Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 23

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 686

Løpenummer i 1901 matrikkel: 504

Matrikkelnummer: 365

Gårds og bruksnummer: 66/122

Foto: 1948
 
  Foto: 2008

 

Dette er fortsatt lokalene til Halden Røde Kors.

 

* 1954

 

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt, dat 10/10 1954 med skjøtepåtegning, dat 14/10 1954 fra Nella Stenrød til Halden og Omegn Røde Kors på d.e. for kr. 42000,- livrente for løsøre kr. 2000. Selgeren skal ha beboelsesrett på d.e. så lenge hun måtte ønske mot husleie. Kr 600 aarlig.

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 23.

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra handelsreisende Knud M.Eide til underfoged K.Stenrød for Kr. 18.500,- dat 30/10-1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Eide Knut M.
1861
handelsreisende Busterudgata 23
Eide Magna Andrea
1877
g.m. handelsreisende Busterudgata 23

 

 

* 1925

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Bsuterudgata 23.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Knud Marteus Eide

01

1861-08-21

Molde

-

hp

g

Handelsreisende.

002 Magna Andrea Eide

01

1877-07-01

Skien

-

hu

g

Husmor.

003 Anne Margrethe Eide

01

1909-07-07

Fredrikshald

-

d

-

-

004 Ellen Anna Marie Eide

01

1913-09-18

Fredrikshald

-

d

-

-

005 Gerd Eide

01

1915-11-30

Fredrikshald

-

d

-

-

006 Frida Johannesen

01

1902-10-24

Næsinge, Sverige

-

tj

ug

Enepike.

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skibskaptein N.Andersen til Knud Eide for kr 14300,- dat 31/12-15

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra barber E.Güssow til skibskaptein N.Andersen for 11000kr. dat 29/9-14. Sælgeren har forbeholdt sig ret til at bebo hovedgaarden til april flyttedag 1915 for en leie av 300 kr for denne tid.

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "almindelig vaaningshus og nødvendige Uthus". Det er kun en boenhet på eiendommen og der befinner det seg fem personer. Det er kun fire personer som er hjemmehørende på eiendommen for sønnen Herbert er student og kun hjemme midlertidig. Familien er registrert som Gussow, men det riktige skal nok være Güssow

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ernst Gussow(mann)

1846-04-19

Tyskland

hf g Barber & Handel

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Alma Gussow(kvinne)

1847-08-06

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Herbert Gussow(mann)

1890-03-29

Fredrikshald

s ug Student

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Harald Hansen(mann)

1891-09-16

Christiania

fl ug Assestent ved Cellulosefbrk

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Asbjørn Ødegaard(mann)

1891-10-08

Sarpsborg

fl ug Handelsbetjent v/ Manufaktur

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra frøken Hanna Wærner til barber E.Güssow paa d.e. dat 20/4-03 for kr 7800,- (i følge maalebrev af 11/2 03 indeholder tomten 407 m²)

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Wærner Hanna
1833
blomsterhandlerske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Nils Stubs Gade Frøken Hanna Wærner 8.000 10.320  

 

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus og at "Til huset hører en bagbygning". I 1900 er det to beboelser på eindommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellen Johanne Wærner(kvinne)

1833

Drammen Bu

hm ug Gartnerske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Emmy Gjelen(kvinne)

1871

Beitstaden NT

el ug Lærerinde

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Bergljot Torp(kvinne)

1877

Elverum Hed

el ug Lærerinde

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Tonny Lie(kvinne)

1883

Aremark Sm

b ug Guvernante

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Kristine Johannes.(kvinne)

1877

Rølanda sogn Sverige

tj ug Enepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Trine Elisabeth Kristians.(kvinne)

1864

Fredrikshald kjøpstad

el ug Dagarbeiderske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellen Johanne Wærner(kvinne)

1833

Drammen

Familiens overhode ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Marie Wærner(kvinne)

1871

Berg Sogn

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Justine Carlsen(kvinne)

1870

Ryrsoken Sverige

Tjenestetyende ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Maren Cathinca Wærner(kvinne)

1839

Rödnæs Rödenes

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Bernhardine Wærner(kvinne)

1871

Berg Sogn

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Frk. Værner registrert som eier av matrikkelen. Vi finner da følgende personer på eiendommen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellen Johanne Wærner(kvinne)

1833

Drammen

Frk Driver en liden blomsterhandel

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Cathinca Wærner(kvinne)

1839

Ramnæs

Fru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens George Bernhard Wærner(mann)

1865

Drammen

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bernhardinse Wærner(kvinne)

1871

Bergsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Wærner(kvinne)

1871

Bergsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Olava Larsen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Milda Emilie Thorson(kvinne)

1862

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Frøken Værner 8.000 8.600  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er Frøken Wærner oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elen Johanne Wærner(kvinne)

1833??

Drammen

d ug Blomsterhandel

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Victor Wærner(mann)

1868

Drammen

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Fanny Andersen(kvinne)

1854

Sverige

Pige ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Alette Eriksen(kvinne)

1857

Berg Pr.

Pige ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Bernhardine Wærner(kvinne)

1797

Kjøbenhavn

hm e Blomsterhandel

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Maren Cathinca Wærner(kvinne)

1839

Ravnnæs

hm g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Chathinco Wærner(mann)

1866

Drammen

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Anne Johannesen(kvinne)

1833

Berg Pr.

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Jørgen Cathinco Wærner(mann)

1839

Drammen

hf g Handelsfuldmægt.

Fredrikshald: Busterudgade

1875

George Wærner(mann)

1869

Drammen

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Jens Georg Bernhard Wærner(mann)

1865

Drammen

s

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Bernhardine Wærner(kvinne)

1871

Berg Pr.

d

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Marie Wærner(kvinne)

1871

Berg Pr.

d

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

* 1973

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Malermester M.Haagensen til frøken Hanna Wærner på d.G. med tomt og tilliggelser, datert 10 og 19 september 1873.

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Mathea Lunde til Malermestr Haagensen paa denne Gaard, datert 18 og 28 September 1866

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller at det er Contorist hos Saugbrugs foreningen Peter Martin Petersen som er bruker av matrikkelen. Her er det da registrert ni personer. Peter Martin Petersen kan vi lese at har ei ku på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Martin Petersen(mann)

1824*

Christiania

g Contorist hos Saugbrugs foreningen

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Andrea Georgine Petersen* f Fjeldstad(kvinne)

1820*

Frederikstad

Huusmoder g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Petra Elisabeth Petersdatter*(kvinne)

1851*

Nammedalen

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Trine Marie Caroline Petersdatter*(kvinne)

1853*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Matea Isidore Adelaide Petersdatter*(kvinne)

1856*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Amanda Mathilde Petersdatter*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Jacob Fjeldstad Petersen*(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Valborg Petersdatter*(kvinne)

1864*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Inger Sophie Thorsdatter(kvinne)

1839*

Trøkstad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Captein Jens Edvard Hjort til Toldbetjent Stephan Lunde paa Gaard Matr 365 med Tilligender, dater 18 og thinglæst 20 januar 1845.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bodde det tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Maria Michelsdatter(kvinne)

1775

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Niels Erichsen Wiiger(mann)

1764

Huusbonde Gift 1te gang Corporal ved synenf. reg.

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Truels Kragstad(mann)

1769

Logerende Ugift Sergeant ved syndenf. reg.

Friderichshald: Busterud Gaden

1801


Sist oppdatert 09.03.2023 19:59