Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 23

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 686

Løpenummer i 1901 matrikkel: 504

Matrikkelnummer: 365

Gårds og bruksnummer: 66/122

Foto: 1948
 
  Foto: 2008

 

I dag er dette lokalene til Halden Røde Kors.

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "almindelig vaaningshus og nødvendige Uthus". Det er kun en boenhet på eiendommen og der befinner det seg fem personer. Det er kun fire personer som er hjemmehørende på eiendommen for sønnen herbert er student og kun hjemme midlertidig. Familien er registrert som Gussow, men det riktige skal nok være Güssow

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ernst Gussow(mann)

1846-04-19

Tyskland

hf g Barber & Handel

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Alma Gussow(kvinne)

1847-08-06

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Herbert Gussow(mann)

1890-03-29

Fredrikshald

s ug Student

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Harald Hansen(mann)

1891-09-16

Christiania

fl ug Assestent ved Cellulosefbrk

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Asbjørn Ødegaard(mann)

1891-10-08

Sarpsborg

fl ug Handelsbetjent v/ Manufaktur

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Nils Stubs Gade Frøken Hanna Wærner 8.000 10.320  

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus og at "Til huset hører en bagbygning". I 1900 er det to beboelser på eindommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellen Johanne Wærner(kvinne)

1833

Drammen Bu

hm ug Gartnerske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Emmy Gjelen(kvinne)

1871

Beitstaden NT

el ug Lærerinde

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Bergljot Torp(kvinne)

1877

Elverum Hed

el ug Lærerinde

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Tonny Lie(kvinne)

1883

Aremark Sm

b ug Guvernante

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Kristine Johannes.(kvinne)

1877

Rølanda sogn Sverige

tj ug Enepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Trine Elisabeth Kristians.(kvinne)

1864

Fredrikshald kjøpstad

el ug Dagarbeiderske

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

*

 

Ved folketellinga i 1885 er Frk. Værner registrert som eier av matrikkelen. Vi finner da følgende personer på eiendommen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ellen Johanne Wærner(kvinne)

1833

Drammen

Frk Driver en liden blomsterhandel

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Cathinca Wærner(kvinne)

1839

Ramnæs

Fru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens George Bernhard Wærner(mann)

1865

Drammen

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bernhardinse Wærner(kvinne)

1871

Bergsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Wærner(kvinne)

1871

Bergsogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Olava Larsen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Milda Emilie Thorson(kvinne)

1862

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Frøken Værner 8.000 8.600  

 

*

 

Folketellinga i 1865 forteller at det er Contorist hos Saugbrugs foreningen Peter Martin Petersen som er bruker av matrikkelen. Her er det da registrert ni personer. Peter Martin Petersen kan vi lese at har ei ku på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Martin Petersen(mann)

1824*

Christiania

g Contorist hos Saugbrugs foreningen

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Andrea Georgine Petersen* f Fjeldstad(kvinne)

1820*

Frederikstad

Huusmoder g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Petra Elisabeth Petersdatter*(kvinne)

1851*

Nammedalen

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Trine Marie Caroline Petersdatter*(kvinne)

1853*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Matea Isidore Adelaide Petersdatter*(kvinne)

1856*

Christiania

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Amanda Mathilde Petersdatter*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Jacob Fjeldstad Petersen*(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Valborg Petersdatter*(kvinne)

1864*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Inger Sophie Thorsdatter(kvinne)

1839*

Trøkstad

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31