Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 694

Løpenummer i 1901 matrikkel: 492

Matrikkelnummer: 354 & 849a

Gårds og bruksnummer: 66/114

Foto: SW 20.mars 2005
  Busterudgata 7 er andre hus på venstre side.
  Foto: 1948

 

* 1997

 

* 1993

Halden arbeiderblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine sider.

 

* 1992

 

* 1989

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 25/3-1949 fra arvingene efter Johanne Johansen død 19/1-1949: 1) Jenny Johansen f. 10/2 1899, 2) Anny Andreassen f. 15/5 01, 3) Alf Johansen f. og 4) Trygve Johansen f. 17/12-1904 forsåvidt angår d.e. til en verdi kr. 22.000,-

 

* 1945

Mantallet for Halden i 1945 hadde disse myndige personene i Busterudgata 7:

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 20/6-1938 fra Alfred Ekstrand til Johanne Johansen på en 4 m. bred strimmel av matr.nr. 849b for Kr. 1000,00. Kjøperen besørger gjerde opsatt. Senere vedlikehold av gjerdet bæres av både Kjøper og selger. - Stykket skal tillegges d.e., grbf. 10/2-39 Kartforretning avh. 7/7-1919 med påtegn. av 29/12-37 viser at stykket inneholder 84 m² og er tillagt d.e.

 

* 1930

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersson Jenny
1870
musiklærerinne Busterudgata 7
Bergersen Elise
1848
enkefru Busterudgata 7
Bergersen Marie
1843
enkefru Busterudgata 7
Johannesen, / Johansen Anders Adolf
1860
monumenthugger Busterudgata 7
Johannesen, / Johansen Jenny
1899
expeditrice Busterudgata 7
Johannesen, / Johansen Johanne
1852
g.m. monumenthugger Busterudgata 7
Olsen Karoline 
1876
sydame Busterudgata 7

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra bankchef B.With paa vegne av arvingene i boet efter avdøde fru Dagny Frølich til stenhugger Adolf Johansen for Kr 30000,- Dat. 30 mars 1922 (iflg maalebrev av 7/7 1919 er eindommen 609 m2)

Skifteattest for at enke Dagny Frølich er død og om hvem der er hendes eneste myndige arvinger samt at der fra disse foreligger fuldmagt til bankchef B. With Kr.ania til at ordne alt vedrørende boet. Dat 24/11 1921 Tinglyst 31 mars 1922

 

 

* 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det det seks boenheter i Busterudgata 7.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Dagny Frøich

01

1845-10-21

Berby Østf.

-

hp

e

Formue. Enke efter Skjibs fører F. N. Frølieh.

002 Hilda Marie Hansen

01

1897-01-02

Fredrikshald

-

tj

ug

Tjeneste pike.

001 Valborg Hofgaard

02

1864-05-30

Fredrikshald

-

hp

ug

Formue, fhv. telefonistinde.

001 Laura Severine Olsen

03

1860-03-04

Fredrikshald

-

d

ug

Hushjælp hjemme pr?? ?? Fattig hjælp.

002 Karoline Olsen

03

1842-08-20

Sverige

-

hp

e

Fhv: Vaskekone. Fattig hjælp.

001 Anna Pauline Wessman

04

1869-04-14

Fredrikshald

-

hp

ug

Ekspeditrise i Den Norske Reiseeffektfabriks Utsalg.

001 Karoline Olsen

05

1862-01-07

Berg Østfold

-

hp

ug

Sypike.

001 Marie Stang

06

1839-05-30

Fredrikshald

-

hp

ug

Fhv. Sydame, pensjon.

 

 

* 1918

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for skibsfører Fredrik Nicolay Frølichs hustru Dagny til at sitte i uskiftet bo. dat 7/6 1918

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og uthus Bryggerhus" på matrikkelen. Det er hele seks boenheter på eiendommen. To av disse er kvistleiligheter og en ser ut til å være i bryggerhuset.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 300 pr aar              

001 Fredrik Frølich

01

1832-07-01

Trondhjem

b

hf

g

Forhenv. skibsfører

002 Dagny Frølich

01

1845-10-21

Id

b

hm

g

Hustru

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 225 pr aar              

001 Jens Olsen

02

1834-02-27

Aremark

b

hf

g

Pensionist

002 Nora Sofie Olsen

02

1837-03-27

Bohuslen

b

hm

g

Hustru

Forhus kvist ett rom og kjøkken kr 11 pr mnd              

001 Ulrikke Josefine Schølberg

03

1857-07-08

Trondhjem

b

el

ug

Lærerinde Folkeskolen

Forhus kvist ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Karoline Olsen

04

1863-01-07

Berg sogn Smaalen.

b

el

ug

Sypike

Forhus kvist to rom kr 84 pr aar              

001 Evine Nikoline Andreasen

05

1854-02-03

Hvaler

f

hm

e

Sykepleierske

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Klara Pedersen

06

1869-03-01

Dalsland Sverige

b

el

ug

Fabrikpike v/ Skotøifabrik

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Kristine
1869
lærerinde
Frølich Dagny
1845
g.m. forhv. Skipper
Frølich Fredrik Nicolai
1832
forhv. Skipper
Olsen Hans Olaf
1873
høvleriarbeider
Olsen Karoline 
1860
sypige
Olsen Marthe Dorthea
1831
g.m. arbeider
Olsen Ole
1826
arbeider
Østby Karoline
1851
fhv. husholderske
Svendsen Sofie
1876
lærerinde

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden / Arbeiderstrædet Skibskaptein Frølich 10.000 11.620  

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 har Fredrik Nicolay Frølich oppført som eier av matrikkelen. Det er da registrert fire leiligheter, hvor av to som kvistleiligheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

ett rom og kjøkken              

001 Frederik Nikolai Frølich

01

1832

Trondhjem ST

b

hf

g

forhenværende skibsfører

002 Dagny Frølich

01

1845

Bereby Id Sm

b

hm

g

Husmor

003 Bodil Frølich

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

datter

004 Sofie Frølich

01

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

datter

Forhus to rom og kjøkken              

001 Anna Dorothea Palm

02

1847

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Lærerinde

1.etg ett rom og kjøkken              

001 Ole Ols.

03

1826

Sverige

b

hf

g

Stuer

002 Marte Dortea Olsd.

03

1833

Aremark Sm

b

hm

g

Husmor

003 Hans Olaf Ols.

03

1872

F

b

s

ug

Høvleriearbeider

004 Marie Ols.

03

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Arbeiderske ved luefabrikken

Forhus kvist ett rom og kjøkken              

001 Anna Constance Johannes.

04

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

ug

privat understøttelse

ett rom og kjøkken              

001 Caroline Ols.

05

1852

Berg Sogn Sm

b

el

ug

Søm

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i O.P.O.Bodahls Bo til Fredrik Frølich for 7000 Kr. dat 31 Januar 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er Frølich oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor fjorten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Nikolai Frølich(mann)

1832

Trondhjem

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Frølich f Wiel(kvinne)

1845

Id præstegjæld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Frølich(mann)

1867

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Frølich(kvinne)

1869

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Katrine Frølich(kvinne)

1870

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Frølich(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Frølich(kvinne)

1878

Sverige (Wærmeland)

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Frølich(kvinne)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorine Heide(kvinne)

1864

Hvaløerne præstegjæld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dorthea Bigum(kvinne)

1814

Fredrikshald

Pensioneret

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lars Eriksen(mann)

1826

Skjeberg præstegjæld

Graastenmurer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Eriksen(kvinne)

1810

Sverige (Wærmeland)

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Larsen(kvinne)

1854

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingeborg Stue(kvinne)

1882

Kristiania

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

I mai 1884 selger Bodahl 400 kvadratalen av matrikkel 849 til S.Ridderpeng for 6000 kroner. Den solgt delen blir da matrikkel 849b og Bodahl sin resternede del 849a.

Slagter Olsen Bodals Dødsboes Gaard Matr.No. 354 i Busterudgaden er for 7000 Kr. solgt til Skibsfører Frølich. Brandtaxt 10,000 Kr.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Matrikkel 849 var i 1978 ikke delt. Den var da oppgitt som egen matrikkel.

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Slagter Ole P. Olsen Bodal 8.000 10.000 Matrikkel 354
  Arbeiderstrædet Slagter Ole P. O. Bodal 3.000   Matrikkel 849. En løkke

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert Ole P. Olsen Bodal som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Petter Olsen Bodahl(mann)

1833

Fr.hald

hf g Slagter

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Martine Josefine Augusta Olsen(kvinne)

1835

Fr.hald

hm g

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Marie Frederikke Olsen(kvinne)

1863

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Niels Petter Olsen(mann)

1866

Fr.hald

s ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Agnes Mariane Sophie Olsen(kvinne)

1869

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Olga Vilhelmine Olsen(kvinne)

1872

Fr.hald

d ug Hjemmeværende hos Foreld.

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Carl Frederik Hansen(mann)

1835

Edsberg

Logerende ug Skolelærer ved Latinskolen

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Konstanse Ottersen(kvinne)

1856

Fr.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

Sara Marie Andersen(kvinne)

1852

Mosogn Sver.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgade

1875-12-31

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høker Niels Hansen til Slagter Ole Peter Olsen Bodahl paa Gaard Mtr 354 og Løkken Mtr 849, dateret 24 og 25 August 1871

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi handelsmann Nils Hansen som eier av matrikkelen. Det bor da fire personer på eiendommen. Nils Hansen er eier av ku og han har som utsed oppgitt både hvete, rug og poteter. Det er følgende anmerkning til dette: Hostegnede Udsæd er i 1865 udsaaet paa den Huset tilstødende Løkke.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Hansen(mann)

1803*

Aremarks Prgj.

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Anne Cathrine Hansen(kvinne)

1802*

Frederikshald

Førstnævntes Hustru g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

Johanne Hansdatter(kvinne)

1843*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

August Hansen(mann)

1842*

Frederikshald

Logerende ug Cand. jur. Edsvoren Fuldmægtig ved Ide og Marker Sorenskriveri

Fredrikshald: Busterudgaden

1865-12-31

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skiftekomminsjonen i Stadskapitain Mammens Opbudsbo til Niels Hansen paa Løkken mtr 849 med paastaaende Ladebygning. 24 april 1843

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Auctionskjøde til Høker Niels Hansen paa Gaard Mtr 354 24 Mai 1836

 

* 1835

Da jeg har erholdt mit Borgerskab her til Frederikshald som Bogbindermester, saa anbefaler jeg mig herved til Enhver, der maatte behøve mit Arbeide. Jeg forfærdiger saavel Mands- og Fruentimmer- Silke- Flos- Hatter som Bøger med mere, der kan udvirkes i bogbinder og Pap-Arbeide og lover i Alt solid og godt Arbeide mod billig Betaling

Frderikshald, den 19de October 1835.

ærbødigst J.Johannesen,
boende i Gaarden Nr. 354 paa Busterud, tilhørende
Niels Hansen, ved Siden af Farvermester Thoresen
.

 

 

* 1832

Onsdagen den 18de Juli førstkommende bliver, efter Vedkommendes Reqvisition, paa Grund af Udeblivelse med Betaling af resterende Skatter, offentlig Auction afholdt udi og over efternævnte, i Frederrikshald Bye beliggende Eiendomme, nemlig:

  • Eftermiddag Kl 2. over Gaarden, Brandforsikrings-No.- 12, Matr.-No. 229 og 230, tilhørende Mægler Christophersen, Assureret for 6060 Spd.;

  • Eftermiddag Kl 4, over Garden, Brand-No. 137, Matr.-No. 238, tilhørende Kjøbmand H. Elster, assureret for 750 Spd.;

  • Eftermiddag Kl. 5, over Gaarden, Brand-No. 58, Matr.-No. 82, tilhørende Skipper H. C. Hansen, assureret for 1300 Spd.;

  • Eftermiddag Kl. 6, over Gaarden, Bran-No. 223, Matr.-No. 354, tilhørende Skræddermester C. Johannesen, assureret for 1200 Spd.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald. den 16de Juni 1832

Svensen.

 

Sist oppdatert 06.11.2023 17:46