgerskansen og det bor følgende personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Carl Huusberg Huusbonde 48 Gift 3de gang Skrædder mester M
Aase Malene Hans kone 36 Gift 1te gang K
Carl Friderich Huusberg Mandens søn 13 M
Sophia Lovisa Huusberg Hans datter 12 K
Peder Wilhelm Huusberg Begges søn 2 M
Oliana Olsdtr Tienestepige 28 Ugift K
Lars Steenberg Tienestedreng 46 Ugift Læredræng M
Hans Christian Ryman Inqvarteret 36 Ugift Sergeant ved syndenf. reg. M


Sist oppdatert 09.02.2023 17:17