Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 692

Løpenummer i 1901 matrikkel: 495

Matrikkelnummer: 358 & 359

Gårds og bruksnummer: 66/115

Busterudgata 11 var det andre huset på venstre side.
Foto:
  I dag er det REMA 1000 på Busterud som opptar hele kvartalet.

 

manntallet for Halden i 1945 har disse personene oppført på Busterudgata 11.

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og bagbygning" på matrikkelen. Elve personer er hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens A. Rosenberg(mann)

1841-01-18

Drammen

hf ug Kontorfuldmægtig

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Carla Christiansen(kvinne)

1882-08-02

Fredrikshald

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Johan Oskar Nilsen(mann)

1864-05-01

Id herreds

hf g Bygningssnekker

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Olga Lovise Nilsen(kvinne)

1877-09-25

Id herreds

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Martin Nilsen(mann)

1889-08-09

Fredrikshald

s ug Rørlæger lærling

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Jens Kristian Nilsen(mann)

1891-09-22

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Margit Olava Nilsen(kvinne)

1895-05-10

Fredrikshald

d ug Modedamelev!!

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Lars Olsen(mann)

1838-02-04

Id herreds

tj e Tomtearbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Ole Andersen(mann)

1847-12-02

Rakkestad

hf e Kjører Arbeidskjører

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Hanna Elise Andersen(kvinne)

1893-12-09

Rokke

d ug Arbeiderske i Reiseefektfabrik

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Anna Buchholz(kvinne)

1846-06-04

Kongsberg

el ug fv. Bestyrerinde ved privat Skole. Gratial af Statskassens Gratifikationsfond privat Understøttelse

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Fuldmægtig Rosenberg 14.000 19.720  

 

*

 

I folketellinga i 1900 finner vi "Fuldmæktig Jens Andreas Rosenberg" oppført som bruker av matrikkelen hvor det da bor ti personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Andreas Rosenberg(mann)

1841

Drammen Bu

hf ug Fuldmægtig

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Oline Billing(kvinne)

1852

Sponvigen Sm

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Oskar Johan Johns.(mann)

1874

Fredrikshald

hf g Malersvend

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Elida Marie Johns.(kvinne)

1874

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Aslaug Johns.(kvinne)

1899-01-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Jakobine Aanons.(kvinne)

1819

Fredrikstad

hm g Ingen Erhverv. Har et legat og ernæret af sine slegtninge

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Tomine Elisabet Aanons.(kvinne)

1842

Fredrikshald

d ug Ernæres af sine Slegtinge

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Karl Olaf August Valman(mann)

1878

Berg Sogn Sm

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Julie Wilhelmine Valman(kvinne)

1876

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Jørdis Albertine Valman(kvinne)

1900-08-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1885 er Heidenreichoppført som eier av matrikkelen. Vi finner da syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald I. Hansen(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens E. Heidenreich(mann)

1821

Thrygstad i Smaalehnene

Korpslæge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Pauline Svendsen(kvinne)

1844

Eker Buskerud

Madlaverske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans M. Hansen(mann)

1860

Fredrikshald

Murersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petrine Nilsen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alexander Simensen(mann)

1862

Fredrikshald

Mursvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anette Haagensen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Maler Haakensen 14.000 19.410  

 

*

 

Folketellinga i 1865 forteller at det er "Distriktslæge Carl Emil Radich" som er eier av matrikkelen. For uten en hesten til distriktslegen - befinner det seg her åtte personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Emil Radich(mann)

1807*

Thunø Prgj.

Huusfader g Distriktslæge

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Laura Backer Radich(kvinne)

1811*

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Agnes Radich(kvinne)

1844*

Hafolsund Skeberg Prgj.

Datter ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Johannes Borcksenius Radich*(mann)

1849*

Hafolsund Skeberg Prgj.

Søn ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Pouline Radich*(kvinne)

1852*

Sarpsborg

Datter ug

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Frithiof Svendsen(mann)

1846*

Tønsberg

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Fredrik Carelsen(mann)

1848*

Frederikshald

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

Ane Marie Arnesen(kvinne)

1841*

Ramnæs ved Tønsberg

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterud Gaden

1865-12-31

 


Sist oppdatert: 25.01.2021