Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 20

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 971

Løpenummer i 1901 matrikkel: 738

Matrikkelnummer: 799a21

Gårds og bruksnummer: 66/323

 
Foto: SW 16.februar 2003

 

* 1999

 

* 1989

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Heibø  Anund L.
1876
cellulosearbeider Damhauggata 20
Heibø  Sigrid Lovise
1884
g.m. cellulosearbeider Damhauggata 20
Molkersrød Alma
1873
g.m. cellulosearbeider Damhauggata 20

 

 

* 1923

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 118 nr.29, dør enkemann Syver Hansen Ødegaard i Damhauggata 20 den 27 mai 1923 og begraves 1.juni.. Dødsårsaken er oppgitt til alderdomssvakhet. I følge samme kirkebok var han født i Aremark 4.juli i 1828.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i avd. Syver Hansen Ødegård og før avd. hustru Maries dødsbo til cellulosearbeider Olaf Molkersrød for kr 5402,- dat 22/11 1923 tinglyst 30 november 1923.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Damhauggata 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olaf Molkersrød
1
1869-07-23
Fredrikshald - - g Cellulosearbeider kalkbrænder
002 Alma Molkersrød
1
1873-07-30
Aremark - - g Husmor
003 Hildegard Marie Molkersrød
1
1907-06-01
Fredrikshald - - ug -
004 John Sigurd Molkersrød
1
1909-01-18
Fredrikshald - - ug -
005 Bjarne Georg Molkersrød
1
1910-11-11
Fredrikshald - - ug -
006 Agnes Olivia Molkersrød
1
1903-06-01
Fredrikshald - - ug -
007 Dagny Alvilde Molkersrød
1
1916-08-04
Fredrikshald - - ug -
008 Syver Hansen Ødegaard
1
1828-07-04
Aremark - - e Formue
 
         
001 Anund Levordsen Heibø
2
1875-01-03
Sanikkedal Kragerø - - g Cellulosearbeider Sementstøping og reparatios arbeide
002 Sigrid Lovise Heibø
2
1884-05-15
Kristiania - - g Husmor
003 Margit Lovise Heibø
2
1906-05-27
Sarpsborg - - ug -
004 Thorstein Oskar Heibø
2
1908-10-23
Sarpsborg - - ug -
005 Asbjørn Heibø
2
1911-01-30
Fredrikshald - - ug -
006 Reidar Heibø
2
1912-12-01
Fredrikshald - - ug -
007 Astrid Heibø
2
1914-03-10
Fredrikshald - - ug -
008 Hjørdis Heibø
2
1915-06-03
Fredrikshald - - ug -
 
         
001 August Hjalmar Svanberg
3
1888-07-29
Fredrikshald - - g Kommunearbeider graving og Støpning Jord og Stenarb
002 Eleonore Konstanse Svanberg
3
1890-08-30
Fredrikshald - - g Husmor
003 Aase Eleonore Svanberg
3
1909-05-30
Kristiania - - - -
004 Elsa Johanne Magrete Svanberg
3
1914-11-07
Fredrikshald - - - -
005 Oskar Katho Svanberg
3
1916-08-19
Fredrikshald - - - -
006 Od Gunnar Svanberg
3
1919-02-10
Freddrikshald - - - -
 
         
001 Jens Sigurd Nilsen
4
1886-02-25
Fredrikshald - - ug Cement støber

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med to boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to rom og kjøkken kr 156 pr aar
         
001 Johan Petter Andersen
1
1853-03-17
Fredrikshald b hf g Tømmermand Bygningssnekker
002 Johanne Marie Andersen
1
1855-12-21
Berg Sml b hm g Hustru
003 Jørgen Oskar Andersen
1
1889-08-28
Fredrikshald b s ug Gardinfabrikarb
004 Axel Waldemar Andersen
1
1891-02-21
Fredrikshald b s ug Gardinfabrikarb
005 Johan Thorolf Andersen
1
1895@1896-01-23
Fredrikshald b s ug Gardinfabrikarb
006 Henry William Andersen
1
1897-09-20
Fredrikshald b s ug Skolebarn
To rom og to kjøkken  + et kvistværelse kr 216 pr aar
         
001 Christen Paulsen
2
1856-06-22
Lier Prgj. b hf g Smed v/ Jernbanen
002 Lina Paulsen
2
1858-12-19
S. Odalen b hm g Hustru
003 Paul Alfred Paulsen
2
1886-02-12
Kraakstad b s g Smed ved Jernbanen
004 Axel Paulsen
2
1891-01-14
Kraakstad f s ug Sjøman Matros
005 Carl Leonhard Paulsen
2
1893-03-05
Kraakstad b s ug Bryggearbeider
006 Hilmar Fredrik Paulsen
2
1893-03-05
Kraakstad b s ug Løsarbeider
007 Trygve Magnus Paulsen
2
1895-05-21
Kraakstad b s ug Løsarbeider
008 Magnhild Augenie Paulsen
2
1897-05-28
Tomter b d ug Skolebarn
009 Signe Bergliot Paulsen
2
1899-11-27
Tomter b d ug Skolebarn

 

 

* 1904

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 107 nr. 45, dør huseier Syver Hansen Ødegaards hustru, Marie Hansen Ødegaard på Damhaugen 4.juni og begraves 10.juni 1904. Dødsårsaken er av dr. Nannestad oppgitt til mavekreft. I følge samme kirkebok var hun født i Idd 1834.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Amundsen Aamund
1827
Tøffelmager
Hansen Marie
1834
g.m. gaardeier
Hansen Pernille
1822
Enke
Hansen Syver
1828
gaardeier
Olsen Charlotte
1839
enke
Olsen Marthe
1830
enke
Pettersen Anders Magnus 
1825
snedker
Pettersen Justine
184
g.m. snedker
Syversen Alma
1873
pige
Syversen Anton
1867
snedker

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Syver Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.200 kroner. og en branntakst på 4.490 kroner. Som en forklaring til beliggenheten er det anført "2den Række paa Nordsiden af Gaden".

 

* 1900

 Pantebok nr. 10, 1899-1911, s. 27:

Ekstratinget den 4 mai.

Thinglestes 1. Skjøde

Jeg underskrevne Ole Laurits Johnsen erkjender herved at have solgt min ved skjøde af 10 april 1877 thinglæst 29 juni 1877 eiendom matr. no. 799a21 til skomager Severin Olsen for den omallarderende?? kjøbesum kr. 3000,00 - tre tusende kroner - hvilken kjøbesum ifølge kjøbekontrakt af 23 sept. 1891 er afgjort og betalt i overdragelse og panteheftelser og kontanter. Saa skal denne gaard matr. no. 799a21 herefter, saaledes med de rettigheder og forpligtelser hvormed jeg eier samme rettelig tilhøre Simen Olsen, hvis hjemmelsmand jeg er efter loven.

Ole Laurits Johnsen

Til vitterlighed: Jens Olsen Olaus Pedersen

1/4 % til fattigkassen af kjøbesummen kr. 3000 er betalt inn med kr. 7,50 Fredrikshalds fattigforstanderkontor 1. mai 1900 A. Simensen.

 

Folketellinga i 1900 har registrert et "almindeligt Vaaningshus og en Udhusbygning" på eiendommen. Huset har en etasje og inneholder fire boenheter.
To rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Sykdom
Syver Ødegaard m hf g Intet Erhverv Gaardeier 1828 Aremark Sm n s
Marie Ødegaard k hm g Husstel 1834 Id Sm n s
Pernille Hans. Ødegaard k fl ug Intet Erhverv forsg. af Fattigvæsenet 1822 Aremark Sm n s b & lam i Arm

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Ludvig Kristens. m hf g Graastensmurer 1851 Berg Smaal n s
Laura Kristens. k hm g Husstel 1863 Berg Smaal n s
Signe Kristens. k d ug Skoledecipel 1890 t n s
Johan Kristens. m s ug Stuer & Løsarbeider 1884 t n s
Ragna Kristens. k d Skoledecipel 1893 t n s
Thoralf Kristens. m s 1895 t n s
Konstance Kristens. k d 1897 t n s
Gustav Adolf Kristens. m 01.12.1899 t n s

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
August Wennersten m hf g Stuer & Løsarbeider 1854 Berg Smaal n s
Annette Vennersten k hm g Husstel 1848 Rygge Smaal n s
Peder Vennersten m s ug Stuer & Løsarbeider 1884 Rygge Sm n s
Hans Vennersten m s ug Skoledecipel 1886 Raade Smaal n s
Paul Vennersten m s ug Skoledecipel 1891 Berg Smaal n s

Et kvistværelse og kjøkken
Marthe Jens. k el e Vævning, Vaskning & Strikning 1830 Berg Sogn Sm n s* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gerh Bangor som executor testamenti i Simen Olsens dødsbo til Syver Hansen Skaugsødegaard for 2600,00 kr. dat. 10/11 99 thinglæst 14 november 1899 (Forklaringen til at Simen Olsens dødsbo eier denne gården får vi panteboken i 1900.)

 

Gaardhandel.

Læderhandler Simen Olsens Dødsboes Gaard Mtr. nr. 799a 21 paa Damhaugen er ved Indkassator Gerh. Bangor solgt til Syver Hansen Skougsødegaarden for 2600,00

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueto personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 August Nilsen

1847

Vermland, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Luise Nilsen f. Thoresen

1838

Sarpsborg

-

Hustru

g

-

003 Ricard Alfred Frantsen

1869

Sarpsborg

-

Sted=Søn

ug

-

004 Karl Ludvig Frantsen

1861

Tune, Smålenene

-

Sted=Søn

ug

-

005 Anna Luise Nilsen

1879

Frhald

-

Datter

ug

-

006 Johan August Gabrielsen

1855

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

007 Johanne Gabrielsen f. Andreasen

1857

Sponvigen Berg. Smålenene

-

Hustru

g

-

008 Anna Josefine Gabrielsen

1883

Sponvigen Berg Smålenene

-

Datter

-

-

009 Karl Edvin Gabrielsen

1885

Berg, Smaalenene

-

Søn

-

-

010 Luise Mathilde Gabrielsen

1888

Fr.hald

-

Datter

-

-

011 Johan Petter Andersen

1853

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

012 Johanne Marie Andersen

1855

Sponvigen Berg, Smålenene

-

Hustru

g

-

013 Ole Petter Andersen

1877

Sponvigen Berg Smålenene

-

Søn

-

-

014 Josefine Olava Andersen

1881

Fredrekshald

-

Datter

-

-

015 Julie Marie Andersen

1883

Fredrikshald

-

Datter

-

-

016 Anna Pauline Andersen

1885

Fredrikshald

-

Datter

-

-

017 Jørgen Oskar Andersen

1889 aug.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

018 Johan Alfred Sandberg

1844

Stokholm, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

019 Mathilde Emilie Sandberg f. Anderse

1851

Id

-

Hustru

g

-

020 Dagmar Konstanse Sandberg

1874

Sverige

-

Datter

ug

-

021 Josef Sandberg

1876

Sverige

-

Søn

-

-

022 Anna Margareta Sandberg

1883

Fr.hald

-

Datter

-

-

 

 

* 1887

Gaard tilsalgs.

Gaard Matr.No. 799 A 21 Damhauggaden, bestaaende af 4 Værelser, 2 Kjøkken, Kvist etc. med en tilhørende større og godt beliggende Byggetomt er billig tilsalgs ved

Safg. Edvin Hall.

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert O.L.Johnsen som eier av matrikkelen. Det bor da ti personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ole Laurits Johnsen 1843 M Skjeberg Arbeider Saugbrugsforeningen
1 Maren Elisabet Johnsen 1840 K Rakkestad
1 Johan Oskar Johnsen 1874 M Fredrikshald
1 Anna Sofie Johnsen 1870 K Fredrikshald
1 Anton Bernhard Johnsen 1876 M Fredrikshald
1 John Torgalsen 1813 M Id Skræder
1 Konrad Edvin Hansen 1865 M Sverige
1 Madalene Hansen 1860 K Sverige
2 Alfred Jonasen 1861 M Sverige Arbeider Fyrstikfabrikken
2 Olivia Jonasen 1864 K Sverige


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Ole Lauritz Johnsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.200 kroner og en branntakst på 2.400 kroner.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Ole Lauritz Johnsen paa denne Eiendom der er en Andel af Matr. Nr. 799a4, dat 10 April og thinglæst 29. Juni 1877.

 

 


Sist oppdatert 01.08.2023 17:32