Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Brattveien 4

tidligere Bakkegata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 948

Løpenummer i 1901 matrikkel: 757

Matrikkelnummer: 799a30

Gårds og bruksnummer: 66/333

Foto: SW 2. mars 2021
  Brattveien 4 sett fra Damhauggata i 1949.
 

Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 2021

 

* 2001

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1977

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Bakkegata 4 til Brattveien 4.

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 11/11-1950 fra William Karlsen til Haakon Lundhagen f. 12/4-1884 på d.e. for kr. 8200,- Dbf: 13/11-1950 Grbf: 22/11-1950

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 ha rdisse myndige personene i Bakkegata 4:

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/4-1939 fra Mads Isaksen født 8/5-1896 til Einar Engebretsen født 9/4-1894 for kr. 6000,00. Dbf: 26/4 1939 Grbf: 27/4 1939

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 27/10-1939 fra Einar Engebretsen Ånerød til papirarbeider William Karlsen født 10/7-1908 for kr. 6000,00. Dbf: 27/10 1939 Grbf: 28/10 1939

 

 

* 1938

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Gerda Akuline
1884
g.m. anlegsarbeider Bakkegata 4
Eriksen Anna Lovise
1869
enke Bakkegata 4
Eriksen Lilly
1901
gardinarbeider Bakkegata 4
Isaksen Davida Elida
1899
g.m. cellulosearbeider Bakkegata 4

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra A.F. Bratt til Mads Sverre Isaksen for kr. 8300,- Dat. 15/1-25 tinglyst 20 januar 1925

 

* 1923

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på denne eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karl Johan Olsen
1
1871-01-25
Fred.shald - hp g Arbeider for Kommunen. Kloakvæsenet
002 Walborg Kathinka Marie Olsen
1
1880-09-15
Fred.shald - hu g Husmor
003 Ingrid Marie Aslaug Olsen
1
1906-08-03
Fred.shald - d ug !!
004 Tordis Mathilde Helene Olsen
1
1911-07-27
Fred.shald - d ug !!
005 Astrid Magrete Karoline Olsen
1
1915-12-18
Fred.shald - d ug !!
006 Per-Adolf Winger Olsen
1
1920-05-05
Fred.shald - s ug !!
 
         
001 Karl Oskar Eriksen
2
1863-07-13
Idd - hp g Murer og Sementstøper s.a.
002 Anna Lovise Eriksen
2
1869-06-09
Sverige - hu g Husmor
003 Einar Eriksen
2
1893-06-15
Idd - !! ug Løsarbeider
004 Hjalmar Eriksen
2
1894-08-01
Rokke Berg Østfold - s ug Løsarbeider
005 Lilly Eriksen
2
1901-07-16
Fredrikshald - d ug Gardinarbeiderske
006 Leif Eriksen
2
1909-11-10
Fredrikshald - s !! !!
 
         
001 Olaf Edvin Andersen
3
1881-03-31
Idd - !! g Fyrbøter ved Sagbruksforeningens Sellulosefabrik
002 Gerda Akoline Andersen
3
1884-02-14
Idd - hu g Husmor
003 Reidar Andersen
3
1916-02-18
Fredrikshald - s !! !!

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Amalie Pettersen til A.F. Bratt for Kr. 3350,- dat. 12 mars 1919. tinglyst 21. mars 1919

 

* 1917

 

* 1916

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 til 1925, side 52 nr. 24, har innført enke og huseier Karen Pettersen som død 19.april og begravd 24.april 1916. Dødsårsaken er oppgitt til bronchopneumonia (lungebetennelse). I følge samme kirkebok var hun født i Id i 1836.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Andreas Pettersens arvinger til Amalie Pettersen for 3000 kr. dat 19 og 29-9-1916. Skjøtet, som er undertegnet av Birger Finckenhagen, Erling Lie og John M. Lie, er påskrevet erklæring fra Fredrikshalds skifteret om, at de nævnte personer er dispositions berettigede og befuldmægtigede arvinger. Iflg. målebrev av 16-10-1916 er tomten 159 m². tinglyst 27 oktober 1916

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med fire boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus et kjellerrom og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Inga Andersen

01

1877-01-01

Asak Sml

b

hm

e

Underholdes af No 4 Murerhaandlanger

002 John Asbjørn Karlsen

01

1907-03-16

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

003 Rudt Adele Karlsen

01

1909-12-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Johan August Karlsen

01

1880-12-11

Berg Smaal.

b

Losjerende

s

Murhaandlanger

005 Hans Nikolay Karlsen

01

1887-03-11

Fredrikshald

b

Losjerende

ug

Haandlanger Murhaandlanger

006 Olga Josefin Jensen

01

1887-09-24

Asak Berg Sml

mt

fl Søster

ug

Underholdes af No 5 Murerhaandlanger

007 Solvei Helene Karlsen

01

1908-05-14

Fredrikshald

mt

d af Søster

ug

Søsterdatter datter no 6

008 Hariet Sofie Karlsen

01

1910-03-17

Berg Sml

mt

d af Søster

ug

Søsterdatter datter no 6

Forhus et kjllerrom og kjøkken kr 84 pr aar              

001 Karl Oskar Eriksen

01

1863-07-13

Id

b

hf

g

Graastensarbeider

002 Anna Lovise Eriksen

01

1869-06-09

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Einar Eriksen

01

1893-06-15

Id

b

s

ug

Stenarbeider

004 Hjalmar Eriksen

01

1894-08-01

Berg Smaal.

b

s

ug

Stenarbeider

005 Rolf Eriksen

01

1896-11-04

Berg Smaal.

b

s

ug

Skolebarn

006 Lilli Eriksen

01

1901-07-16

Fredrikshald

b

d

ug

Skolebarn

007 !! Eriksen*

01

1909-11-10

Fredrikshald

b

s

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 84 pr aar eget hus              

001 Karen Pettersen

01

1836-12-12

Id Sogn

b

el hm

e

Gaardeierske

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 84 pr aar              

001 Amalie Pettersen

01

1876-02-09

Fredrikshald

b

hm

g

Sømmerske

002 Astrid M. Pettersen

01

1897-03-25

Fredrikshald

b

d

ug

Skolebarn

003 Harald S. Pettersen

01

1899-02-06

Fredrikshald

b

s

ug

Skolebarn

004 Arne G. Pettersen

01

1903-04-21

Fredrikshald

b

s

ug

Skolebarn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Arnt Severin
1869
fabrikarbeider
Andersen Hansine Marie
1867
g.m. fabrikarbeider
Eriksen Lovise
1869
g.m. kommunearbeider
Eriksen Oskar
1864
kommunearbeider
Hansen Marie
1862
g.m. kaffebrænder
Hansen Ole
1861
kaffebrænder
Pettersen Karen 
1836
huseierske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkeveien Andreas Pettersens Enke 3.000 3.660  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på en etasje med tre boenheter. Det er også ført opp at det er tolv høner på eiendommen, men ikke hvem som er eier av disse.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus et kjellerrom og kjøkken              

001 Ole August Hans.

01

1860

Aremark Sm

b

hf

g

Kaffebrænder for Agentforretning

002 Marie Sjallote Hans.

01

1861

Skjei??

b

hm

g

Kaffebrenderske

003 Aksel Marinius Hans.

01

1883

t %Fredrikshald%

b

barn s

ug

Skjøman Dæksgut

004 Peterus Hans.

01

1892

t %Fredrikshald%

b

barn s

ug

-

005 Hilma Hans.

01

1886

t %Fredrikshald%

b

barn d

ug

-

006 Sigur Marinius Hans.

01

1884

t %Fredrikshald%

b

barn s

ug

Rendearbeider ): Plankerender

007 Olaf Hans.

01

1888

t %Fredrikshald%

b

barn s

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Anna Ols.

02

1869

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

s

Vaskekone

002 Bjarne Eilert Ols.

02

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Intet Erhverv

003 Alf Olai Martinius Ols.

02

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

004 Reidar Eugen Ols.

02

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

005 Thea Hans.

02

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Fabrikarbeiderske paa Fyrstikfabrikken

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Karen Petters.

03

1836

Berg Sogn Sm

b

hm

e

Husstel

002 Andreas Petters.

03

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Høvleriearbeider arb. ved Kantning

 

 

 

* 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det atten personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Andreas Petersen

1836

Dalsland Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Karen Petersen

1836

Id

-

Hustru

g

-

003 Andreas Petersen

1883

Fr.hald

-

Søn

-

-

004 Karl Nilsen

1847

Ørs Pastorat Sverige

-

Familiens overhode

g

-

005 Karolene Nilsen

1850

Dalstad Pæstorat Sverige

-

Hustru

g

-

006 Johan Nilsen

1878

Ørs Pæstorat Sverige

-

Søn

-

-

007 Gustav Nilsen

1880

Ørs Pæstorat Sverige

-

Søn

-

-

008 Anna Nilsen

1883

Fr.hald

-

Datter

-

-

009 Ludvig Nilsen

1885

Fr.hald

-

Søn

-

-

010 Aksel Nilsen

1889 des.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

011 Johan Ganeröd

1835

Id

-

Familiens overhode

g

-

012 Olene Ganeröd

1834

Fr.hald

-

Hustru

g

-

013 Emilie Ganeröd

1863

Fr.hald

-

Datter

ug

-

014 Johannes Ganerod

1868

Fr hald

-

Søn

ug

-

015 Lydia Johannesen

1888

Fredriksstad

-

Logerende hørende til Familien, (Sønnedatter)

-

-

016 Anders Hælm

1844

Rys Soken Sverige

-

Familiens overhode

g

-

017 Kaisa Holm

1848

Båstad Søken Sverige

-

Hustru

g

-

018 Gustav Holm

1884

Ørs Søken Sverige

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi A. Pettersen som eier av en matrikkel hvor det bor tjueto personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Andreas Pettersen

1836

Sverige

f

Legpredikant

-

-

002 Karen Pettersen

1836

Id

-

Kone

-

-

003 Axel Pettersen

1870

Frhald

-

Børn

-

-

004 Kristine Pettersen

1872

Frhald

-

Børn

-

-

005 Amalie Pettersen

1876

Frhald

-

Børn

-

-

006 Andreas Pettersen

1882

Frhald

-

Børn

-

-

007 Andreas Jakobsen

1826

Frhald

-

-

-

Arbejder

008 August Jakobsen

1867

Frhald

-

-

-

Sømand

009 Laura Olsen

1880

Frhald

-

Plejdtr.

-

-

010 Peter Eriksen

1832

Frhald

-

-

-

Slagtermester

011 Gustav Andersen

1847

Sverige

f

-

-

Stenhugger

012 Lena Andersen

1842

Sverige

-

Hustru

-

-

013 Karl Oskar Andersen

1870

Frhald

-

Børn

-

Arbejder

014 Mathilde Wilhelmine Andersen

1874

Frhald

-

Børn

-

-

015 Lehna Marie Andersen

1874

Frhald

-

Børn

-

-

016 Selma Emilie Andersen

1875

Frhald

-

Børn

-

-

017 Trine Augusta Andersen

1880

Frhald

-

Børn

-

-

018 Mandor?? Nielsen

1842

Sverige

-

-

-

Arbejder

019 Marie Nielsen

1843

Sverige

-

Hustru

-

-

020 Amanda Nielsen

1868

Sverige

-

Børn

-

Arbejderske

021 Amalie Nielsen

1876

Frhald

-

Børn

-

-

022 Hilma Nielsen

1881

Frhald

-

Børn

-

-

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Jens Olsen til Andreas Pettersen paa Tomt 799a30, dat 11 Juni thinglæst 19 December 1879

 

 

 

Sist oppdatert 05.08.2023 15:57