Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Brattveien 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 949

Løpenummer i 1901 matrikkel: 773

Matrikkelnummer: 799a28

Gårds og bruksnummer: 66/331

Foto: SW 1.mars 2021

 

Det som tidligere var Bakkegata og Bakkeveien heter i dag Brattveien.

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1997

 

* 1967

 

* 1963

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Bakkegata 9:

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 23/7-1941 fra Isak Johansen til Nils Halvorsen født 6/7-1888 på d.e. og matr. nr. 799a29 i Halden for Kr. 16000,- Dbf: 7/10 1941 Grbf: 8/10 1941

 

* 1937

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter enke Karoline Bergstrøm og før avdød mann Samuel Johnsen Bergstrøm,: Therese Hedemark, Godtfred Bergstrøm, David Bergstrøm, Ruth Skipstedt Edit Andersen, Sofie Andersen, Alf, Erland og Birger Bergstrøm til pølsemakermester Isak Johansen pa d.e. og matrnr 799a29 for Kr. 9000,- påført attest om at Samuel og Karoline Bergstrøm begge er døde og at underskriverne er de eneste og myndige arvinger. Dat. juni 1934 tinglyst 15 juni 1934.

 

 

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Harald Bille
1883
tomtearbeider Bakkegata 9
Andersen Johanne Mathilde
1885
g.m. tomtearbeider Bakkegata 9
Andersen Karl Vilhelm
1869
tomtearbeider Bakkegata 9
Andersen Sofie
1869
g.m. tomtearbeider Bakkegata 9
Weidling Augusta
1880
g.m. maskinist Bakkegata 9
Weidling Ole Vilhelm
1883
maskinist Bakkegata 9

 

 

* 1926

 

* 1923

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på denne eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ola Wilhelm Weiling
1
1883-07-15
Berg Østfold - hp g Automobilmekaniker
002 Augusta Weiling
1
1880-12-12
Berg Østfold - hu g Husmor
003 Gunvor Synøve Weiling
1
1913-06-22
Idd - d ug !!
 
         
001 Marit Olivia Johansson
2
1873-10-06
Fløghult Skee sokken Sverige - hp, husmor ug Vaskepige
002 Solveig Marie Gustafson
2
1910-09-15
Fredrikshald - d !! !!
 
         
001 Karl Wilhelm Andersen
3
1869-02-08
Fr.hald - hp g Plankebærer
002 Sofie Andersen
3
1869-03-17
Rølænda i Sverige - hu g Husmor
003 Kristian Ludvik Andersen
3
1894-09-10
Fr.hald - s ug Plankebærer
004 Mary Solveig Andersen
3
1898-11-19
Fr.hald - d ug Fyrstiks-arbeiderske
005 Hjørdis Malvine Andersen
3
1901-04-11
Fr.hald - d ug Fabrikarbeiderske
006 Roar Andersen
3
1905-01-27
Fredrikshald - s ug Visergut
007 Gudrun Sofie Wilhelmine Andersen
3
1909-04-16
Fr.hald - d !! !!
008 Kaare Oskar Andersen
3
1911-06-04
Fr.hald - s !! !!
009 Alf Haakon Andersen
3
1914-03-05
Fr.hald - s !! !!
 
         
001 Harald Bille Mandrup Andersen
4
1883-03-21
Fredrikshald - hp g Raalast Bærer, Plankebærer
002 Johanne Matilde Andersen
4
1885-05-25
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Aase Magrete Andersen
4
1910-11-06
Fredrikshald - d !! !!
004 Sigurd Mandrup Andersen
4
1913-07-30
Fredrikshald - s !! !!
005 Rut Marry Andersen
4
1915-08-14
Fredrikshald - d !! !!

 

 

 

* 1919

Utdrag far panteregister:

Bevilling for Karoline Bergstrøm til å sitte i uskiftet bo efter Samuel Johnsen Bergstrøm. Dat. 10/12 1919 tinglyst 29 juni 1926.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, med vedskur og Lokum". Huset har tre leiligheter og det bor nitten personer i disse.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Kristian Hansen(mann)

1859-12-09

Rokke Berg Sml

hf g Jorarbeide

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Andrea Hansen(kvinne)

1856-06-18

Rokke Berg Sml

hm g Hustru

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Johan Hartvik Hansen(mann)

1893-12-26

Fredrikshald

s ug Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Ole Martin Hansen(mann)

1896-02-29

Rokke Berg Sml

s ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Arne Karel Hansen(mann)

1898-06-24

Rokke Berg Sml

s ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Karl Wilhelm Andersen(mann)

1864@1869-02-08

Fredrikshald

hf g Brygearbejder

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Sofie Andersen(kvinne)

1869-03-17

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Sigurd Wilhelm Andersen(mann)

1892-05-27

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Kristian Ludvig Andersen(mann)

1894-09-10

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Mary Solvej Andersen(kvinne)

1898-11-19

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Hjørdis Malvine Andersen(kvinne)

1901-04-11

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Karl Roar Waldemar Andersen*(mann)

1905-01-27

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Gudrun Sofie Wilhelmine Andersen*(kvinne)

1908-04-16

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Erik Adolf Skeppstedt(mann)

1854-04-17

Merke?? Sverig

hf e Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Carl Herry Skeppstedt(mann)

1891-03-10

Fredrikshald

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Ellen Elisabeth Skeppstedt(kvinne)

1888-05-11

Fredrikshald

d ug i husmoder sted

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Adolf Verner Skeppstedt(mann)

1894-01-01

Fredrikshald

s ug Skofabrikarbeide

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Johanne Marie Skeppstedt(kvinne)

1894!!.01.11

Fredrikshald

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Alf Teodor Skeppstedt(mann)

1898-03-25

Fredrikshald

s ug Skolbarn

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Joh. M. Olsen til S. Johnsen Bergstrøm paa d.e. og 799a29 for tils. Kr. 6700,- Dat 1/12 05 (Ifl. maalebrev indeholder disse eiendommen sammenlagt med 799a16 1600 m²) tinglyst 20 apr. 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hedemark Karine
1847
Vaskekone
Jacobsen Anna
1865
Tjenestepige
Jacobsen Kathrine
1829
væverske
Lisberg Karoline
1853
g.m. tomtearbeider
Lisberg Magnus
1847
tomtearbeider
Olsen Alfred
1855
tomtearbeider
Olsen Amalie
1856
g.m. tomtearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden / Bakkeveien Johan Martin Olsen 3.500 4.740  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 sier den et "almindeligt Vaaningshus og 1 Udhusbygning". Huset har en etasje med fire leiligheter. Den ene leiligheten er oppført som en kjellerbekvemmelighet. Tjuetre personer er hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Magnus Lisberg(mann)

1847

Sverige

hf g Propsarbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Karoline Lisberg(kvinne)

1853

Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Hjalmar Lisberg(mann)

1879

Sverige

s ug Propsarbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Albert Lisberg(mann)

1881

Sverige

s ug Propsarbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Oskar Lisberg(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Gustav Lisberg(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Alma Lisberg(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Karl Ludvig Hedmark(mann)

1848

Kristiania

hf g Bagersvend

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Karine Hedmark(kvinne)

1847

Ulsager Ak

hm g Vaskekone

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Borghild Hedmark(kvinne)

1882

Kristiania

d ug Gardinfabrikken

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Henrik Valdemar Hedmark(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Kathrine Jakobs.(kvinne)

1829

Sverige

hm %el% e Wæverske

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Wilhelm Hans.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

el %fl% ug Baker Læring

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Alfred Ols.(mann)

1855

Sverige

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Amalie Ols.(kvinne)

1856

Sverige

hm g Husarbeide

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Martin Ols.(mann)

1877

Sverige

s ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Edvard Ols.(mann)

1879

Sverige

s ug Vipper paa Saugbrugsforeningens Slipperende

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Johannes Ols.(mann)

1883

Sverige

s ug Gaardsgut (Kjøbmand)

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Anders Ols.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Anna Ols.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Marinius Ols.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

Thora Ols.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Bakkeveien

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marthin Tøgersen til Johan Martin Olsen for kr. 3800,00 dat. 9/4 98 thinglæst 16 August 1898.

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 bor det trettifire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kasper Andersen(mann)

1885

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peter Olsen(mann)

1835

Frhald

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrine Olsen(kvinne)

1838

Frhald

Søster

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Hansen(mann)

1863

Frhald

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elias Jakobsen(mann)

1821

Sverige

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kathrine Jakobsen(kvinne)

1829

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Jakobsen(kvinne)

1856

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alfred Olaussen(mann)

1855

Sverige

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Olaussen(kvinne)

1856

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Martin Olaussen(mann)

1877

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Edvard Olaussen(mann)

1879

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl August Olaussen(mann)

1881

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Olaussen(mann)

1883

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Waldenstrøm(mann)

1824

Sverige

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Hilmer Waldenstrøm(mann)

1863

Frhald

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Elisabet Petersen(kvinne)

1840

Id

Hustjenerske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Ganerød(mann)

1832

Id

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Marie Olsdatter(kvinne)

1831

Frhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Johannesen(mann)

1877

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Johannesen(mann)

1868

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Josefine Johannesen(kvinne)

1863

Frhald

Datter Ledig tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maja Olufsdatter(kvinne)

1823

Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Johannesen(kvinne)

1848

Sverige

Vaskepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragna Fredriksen(kvinne)

1875

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rikard Johan Marinius Gustafsen(mann)

1883

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Betty Andersen(kvinne)

1844

Sverige

Sømmerske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Marie Gustafsdatter(kvinne)

1881

Id

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Gustafsen(mann)

1879

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan August Andersen(mann)

1843

Sverige

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Oline Andersen(kvinne)

1853

Urskog

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Alfred Andersen(mann)

1874

Id

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karine Jensine Andersen(kvinne)

1875

Id

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Andersen(mann)

1878

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Andersen(mann)

1882

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Marthin Tøgersen Jørgensen paa MNo. 799a28 dat 27. Februar thinglæst 2 Marts 1880.

 

 

Sist oppdatert 08.08.2023 18:48