Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 691

Løpenummer i 1901 matrikkel: 496

Matrikkelnummer: 360

Gårds og bruksnummer: 66/116

Busterudgata 13 var det første huset på venstre side.
Foto:
  I dag er det REMA 1000 som opptar hele kvartalet.

 

* 1986

1.september 1986 har Halden Arbeiderblad et oppslag om makeskifte mellom RTB og Halden kommune vedrørende Busterudgata 13.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1984

 

* 1978

 

* 1968

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1958

 

*1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Busterudgata 13.

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hanna Mathisens eneste myndige selvskiftende arvinger, Arthur og Eugen Mathisen født henholdsv. 20/1-98 oh 18/4-99 til medarvingen Arthur Mathisen for Kr. 30000,- Dat 1/7 36 (Ifl. kartforretning av 14/1 1918 er eiendommen 1289 m2)

 

* 1927

Kirkeboken for døde disentere i Fredrikshald for perioden 1892 - 1932 (side 91 nr. 9) har innført Inga Svendsen, gift med Formann Herman Svendsen. død den 11.november 1927. Bosted Busterudgata 13. Dødsårsaken er oppgitt til kreft.Som menighet er oppgitt Metodistmenigheten.

I følge samme kirkebok var hun født i Berg 8.april 1864.

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Karl Ludvik
1868
kull.arbeider Busterudgata 13
Hansen Sigurd
1900
musiksersj. Busterudgata 13
Mathisen Arthur
1898
handelsbetjent Busterudgata 13
Mathisen Hanna Mathilde 
1874
handlende Busterudgata 13

 

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Busterudgata 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hanna Mathisen

01

1874-05-07

Rokke Berg, Østfold

-

hp

e

Kjøbmand, kolonial.

002 Carl Eugen Mathiesen

01

1899-04-18

Fredrikshald

-

s

ug

Expeditør ved trælastforretning (ladningers expedition).

003 Johan Arthur Mathisen

01

1898-01-20

Fredrikshald

-

s

ug

Bankassistent.

001 Karl Andersen

01

1868-06-18

Lammelande Soken Sverige

-

hp

ug

Propsearb.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert en "foretningsgaard" på en etasje med en butikk og to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + et kvistværelse kr 216 Huseierske        

Hanna Mathisen(kvinne)

1874-05-07

Juer i Rokke

hm e Handlende Kolonial

Fredrikshald: Busterudgate

Signe Mathisen(kvinne)

1902-10-05

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Busterudgate

Arthur Mathisen(mann)

1897-01-20

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Busterudgate

Eugen Mathisen(mann)

1898-04-18

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Busterudgate

Theodor Engebretsen(mann)

1867-09-08

Id sogn

el e tapetsersvend

Fredrikshald: Busterudgate

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 108        

Karl Sandby(mann)

1878-03-23

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Busterudgate

Wilhelmine Sandby(kvinne)

1877-03-01

Fredrikshald

hm g hustru

Fredrikshald: Busterudgate

Trygve Sandby(mann)

1903-06-15

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Busterudgate

Astrid Sandby(kvinne)

1900-09-20

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Busterudgate

 

* 1907

Utdrag fra skifteregister:

Bevilling for Carl A. Mathisens Enke Hanna Mathisen til at hun sitter i uskifte, dat 9 februar 1907.

 

* 1906

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 122 nr. 61) har innført Carl Andersen Mathisen død den 27.november, begravet 1.desember 1906. Dr. Berle oppgir dødårsaken til Gastritis chron. (Kronisk mage og tarmbetennelse). I følge samme kirkebok var han født i Fr.hald i 1865. Enken født 1874.

 

1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Lund Anders
1874
sergent
Mathisen Carl Johan
1865
kjøbmand
Mathisen Hanna Mathea 
1874
g.m. kjøbmand
Mathisen Johanne
1825
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Ousstrædet Handelsmand C. A. Mathisen 8.000 11.630  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi regisrert et våningshus på en etasje med to beboelser. Det er også som sidebygninger registrert "3 udhusbygninger Pakhus Stald Skur".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Mathilde Mathis.(kvinne)

1876

Berg Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Anna Emilie Ols.(kvinne)

1862

Fredrikshald kjøpstad

tj ug tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Carl August Mathis.(mann)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hf g Handelmand Kolonial

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Carl Eugen Mathis.(mann)

1898-04-17

Fredrikshald kjøpstad

s ug barn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Johanne Mathis.(kvinne)

1825

Aremark Sm

e e lever af sine midler

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Artur Mathis.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug barn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Hans Ols. Gjuer(mann)

1833

Berg Sm

b e lever af sine midler

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

 

 

* 1896

Utdrag fra skifteregister:

Skjøde fra Do. (Anders Mathisen) til Carl August Mathisen paa d.e. for Kr 7400,00 dat 7/7-96.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tolv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henrik Chrestiansen Guldahl(mann)

1859

Skedsmo Sogn

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Anna Christene Guldahl(kvinne)

1883

Moss By

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Karl Henrik Guldahl(mann)

1885

Moss By

Søn

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Johanne Mathisen(kvinne)

1825

Aremark

Hustru g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Johanne Johannesen(kvinne)

1836

Sverige

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Augusta Amalie Guldahl(kvinne)

1861

Moss

Hustru g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Anæus Guldahl(mann)

1889 des.

Moss By

Søn

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Karl August Mathisen(mann)

1865

Fredrekshalds By

Søn ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Dagmar Guldahl(kvinne)

1886

Moss By

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Anders Mathisen(mann)

1823

Id Sogn

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Sofie Jensen(kvinne)

1843

Asak (Anex til Berg) Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

Aagodt Guldahl(kvinne)

1887

Moss By

Datter

Fredrikshalds: Busterud (Gade)

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir kun etternavnet Mathisen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Johannesen(kvinne)

1833

Sverige

Arbeiderske

Fredrikshald: !!

1885

Gunda Hansen(kvinne)

1869

Sannesund

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Hansen(kvinne)

1825

Aremark Præstegj.

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Sofie Jensen(kvinne)

1843

Bergs Præstegjæld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Sigvardt Pettersen(mann)

1867

Sarpsborg

Snedkerlærling

Fredrikshald: !!

1885

Albert Johannesen(mann)

1851

Sverige

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Justine Larsen(kvinne)

1848

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Karl Olsen(mann)

1865

Sverige

Malersvend

Fredrikshald: !!

1885

Anders Mathiesen(mann)

1823

Ide Præstegjæld

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Carl Mathiesen(mann)

1865

Fredrikshald

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Einar Harlem(mann)

1864

Rakkestad

Snedkersvend

Fredrikshald: !!

1885

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Handelsm. Anders Mathiesen 4.500 5.920  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er Anders Mathisen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sophie Thormoesdatter(kvinne)

1843

Berg

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Johanne Mathiesen(kvinne)

1825

Marker

hm g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Carl Vilhelm Forstrøm(mann)

1823

Sverige

hf g Bogbinder

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hansine Amalie Forstrøm(kvinne)

1831

Fr.hald

hm g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hans Mathisen(mann)

1863

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Olaf Forstrøm(mann)

1859

Fr.hald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anna Vilhelmine Forstrøm(kvinne)

1869

Fr.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anders Mathisen(mann)

1823

Ide Pr.

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Carl Mathiesen(mann)

1865

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

* 1868

Anders Mathisen kjøper gården på auksjon i 1868 for 752 spd.

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir Adolf Theodor Smidt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Andersen(mann)

1813

Ide Prgj.

ug Butikdreng

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Anders Mathisen(mann)

1823

Ide Prgj.

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Hans Marthin Mathisen(mann)

1863

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Heda Hansdatter(kvinne)

1849

Frederikstad

Pigen ug Tjenestepige

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Ellise Thoresen(kvinne)

1822

Frederikshald

Logerende ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Adolf Theodor Smidt(mann)

1822

Ide Prgj.

ug Garver og Huseier

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Carl August Mathisen(mann)

1865

Frederikstad

Deres Søn ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

Johanne Mathisen(kvinne)

1825

Marker

overnævntes Kone g

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Garver A.T.Smidt paa Gaard MaN. 360, dat 6. og thinglæst 7. mai 1861

 

 

Sist oppdatert 08.03.2023 23:25