Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgerskansen 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 252

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer: 144b2

Gårds og bruksnummer: 160/294

 

Borgerskansen 12 lå der denne garasjen og uthuset ligger - mellom Borgerskansen 10 og Kirkebakken 2.
Foto: SW 1.januar 2023

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 25/3-1950 fra Sara Mellebye, Hans Hansen, Ola Mørk og Erling Mørk, arvinger etter avdøde Augusta Bratt i h.t. testament, forsåvidt angår d.e. og matr. nr. 144b1 til verdi kr. 23,000,- Dbf: 25/3-1950 Gbrf: 25/3-1950

Skjøte, dat 24/3-1950 fra Sara Melleby, Hans Hansen, Ola Mørk og Erling Mørk til Guttorm Klavestad på d.e. og matr.nr. 144b1 i Halden for kr. 23.000,- Dbf: 25/3-1950 Grbf: 25/3-1950

 

 

* 1949

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 6/9-1937 fra arvingene efter enkefru Amalie Hansen til Paul Malmkolmsen, f. 16/6-1902 for Kr. 5000,- Dbf: 22/9-1937 Grbf: 24/9-1937.

 

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 11/12-1937 fra Paul Malcolmsen til frk. Augusta Bratt, f. 22/4-1869 for Kr. 600,- inneh. best. om at husene ikke kan gjenopføres på tomten. Dbf: 14/12 1937 Grbf: 16/12-1937

Utdrag fra pantebok:

 

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Amalie
1862
enkefrue Borgerskansen 12
Hansen Hildur Marie 
1891
expeditrice Borgerskansen 12

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det tre personer på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Amalie Hansen

01

1862-06-30

Strømstad

-

hp

e

Enkepension

002 Gustav Oscar Hansen

01

1889-12-22

Fredrikshald

-

s

ug

Pakmester v/ Fredrikshalds Postcontor

003 Hildur Marie Hansen

01

1891-09-30

Fredrikshald

-

d

ug

Forretningsdame

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våninghus på to etasjer og et uthus oppført på matrikkelen. Familien Hansen benytter da hele huset selv.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
forhus 1. og 2.etg tre rom og to kjøkken egen gaard              

001 Brynild Hansen

01

1848-02-12

Rokke

b

hf

g

Lagermand v/ Brændev.samlaget

002 Amalie Hansen

01

1862-06-30

Strømstad

b

hm

g

Husmor

003 Herman Hansen

01

1884-06-30

Fredrikshald

b

s

ug

Kontorist v/ Trælastforr.

004 Aksel Hansen

01

1885-11-02

Fredrikshald

b

s

ug

Kontorist Jernværk

005 Oscar Hansen

01

1889-12-22

Fredrikshald

b

s

ug

Bofordrer (Post)

006 Marie Hansen

01

1891-09-03

Fredrikshald

b

d

ug

Expeditrice Manufactur

 

 

* 1902k

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Amalie
1862
g.m. lagermand
Hansen Brynild
1842
lagermand
Johnsen Anna Elise
1832
enke
Kristiansen Edvin Johan
28/8 1877
skomagersvend
Kristiansen Emma
1865
g.m. skomagersvend

 

 

* 1901

Matrikkel 144b2 er ikke med i matrikkelen for Fredrikshald i 1901

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våninghus på to etasjer og et uthus på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Johan Edvin Christians. Liljerot

01

1877

Sverige

b

hf

g

Skomager

002 Emma Christians. Liljerot

01

1865

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Elise Christians. Liljerot

01

1899-09-01

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

004 Anna Elise Jonsson

01

1834

Sverige

b

mor til husmoderen

e

Svigermor

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Brynild Hans.

02

1848

Rokke Sm

b

hf

g

Arbeider Brændvinssaml.

002 Amalie Hans.

02

1862

Strømstad Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Herman Hans.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Volontør Kontorforr.

004 Aksel Hans.

02

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Visergut Agentur

005 Nils Hans.

02

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Visergut Manufactur

006 Oskar Hans.

02

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

007 Marie Hans.

02

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

008 Karl Abel Nils.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

Broder af Husmoderen

ug

Postbud

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Do. fra Julius Lie til Brynild Hansen for 2400 kr. dat 20/3 94 thinglæst 27 marts 1894.

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johanne Christensen til fuldmægtig Julius Lie for kr. 2234,00, dat 29/11 92 thinglæst 27 januar 1893.

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi åtte personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johanne Kristensen

1823

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

e

-

002 Gotfred Marinius Fosdahl

1868

Fredrikshald

-

Pleiesøn

ug

-

003 Georg Rudolf Sandberg

1886

Fredrikshald

-

dattersøn

-

-

004 Oline Olsen

1855

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

e

-

005 Ole Artur Olsen

1879

Fredrikshald

-

Søn

-

-

006 Omar Klaus Olsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

007 Amalie Jonassen

1835

Ske soken Sverige

-

Familiens overhode

g

-

008 Augusta Henriette Ovidia Lund

1883

Fredrikshald

-

datterdatter

-

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har A. Christiansens enke registrert som eier av matrikkelen. (skal nok være Christensen)

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johanne Gundersen

1823

Bergs præstegjeld

-

-

Enke

Holder spise for fremmende i eget hus

002 Marthina Andreasen

1863

Festningen

-

-

-

Er hjemme

003 Gotfred Marinius Torsdahl

1868

Fredrikshald

-

-

-

Musikelev ved 1st kompani

004 Selma Samuelsen

1859

Fredrikshald

-

-

-

Sypige

005 Petra Rønning

1878

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Olaves Jonasen

1830

Sverige

f

-

-

Skibstømmermand

007 Amalie Jonasen

1836

Sverige

-

-

-

-

008 Dikke Emilie Olava Jonasen

1867

Fredrikshald

-

-

-

Sypige

009 Johan Adolf Jonasen

1869

Fredrikshald

-

-

-

Er hjemme. Ingen beskjeftigelse

010 Petter Vilhelm Jonasen

1871

Fredrikshald

-

-

-

Er hjemme. Ingen beskjeftigelse

011 Jakob Tønnesen

1852

Ekersund

f

-

-

Maler

012 Augusta Tønnesen

1859

Sverige

f

-

-

-

013 Elise Ingvalda Marie Tønnesen

1876

Stavanger

f

-

-

-

014 Hjalmar Emil Tønnesen

1883

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Borgerskandsen Arbeidsm. A. Christensens Enke 2.500 2.480  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Andreas Christensens enke som er oppført som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johanne Kristensen

01

1826

Berg

b

hm

e

Holder Spise for Arb.

002 Martine Kristensen

01

1863

Fhald

b

d

ug

-

003 Christian Gun. Kristensen*

01

1866

Fhald

b

s

ug

-

004 Gotfred Fosdal

01

1868

Fhald

b

Pleiesøn

ug

Af Fattigkassen

005 Oline Andersdatter

01

1855

Berg

b

tj

ug

Tjenestepige

006 Jens Aug. Aas

01

1846

Rødenæs

b

Logerende

ug

Konstabel

007 Ebenhard Arneberg

01

1846

Elverum

b

Logerende

ug

Skrædder

008 Engebret Rønning

01

1857

Froen

b

Logerende

ug

Skrædder

009 August Johannesen

01

1855

Jertum

b

Logerende

ug

Arbeider

010 Anders Nielsen

01

1842

Eda

b

Logerende

ug

Skræddersven

011 Aug. Thendtander

01

1840

Schjøvde

b

Logerende

ug

Skræddersven

012 Andreas Westergren

01

1837

Helsingeland

b

Logerende

ug

Skræddersven

013 Anders Magnusen

01

1846

Ed

b

Logerende

ug

Jernbanearb.

014 Hans Olsen

01

1846

Kristiania

b

Logerende

ug

Jernbanearb.

015 Johan Elias Svendsen

02

1850

Frdhald

b

Leier

g

Fyrbøder ved Saugbrugsforeningens Høvleri

016 Johanne Marie Olsen

02

1839

Aremark

b

Kone

g

-

017 Ragna Josepha Svendsen

02

1867

Frhald

b

d

ug

-

018 Karel Hjalmar Svendsen

02

1871

Frhald

b

s

ug

-

019 Ane Helene Svendsen

02

1875

Frhald

b

d

ug

-

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Bevilling fra Andreas Christensens Enke, Johanne Gundersdatter til at hensidde i uskiftet Bo, dateret 6 september 1870 og thinglæst 1. Octbr. 1872.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Berger Larsen til Andreas Christensen paa nordre Del af Matr. 144b, hvilken Del har faaet Matr. 144b2, dateret 14. Februar 1859 og indeholdende, at Gaardsplads og Indkjørsem er fælles for Matr. 144b1 og b2 thinglæst 5. april 1859.

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Brynte Olsen til Berger Larsen paa MaN. 144b, dateret 1. og thinglæst 3 Juli 1848.

 

Sist oppdatert 07.03.2023 18:30