Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Brattveien 5

tidligere Bakkegaten / Bakkegata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 951

Løpenummer i 1901 matrikkel: 775

Matrikkelnummer: 799a16

Gårds og bruksnummer: 66/318

Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2020

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1965

 

* 1961

 

* 1951

 

* 1945

Mannatallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Bakkegaten 5:

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Karoline Bergstrøms og Samuel Johnsen Bergstrøms eneste og myndige arvinger: Therese Hedemark, Godtfred Bergstrøm, David Bergstrøm, Ruth Skibstedt, Edith Andersen, Sofie Andersen, Alf Bergstrøm, Erhard Bergstrøm og Birger Bergstrøm til Alf Bergstrøm for Kr. 5000,- Dat 17/11-32 påført attest for at Karoline og Samuel J. Bergstrøm begger er døde og at foran nævnte er deres eneste og myndige arvinger. tinglyst 16 december 1932.

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bergstrøm Agnes
1898
g.m. papirarbeider Bakkegata 5
Bergstrøm Erhard
1896
papirarbeider Bakkegata 5

 

 

* 1926

Uskiftebevilling for Karoline Bergstrøm til å beholde boet uskiftet efter Samuel Johnsen Bergstrøm. Dat. 10/12 1919 Også på mtr.no. 799a28 a29 tinglyst 29. juni 1926

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et vånignhus på en etasje med tre boenheter pluss et uthus på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus to kjellerrom og kjøkken kr 109 pr år              

001 Herman Sten

01

1875-05-27

Sverige

b

hf

g

Skomagersvend

002 Mathilde Sten

01

1876-08-06

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Signe Hildegard Sten

01

1902-10-02

Berg Smaal.

b

d

ug

Barn

004 Harry Marinius Sten

01

1908-06-05

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 9,50 pr mnd              

001 Harald B. M. Andersen

01

1883-03-21

Fredrikshald

b

hf

g

Tomtearbeider ved Trælasttomter

002 Johanne Andersen

01

1885-05-25

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 !! Andersen*

01

1910-11-06

Fredrikshald

b

d

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Sigurd Konrad Andersen

01

1885-09-16

Fredrikshald

b

hf

g

Jordarbeider

002 Marie Andersen

01

1887-01-28

Rokke Berg Sml

b

hm

g

Hustru

003 Margit Sofie Andersen

01

1909-10-24

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jacob Olsens konk.bo ved bestyreren A.I. Krosby dat 3/3 06 (for) til Samuel Johnsen Bergstrøm for Kr. 2800.- Iflg. maalebrev udgj. d.e. sammenlagt med Matr.no. 799a28 og 799a29 1600 m2 tinglyst 20 apr 1906.

 

* 1905

Utkast fra panteregister:

Skifterettens bekjendtgjørelse om Jacob Olsens konkurs af 6/11-05 tinglyst 10 novbr 1905

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Jakob Olsen 2.400 3.200  

 

 

* 1900

Går vi til folketelleinga i 1900 sier den et våningshus på to etasjer, men det er kun oppgitt beboelse i første og kjelleretasjen. Huset har nok det vi ville kalt en underetasje..

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus et kjellerrom og kjøkken              

001 Maria Theg

01

1829

Sverige

b

el

e

offentl Understøttelse

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken.              

001 Anders Martin Nils.

02

1848

Id Sm

b

hf

g

Fyrstikarbeider

002 Klara Nils.

02

1840

Westre Ed Sverige

b

hm

g

Husstel Spinderske

003 Anna Bents.

02

1870

Sverige

b

fl

ug

Tjenestepige

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken.              

001 Johan Ander Anders.

03

1858

Sverige

b

hf

g

Fabriks arbeider

002 Sofia Anerens. Anders.

03

1845

Id Sm

b

hm

g

-

003 Julie Charlotte Anders.

03

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

 

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Johnsen

1845

Id

-

Familiens overhode

g

-

002 Marie Johnsen

1844

Værmland Sverige

-

Hustru

g

-

003 Johan Johnsen

1875

Id

-

Søn

ug

-

004 Gina Johnsen

1878

Bergs, Smaalenene præstegjeld

-

Datter

-

-

005 Ole Johnsen

1880

Berg, Smålenene

-

Søn

-

-

006 Emelia Johnsen

1885

Fr hald

-

Datter

-

-

007 Olga Johnsen

1890 juli

Fredrikshald

-

Datter

-

-

008 Marten Nilsen

1848

Id

-

Familiens overhode

g

-

009 Klara Nilsen

1840

Dalsland Sverige

-

Hustru

g

-

010 Sofie Petersen

1869

Dalsland Sverige

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

011 Anton Olsen

1839

Næsing Sverige

-

Familiens overhode

ug

-

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J. Gudmundsen til Jakob Olsen for 3000 Kr. dat 30/6 85 thinglæst 7 Juli 1885

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Jensen til Snedker J. Gudmundsen paa denne Gaard med Tomt, hvis Størelsen er bestemt i Skjødet. dat 5. og thinglæst 9 August 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Tømmermand Anders Jensen 1.200    

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Anders Jensen paa Matr.No. 799a16 dateret 11 Juni og thinglæst 8 Dcbr 1876

 

Sist oppdatert 17.11.2022 23:05