Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 994

Løpenummer i 1901 matrikkel: 736

Matrikkelnummer: 799n1

Gårds og bruksnummer: 66/373

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020


* 1997

 

* 1981

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1965

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1955

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 28/11-1946 fra Louis Tidemann Johansen til Asbjørn Bull Hansen f. 24/7-1908 på d.e. for kr. 11.000,- (Samtykkepåtegn. fra Erstatningsdirektoratets representant i Østfold.) Dbf: 20/12-1946 Grbf: 20/12-1946

 

Utdrag fra Pantebok nr. A9, 1946-1947, Dagboknr: 1696/1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 19.

 

* 1941

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 5/11-1940 fra Johanne Pedersens dødsbo av Halden v/ Idd og Marker skifterett til Louis Tideman Johansen på d.e. og matr.nr. 799o15 i Halden for Kr. 7,386,00 Dbf: 7/11 1941 Grbf:8/11 1941

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1938

 

* 1935

 

* 1929

 

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra frk. Gulette Hansen til underfoged K. Stenrød til på hendes vegne at bestyre, sælge og eventuelt bortskjøte eiendommen. Dat 7/3-29 tinglyst 22 november 1929

Skjøte fra frk. Gulette Hansen v/ K. Stenrød iflg. fullmakt til H.S. Pedersen for Kr. 6000,- påført attest for at Gunde Hansens enke Olava Hansen er død og efterlater sig som eneste og myndige arving frk. Gulette Hansen Dat 20/11 29. tinglyst 22 november 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Markus Jakob
1857
høvleriarbeider Damhauggata 19
Hansen Matea Olava
1857
g.m. høvleriarbeider Damhauggata 19
Johnsen Olaus
1856
stuerarbeider Damhauggata 19
Johnsen Antonie Viktoria
1896
hushjelp Damhauggata 19

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gulette Hansen til Fredrikshalds kommune på 52 m² av d.e. for kr. 208. Arealet skaø ubyges til gate. Tinglyst 6 april 1923.

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Markus Jakob Hansen
1
1858-02-05
Skjeberg - hp g Høvleriarbeider
002 Olava Mathea Hansen
1
1857-10-22
Rokke Berg Østf. - hu g Husmor
003 Eugenie Vilhelmine Hansen
1
1893-08-27
Fr.hald - d ug Pf.
004 Edvin Artur Fredrik Fredriksen
1
1890-05-01
Moss - l, med full kost ug Pakker ved papirfabrik
 
         
001 Karl Vilhelm Hansen Segalsen
2
1885-12-09
Sverige - hp g Skofabrikarbejder
002 Olga Marie Hansen Segalsen
2
1878-08-27
Rokke Berg Østfold - hu g Husm.
003 Emy Wilhelmine Hansen
2
1909-09-19
Fredrikshald - d !! !!
004 Ole Henry Hansen
2
1912-10-29
Fredrikshald - !! !! !!
005 Inger Marie Hansen
2
1917-06-15
Fredrikshald - !! !! !!
 
         
001 Frans Levin Johnsen
3
1893-12-12
Sverige - hp g Lossearbeider v/ Cellulosefabrik
002 Martha Antonie Johnsen
3
1896-02-16
Fr.hald - hu g Husmor
003 Willy Steen Johnsen
3
1918-04-17
Fredrikshald - s ug !!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et hus med en og en halv etasje hvor det er tre boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus to rom og del i kjøkken 1.etg kr 10,50 pr mnd
         
001 Markus Hansen
1
1858-02-05
Skjeberg b hf g Bordhusarbeider
002 Mathea Hansen
1
1857-10-22
Berg (Sm.lene.) b hm g Hustru
003 Henritte Hansen
1
1886-10-18
Fredrikshald b d ug Datter
004 Eugenie Hansen
1
1893-08-27
Fredrikshald b d ug Datter
005 Martha Hansen
1
1896-02-16
Fredrikshald b d ug Datter
006 Edvin Fredriksen
1
1890-05-01
Moss b fl l. ug Celulosearbeider
007 Karl Fredriksen
1
1885-02-05
Moss b fl l. ug Celulosearbeider
Forhus 1 kvistværelse og delt kjøkken kr.10 pr mnd
         
001 Vilhelm Segalsen
2
1885-12-09
Sverige b hf g Skofabr.arbeider
002 Olga Segalsen
2
1878-08-27
Berg (Sm.lene.) b hm g Hustru
003 Emmy Segalsen
2
1909-09-19
Fredrikshald b d ug Datter
1 kvistværelse og delt kjøkken kr 3.50 pr mnd
         
001 Sara Andreassen
3
1826-01-26
Sverige b - ug Fattigunderstøttelse

 

 

 

* 1905

Huseier og enke Olava Hansen dør i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 116 nr.77) den 11.november 1905. Dødsårsaken er oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1827.

 
* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Sara
1826
pige
Hansen Olava
1828
gaardeierske
Johnsen Berthe
1834
g.m. arbeider
Johnsen Kristen
1837
arbeider
Svendsen Jørgine
1822
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Farversvend G. Hansens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.300 kroner. og en branntakst på 4.800 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er det kun registrert våningshus som bebyggelse på denne matrikkelen, men en av de fem leilighetene er oppført å befinne seg i "bagbygning".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2 rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Olava Hans.
1
1828
Fredrikshald kjøpstad* b hm e Huseierske
Forhus 1 rom og delt kjøkken
         
001 Joell Lindstrøm
2
1840
Sverige b hf g Arbeider; intet bestemt
002 Johanne Lindstrøm
2
1837
Sverige b hm g Hustru
Bakbygning 1 rom og kjøkken
         
001 Sara Andreasd.
3
1828
Sverige b hm ug Forsørges af fattigvæsenet
2 kvistværelser og delt kjøkken
         
001 Kristen Johns.
4
1837
Berg Sm b hf g Arbeider for Fr.halds komune
002 Berthe Johns.
4
1834
Sverige b hm g Hustru
1 kvistværelse og delt kjøkken
         
001 Jørgine Svends.
5
1822
Fredrikshald kjøpstad* b hm e Rentenist, samt understøttet af lægat* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Farversvend Gunder Hansens enke, Olava Hansen, der hensidder i uskifte i Henhold Lov af 30/7 1851 § 2, til Josef Hansen paa en Andel af d.E. (Grænserne anført i Skjødet) for Kr 600 Dat 23/4 96 thinglæst 28 April 1896. Den solgte Parsel har faaet MNo 799n2 og er indflyttet til folie 468. Enken Olava Hansens gjenværende Eiendom har MNo. 799n1

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert elleve personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olava Sivertsen Hansen

1828

Fredrikshald

-

Familiens overhode

e

-

002 Olaf Hansen

1871

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

003 Petra Hansen

1866

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

004 Johan Nilsen

1815

Rokke Berg i Smaalenene Prestegjæld

-

Familiens overhode

g

-

005 Cristine Hansen Nilsen

1811

Bergs Prestgjæld Smaalenene

-

Hustru

g

-

006 Ole Pedersen

1835

Skjeberg Prestegjeld

-

Familiens overhode

g

-

007 Johane Elisabet. Thorsen Pedersen

1840

Aremark

-

Hustru

g

-

008 Andreas Pedersen

1874

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

009 Josofine Pedersen

1878

Fredrikshald

-

Datter

-

-

010 Anne Krapsat Pedersen

1828

Tistedalen F.hold

-

Familiens overhode

e

-

011 Georgine Sivertsen Svendsen

1821

Fredrekshald

-

Familiens overhode

e

-

 

 

* 1888

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 72 nr.20), dør "Farveriarb. & husejer" Gunder Hansen den 21.mars 1888. Dødsårsaken er oppgitt til "Morbus Brighti". I følge samme kirkebok var han født i Varteig i 1828.

* 1885


Ved folketellinga i 1885 er G.Hansen registrert som eier av matrikkelen. Det bor da nitten personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gunder Hansen

1828

Vartei

-

-

-

Farversvend

002 Olava Hansen

1828

Fr.hald

-

-

-

-

003 Gulette Marie Hansen

1863

Fr.hald

-

-

-

Ernærer sig ved Søm

004 Petra Hansen

1866

Fr.hald

-

-

-

-

005 Olaf Hansen

1871

Fr.hald

-

-

-

-

006 Peder Syvertsen

1832

Fr.hald

-

-

-

Sømand

007 Ole Pedersen

1839

Skjeberg

-

-

-

Politikonstabel

008 Johanne Elisabet Pedersen

1840

Aremark

-

-

-

-

009 Andreas Pedersen

1874

Fr.hald

-

-

-

-

010 Josefine Pedersen

1878

Fr.hald

-

-

-

-

011 Hans Marinius Pettersen

1859

Aremark

-

-

-

Bryggearbeider

012 Laura Elisabet Pettersen

1861

Berg

-

-

-

-

013 Elise Pettersen

1881

Fr.hald

-

-

-

-

014 Anna Pettersen

1883

Fr.hald

-

-

-

-

015 Valborg Pettersen

1885

Fr.hald

-

-

-

-

016 Karl Fredrik Eriksen

1834

Fr.hald

-

-

-

Slagter

017 Wilhelmine Eriksen

1825

Tønsberg

-

-

-

-

018 Lisa Jonasen

1832

Sverige

-

-

-

Ernærer sig ved vask

019 Laura Larsen

1860

Fr.hald

-

-

-

Ernærer sig ved Søm* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Gunder Hansen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.200 kroner og en branntakst på 3.280 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Gunder Hansen oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor tolv personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gunder Hansen

01

1828

Vartø Pr.

b

hf

g

Dagarbeider

002 Olava Syversdatter

01

1828

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Gulette Gundersdatter

01

1863

Fr.hald

b

d

ug

-

004 Petra Gundersdatter

01

1866

Fr.hald

b

d

ug

-

005 Olaf Gundersdatter!!

01

1871

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Johan Nielsen

02

1815

Berg Sogn

b

hf

g

Tømmermand

007 Christine Hansdatter

02

1811

Berg Sogn

b

Hans Kone

g

-

008 Jon Larsen

03

1817

Id Pr.

b

hf

g

Kjører

009 Karen Larsen

03

1819

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

010 Andrine Arnesen

04

1816

Fr.hald

b

hm

e

Fattighjælp

011 Axel Arnesen

04

1854

Fr.hald

f

s af No. 10

ug

Styrmand

012 Laura Arnesen

04

1856

Fr.hald

b

d

ug

Syjomfru

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om seksten personer fordelt på fire leiligheter på denne matrikkelen. Adressen er da oppgitt til "Den nye Tistedalsvei (Damhaugen) paa Nordsiden". Det er også registrert at det holdes en hest og en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested

Gunder Hans. Husfader Arbeidsmand ved Sæbesyderi og Lysestøberi g 38 m Tune Prgj. Smaale. Amt
Olava Syversd. hans Hustru g 38 k Frederikshald
Gullette Marie Gundersd.* Deres Datter ug 3 k Frederikshald

Christen Johns. Huusfader forskjelligt Dagarbeide g 29 m Bergs Prgj. Smaal. Amt
Berte Marie Olsd. hans Hustru g 33 k Sverige
Johan Martin Christens.* Deres Søn ug 2 m Frederikshald

Carl Ols. Huusfader Snedkerarbeider g 44 m Sverige
Maren Catrine Larsd. hans Hustru g 47 k Id Prgj. Smaal. Amt
Johan Ludvig Carls.* Deres Søn Yongmand ug 18 m Id Prgj. Smaal. Amt
Jørgine Sofie Carlsd.* Deres Datter ug 14 k Id Prgj. Smaal. Amt
Elise %Emalie% Caroline Carlsd.* Deres Datter ug 9 k Id Prgj. Smaal. Amt
Otto Wilhelm Carls.* Deres Søn ug 6 m Frederikshald
!! Carlsd.* Deres Datter ug 1 k Frederikshald

John Lars. Huusfader Slagter g 49 m Id Prgj.
Karen Marie Poulsd. hans Hustru g 47 k Frederikshald
Emilie Sofie Johnsd.* Deres Datter ug 20 k Frederikshald

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Olsen til Gunder Hansen paa et Tomtestykke af MNo. 799o, hvilket Tomtestykke er givet "MNo. 799n" og af Kjøberen bebygget, indeholdende forpligtelse for Kjøberen til at holde Halvparten av Diget som danner Grændsen melle den solgte og Sælgerens igjenhavende del (MNo. 799o) mod Øst, frit for Gras og Jordfald i Bunden, og at han er uberettiget til at oppfylde de øvrige Eiendommen omgivende Grøfter, dateret 20 Juli og thinglæst 4 Aug. 1863.

 

Sist oppdatert 27.08.2023 20:53