Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 988

Løpenummer i 1901 matrikkel: 750

Matrikkelnummer: 799p

Gårds og bruksnummer: 66/394

 
Foto: SW 16.februar 2003

 

* 1990

 

* 1985

 

* 1977

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 16/11-1945 fra Levin Oskar Andersen til sønnen Edgar Georg Andersen f. 23/9-1911 på d.e. for kr. 15000,- Dbnr. 882/1945 Dbf: 17/11-1945 Grbf: 20/11-1945

 

* 1923

 

* 1906

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Otto
1874
snedkersvend
Hansen Andreas
1874
stenhugger
Hansen Hanna
1872
g.m. stenhugger

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedker Oscar Andersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 4.130 kroner.

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Dagny Ypperstrøm og C.J. Ypperstrøm iflg ovenstaaende fuldmagt til snedkermester Oscar Andersen for kjøbesum kr. 3100,00. Eiendommen er 311 m². Se maalebrev af 25/10 1900. Skjødet dat. 1/11 1900 tinglyst 4 December 1900

Det er ikke registrert noen beboelse på matrikkelen ved folketellinga i 1900.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjueto personer på denne matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Marie Upperstrøm
1821
Vermeland Sverige - Familiens overhode e -
002 Valborg Elise Upperstrøm
1872
Fr.hald - Sønnedatter ug -
003 Albert Daniel Hammdell
1845
Jønkøping Sverige - Familiens overhode ug -
004 Jens Martin Johansen
1843
Fr.hald - Familiens overhode g -
005 Oline Marie Johansen
1845
Fr.hald - Hustru g -
006 Olaf Marenius Johansen
1874
Fr hald - Søn ug -
007 Arilde Katrine Johannesen
1877
Frhald - Datter - -
008 Jenny Ulrikke Johannesen
1881
Frhald - Datter - -
009 Anna Kristine Johannesen
1884
Fr.hald - Datter - -
010 Ragnvald Albert Johannesen
1890 jan.
Fr hald - Søn - -
011 Johanne Marie Olsen
1833
Lur sokn Sverige - Familiens overhode e -
012 Josefine Olsen
1870
Lur sokn Sverige - Datter ug -
013 Edvard Bolin Olsen
1864
Lur sokn Sverige - Familiens overhode g -
014 Chalotte Olsen
1868
Dalsland Sverige - Hustru g -
015 Anna Charlotte Olsen
1885
Fr.hald - Datter - -
016 Oskar Kristian Olsen
1888
Fr.hald - Søn - -
017 Eleonore Konstanse Olsen
1890 aug.
Fr.hald - Datter - -
018 Ludvig Kristiansen
1851
Asak Berg Smaalenene - Familiens overhode g -
019 Laurine Kristiansen
1863
Berg Smaalenene - Hustru g -
020 Johan Peter Kristiansen
1885
Fr hald - Søn - -
021 Haldor Kristiansen
1887
Fr.hald - Søn - -
022 Helga Kristiansen
1888
Fr.hald - Datter - -

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.P. Hauge til Valborg Elise, Dagny og Johan Hjalmar Upperstrøm for 2400 Kr. thinglæst 3 Juli 1885

 

 

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi "snedker Andersen" oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor tjuetre personer.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Olsen
1835
Kongsvinger - - - Murer arbeider
002 Marie Kaspersen
1836
Fredrikshald - - - -
003 Oline Olsen
1866
Fredrikshald - - - -
004 Emil Olsen
1869
Fredrikshald - - - -
005 Karlla Olsen
1871
Fredrikshald - - - -
006 Valborg Olsen
1874
Fredrikshald - - - -
007 Martin Johannesen
1844
Fredrikshald - - - Matros
008 Oline Johannesen
1845
Fredrikshald - - - -
009 Olaf Johannesen
1879
Fredrikshald - - - -
010 Arilde Johannesen
1879
Fredrikshald - - - -
011 Jenny Johannesen
1881
Fredrikshald - - - -
012 Anna Johannesen
1884
Fredrikshald - - - -
013 Kristine J°rgensen
1804
Fredrikshald - - Enke -
014 Johan Hansen
1860
Sarpsborg - - - Arbeider
015 Sofie Hansen
1852
Sarpsborg - - - -
016 Hanna Hansen
1885
Fredrikshald - - - -
017 Martin Hansen
1863
Sarpsborg - - - Arbeider
018 Kristian Olsen
1837
Id Prestegjeld - - - Arbeider
019 Marie Olsen
1840
Id Prestegjeld - - - -
020 Johan Nilsen
1845
Marker - - - Malersvend
021 Andria Nilsen
1847
Fredrikshald - - - -
022 Johanne Parsen
1810
Fredrikshald - - Enke -
023 Albert Hamndell
1845
Jønkøping - - - Gjørtler

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Gustav Olsen til Smed Hans Peter Hauge dat 19. og thinglæst 23 Septbr 1879

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Gustav Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 2.120 kroner.

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Paasche til Gustav Olsen paa et Tomtestykke af MaN. 799, hvilket Stykke er givet "MaN 799p", indholdende Forpligtelse for Kjøberen til at holde Gjærde om Eiendommen alene, og paabyrdes den Solgte Eiendom den paa Damhaugen hvilende Forpligtelse til at lade Eieren af MaN 603 uhindret hente Vand af en paa Tomten værende Brønd, dateret 17. Mai og thinglæst 27 August 1960.

 

 

Sist oppdatert 29.08.2023 20:33