Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 39

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 676

Løpenummer i 1901 matrikkel: 520

Matrikkelnummmer: 378

Gårds og bruksnummer: 66/131

Da dette bildet ble tatt i 1948 var alle rester etter huset borte.
Foto: 1948
  I dag er Marcus Thranes gate forlenget ned over det som en gang var matrikkel 378
  Foto 2008

 

I dag er huset vekk og gårds og bruksnummeret utgått.

* 1927

 

* 1925

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med et uthus. Vi finner tre personer som bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olava Iversen(kvinne)

1851-01-01

Fredrikshald

hm ug Pleierske

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Augusta Arnesen(kvinne)

1849-12-14

Fredrikshald

fl ug Formue Understøttelse

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Josefine Syvertsen(kvinne)

1860-08-27

Fredrikshald

fl ug tjenestepike

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Garver Arnesen 2.000 3.240  

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har A.C.Arnesen oppgitt som eier av matrikkelen, hvor det også da bor kun tre personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

A. C. Arnesen(ukjent kjønn)

1813

Fredrikshald

Øl Hanler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

Martine Arnesen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

Gusta Arnesen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Garver Arnesen 1.600 2.880  

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021