Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 371b

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 668

Løpenummer i 1901 matrikkel: 515

Matrikkelnummer: 371b

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 20:

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i avdøde fru Louise Eriksens og før avdød mann Ole E. Eriksens dødsbo til Halden Kommune for Kr. 8550,- Dat 28/3 31 (Iflg. kartforretning av 31/5-1917 er eiendommen 530 m²) Tinglyst 30 mars 1931

 

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Eriksen Kolbjørn
1878
styrmann Busterudgata 20
Eriksen Lovise Marie
1847
enkefru Busterudgata 20
Hansen Anna
1868
Enkefrue Busterudgata 20
Hansen Martin Arnold
1901
skotøiarbeider Busterudgata 20
Hansen Solveig Viktoria
1900
skotøiarbeider Busterudgata 20
Hansen Thora Hildeborg
1899
skotøiarbeider Busterudgata 20

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt mellem ektefællerne skipskaptein Ole Edvin Eriksen og hustru Louise Marie født Olsen hvorved hustruen blir eier av fællesboet, deriblandt d.e. (371b). Hustruen overtar den boet paahvilende gjæld. Dat. 9/7 1921 Tinglyst 12 juli 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Busterudgata 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Einar Svendsen Haugene

01

1895-12-31

Berg, Østfold

-

hp

e

Dagarbeider.

001 Karl Edmund Kristiansen

02

1894-07-27

Kotka Finland

-

hp

g

Plankebærer. %so%

002 Ksenia Elvira Kristiansen

02

1897-10-17

Kotka, Finland

-

hu

g

Husmor.

003 Anja Kaarina Kristiansen

02

1917-07-16

Kotka Finland

-

d

ug

-

004 Betti Marie Kristiansen

02

1920-01-31

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Bertha Karoline Olsen

03

1885-07-08

Sverige

-

hu

g

Husmor.

002 Elisabet Marie Olsen

03

1916-05-04

Fredrikshald

-

d

-

-

003 Karl Gunnar Olsen

03

1918-04-25

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Olaf Peder Olsen

03

1890-02-17

Holmestrand

-

hp

g

Typograf.

001 Ole Edvin Eriksen

04

1849-09-11

Fredrikshald

-

hp

g

Fhv. skibscaptein. Opsyns chef i Idefjord.

002 Lovise Marie Eriksen

04

1847-05-07

Fredrikshald

-

hu

g

Hustru.

003 Kolbjørn Eriksen

04

1877-11-04

Fredrikshald

-

s

ug

Styrmand.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 11 pr mnd          

Sverre Ljungblad*(mann)

1899-08-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Hanna Sofie Ljungblad*(kvinne)

1865-09-07

Sverige

hm g Hustrud

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Konstanse Olivie Ljungblad*(kvinne)

1894-01-01

Fredrikshald

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Dagny Sevrine Ljungblad*(kvinne)

1895-03-29

Fredrikshald

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Karl Vensel Ljungblad*(mann)

1897-12-15

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Bakerforretn

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Bjarne Ljungblad*(mann)

1903-06-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Karl August Ljungblad(mann)

1864-04-09

Sverige

hf g Stuverarbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 96 pr år          

Adolf Gustavsen(mann)

1857-11-06

Schesogn i Sverige

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Clara Gustavsen(kvinne)

1862-03-14

Håbols Sogn i Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Oscar Vilhelm Gustavsen(mann)

1900-06-24

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken eget hus          

Louise Marie Eriksen(kvinne)

1847-05-07

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Sigrid Olea Eriksen(kvinne)

1888-11-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Kolbjørn Eriksen(mann)

1878-11-04

Fredrikshald

s ug Sjømand

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Ole Edvin Eriksen(mann)

1849-09-11

Fredrikshald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Carl Magnus Andersen(mann)

1859-06-30

Eningdalen

el g Overconduktør

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Martin Jacobsen(mann)

1886-01-16

Tromsø

el ug Uhrmagersv

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 18 pr mnd          

Kristine Marie Fjeld(kvinne)

1877-03-15

Sverige

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Ellen Johanne Larsen(kvinne)

1887-05-04

Tysvær Bokn

ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Hanna Grønnestad(kvinne)

1883-06-30

Tysvær Bokn

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Busterudgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahl Anne Martine
1856
g.m. skomager
Dahl Martin
1850
skomager
Eriksen Bille
1873
skipper
Eriksen Lovise Marie
1847
g.m. skipper
Eriksen Ole Edvin
1849
skipper
Nilsen Senore
1862
syerske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Skipper O. E. Eriksen 7.000 9.420  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så oppgir den et våningshus på en etasje. Det var også da fire boenheter, men nå er to av de oppgitt til å ligge i kjelleren.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus kjeller to rom og kjøkken          

Raghild Dahl(kvinne)

1897-07-21

Fr.hald

d

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Martha Dahl(kvinne)

1899-07-23

Fr.hald

d

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Martene Dahl(kvinne)

1856-06-21

Id Sm

hm g

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Haakon Dahl(mann)

1883-04-08

Fr.hald

s ug Guldsmed Lærling

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Marie Dahl(kvinne)

1885-05-07

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Martin Dahl(mann)

1889-10-18

Fr.hald

s

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Halvar Dahl(mann)

1895-02-23

Fr.hald

s

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

M. Dahl(mann)

1850-06-04

Hof Solør Hed

hf g Skomager

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Ole Dahl(mann)

1887-10-10

Fr.hald

s

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Sugurd Dahl(mann)

1891-10-13

Fr.hald

s

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Forhus kjeller to rom og kjøkken          

Else Langerød(kvinne)

1816

Rokke Sm

hm e Understøttelse af fattigvæsenet

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Senore Nils.(kvinne)

1862

Fredrikshald kjøpstad

d ug Sypige

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Ella Randby(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Kolbjørn Eriks.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn og Sømand

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Thora Lovise Marie Eriks.(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter og Contordame

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Sigrid Olea Eriks.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Ole Edvin Eriks.(mann)

1849

Fredrikshald kjøpstad

hf g Skibscaptein

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Olga Elise Eriks.(kvinne)

1871

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Lovise Marie Eriks.(kvinne)

1847

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Bille Eriks.(mann)

1873

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn og Skibscaptein

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Ole Gunders.(mann)

1853

Borge Sm

hf g Formand ved tommerdeling

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Johanne Gunders.(kvinne)

1845

Borge Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Garver S.H.Bergs Enke M.Berg og Arvinger H.E.Rosenvinge og Hustru Mina, Karl Larsen og Hustru Agnes samt S. Berg med Paategnet Atest fra Adv. Roll og Farver Johs. Nilsen for at Garver S.H.Berg er død og at forann. Personer er hans eneste og myndige Arvinger, til Skibsfører Ole Eriksen paa d.E. for Kr. 6100,00, dat 18/3 98 Tinglæst 22 April 1898

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi hele tjueseks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martine Berg(kvinne)

1816

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fhald.: Busterud Gd

1891

Karne Martine Berg(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Peddra Berg(kvinne)

1890 nov.

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Hedda Eriksen(kvinne)

1859

Næsing Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Kladine Doretea Christoffersen(kvinne)

1861

Sandesund Sorpsborg

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Agnis Bernartdine Christoffersen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Agnes Björnesta(kvinne)

1869

Fredrikstad

Datter Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Bendik Otto Larsen Berg(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Hendrik Jalmar Berg(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Sigri Karoline Berg(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Christine Johanne Johannesen(kvinne)

1868

Valerøerne

Tjenestetyende ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Ole Larsen(mann)

1861

Id

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Carl Johan Larsen(mann)

1885

Id

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Alfred Sigvart Christoffersen(mann)

1864

Sandesund

Søn ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Carsten Ludvik Chrestøffersen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Alf Euskjen Berg(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Anna Berg(kvinne)

1890 nov.

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Ole Harthvek Larsen(mann)

1887

Id

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Jonni Marie Christoffersen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Tora Annette Kristoffersen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

Severin Martin August Berg(mann)

1839

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Karoline Emilie Berg(kvinne)

1852

Fredriksald

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Karl Severin Berg(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Amanda Larsen(kvinne)

1862

Lommeland Lommeland Sverige

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Bolette Christoffersen(kvinne)

1836

Id

Familiens overhode e

Fhald.: Busterud Gd

1891

Anna Margrete Kristoffersen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

* 1886

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Berg oppgitt som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthine Berg(kvinne)

1816

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Martine Petersen Dahl(kvinne)

1856

Id

Fredrikshald: !!

1885

Kathrine Andersen*(kvinne)

1830

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Sjen??(kvinne)

1842

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Agnes Bjørnstad(kvinne)

1869

Fredrikstad

Fosterdatter

Fredrikshald: !!

1885

Hulda Pauline Dahl(kvinne)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Ole Andersen(mann)

1834

Sverige

Tjenestegjørende Konstabel

Fredrikshald: !!

1885

S. H. Berg(ukjent kjønn)

1802

Skeberg

Garver uden Næring

Fredrikshald: !!

1885

Theoder Pedersen(mann)

1823

Fredrikshald

Skipper ingen Næring

Fredrikshald: !!

1885

Anne Andersdatter(kvinne)

1827

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Martin Halvorsen Dahl(mann)

1850

Hof i Solør

Skomager

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Dahl(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Paul Haakon Dahl(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Fany Marie Dahl(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Mina Emilie Andersen*(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Fredrikke Johannesen(kvinne)

1860

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Garver Berg 5.000 4.160  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir også garver Berg som eier av matrikkel 371b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian August Olaus Petersen(mann)

1838

Frhld.

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Mathea Christine Pedersen(kvinne)

1848??

Frhld.

Kone g Skipperkone

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sophie(kvinne)

1864

Toftedal Sverig

Pleiebarn

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Martine Eriksen(kvinne)

1816

Frhld.

Kone g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anne Lena Olsen*(kvinne)

1838

Toftedal Sverig

Kone g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Ellida Josephine Thomasen(kvinne)

1852

Frhld.

d ug Handlende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sven Hendriksen Berg(mann)

1802

Skjeberg

hf g Garver

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Agnes Martine Bjørnstad(kvinne)

1870

Fredstd.

DatterDatter

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Erik Olsen(mann)

1816

Skjeberg

hf g Arbeidsman

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Josephine Marie Thomasen(kvinne)

1827

Moss

hm e Handel

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tolv personer på matrikkel 371b. Vi kan også se at garver Berg har tre kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sven H. Berg(mann)

1813

Uldre Sogn

Husfader g Garver

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Anne Marie Danijelsdatter(kvinne)

1801

Rokke sogn

Husmoder e Ingen Næringsvei

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Adolf Marinjus Huldtgren(mann)

1865

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Martine Berg(kvinne)

1818

Frederikshald

Husmoder g

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Josephine Berg(kvinne)

1841

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Andrea Huldtgren(kvinne)

1839

Idesogn

Husmoder g Ingen Næringsvei

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Ole Christijan Huldtgren(mann)

1858

Idesogn

Søn ug

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Sevrin Berg(mann)

1840

Frederikshald

Søn ug Matros

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Ariel Marinjus Andersen(mann)

1863

Idesogn

Pleie Barn ug

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Johan Ludvig Huldtgren(mann)

1862

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Oline Persdatter(kvinne)

1850

Torpedalen

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

Lina Fagerlund(kvinne)

1837

Frederikshald

Husmoder e Ingen Næringsvei

Fredrikshald: Bustrugaden

1865

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Garver S. Berg til Garver J.O.Dahl paa Gaard MaN 372, forsaavidt det indeholder at den Veg der adskiller Dahls Hus (MaN 372) og Bergs Hus (MaN 371b) er fælles for begge Eiendomme og at den af Husenes Eier som i fremtiden maatte ville nedrive sit Hus, er forpliktet til at lade bemeldte Veg staa igjen til Afbenyttelse for det andet Hus, dateret 15. og Thinglæst 21. Juni 1847

 

* 1834

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lensmand C.F.Ziegler til Garver Svend Henriksen Berg paa denne Gaard Thinglæst 23. Juni 1834

 

 

* 1830

Efter vedkommende Udlægshavers Reqvisition, berammes offentlig Auction at afholdes 3de Gange udi og over Høker Hans Larsens Gaard No. 371 og 372 i Busterudgaden:

1ste Auction afholdes Torsdagen den 14de October førstkommende, Eftermiddag Kl. 4;
2den Auction Fredagen den 15de samme Maaned, Formiddag Kl. 11, og
3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 27de September 1830.

Svensen.

 

* 1801

I det som var en udelt matrikel 371 finner vi kun to personer i folketellinga i 1881:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Strøm(mann)

1775

Huusbonde I første ægteskab Bøssemager

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Marthe Jonsdatter(kvinne)

1779

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 26.10.2023 14:18