Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 993

Løpenummer i 1901 matrikkel: 739

Matrikkelnummer: 799o1e

Gårds og bruksnummer: 66/392

 

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2005

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1972

 

* 1969

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 29/6-1953 fra Alf Johansen til Hiljam Nilsen f. 1894 på d.e. for kr. 21.000,- 3073/1953. 23/12 Påtegn. om at kjøpesummen skal være kr. 24.000,- Dbf: 30/6-1953 Grbf: 30/6-53.

 

 

* 1949

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 28/4 1948 fra Anton Bråten til Alf Johansen f. 1/1 1903 for kr. 18000,- Dbf: 14/5 1948 Grbf: 14/5 1948.

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Damhauggata 17.

 

* 1944

 

* 1940

 

* 1937

 

* 1935

 

Utdrag fra panteregister:

Skifte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde Andreas Johnsen og før avdøde hustru, nemlig Anna Charlotte Nilsen og Malvine Eugenie Strøm, til blylodder Anthon Braathen for Kr. 16000,- dat 20/11-35 påført attest om at Andreas Johnsen og hustru begge er døde og at forannevnte utstedere er deres eneste og myndige arvinger (Ifl. kartforretning av 5/9-35 er eiendommen 502 m²) tinglyst 22 november 1935.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gabrielsen Petra
1869
g.m. bryggeriarbeider Damhauggata 17
Gabrielsen Gustav Anton
1883
bryggeriarbeider Damhauggata 17
Hansen Margit Konstanse
1900
gardinarbeider Damhauggata 17
Johnsen Andreas
1845
byggningssnekker Damhauggata 17
Johnsen Aagot Sofie
1890
husholderske Damhauggata 17
Karlsen  Thea
1876
g.m. snekker Damhauggata 17
Nilsen Alf
1892
elektriker Damhauggata 17
Nilsen Anna Charlotte
1892
g.m. elektriker Damhauggata 17

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på denne ardressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Andreas Johnsen
1
1845-11-22
Sverige - hp e Tømmermand
002 Aagot Sofie Johnsen
1
1890-02-10
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
003 Malvine Eugenie Johnsen
1
1895-11-22
Fredrikshald - d ug Bogholder & Kasserer
 
         
001 Gustav Anton Gabrielsen
2
1883-07-21
Tromøy pr Arendal - hp g Bryggeriarbeider
002 Petra Karoline Gabrielsen
2
1889-08-31
Fr.hald - hu g Husmor
003 Gudrun Amalie Gabrielsen
2
1912-05-12
Fr.hald - d !! !!
004 Gerd Elinore Gabrielsen
2
1914-11-07
Fr.hald - d !! !!
005 Knut Kristian Gabrielsen
2
1918-02-19
Fr.hald - s !! !!
006 Aase Gunhild Gabrielsen
2
1920-02-25
Fr.hald - d !! !!
 
         
001 Oskar Marinius Karlsen
3
1877-10-03
Lammeland Sverige - hp g Møbelsnekker
002 Thea Karlsen
3
1875-03-28
Rakkestad - hu g Husmor
003 Laura Karoline Karlsen
3
1898-03-03
Fredrikshald - d ug Gardinarbeiderske
004 Margit Konstance Karlsen
3
1900-06-20
Fredrikshald - d ug Gardinarbeiderske
 
         
001 Christian Larsen
4
1879-06-11
Fredrikshald - hp g Papirarbeider
002 Josefine Olava Larsen
4
1881-05-23
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Eli Julie Larsen
4
1907-10-18
Fredrikshald - d !! !!
004 Kai Astor Larsen
4
1912-08-06
Fredrikshald - s !! !!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med fire leiligheter. To av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg ca. 12 kr pr mnd          

Andreas Johnsen(mann)

1845-11-22

Sverige

hf e Bygningssnedker

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Aagot Johnsen(kvinne)

1890-02-10

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Anna Johnsen(kvinne)

1892-11-15

Fredrikshald

d ug Butikdame

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Malvina Johnsen(kvinne)

1895-11-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

1.etg 8 kr pr mnd          

Ole A. Ryland(mann)

1887-05-21

Naverstad

hf g Møbelsnedker

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Ida Ryland(kvinne)

1886-04-10

Tøftedalen

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Kvistleilighet 9 kr pr mnd          

Oskar Karlsen(mann)

1866-10-03

Sverige

hf g Snedkersvend Møbelsnekker

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Thea Karlsen(kvinne)

1875-03-28

Norge

hm g Hustru

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Laura Karlsen(kvinne)

1898-03-03

Norge

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Margit Karlsen(kvinne)

1900-06-20

Norge

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Oscar Otter(mann)

1892-09-05

Norge

fl ug Skræddersvend

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Severin Ryland(mann)

1884-05-21

Sverige

fl ug Skræddersvend

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Kvistleilighet 9 kr pr mnd          

Helge Marinius Andersen(mann)

1878-10-11

Norge

hf g Murerarbeider

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Marie Elisabet Andersen(kvinne)

1880-12-01

Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Margrete Helkine Andersen(kvinne)

1900-04-19

Norge

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Aage Viktor Marinius Andersen(mann)

1905-03-08

Norge

s ug Søn

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Elin Kristine Andersen(kvinne)

1907-12-12

Norge

d ug Datter

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

Johannes Pettersen(mann)

1889-09-14

Rakkestad

Losjerende l. ug Smed

Fredrikshald: Damhauggate

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johnsen Andreas
1845
tømmermand
Karlsen Thea
1875
kone
Olsen Josefine
1853
handlende
Pedersen Andreas
1874
sjømand
Pedersen Anna
1850
sypige
Pedersen Johanne Elisa
1842
arbeiderske
Svendsen Amanda
1870
tjenestepige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Tømmermand Andreas Johnsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kroner. og en branntakst på 9.310 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus og Udhus, Stald og vedskur i en bygning". Våningshuset er på en etasje og inneholder også en butikk. Det er fire bebodde leilighet og en ubebodd kvistleilighet.
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Andreas Johns. m hf e Huseier og hustømmermand 1845 Sverige n s
Karl Johns. m s ug Barn 1887 t n s
Aagot Johns. k d ug Barn 1890 t n s
Ragna Johns. k d ug Barn 1892 t n s
Malvine Johns. k d ug Barn 1895 t n s
Amanda Svendsd. k tj ug Husholderske 1870 Sverige Svensk Baptist

ett rom og delt kjøkken
Oskar Karls. m hf g Møbelsnedker 1877 Sverige Svensk s
Thea Karls. k hm g Hustru 1875 Rakkestad Sm Svensk s
Laura Karls. k d ug Barn 1898 t Svensk s
Margit Karls. k d ug Barn 10.06.1900 t Svensk s
Alfred Karls. m el ug Arbeider ved trælæsforretning 1879 Sverige Svensk s

Tre rom og kjøkken
Josefine Ols. k hm g Handlende 1853 Berg Sm Svensk s
Mads Ols. m s ug Arbeider ved trælastforretning 1886 t n s
Marie Ols. k d ug Datter 1888 t n s
Nilla Ols. k el ug Sypige 1876 Berg Sm n s

To kvistværelser og kjøkken
Johanne Peders. k hm e Løsarbeiderske, intet bestemt 1840 Aremark Sm n s
Josefine Peders. k d ug Husgjerning 1877 t n s
Josefine Ols. k fl ug Sypige 1877 Sverige Svensk s
Vector Emanuel Myrin m el ug Arbeider ved sagbrug 1883 Sverige Svensk Baptist

* 1896

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 51 nr.54, finner vi Andreas Johnsen hustru Hanna Alette død 13.oktober og begravd 17.oktober 1896. Dødsårsaken er av dr. Brun oppgitt til Tuberc.Pulm. I følge samme kirkebok var hun født på Idd i 1855.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 er matrikkelnummeret oppgitt til 799ac. Dette må være feil. Løpenummer er korekt ofført og personene på denne matrikkelen stemmer godt med eier ved både tidligere og senere registreringer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Johnsen(mann)

1845

Ed sokn. Sverige

Familiens overhode g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Hanna Alette Johnsen(kvinne)

1855

Id

Hustru g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Johan Hartvig Johnsen(mann)

1883

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Anna Kirstine Johnsen(kvinne)

1885

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Karl Anton Johnsen(mann)

1887

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Aagodt Sofie Johnsen(kvinne)

1890 febr.

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Anders August Nilsen(mann)

1860

Nossemærken Sverige

Familiens overhode g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Idda Nilsen(kvinne)

1864

Nossemærken Sverige

Hustru g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Johan Nilmand Nilsen(mann)

1886

Nossemærken Sverige

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Valborg Emilie Nilsen(kvinne)

1887

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Aksel Godtfred Nilsen(mann)

1889 nov.

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Josefine Karoline Olsen(kvinne)

1854

Berg Smaalenene

Selv Hovedperson, Hustru g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Mads Oskarl Olsen(mann)

1886

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Selma Marie Olsen(kvinne)

1888

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Marie Olsen(kvinne)

1831

Noverstad Sverige

Svigermoder e

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Bolette Johannesen(kvinne)

1870

Næsinge Sverige

enslig Logerende ug

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Olaves Theodor Johannese(mann)

1862

Fredhald

Familiens overhode g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Annette Johannese(kvinne)

1845

Naverstad Sverige

Hustru g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Oskarl Sevrin Johannese(mann)

1887

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Josel Johnsen(mann)

1852

Ed soken Sverige

Familiens overhode g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Hanna Karoline Johnsen(kvinne)

1857

Asak til Bergs Smaalenene

Hustru g

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Valborg Josefine Johnsn(kvinne)

1886

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Johan Johnsen(mann)

1878

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Ludvig Johnsen(mann)

1882

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Konrad Johnse(mann)

1884

Fredhald

Søn

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

Karla Sofie Johnse(kvinne)

1889 Juli ?

Fredhald

Datter

Fredhald: Damhaugaden R 19. L. 993

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi A. Johnsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Kristine Johnsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Johnsen(mann)

1845

Sverige

Tømmerman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Hansen(kvinne)

1855

Id

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hartvig Johnsen(mann)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Joseph Johnsen(mann)

1853

Sverige

Tømmerman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Jakobsen(kvinne)

1857

Asak

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Johnsen(mann)

1878

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvig Johnsen(mann)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Konrad Johnsen(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nina Pettersen(kvinne)

1801

Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Hansen(mann)

1832

Aremark

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sophie Olsen(kvinne)

1833

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olle Haldor Hansen(mann)

1878

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Paul Gotfred Hansen(mann)

1881

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gabriela Susana Hansen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Hansen(mann)

1842

Fredrikshald

Siøman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene@Hilma Hansen(kvinne)

1840

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Senore Nilsen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Sypike

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peder Ingeval Hansen(mann)

1867

Fredrikshald

Siøman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jørn Hansen(mann)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Else Langerød(kvinne)

1816

Rooke

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ferdinan Lauman(mann)

1844

Christiania

Bagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Lauman(kvinne)

1846

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wiliam Lauman(mann)

1869

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aksel Lauman(mann)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Astri Lauman(kvinne)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Lauman(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister for 799a1a:

Skjøde fra Engebret Olsen til Andreas Johnsen paa en Tomt, der er givet MNo. 799o1e og er udflyttet til Fol. 405 - dat 2. og thinglæst 19 April 1881.

 

 

 


Sist oppdatert 28.08.2023 20:37