Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Brattveien 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: var ikke fraskilt i 1878

Løpenummer i 1901 matrikkel: 774

Matrikkelnummer: 799a29

Gårds og bruksnummer: 66/332

 
 

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1997

* 1982

 

* 1967

 

* 1961

 

* 1951

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personenen i Bakkegata 7:

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 23/7-1941 fra Isak Johansen til Nils Halvorsen født 6/7-1888 på d.e. og matr.nr. 799a28 i Halden for kr. 16000,00 Dbf: 7/10 1941 Grbf: 8/10-1941

 

* 1939

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og mydnige arvinger efter enke Karoline Bergstrøm og før avdøde mann Samuel Johanssen Bergstrøm: Therese Hedemark. Godtfred Bergstrøm. David Bergstrøm, Ruth Skipstedt, Edit Andersen. Sofie Andersen, Alf, Erhard og Birger Bergstrøm til pølsemakermester Isak Johansen på d.e. og matrnr. 799a28 for Kr. 9000,- påført attest for at Samuel og Karoline Bergstrøm begge er døde og at underskirverne er de eneste og myndige arvinger. Dat. juni 1934 tinglyst 15 juni 1934.

 

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bergstrøm David Valdemar
1889
smed Bakkegata 7
Bergstrøm Gotfred Samuel
1887
løsarbeider Bakkegata 7
Bergstrøm Karoline
1862
gaardeierske Bakkegata 7
Hedemark Henrik
1885
tomtearbeider Bakkegata 7
Hedemark Therese Eleonore
1885
g.m. tomtearbeider Bakkegata 7
Skippstedt  Carl Henry
1891
sagarbeider Bakkegata 7
Skippstedt  Ruth Marie
1890
g.m. sagarbeider Bakkegata 7

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Karoline Bergstrøm til å hensitte i uskiftet bo efter Samuel Johnsen Bergstrøm. Dat. 10/12 1919 tinglyst 27 juni 1926

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med tre boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus to kjellerværelser og kjøkken kr 14 pr mnd              

001 Mathilde Eriksen

01

1861-08-23

Sverige

b

hm

g

Vask og Rengjøring

002 Helga Eline Eriksen

01

1894-07-05

Fredrikstad

b

d

ug

Fabrikarbeiderske Kaabefabrik

003 Marta Kristine Eriksen

01

1896-12-05

Fredrikstad

b

d

ug

Barn

004 Gunne Eriksen

01

1854

Skjeberg

f

hf

g

Cellulosearbeider

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd eget hus              

001 Samuel Jonsen Bergstrøm

01

1862-01-20

Sverige

b

hf

g

Skotøifabriks Arbeider

002 Karoline Bergstrøm

01

1861-02-12

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Eleonora Theresia Bergstrøm

01

1885-10-23

Sverige

b

d

ug

Tjenestepige

004 Godtfrid Samuel Bergstrøm

01

1887-11-09

Sverige

b

s

ug

Høvleri Arbeider

005 David Waldemar Bergstrøm

01

1889-05-16

Fredrikshald

b

s

ug

Smed Lærling

006 Ruth Maria Bergstrøm

01

1891-12-10

Fredrikshald

b

d

ug

Skotøifabriks Arbeiderske

007 Edit Alfrida Bergstrøm

01

1892-09-19

Fredrikshald

b

d

ug

Gardinfabriks Arbeiderske

008 Sofia Karolina Bergstrøm

01

1894-05-15

Fredrikshald

b

d

ug

Behjelpelig i Huset

009 Erhard Wiliam Bergstrøm

01

1896-02-29

Fredrikshald

b

s

ug

Smed Lærling

010 Alf Georg Bergstrøm

01

1901-11-07

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

011 Birger Marinius Bergstrøm

01

1905-02-26

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

012 !!

01

1910-10-05

Fredrikshald

b

Datterdat.

ug

Barn

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 156 pr aar              

001 Laurits Andersen

01

1841-07-25

Askim

b

hf

g

forhenværende Graastenmurer

002 Severine Andersen

01

1843-12-17

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Anna Andersen

01

1871-12-24

Fredrikshald

b

d

ug

Vaskepige

004 Signe Andersen

01

1888-09-29

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrikpige Fyrstik

005 Karla Olsen

01

1898-05-29

Fredrikshald

b

datterdatter

ug

Barn

006 Hulda Hansen

01

1905-06-09

Fredrikshald

b

datterdatter

ug

Barn

007 Petter Kjærviken

01

1837

Torpedalen

b

el

e

forhenv. Tomtearbeider

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.M. Olsen til S.Johnsen Bergstrøm paa d.e. og 799a28 dat 1/12 05 for tils. Kr. 6700,- Ifl. maalebrev indehodler disse eiend. samenlagt med 799a16 1600m² tinglyst 20 apr. 1906

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Johan Martin Olsen 3.500 5.020  

 

* 1900

Går vi til folektellinga i 1900 er det registrert et våningshus på en etasje. Det er først notert to etasjer, men dette er rettet til en. Huset ligger i skråbakke og har to etasjer mot syd, men kun en etasje mot nord.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus to kjellerværelser og kjøkken              

001 Johannes Johannes.

01

1843

Sverige

b

hf

g

Fyrbøder ved Trælast forrettning

002 Emelie Johans.

01

1850

Id Sm

b

hm

g

Trælast arbeider

003 Ingval Anders Johans.

01

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Olaf Waldemar Johans.

01

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

005 Martin Thyrander Johans.*

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

006 Karl Emil Johannes.

01

1881

Id Sm

f

s

ug

Letmatros

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Samuel Jonann Bergstrøm

02

1862

Sverige

b

hf

g

Agent

002 Karoline Bergstrøm

02

1861

Sverige

b

hm

g

-

003 Theresia Eleonora Bergstrøm

02

1885

Sverige

b

d

ug

Fabriks Arbeidersk

004 Godtfrid Samuel Bergstrøm

02

1887

Sverige

-

s

-

-

005 David Waldemar Bergstrøm

02

1889

Fredrikshald kjøpstad*

-

s

-

-

006 Ruth Marie Bergstrøm

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

-

-

007 Edit Alfride Bergstrøm

02

1892

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

-

-

008 Sofie Karoline Bergstrøm

02

1894

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

-

-

009 Erhardt Wiliam Bergstrøm

02

1896

Fredrikshald kjøpstad*

-

s

-

-

               

001 Johan Laurits Anders.

03

1841

Askim Sm

b

hf

g

Graastensmurer

002 Siverine Anders.

03

1844

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Anna Sofie Anders.

03

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

004 Laura Malvine Anders.

03

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

kjennestepige

005 Haral Bell@Bill Mandrup Anders.

03

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Brygearbeider

006 Sigurd Konrad Anders.

03

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

007 Signe Laure Ase Anders.

03

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

008 Karla Alvilde Ols.

03

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Edvard Johannesen til Johan Martin Olsen for kr. 3000,00 dat 4-4-98 thinglæst 16 august 1898

 

* 1891

Ved folektellinga i 1891 bor det tjueto persoener på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Karim Hedmark

1848

Ullensaker

-

Familiens overhode

g

-

002 Borgild Amanda Hedmark

1883

Chrestiania

-

Datter

-

-

003 Henrik Valdemar Hedmark

1886

Fr hald

-

Søn

-

-

004 Johan Andersen

1835

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

005 Maren Andersen

1832

Id

-

Hustru

g

-

006 Anna Andersen

1876

Fr hald

-

Datter

ug

-

007 Johan Andersen

1870

Fr.hald

-

Søn

ug

-

008 Ole Sandblom

1844

Krogstod Pastorat Sverige

-

Familiens overhode

g

-

009 Sofie Sandblom

1845

Krogstad Pastorat Sverige

-

Hustru

g

-

010 Hedda Sandblom

1868

Krogstad Pæstorat Sverige

-

Datter

ug

-

011 Johanne Sandblom

1872

Krogstad Pæstorat Sverige

-

Datter

ug

-

012 Alma Sandblom

1875

Krogstad Pæstorat Sverige

-

Datter

ug

-

013 Augusta Sandblom

1877

Krogstad Pæstorat Sverige

-

Datter

-

-

014 Welhelmin Sandblam

1881

Krogstad Pæstorat Sverige

-

Datter

-

-

015 Charlotte Sandblom

1885

Fr.hald

-

Datter

-

-

016 Jenny Sandblom

1889 mai

Fr hald

-

Datter

-

-

017 Amandus Nordby

1847

Fr.hald

-

Familiens overhode

g

-

018 Sofie Nordby

1841

Fr.hald

-

Hustru

g

-

019 Amanda Nordby

1875

Fr hald

-

Datter

ug

-

020 Dagny Nordby

1878

Fr.hald

-

Datter

-

-

021 Krestian Nordby

1881

Fr.hald

-

Søn

-

-

022 Anna Olsen

1870

Fr hald

-

Familiens overhode

ug

-

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller om tjuefem personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Sigvart Andreasen

1863

Rakkestad

-

-

-

Arbejder

002 Torvald Hansen

1867

Rakkestad

-

-

-

Arbejder

003 Elen Dorthea Andreasen

1864

Rakkestad

-

-

-

-

004 Sidsel Olsen

1813

Rakkestad

-

-

-

-

005 Amandus Nordby

1847

Frhald

-

-

-

Arbejder

006 Sofie Nordby

1841

Frhald

-

Hustru

-

-

007 Ludvig Nordby

1870

Frhald

-

Barn

-

-

008 Amanda Fredrikke Nordby

1875

Frhald

-

Barn

-

-

009 Dagny Sofie Nordby

1878

Frhald

-

Barn

-

-

010 Frants Krisitan

1881

Frhald

-

Barn

-

-

011 Karl Olsen

1849

Sverige

-

-

-

Arbejder

012 Britta Kajsa Olsen

1852

Sverige

-

Hustru

-

-

013 Oskar Vilhelm Olsen

1882

Frhald

-

Søn

-

-

014 Zakarias Sandblom

1844

Sverige

-

-

-

Arbejder

015 Sofie Sandblom

1845

Sverige

-

Hustru

-

-

016 Hedda Sofie Sandblom

1868

Sverige

-

Barn

-

-

017 Johanne Mathilde Sandblom

1872

Sverige

f

Barn

-

-

018 Alma Eleonore Sandblom

1875

Sverige

-

Barn

-

-

019 Augusta Emilie Sandblom

1877

Sverige

-

Barn

-

-

020 Vilhelmine Sandblom

1881

Sverige

-

Barn

-

-

021 Charlotte Sandblom

1885

Frhald

-

Barn

-

-

022 Anders Kristansen (Ørna)

1847@1817

Sverige

-

-

-

Sjauer

023 Kasper / Andreas Andersen / Pettersen

1817

Sverige

-

-

-

Arbejder

024 Emilie !!

1857

Sarpsborg

-

-

-

Hustjenerske

025 Udøpt !!

1885

Frhald

-

-

-

-

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Jens Olsen til Andreas Edvard Johannesen paa Tomt Mn. 799a29, Dat 11 Juni. Thinglæst 19 December 1879

 

Sist oppdatert 17.11.2022 22:55