Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 911

Løpenummer i 1901 matrikkel: 753

Matrikkelnummer: 799e4

Gårds og bruksnummer: 66/359

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2013

 

* 2010

 

* 2004

 

* 1998

 

* 1983

 

* 1975

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/2-1952 fra Thorleif Lie til Frithjof Adnersen f. 10/10-1908 på d.e. for kr. 35.000,- Dbf: 2/2-1952 Grbf: 4/2-1952

 

* 1950

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 4/8-1948 fra Rolf Lie, Willy Lie og Annabel Grenager på sine 3/4 parter i d.e. til bror og medarving Thorleif Mandrup Lie f. 25/7-1904 for kr. 25.000,- Dbf: 10/8-1948 Grbf: 10/8-1948

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 24/4-1947 til d.e. fra avdøde H.A. Lies arvinger: 1) Rolf Lie 2) Thorleif Lie 3) Willy Lie og 4) Annabel Grenager. Eiendommens verdi er kr. 25.000,- Dbf: 25/4-1947 Grbf: 25/4-1947

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 finner vi disse myndige personene i Damhauggata 1:

 

* 1944

 

 

* 1939

 

 

 

 

* 1932

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Karoline
1869
g.m. hjulmaker Damhauggata 1
Larsen  Agnes Jeanette
1882
frøken Damhauggata 1
Lie Anna 
1869
g.m. skipsfører Damhauggata 1
Lie Herman A.
1869
skipsfører Damhauggata 1
Lie Rolf Anker
1897
forstmann Damhauggata 1
Lie Vira Annabel
1900
frøken Damhauggata 1
Lie Thorleif Mandrup
25/9 1904
kontorist Damhauggata 1
Petersen / Pettersen Anna Karoline 
1879
enkefrue Damhauggata 1

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Damhauggata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 

 

 

 

 

 

001 Gustav Adolf Lisberg
1
1888-04-23
Fredrikshald - hp g Murersvend
002 Anna Mathilde Lisberg
1
1887-05-04
Sverige - hu g Husmor
003 Aslaug Konstance Lisberg
1
1912-07-17
Fredrikshald - d ug -
004 Johan Albert Lisberg
1
1914-10-12
Fredrikshald - s ug -
005 Anne Marie Lisberg
1
1917-06-17
Fredrikshald - d - -
006 !! Lisberg*
1
1920-02-09
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Johan Magnus Lisberg
2
1847-08-19
Sverige - hp f Propsekapper
 
         
001 Herman Arndt Lie
3
1869-04-13
Lie Hvaler - hp g Skibsfører
002 Anna Petronelle Lie
3
1869-01-27
Fredrikshald - hu g Hustru
003 Rolf Anker Lie
3
1897-03-28
Fredrikshald - s ug Forstmand
004 Vilie Tideman Lie
3
1899-06-24
Fredrikshald - s ug Skræddersvend
005 Viva Annabel Lie
3
1900-11-30
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
006 Torleif Mandrup Lie
3
1904-07-25
Fredrikshald - s - Paa Middelskole
 
         
001 August Bæcklund
4
1868-12-03
Sverige - hp g Skofabrikarbeider
002 Selma Bæcklund
4
1876-12-12
Sverige - hu g Husmor
003 Ingeborg Bæcklund
4
1898-04-20
Sverige - d ug Skotøiarbeiderske, Naatling
004 Villiam Bæcklund
4
1902-05-28
Sverige - s ug Expeditør

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anton Ødegård til styrmand Herman Andersen Lie for 13000 kr. dat. 14 septbr. 1916 tinglyst 22 septbr. 1916

Fuldmagt fra styrmand Herman Andersen Lie til hustru Anna Lie til disposition over d.e. dat. 26/9 1916 tinglyst 10 oktober 1916

 

* 1913

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925 (side 37 nr.37) finner vi bygningssnekker Johan Anton Ødegaard sin datter, Signe Marie Ødegaard, død den 31.juli 1913.

Dødsårsaken er av dr. Jensen oppgitt til "Forbrending".

I følge samme kirkebok så var hun "Ægte barn" og født i Fredrikshald 2.mai 1906.

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 forteller den om et våningshus og et uthus. Huset har en etasje, men det har også to kvistleiligheter i tillegg til en leilighet i første etasje og to i kjelleren.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjeller 7 kr pr. mnd.          

Johan Magnus Lisberg(mann)

1847-08-19

Sverige

hf e Dagarbeider propsarb

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Kjeller 7 kr pr. mnd.          

Peder Andreassen(mann)

1877-12-21

Eidsberg

hf g Graastensmurer

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Borghild Andersen(kvinne)

1883-08-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Ellen J. Andersen(kvinne)

1906-06-28

Rokke

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olaf A. Andersen(mann)

1909-12-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

1.etg 18 kr pr. mnd          

Hans Gundersen(mann)

1890-08-08

Rakkestad

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Maren Gundersen(kvinne)

1889-03-30

Eidsberg

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Kvistleilighet 12 kr pr. mnd.          

Arthur O. Svendsen(mann)

1882-06-27

Fredrikshald

hf g Blikkenslagerbestyrer S

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Tekla M. Svendsen(kvinne)

1883-05-07

Ed Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Sverre Eugen Svendsen(mann)

1906-03-15

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Allen Bernhart Svendsen(mann)

1908-10-25

Oakland Cal USA

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Kvistleilighet 13 kr pr. mnd          

Johan A. Ødegaard(mann)

1845-04-22

Aremark

hf g Bygningssnedker

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olga E. Ødegaard(kvinne)

1873-04-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Hjørdis O. Ødegaard(kvinne)

1906-04-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Arne O. Ødegaard(mann)

1909-09-16

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Signe M. Ødegaard(kvinne)

1905-05-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Hansen til Anton Syversen Ødegaard d. 21-1-1908 f. kr. 9.400 (iflg maalebrev udgj. d.e. 326 m². d. 24/2 08) tinglyst 24 marts 1908.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Blickstad Ole Chr. 
1874
kjøbmand
Blickstad Oline
1840
enke
Hansen Mathilde
1853
enke
Jensen Johanne Elsiabeth
1854
pige
Jensen Nicoline
1856
pige
Nilsen Kristine
1822
enke
Pedersen Elise
1873
diakonisse
Pihlstrøm Martha
1838
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bygmester Severin Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kroner. og en branntakst på 9.900 kroner.

 

Utdrag fra panteregister:

Kontrakt mellem S.Hansen og Wilhelmine Sahlberg, ??, tilraadt 14/2 01 af O.W. Sahlberg som eier af mno. 799e1, hvorved eieren af d.e. gives ret til at have et kjældervindu og 2 vinduer fra sit udhus ut mod 799e1`s have, mod at vinduerne fjærnes naar det forlanges af eieren af 799e1.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et to etasjes våningshus med uthus. Det er seks leiligheter og et "ledigt Snekkerværksted" registrert på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

forhus 1 kjellerværelse og kjøkken
         
001 Frederike Matilde Hans.
1
1847-08-09
Haabysoken Sverige b hm e Arbeider paa Fyrstikfabrik
002 Antonie Marie Neb
1
1885-02-16
Ide Sogn Sm b d ug Arbeider paa Fyrstikfabrik
003 Astrid Elivine Magrete Anders.
1
1891-03-14
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
forhus 1 kjellerværelse og kjøkken
         
001 Jens Johannes.
2
1832
Aremark Sm b hf g Komunearbeider Veiarbeider
002 Sofie Johannes.
2
1852
Ertmark Sverige b hm g Hustru
003 Kristian Efraim Johannes.
2
1886
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Til hjelp for familjen
2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Sophie Arveds.
3
1873
Danmark b - ug Bestyrerinde paa Gardin Fabrikken
forhus 2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Karoline Matilde Hans.
4
1853
Fredrikshald kjøpstad* b hm e Sygepleierske
002 Lydia Nathalie Hans.
4
1881
Fredrikshald kjøpstad* b d ug intet
003 Borghild Magdalene Hans.
4
1882
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Bager-Butikjomfru
2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Lina Blickstad
5
1840
Berg Sogn Smaalenene b hm e Underholdes af sønnen
002 Ole Christian Blickstad
5
1874
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Manufakturhandler
forhus 2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Gidske Wilhelms.
6
1863
Bergen b - ug Diakonisse

* 1888

UItdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Sahlberg til Severin Hansen paa d.E. for Kr 1776, dat 25/4 88 thinglæst 11 Mai 1888

 

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsmand A. Sahlberg oppført som eier av matrikkelen. Den er da ikke delt. men er oppført som matrikkelnummer 799e. Matrikkelen består av løpenummer 909, 910, 911, 912 og 913 og er benevnt som en løkke.


Det har ikke vært beboelse på denne matrikkelen ved tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 16.08.2023 10:38