Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 693

Løpenummer i 1901 matrikkel: 494

Matrikkelnummer: 871

Gårds og bruksnummer: 66/457

Foto: SW 2008
 
 

Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 1979

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/10-1952 fra Madsen a/s til gartner Einar Ekstrand f. 5/10 1987 på d.e. og mtr 849b for kr. 82.000,- Dbf: 10/10- 1952 Grbf: 11/10-1952

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Busterudgata 9.

 

* 1940

Utdrag fra  Pantebok nr. A4, 1940-1941, Dagboknr: 879/1940:

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Anmerkning efter tgl.lovens § 14: Gustav Alfred Ekstrand er død 30/5-39 efterlatende følgende arvinger der nu har grunnbokshjemmel til eiendommen. 1) Einar Ekstrand 2) Oskar Ekstrand 3) Aksel Ekstrand 4) Astrid Holmquist 5) Borghild Ekstrand.

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ekstrand Alfred
1865
gartner Busterudgata 9
Ekstrand Einar Fritjof
1897
gartner Busterudgata 9
Ekstrand Harriet
1899
g.m. gartner Busterudgata 9
Ekstrand Oskar
1900
gartner Busterudgata 9
Mjølnerød Ingeborg
1897
naatlerske Busterudgata 9

 

 

* 1925

 

* 1921

 

* 1920

 

 

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Busterudgata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Gustav Alfred Ekstrand
1
1865-08-03
Sverige - hp e Handelsgartneri.
002 Einar Frithjof Ekstrand
1
1897-10-15
Fredrikshald - s ug Gartnermedhjelper h/sin far.
003 Oscar Wilhelm Ekstrand
1
1900-06-13
Berg Østfold - s ug Gartnermedhjelper h/ sin far.
004 Aksel Gotfred Ekstrand
1
1905-07-02
Berg Østfold - s ug Søn.
005 Astrid Emma Theresia Ekstrand
1
1907-05-29
Berg Østfold - d ug -
006 Borghild Erika Ekstrand
1
1910-12-27
Fredrikshald - d ug Dotter.
007 Frida Eriksson
1
1891-03-07
Sverige - tj ug Husholderske.
 
         
001 Martin Kristian Dreyer
2
1865-07-07
Aalesund - hp g Apoteker i Tistedalen.
002 Marta Karoline Dreyer f Hammer
2
1876-06-26
Kristiania - hu g Husmor.
003 Einar Dreyer
2
1900-03-01
Kristiania - s ug Handelsbetjent.
004 Knut Dreyer
2
1908-12-30
Kristiania - s ug -
005 Liv Annette Dreyer
2
1919-11-13
Fredrikshald - Pleie-Datter ug -
006 Sverre Dreyer
2
1896-01-07
Kristiania - s ug Styrmand.
007 Karl Martin Dreyer
2
1898-06-03
Kristiania - s ug Matros.
 
         
001 Sverre Olsen
3
1896-09-19
Tistedalen Fr.hald - hp g Elektriker.
002 Astrid Olsen
3
1898-03-30
Fredrikshald - hu g Husmor.
003 Solveig Olsen
3
1918-10-15
Fredrikshald - d ug -
004 Else Olsen
3
1920-03-13
Fredrikshald - d ug -

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Hanna Olsen til gartner Alfr. Ekstrand for Kr. 14500,- dat. 5 decbr. 1918 (iflg. maalebrev av 14/1 1918 er eiendommen 1056 m²) Paa skjøtet er paaført samtykke fra de eneste og myndige arvinger at Hanna Olsen hensidder i uskiftet bo efter Andr. Olsen. thinglæst 13 decbr. 1918

Utdrag fra  Pantebok nr. 12, 1915-1919, s. 373

Skjøte.

Underskrevne Enkefru Hanna Olsen erkjender i henhold til kjøpekontrakt av 23 marts 1908 at have solgt likesom jeg herved skjøter og som eiedom overdrager til herr gartner Alf. Ekstrand min i Busterudgaten Fredrikshald beliggende gaard mat. nr. 871 med grund og tomt for omforenet kjøpesum Kr. 14500,00 - fjorten tusende fem hundrede kroner, der omgjøres ved at kjøperen

1. overtar de paa eiendommen hvilende heftelser:
a. Obligation til Fredrikshalds kommune thl. 3/8-1858 og thl. paany 3/4 1908 stor 550Spd 24...Kr. 2200,80
b. Do til Jørgen Hansens Legat thl 5/2-89 Kr 2316,61
c. Do til Johan Stangs legat thl 19/4-81 Kr. 1800,00
d.utstedt til fru Hanna Olsen obl. thl. 29/5 1908 5182,59
2. betalt kontant 3000,00
.....................................Kr 14500,00

Eiendommen er forlængst overtat.

Kjøperen er gjort bekjendt med at der paa eienommen hviler 3 erklæringer thl. 12/12-59 20/8-78 og 5/10-83 ang. Drivhus og drivkasse.

Thi skal ovennævnte eiendom herefter tilhøre herr gartner Alfr. Ekstrand som lovlig erhvervet, og blive jeg hjemmelsansvarlig efter loven.

Fredrikshald 5 Decbr. 1918

Hanna Olsen

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, stald, 2 Locum, 2 vedskur, rullebod og bryggerhus. Det bor seksten personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2 rom og kjøkken 1.etg + 2 kvistværelser kr 320 pr aar
         
001 Alfr. Ekstrand
1
1865-08-03
Bjørkviks Sverige b hf g Gartner
002 Emma Ekstrand
1
1866-11-16
Raada Sverige b hm g Hustru
003 Bror Erik Gustav Ekstrand
1
1892-03-27
Halmstad Sverige b s ug Havearbeider
004 Carl Ivar Ekstrand
1
1893-08-26
Ransæter Sverige b s ug Havearbeider
005 Svend Alfred Ekstrand
1
1895-12-13
Fredrikshald b s ug søn
006 Einar Frithiof Ekstrand
1
1897-10-15
Fredrikshald b s ug søn
007 Oscar Wilhelm Ekstrand
1
1900-06-14
Rokke b s ug søn
008 Aksel Gottfred Ekstrand
1
1905-07-02
Rokke b s ug søn
009 Astrid Emma Theresia Ekstrand
1
1907-05-29
Rokke b d ug datter
010 Borghild Erika Ekstrand*
1
1909-12-27
Fredrikshald b d ug datter
Forhus 4 rom og kjøkken 1.etg + 1 kvistværelse kr 421 pr aar
         
001 Olaves Ebsen
2
1845-07-03
Skjeberg b hf e leverandør
002 Karoline Ebsen
2
1848-04-19
Tune b hm g hustru
003 Sofie Ebsen
2
1876-03-23
Borge b d ug Manufaktur forretningsdame
004 Einar Ebsen
2
1883-10-09
Borge b s ug bankassisten Privatbank
005 Borghild Ebsen
2
1888-04-23
Borge b d ug kontordame Fabrikkontor
006 Ely Ebsen
2
1890-04-04
Borge b d ug husgjerning

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Johanne Marie 
1841
enkefru
Olsen Kristine Elise
1875
frøken
Olsen Ole Aug
1872
Handelsfuldmægtig
Ridderpeng Stina Maja
!!
enkefru

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Skibskaptein A. Olsens Enke 13.000 16.940  

 

* 1900

Et sørgeligt Budskab er kommet til Byen ved Meddelelsen om Bark "Triton"s Forlis. Det fandt Sted i Kanalen ud for Dunkerque paa Reise til Swansea med Props Nat til Lørdag 24de Mars. Skibet førtes af Kaptein Andreas Olsen (tidligere Fører af "Glommen",) der tillige med 7 Mand er omkommet. Kun 2 Jungmænd D.J. Danielsen fra Bergen og Johan F. Andreassen fra Fredrikshald reddede sig ved Svømning. Af de omkomne er de fleste fra Fredrikshald deriblandt Styrmanden Carl F. Svendsen.

"Triton" eiedes af et Aktieselskab med Kapteinens Søn som Korresponderende Reder. Skib, Ladning og Fragt var assureret.

Kaptein Olsen var født i Sponviken 1840. Ved sin noble Karakter og retskafne Vandel havde han gjort sig agtet og afholdt af alle, hvem han kom i Berøring med. Han havde havt mangen haard Dyst paa Søen, idet han efter Sigende tidliger har havt 4 Forlis.

 

Sørgeligt Forlis.

Captein og 7 Mand druknede.

Barkskib "Triton" Capt. Andr. Olsen, afgik 20de ds. herfra med en Propslast for C. Olsen, hvilken Ladning var bestemt til Swansea.

Tirsdag Morgen indløb imidlertid Efterretning fra Dunkerque om, at Skibet den 23de Marts om Natten var forlist paa Bankerne udenfor nævnte Sted, og at hele Besætningen paa to Mand nær var omkomne.

Denne sørgelige Jobspost spredte sig hurtig over Byen og naaede da ogsaa snart til de Forulykkedes Hjem, hvor den kom ligesaa uventet som Slaget var haardt for de Efterladte.

De ved "Tritons" Forlis Omkomne var følgende:

1. Kaptein Andr. Olsen heraf Byen, 60 Aar
2. Styrmand Carl F. Svendsen, heraf Byen, 48 Aar
3. Bedstemand Ludvig R. Lasen, heraf Byen, 37 Aar
4. Stuer Alexander Hammerbect (Tysker) 29 Aar
5. Seilmager Johannes Aronson, (Svensk) 28 Aae
6. Letmatros Carl A. D. Petersen, heraf Byen, 18 Aar
7. Lettmatros Emil B. Ringquist, (Svensk) 22 Aar
8. Dæksgut Carl S. Olsen heraf Byen, 17 Aar.

De reddede ere:
Jungmand Dankwart J. Danielsen af Bergen 18 Aar
Do. Johan Andreassen heraf Byen, 17 Aar.
De to sidstnævnte reddede sig ved Svømning

*

Bark "Tritons" Fører, Capt. Olsen, der delte Skjæbne med syv af sin Besætning og lod sit Liv paa det Hav, han som Sjømand saa længe havde pløiet, var en nobel, stilfærdig Mand med stærke, religiøse Interesser. Han var saaledes gjennem flere Aar Medlem af Indremissionens Bestyrelse, hvor hans Ord altid havde Vægt og nød forøvrigt megen Anseelse inden alle Samfundsklasser.

*

"Triton", der tidligere eiedes af P. Anker , var nu et ældre Skib og tilhørte et Konsortium med Hr. A. O. Olsen, Søn af den forulykkede Kaptein, som Korresponderende. Fartøiet var assureret i "Reform" for ca. 6000 Kr. og Ladningen i et udenlandsk Selskab.

 

 

 

 

I folketellinga i 1900 er A.Mørck oppført som bruker av matrikkelen hvor det er "almindeligt Vaaningshus og Forretningslokale, Butik, 1 Bryggerhus og 2 Drivhuse. Her bor det da åtte personer. På eiendommen har de to bikuber.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

4 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Johanne Marie Ols.
1
1841
Berg Sogn Sm b hm e Husgjerning
002 Elise Kristine Ols.
1
1875
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Haandarbeidslærerinde
003 Ole August Ols.
1
1872
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Fuldmægtig v Jernforretning
2 rom og kjøkken 1.etg + to kvistværelser
         
001 Johan Andreas Mørck
2
1871
Id Sm b Søskende ug Handelsgartner
002 Sigurd Erland Mørck
2
1877
Id Sm b Søskende ug arbeider i forretningen
003 Thora Gudrun Mørck
2
1881
Id Sm b Søskende ug Binderske
2 kvistværelser
         
001 Signy Hans.
3
1879
Berg Smaalene Sm b el ug Lærerinde
002 Katharina Alg‚ra Weise
3
1879
Algier b el ug Lærerinde

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Gartner A.B. Colbjørnsens Dødsbo til Skibskaptein Andreas Olsen paa d.E. for Kr. 13000, dat 15/11 97 thinglæst 19 Novbr 1897

 

* 1896

Gaard tilsalgs.

Frk. Olivia Colbjørnsens gaard mtr. no 871 i Busterudgaden med tilliggende have og paastaaende 2 drivhuse, passende til gartneri er tilsalgs.

Det er et godt opdrevet handelsted, for salg af planter og frø.

Handel sker ved Arnt Andersen.

 

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi ni personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olivia. Matilde Colbjørnsen
1817
Arneberg Solör Hoff - Familiens overhode ug -
002 Anna Wevikke Wilhelmine Colbiörnsen
1813
Hoff i Sølör - Logerende hørende til Familien, Søster af Hovedpersonen ug -
003 Svend Hermann Colbiörnsen
1821
Haff Sogn Salör - Logerende hørende til Familien, Broder af Hovedpers. ug -
004 Olga Velhelmine Olsen Bodahl
1878
Fredrekshald - Selv Hovedperson, enslig Logerende ug -
005 Sven Redderpeng
1833
Sverege - Familiens overhode g -
006 Chrestine Redderpeng
1840
Sverege - Hustru g -
007 Welhelmina Ridderpeng
1859
Sverege - Datter ug -
008 John Redderpeng
1872
Sverege - Tjenestetyende ug -
009 Marie Falk
1873
Sverege - Logerende hørende til Familien ug -

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Testamente af 13/2 86, hvorved A.B. Colbjørnsen testamenterer al sin Eiendom til Olivia Mathilde og Svend Herman Colbjørnsen, dog saaledes at Olivia er Disposisionsberettighed over det hele. Thinglæs 5 Februar 1889.

 

* 1888

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er Colbjørnsen oppført som eier av denne matrikkelen - hvor det da bor ti personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Bernhard Colbjørnsen
1815
Hof i Soløer - - - Bestyrer og Casserer
002 Svend Hermand Colbjørnsen
1821
Hof i Soløer - - - Ingen
003 Anna K. H. Colbjørnsen
1813
Hof i Soløer - - - Ingen
004 Olivia Mathilde Colbjørnsen
1817
Hof i Soløer - - - Ingen
005 Thorstein Arneberg Colbjørnsen
1863
Krågstad Prgld mt - - Studiosus juris
006 Johan H. Lyche
1824
Fredrikshald - - - Skibsrheder
007 Svend Ridderpeng
1838
Sverige - - - Handelsgartner
008 Stina Ridderpeng
1849
Sverige - Hustru - -
009 Marie Falk
1873
Sverige - Pleiedatter - -
010 Olav Adolph Jansen
1860
Sverige - - - Gartnerdræng

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Gartner Colbjørnsen 13.000 13.160  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir A.B. Colbjørnsen som eier av matrikkelen. På matrikkelen finner vi elleve personer, en hest, to kuer og en kalv.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Bernhard Colbiørnsen
1
1815
Hoffs Pr. i Soløer b hf ug Handelsgartner
002 Anna Wivikke Colbiørnsen
1
1813
Hoffs Pr. i Soløer b Søster ug Ingen Næring
003 Olivia Mathilde Colbiørnsen
1
1817
Hoffs Pr. i Soløer b Søster ug Ingen Næring
004 Thorstein Arneberg Colbiørnsen
1
1863
Krogstad Pr. b Pleiesøn - Skoledisippel
005 Johan August Johanneson
1
1851
Bohusleen i Sverrige b Tjenestedræng ug Tjenestedræng
006 Johanne Nielsdatter
1
1853
Bergs Pr. i Smaalenene b Tjenestepige ug Tjenestepige
007 Sværre Bergh
2
1847
Christiansand b hf g Præmierlieutnant Jernbaneingeniør
008 Marie Frederikke Bergh
2
1856
Borge Pr. b Kone g -
009 Johanne Catarine Bergh
2
1875
Fred.hald b d - -
010 Anna Josephine Paulsen
2
1855
Borre Pr. b Tjenestepige ug Tjenestepige
011 Johan Haldor Lyche
3
1823
Fred.hald b Handelsfuldm. ug Handelsfuldmægtig

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har A B Colbiørnsen underskrift. Her bor det da syv personer og de har en hest og tre kuer. Colbjørsen har også sådd hvete, rug, bygg, havre og har satt poteter, men det er gjort på "Ousgodsparcel No 69 i Bergs Thinglag"

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Bernhard Colbiørnsen
1
50
Hoffs Prgj. i Soløer - Huusfader ug Handelsgartner %Gartner%
002 Anna Wivikke Colbiørnsen
1
52
Hoffs Prgj. i Soløer - Søster ug -
003 Olivia Mathilde Colbiørnsen
1
48
Hoffs Prgj. i Soløer - Søster ug -
004 Marthe Olsdatter
1
21
Id Prgj. - - ug Tjenestepige
005 Johan Petter Olsen
1
32
Aremarks Prgj. - - ug Tjenestedræng
006 Johan H. Lyche
1
42
Frederikshald - Logerende ug Handelsfuldmægtig
007 Abraham Wilhelm Krefting Størn
1
26
Søndre Throndhjems Amt - Logerende ug Premierleuntenant i 1ste Agershus Infanteriebrigade

 

 

*1851

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Gartner Colbjørnsen paa Tomt matr. 871, hvilken ifølge Bevidnelse thinglæst 3 August 1858, af Kjøberen er bebygget, (Auktionen afholdt 2 Juli 1849, dateret 28 Novbr og thinglæst 9 decbr. 1851

.

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.10.2023 10:20