Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 695

Løpenummer i 1901 matrikkel: 489

Matrikkelnummer: 352b

Gårds og bruksnummer: 66/112

Foto: 20.mars 2005

 

 

* 2004

 

* 1995

 

11.desember 1995 skriver Haden Arbeiderblad at Busterudgata 5 hadde fått byggeskikkprisen.

Les hele oppslaget på Nasjonabiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1974

 

* 1967

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 5.

 

* 1928

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frk. Marie Cristensen til St.Josephs - søstrenes Kongregasjon på en havetomt av d.e. opmålt ved kartforretning av 19/1 28 til 334 m² og er tillagt matrnr. 352c inneholdende best. om inhegning, gjerdets utstrækning, gjærdestolper m.v. for kr 8500 - Videre tilfaller fra 26/11 1942 eller i visse tilfeller tidligere kjøperen uten vederlag et tomtestykke som nu dækkes av en bagård og mellomliggende tomtestrimmel. Dat 19/1 - 1928

 

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Margit Kristine
1896
g.m. handelsbestyrer Busterudgata 5
Illerød Bergliot Astrid
1903
telegraf.ass. Busterudgata 5
Illerød Gudrun Synøve
1902
kontordame Busterudgata 5
Olsen Einar Kornelius
1889
cellulosearbeider Busterudgata 5
Olsen Karla Marie
1891
g.m. cellulosearbeider Busterudgata 5

 

 

Utdrag fra panteregister:

Overneskomst hvorved St.Josephs. Søstrenes Kongregasjon gir frk Marie Kristensen rett til å åpne vinduer i Busterudgata 5 ut mot deres eiendom og forbeholder sig opsigelsesfrist overfor eventuel anden eier m.v. Dat 22/11 1927

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter Martin Olsen Frydenlund v/ Oskar, Karl og Arnt Frydenlund og K.Stenrød til frøken Marie Kristensen for kr 35.000- Dat 12 november 1925

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Busterudgata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Martin Olsen Frydenlund

01

1848-10-24

Tune

-

hp

e

Rentenist.

001 Einar Kornelius Olsen

02

1889-04-02

Idd

-

hp

g

Cellulosearbeider.

002 Karla Marie Borgine Olsen

02

1891-04-03

Sverige

-

hu

g

Husmor.

003 Borgny Marie Olsen

02

1916-06-18

Berg Østfold

-

d

ug

-

004 Leif Henry Olsen

02

1918-08-23

Fredrikshald

-

s

-

Søn.

005 !! !! Olsen*

02

1920-10-28

Fredrikshald

-

s

-

Søn.

001 Ole Iver Johannessen

03

1861-07-24

Eid Nordfjord

-

hp

g

Pastor i Methodistkirken.

002 Ingeborg Marie Johannessen

03

1863-05-09

Kristiansund N.

-

hu

g

Husmor.

003 Johannes Lie Johannessen

03

1889-08-02

Kristiansund

-

s

ug

Maskin Arbeider, Saugbrugsforeningen.

001 Olaus Jørgen Olsen

04

1875-01-17

Aremark

-

hp

g

Bokholder i Fr.halds Kredssykekasse.

002 Klara Elise Olsen

04

1877-05-09

Tune

-

hu

g

Husmor.

003 Bergljot Astrid Illerød

04

1902-04-08

Fredrikshald

-

d

ug

Telegrafassistent.

004 Gudrun Synnøve Illerød

04

1903-05-17

Fredrikshald

-

d

ug

Paa Herredskassererkontor.

005 Asbjørn Illerød

04

1904-12-12

Fredrikshald

-

s

ug

Skole elev.

 

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frk. Laura Foght til Martin Olsen Frydenlund for kr 16000,00, dat 13/5-16 (tomten indeh. ifl. maalebrev av 15/5 1926 740m²)

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et "almdl. vaaningshus og bakbygning med beboelsesleilighet". Vi finner ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Melberg(mann)

1866-04-19

Gøteborg

hf g massage og sykepleier

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Teodora Melberg(kvinne)

1871-09-24

Mandal

hm g Hustru

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Anders Smedsrud(mann)

1890-05-06

Eningdal

losjerinde ug Snedkerlærling

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Brynild Smedsrud(mann)

1892-05-02

Eningdal

losjerinde ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Edvard Dahl(mann)

1852-01-17

Sponviken

patient ug fhv. skibskaptein

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Ole Hansen Børstad(mann)

1827-09-11

Tune

patient ug gaardbruker

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Laura H. Fogth(kvinne)

1844-03-27

Fredrikshald

hm ug rentenist

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Antonie J. B. Fogth(kvinne)

1846-04-08

Fredrikshald

hm ug rentenist

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Amalie Nicolaysen(kvinne)

1848-09-29

Stavanger

hm e pensionist %rentenist%

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Johan Severin Bentzen(mann)

1839-01-09

Kristiansand

hf e Skomakermester S

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Mathilde
1857
bagstekone
Foght Antonine Josefine B.
1846
frøken
Foght Johanne Mathea
1834
frøken
Foght Laura Henriette
1844
frøken
Jørgensen Martine Margrethe
1833
enke
Olsen Marie
1835
enke
Thorbjørnsen Martin 
1818
bryggearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Arbeiderstrædet Frøken Laura Fogth 12.000 13.000  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 oppgir den Laura Fogth som eier av matrikkelen. Den består av "vaaningshus og Baggaard indh. 2 Værelser og Kjøkken". Tolv personer har dette som bosted, men kun elleve er hjemme på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petra Jensine Hjorth(kvinne)

1836

Kristiansand LM

fl e Enkepension

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Maria Amalie Dietrichs.(kvinne)

1859

Kristiansand LM

hm f Agent

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Wilhelm Dietrichs.(mann)

1880

Kristiania

s ug Agronom

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Petra Dietrichs.(kvinne)

1883

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Hedvig Dietrichs.(kvinne)

1884

Sverige

d ug Datter

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Svea Marie Anderson(kvinne)

1884

Gjøteborg

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Laura H. Fogth(kvinne)

1844

Fredrikshald kjøpstad

hm ug Rentier

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Antonine Fogth(kvinne)

1846

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Rentier

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Johanne M. Fogth(kvinne)

1834

Fredrikshald kjøpstad

hm ug Rentier

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Mathea Ingeborg Lars.(kvinne)

1844

Fredrikshald kjøpstad

hm e Ingen Erhverv

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Andreas Lars.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

s ug Høvleriearbeider

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

Julie Magrethe Lars.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d ug Typoraph

Fredrikshald: Busterudgaden

1900-12-03

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Johanne Foght) til Laura Foght paa d.e. for Kr 11000,00 dat 7/10-95

Do. (skjøde) fra Johanna Fogth til Laura Fogth paa Gaard Matr. No 352 b med Grund og Have for Kr. 11,000.00, thl. 11/10 95.

 

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F.Fogth paa egne og E.J.Fogts Vegne ifl. efter Fuldmagt, Johanne M. Fogth, Antonie J.Foght, S.Foght, L.M.Foght og Laura Foght, der ifl paat. Bevidnelse fra Sagf. Johannesen og Kjøbmd. O.Christiansen er eneste og myndige Arvinger efter afdøde J.F.Foght og Hustru Helene M.Foght - til Frøken Johanne Foght paa d.e. for 10000 Kr. dat 8/8-88

 

 

* 1885

 

Ved folketellinga i 1885 står Foghts Enke oppført som eier av matrikkelen. Følgende personer har bosted her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Nilsen(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Fogth(kvinne)

1812

Fredrikshald

Enkefru Ingen Næringsvei

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Fogth(kvinne)

1834

Fredrikshald

Frøken Ingen Næringsvei

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anthonine Fogth(kvinne)

1846

Fredrikshald

Frøken Ingen Næringsvei

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jensine S??(kvinne)

1820

Fredrikshald

Pigen Sypige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Nilsen(mann)

1864

Fredrikshald

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Nilsen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peter Ludvig Mejdell Sylow(mann)

1832

Christiania

Overlærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otilie Saastad(kvinne)

1855

Snarum (Modum)

Husholderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Kjøbm. J. Fogths Enke 12.000 14.100  

 

* 1875

 

Folketellinga i 1875 har Fogths Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Helene Mathæa Fogth(kvinne)

1812

Fredrikshald

hm e Garnhandel og Husleie

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Laura Henriette Fogth(kvinne)

1844

Fredrikshald

d ug Forsørget af Helene M. Fogth

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Antonine Fogth(kvinne)

1846

Fredrikshald

d ug Forsørget af Helene M. Fogth

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Th. Heiberg(mann)

1832

Kristiania

ug Ingeniør

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Hildur Heiberg(kvinne)

1839

Kristiania

Heibergs Søster ug

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Karen Johannesen(kvinne)

1851

Røken

tj ug Tyende

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Emmanuel Reinholdt(mann)

1810

Frederikshald

hf g Haarskjærer

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Elen Reinholdt(kvinne)

1820

Bergs Sogn

Kone g Forsørget af Emm. Reinholdt

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Elvine Reinholdt(kvinne)

1855

Frederikshald

d ug Forsørget af Emm. Reinholdt

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Ferdinand Reinholdt(mann)

1860

Frederikshald

s ug Sømand (Matros)

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

* 1873

Hakket Kjød

er daglig tilsalgs for 8 sh. pr. Mrk. hos F. P. Østensen, boende i Fogts Gaard paa Busterud.

 

 

* 1865

 

I folketellinga i 1865 er det oppført atten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jan Frederik Fogth(mann)

1805*

Frederikshald

g Handelsborger

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Hellene Mathea Fogth(kvinne)

1812*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Frederik Leonard Fogth(mann)

1836*

Frederikshald

Søn ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Emil Johan Fogth(mann)

1840*

Frederikshald

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Julius Fogth(mann)

1842*

Frederikshald

Søn ug Student

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Laura Henriette Fogth(kvinne)

1844*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Antonine Josephine Birgitte Fogth(kvinne)

1846*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Marie Eleonore Fogth(kvinne)

1852*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Karen Sophie Pedersen(kvinne)

1848*

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Gustav Blom Kielland(mann)

1832*

Findø Prgj. pr. Stavanger

g Stadsingeniør

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Eleonore Kielland(kvinne)

1835*

Findaas Prgj.

Kone g

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Gustava Kielland(kvinne)

1861*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Niels Vogt Kielland(mann)

1862*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Bjarne Kielland(mann)

1864*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Karoline Georgine Jacobsen(kvinne)

1828*

Berg Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Gulette Andrine Rasmussen(kvinne)

1844*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Anders Andersen(mann)

1803*

Frederikshald

Husfader g Skomagermester

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1788*

Ide Prgj.

Kone g

Fredrikshald: Bustrudgaden

1865-12-31

 

* 1843

Melk og Fløde, sættefærdige Planter og god Bergens Gammelost à 5 sh. pr. Mk. sælges hos J Fogth paa Busterud.

 

 

* 1841

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Uhrmager Andreas Berg til Høker Jan Fredrik Fogth paa Løkken Mtr 352b med paastaaende Vaanings og Udhuse med det tilhørende. thinglæst 8.febr.1841

 

 

Sist oppdatert 21.01.2024 10:20