Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 30 (2)

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 674

Løpenummer i 1901 matrikkel: 525

Matrikkelnummer: 379b

Gårds og bruksnummer: 62/135

 

Matrikkel 379b var det lille huset nærmest murbygget.
 

 

Busterudgata 30 var denne matrikkelen og matrikkel 379a.

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/10-1948 fra Marinius Eliassen til Halden Kommune på d.e. og mtr.nr. 379a for kr.12.000,-

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Edvard Syversen til Marius Eliassen for 1675 Kroner, dat 21/10 1910 (iflg opmålingsforretning av 11/2 1903 indeholder eiendommen 123 m²) Tinglyst 25 oktober 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med bare en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd          

Signe Therese Hansen(kvinne)

1908-07-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Ole Martin Hansen(mann)

1879-01-19

Asker

hf g Arbeids Kjører

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Hildur Sofie Elisabet Hansen(kvinne)

1901-10-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Anna Elisabet Hansen(kvinne)

1873-12-04

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910

Hjørdis Lusie Hansen(kvinne)

1905-01-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Syversen Dorthea
1863
g.m. bordhusarbeider
Syversen Edvard
1857
bordhusarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Edvard Syversen 800 2.270  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også der et våningshus på en etasje med kun en boenehet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken.          

Dorthea Syverts.(kvinne)

1863

Fredrikshald kjøpstad

hm g hustru

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Einar Syverts.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kok

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Benny Syverts.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Otto Syverts.(mann)

1899-11-14

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Edvard Syverts.(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bordhusararbeider og gaardeier

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Hans Syverts.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Arbeider paa gardin fabriken

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Elvine Syverts.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

Yngvar Syverts.(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Busterudgaden

1900

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Emanuel Syversen til Edvard Syversen for Kr. 350,00, dat 10/11 92

 

* 1891

Folketellinga i 1891 oppgir seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Edvard Syvertsen(mann)

1857

Fr.hald

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Dorthea Syvertsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Einar. Kristoffer Syvertsen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Emanuel Syvertsen(mann)

1889 aug.

Fr.hald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Hans Edvard Syvertsen(mann)

1887

Fr.hald

Søn

Fhald.: Busterud Gd

1891

Karl Marenius Syvertsen(mann)

1882

Fr.hald

Søn ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det oppgitt E.Syversen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Marie Olsdatter(kvinne)

1821

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Emanuel Syversen(mann)

1824

Ide Song

Arbesman

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Emanuel Syversen som eier av en matrikkel hvor det da bor seks personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emanuel Syvertsen(mann)

1824

Ide Sogn

Fader g Hustømmermand

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Hans Syvertsen(mann)

1861??

Frhd.

s ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Karen Marie Olsen(kvinne)

1822

Frhd.

Moder g

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Edvard Syvertsen(mann)

1857

Frhd.

s ug Arbeider

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Sivrin Syvertsen(mann)

1859??

Fr.hald

s ug Arbeider

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Bolette Martine Syvertsen(kvinne)

1852

Frdh.

d ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Tømmermand Emanuel Syversen 800 600  

 

* 1865

Ser vi i folketellinga i 1865 er 379a og 379 b ført opp på samme skjema. Det bor da hele tjuefem personer på disse to eiendommene.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Olsen(mann)

1821

Berg

Huusfader g Tømmerarbeider, Tomtarbeider

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Hans Hansen(mann)

1856

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Olaves Marinius Hansen(mann)

1865

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Marie Olsen(kvinne)

1864

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Hans Syversen(mann)

1860

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Maren Langerød(kvinne)

1807

Skeen

Husmoder e Modtage Logerende

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Thomas Christian Rasmussen(mann)

1849

Frederikshald

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Hartvig Hansen(mann)

1853

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Emma Olsen(kvinne)

1864

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Emelie Marie Syversen(kvinne)

1853

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Eduard Syversen(mann)

1857

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Morten Hendrik Flobek(mann)

1825

Sverige

Logerende ug Murer

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Elen Marie Halvorsdatter Olsen(kvinne)

1825

Berg

Kone g

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Oskar Teodor Hansen(mann)

1859

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Ole Severin Olsen(mann)

1830

Frederikshald

Husfader g Skræddersvend

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Caroline Josephine Olsen(kvinne)

1856

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Amanda Sophie Olsen(kvinne)

1860

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Emanuel Syversen(mann)

1824

Idde Sogn

Husfader g Vægter og Hustømmermand

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Siverin Syversen(mann)

1858

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Jens Rasmussen(mann)

1851

Frederikshald

Opfostringsøn ug*

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Edda Olsen(kvinne)

1829

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Adolf Oscar Olsen(mann)

1858

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Selma Elida Olsen(kvinne)

1862

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Caren Marie Syversen(kvinne)

1820

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

Bolette Martine Syversen(kvinne)

1852

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Budstrugaden

1865

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Kjøbekontrakt fra Olaves Hansen, hvorved denne til tømmermand Emanuel Syversen sælger d.e. for 120 spd med ??, dat 1/9 1856

 

* 1855

Utdrag fra pantergister:

Skjøde fra Slagter August Andersen til E.J.Hjellming paa Gaard MaN. 379 med Grund og Tomt, dateret 2. og thinglæst 6. Novbr. 1855

 

Skjøde fra E.J.Hjellming til Olaus Hansen paa en Del af Gaarden MaN. 379, hvilken Del er given MaN. 379b medens Hjellmings tilbagehavende Del har MaN. 379a, dateret 5. og thinglæst 6. Novbr. 1885

 

* 1841

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Uhrmager Andreas Berg til Slagtermester August Andersen paa Huset MaN. 379 med Tomt og Gaardsrum. Thinglæst 7. Juni 1841

 

* 1801

Går vi til foketellinga i 1801 er matrikkelen ikke delt. Vi finner da disse personene på matrikkel 379 i Busterud Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1746

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Grethe Larsdatter(kvinne)

1755

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Sophie Thorsdatter(kvinne)

1720

Konens moder Enke 1te gang

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Sophie Kirstine Andersdatter(kvinne)

1789

Deres datter

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Gunder Nielsen(mann)

1787

Hendes søn Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Marthe Rasmusdatter(kvinne)

1746

Logerende Enke 1te gang Haand arbejde

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 11.03.2023 18:05