Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Chr. Geddes plass

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel: 510

Matrikkelnummer: 355g2

Gårds og bruksnummer: 62/126

Foto: Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 
  Foto: SW 2009
 
  Tomta merket 510 (løpenummer i 1901 matrikkel) er tomta til Chr. Geddes plass.

 

* 1937

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Fr.halds Kommune     Chr. Geddes Plads

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev fra Frøken Sofie Gedde til Fredrikshalds Kommune paa en Parcel af MNo. 355g, hvilken Parcel, der paa et vedlagt Rids er betegnet med Bogstaverne a, b, c, og e, har faaet No. 355g2 og er værdsat til 500Kr., paa Betingelse, at Tomten udlægges til offentlig Plads som bærer Navnet "Chr. Geddes Plads" samt at Kommune opsætter og vedligeholder Gjerde mellem nævnte Tomt og den gjenværende Eiendom, dat 17 Decbr. 1894 thinglæst 18 Oktbr 1895

Sofie Gedde, som sjenker tomta til Fredrikshalds kommune, var datter av Hans Christopher Gedde.

 

Gavebrev fra Sofie Gedde til Fredrikshalds Kommune paa en Parcel af Eiendom Matr. No. 355 g, værdsat til Kr. 500.00, thl. 18/10 95.

 

Paategning paa Do. (Gavebrev) fra Fredrikshalds Magistrat og Formandskab om at Kommunen har acsepteret de i Gavebrevet opstillede Betingelser, dat. 2 Decbr. 1895 thinglæst 6 Decbr. 1895

 

 

Sist oppdatert 25.02.2024 20:46