Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 692

Løpenummer i 1901 matrikkel: 495

Matrikkelnummer: 358 & 359

Gårds og bruksnummer: 66/115

Busterudgata 11 var det andre huset på venstre side.
Foto:
  I dag er det REMA 1000 på Busterud som opptar hele kvartalet.

 

* 1987

Rema 1000 skal flytte inn i Busterudgata 11.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 1 og 13)

 

 

* 1986

10.februar 1986 har Halden Arbeiderplad et oppslag om planene i Busterudgata 11.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 9)

 

 

4.april var det nytt opslag i Halden Arbeiderblad om diverse forandringer som det var planer om i Halden.

Nasjonalbiblioteket sine nettsider har hele reportasjen på side 18 og 19.

 

 

 

* 1985

 

* 1964

 

* 1962

15.september 1962 har Halden Arbeiderblad en reportasje om det nye utstillingslokalet til Thanstrøm i Busterudgata 11.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 12)

 

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse personene oppført på Busterudgata 11.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ebbestad Hanna
1858
sykepleierske Busterudgata 11
Gudbrandsen Jørgine Kristine
1853
enkefrue Busterudgata 11
Gudbrandsen Ole M.
1886
disponent Busterudgata 11
Hansen Aksel Vilhelm
1881
bokbinder Busterudgata 11
Hansen Amanda Josefine
1879
g.m. bokbinder Busterudgata 11
Hansen Karl Alfred
1876
Stenarbeider Busterudgata 11
Hansen Mathilde
1876
g.m. stenarbeider Busterudgata 11

 

 

I kirkeboka for Fredrikshald for peridoen 1925 - 1941 (side 26 nr.38) finner vi gift underfoged Frantz Carl Gudbrandsen i Busterudgata 11 død den 14.juli 1927. Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til Arterios clerosis / Debil. cordis.

I følge samme kirkebok var han født i Fr.hald 14.februar 1849.

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Busterudgata 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Frants Carl Gudbrandsen

01

1849-02-14

Fredrikshald

-

hp

g

Underfoged (Bokh).

002 Jørgine Kirstine Gudbrandsen

01

1853-02-13

Berg i Østfold

-

hu

g

Hus mor.

003 Ole Mellevold Gudbrandsen

01

1886-01-22

Fredrikshald

-

s

ug

Disponent for skotøifabrik.

004 Agnes Elida Andersson

01

1899-04-10

Lommelanda socken i Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike.

001 Jens Alfred Mikaelsen

02

1894-09-24

Hobøl prestegjeld

-

hp

g

Tollassistent.

002 Klara Julianne Mikaelsen

02

1892-07-20

Kirkeøen, Hvaler herred

-

hu

g

Husmor.

003 !! !! Mikaelsen*

02

1920-10-01

Fredrikshald

-

s

ug

(Sønn).

001 Karl Alfred Hansen

03

1876-01-21

Sverige

-

hp

g

Jord. Sten og Cement Arbeide.

002 Matilde Hansen

03

1867-04-06

Sverige

-

hu

g

Hus mor.

001 Anna Karoline Buchholzn

04

1846-06-04

Kongsberg

-

hp

ug

Fhv. Lærerinde & tilefonistinde. Lit penger.

001 Johanne Johannesen

05

1854-10-17

Sarpsborg

-

hp

e

Kakkekone.

 

 

* 1919

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.Rosenberg på egne og medarvingers vegne iflg. fuldmagt til underfoged F.Gudbrandsen for kr 50.000,- Dat 15 september 1919. (iflg kartforretning av 14/1 1918 er eiendommen 838 m2)

Fuldmagt fra ingeniør Nils Rosenberg, Andr. Rosenberg og Pauline Rosenberg til nevnte Nils Rosenberg til i enhver henseende at ordne og ivareta deres tarv i boet efter fuldmægtig Jens Ardreas Rosenberg med attest fra skifteretten at de ovennævnte er de eneste og myndige arvinger efter avdøde fuldmægtig J. Rosenberg. Dat 7/10- 1919

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og bagbygning" på matrikkelen. Elleve personer er hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens A. Rosenberg(mann)

1841-01-18

Drammen

hf ug Kontorfuldmægtig

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Carla Christiansen(kvinne)

1882-08-02

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Johan Oskar Nilsen(mann)

1864-05-01

Id herreds

hf g Bygningssnekker

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Olga Lovise Nilsen(kvinne)

1877-09-25

Id herreds

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Martin Nilsen(mann)

1889-08-09

Fredrikshald

s ug Rørlæger lærling

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Jens Kristian Nilsen(mann)

1891-09-22

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Margit Olava Nilsen(kvinne)

1895-05-10

Fredrikshald

d ug Modedamelev!!

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Lars Olsen(mann)

1838-02-04

Id herreds

tj e Tomtearbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Ole Andersen(mann)

1847-12-02

Rakkestad

hf e Kjører Arbeidskjører

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Hanna Elise Andersen(kvinne)

1893-12-09

Rokke

d ug Arbeiderske i Reiseefektfabrik

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Anna Buchholz(kvinne)

1846-06-04

Kongsberg

el ug fv. Bestyrerinde ved privat Skole. Gratial af Statskassens Gratifikationsfond privat Understøttelse

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Billing Oline Marie K.
1851
Tjenestepige
Hopp Karen Katrine
1812
frøken
Kristiansen Trine Lovise
1864
arbeiderske
Moe Gustav Emanuelsen
1876
skrædder
Rosenberg Jens A.
1841
fuldmægtig
Valmand Julie Vilhelmine
1876
g.m. bryggearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Fuldmægtig Rosenberg 14.000 19.720  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi "Fuldmæktig Jens Andreas Rosenberg" oppført som bruker av matrikkelen hvor det da bor ti personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Andreas Rosenberg(mann)

1841

Drammen Bu

hf ug Fuldmægtig

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Oline Billing(kvinne)

1852

Sponvigen Sm

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Oskar Johan Johns.(mann)

1874

Fredrikshald

hf g Malersvend

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Elida Marie Johns.(kvinne)

1874

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Aslaug Johns.(kvinne)

1899-01-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Jakobine Aanons.(kvinne)

1819

Fredrikstad

hm g Ingen Erhverv. Har et legat og ernæret af sine slegtninge

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Tomine Elisabet Aanons.(kvinne)

1842

Fredrikshald

d ug Ernæres af sine Slegtinge

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Karl Olaf August Valman(mann)

1878

Berg Sogn Sm

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Julie Wilhelmine Valman(kvinne)

1876

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Jørdis Albertine Valman(kvinne)

1900-08-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A.C.Haug til fuldmægtig J.Rosenberg for kr. 16.000,00- dat 6/7-99

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjue personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Arne Chrestiansen Haug(mann)

1857

Hof, Solør

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Sigrid Haug f. Lunde(kvinne)

1866

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Solveig Haug(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Arnstein Haug(mann)

1889 okt.

Fr.hald

Søn

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Hilma Otilie Hansen(kvinne)

1868

Holdal, Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Elise Marie Olivia Olsen(kvinne)

1873

Fr.hald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Karen Emilie Christensen(kvinne)

1861

Rakkestad

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Karoline Mathilde Christensen(kvinne)

1864

Rakkestad

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Karl Oskar Christensen(mann)

1874

Berg, Smaalenene

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Josefine Olsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Styrmand Kristian Andersen(mann)

1855

Trygstad prestegj.

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Hanna Andersen(kvinne)

1857

Fr.hald

Hustru g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Anna Kristine Andersen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Karla Otilde Andersen(kvinne)

1885

Fr.hald

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Jenny Marie Andersen(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Marie Kristine Olsen(kvinne)

1851

Skee, Sverige

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Christian Julius Andersen(mann)

1850

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Hilda Andersen(kvinne)

1846

Nafverstad, Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Kristian Herman Andersen(mann)

1874

Fr.hald

Søn ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

Barthold Julius Andersen(mann)

1878

Fr.hald

Søn

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891-01-01

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sagf. J.Heidenrich som Fuldmægtig for Korpslæge Heidenrichs arvinger til Tandlæge A.C.Haug for 10.000 kr af 16/5 -90

 

 

* 1889

Dødsfald.

Korpslæge Jens Erasmus Heidenreich afgik i Sødangs ved Døden efter et Par Ugers Sygeleie. Ifølge Kjærs "Norges Læger" er den afdøde født i 1821, blev Kandidat i 1848. Først praktiserede Heidenreich som Læge i Rødenæs og Ødemark, var derefter Distrikslæge i Nordre Ryfylke, praktiserede fra 1858 af i Ullensaker. I 1862 udnævntes han til Kompagnikirurg, blev i 1864 Korpslæge og forflyttedes i 1883 hit som Garnisonslæge ved Fredriksten

I vor By levede den allerede aldrende Mand stille uden Deltagelse i det offentlige Liv; ved sit velvillige og humane Væsen vandt han ogsaa her mange Venner og efterlader han sig et agtet Minde.

 

 

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 er Heidenreich oppført som eier av matrikkelen. Vi finner da syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald I. Hansen(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens E. Heidenreich(mann)

1821

Thrygstad i Smaalehnene

Korpslæge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Pauline Svendsen(kvinne)

1844

Eker Buskerud

Madlaverske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans M. Hansen(mann)

1860

Fredrikshald

Murersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petrine Nilsen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alexander Simensen(mann)

1862

Fredrikshald

Mursvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anette Haagensen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sagfører Johannesen til Korpslæge J.E.Heidenreich for 12000 Kr, dat 24/10 83.

 

Afd. Malermester Haagensens Gaard paa Busterud er solgt til Korpslæge Heidenreich for Kr. 12,000

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Maler Haakensen 14.000 19.410  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fru Laura Radich - Distriktlæge Radichs Enke - til Maler Martin Haagensen på Mnr 358 og 359 med Hauge Tomt og Tilliggelser. Datert 2.juli 1877.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Lege Radich oppført som eier av matrikkelen. Vi kan også lese at Carl Emil Radich har en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Emil Radich(mann)

1807

Thune Pr. Smaalenenes Amt

hf g Distriktslæge

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Laura Backer Radich(kvinne)

1811

Christiania

Kone g Kone i Huset

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Pauline Abigael Radich(kvinne)

1852

Sarpsborg

d ug Datter i Huset

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Ane Wahlberg(kvinne)

1840

Strømstad i Sverige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Ole Johannesen(mann)

1858

Eds Sogn Sverige

Tjenestedræng ug Tjenestedræng

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller at det er "Distriktslæge Carl Emil Radich" som er eier av matrikkelen. For uten hesten til distriktslegen - befinner det seg her åtte personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Emil Radich(mann)

1807*

Thunø Prgj.

Huusfader g Distriktslæge

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Laura Backer Radich(kvinne)

1811*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Agnes Radich(kvinne)

1844*

Hafolsund Skeberg Prgj.

Datter ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Johannes Borcksenius Radich*(mann)

1849*

Hafolsund Skeberg Prgj.

Søn ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Pouline Radich*(kvinne)

1852*

Sarpsborg

Datter ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Frithiof Svendsen(mann)

1846*

Tønsberg

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Fredrik Carelsen(mann)

1848*

Frederikshald

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Ane Marie Arnesen(kvinne)

1841*

Ramnæs ved Tønsberg

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Georg M.Hansen til Distriktslæge Radich paa Gaarden Matr 358 og 359. Dateret 30.juni og 10.juli 1863

 

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T.Svendsen til Georg M.Hansen paa Matr 358 og 359, datert 25 og 25 juni 1859.

 

 

* 1843

Skjøde fra Løitnant F.D. Brock til Tømmermester Thor Svendsen paa Gaard Matr 358 og 359 med Tomt og Hauge. 21 August 1843

 

 

* 1838

Fra førstkommende Flyttetid bliver min eiende, paa Busterud beliggende Gaard Nr. 358 & 359, med Tilliggender, at erholde tilleie. Om Conditionerne ville Lysthavende snarest muligt underhandle med

Spørck.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er matrikkel 358 og 359 ikke slått sammen. På matrikkel 358 finner vi disse personene i 1801.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Ulriksen(mann)

1752*

Huusbonde Gift 2dn gang Vognmand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Giertrud Torkildsdatter(kvinne)

1775*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Ulrik Andreasen(mann)

1784*

Mandens søn Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Anne Birgithe Andreasdatter(kvinne)

1787*

Hans datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Johanne Kirstine Anderasdatter(kvinne)

1800*

Begges datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Ole Jørgensen(mann)

1731*

Logerende Gift 1te gang enkemand Hiulmager - fattig

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Matrikkel 359 har registrert følgende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Falch(mann)

1740*

Huusbonde Gift 2dn gang Poletie betient

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Anne Larsdatter(kvinne)

1755*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Siri Olsdatter(kvinne)

1781*

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 14.11.2023 22:44