Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Busterudgata 6

I dag slått sammen med Busterudgata 4

Metodistkirken

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 612

Løpenummer i 1901 matrikkel: 491

Matrikkelnummer: 353a2

Gårds og bruksnummer: 62/117

Foto: Skjermdump Google maps
 
   

Metodistene har på sine nettsider litt historie om metodistkirken i Halden.

 

* 2001

I Halden Arbeiderblad 7.april 2001 kan vi lese om nybygget til metodistene i Busterudgata 4.

Lese hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (siste side)

 

 

* 2000

 

* 1977

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat 21/2-1939 fra Halden Metodostmenighet v/ Josef Hansen om at d.e. og matr.nr.353a1 må bli sammenføiet til en eiendom, vedlagt beslutning av 25/6-1938 i Halden bygningsråd om at det intet er til hinder for sammenføiningen, og at samtykke fra pantehaverne, Hypotekeren og Petra Jensen.

I henhold hertil sammenføies d.e. og matr.nr.353a1 til en eiendom som i grunnboken får betegnelsen: Matr.nr. 353a2, Halden.

 

 

* 1927

 

 

* 1926

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Methodistmenigheden 9.000 17.750  

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Methodistmenigheden 6.000 15.240 Kapel

 

* 1874

Paategning paa Skjøde af Malermester M.Haagensen til Methodistmenigheden i Fredrikshald paa MatrNo 353a2 indeholdende Bestemmelser om hvorledes og paa hvad Maade det paa Tomten opførte Bedehus skal benyttes. Dat 13. Mai 1874

 

 

* 1865

Metodistmenigheten kjøper matrikkelen i 1865. De utfører en enorm innsats med å flytte kirkebygget fra Damhaugen - for så å reise det på nytt i Busterudgata.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Malermester M.Haagensen til Metodistmenigheden i Fredrikshald paa Tomt mtr 353a2 dat 30.aug og 19.Desember 1865.

 

Sist oppdatert 02.10.2021 13:00