Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1011

Løpenummer i 1901 matrikkel: 682

Matrikkelnummer: 799b2

Gårds og bruksnummer: 66/353

 
Foto: SW 16.februar 2003
  Smia etter Falch ble mer eller mindre rasert. En restaurering ble på begynt på huset - og slik sto "ruinene" til de ble revet i 2023.
  Skjermdump fra Google maps juli 2017
  Et flott bilde fra den gangen O.P.Falk drev sin vognfabrikk.
  Bildet en gave fra Thomas Pedersen.
 
  Foto: SW 29. august 2023

 
* 2023

 

* 2020

 

* 2015

 

* 2008

 

* 1970

 

* 1963

 

* 1957

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 24/8-1950 fra Lilly Falch til Willy Eek f. 30/12-1897 på d.e. for kr. 29.000,- Dbf: 2/9-1950 Grbf: 18/9-1950.

 

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, dat. 2/7 1947 fra Malcolm Falch v/ Erling Malcolm Falch ifl fullmakt til Sverre Martin Larsen på smie og verksted på d.e. til 2.juli 1952 med rett til ytterligere fornyelse i 5 år mot leie kr. 75,- pr. mnd. inneh. duv. best. Dbf: 22/8-1949 Grbf: 22/8-1949

 

* 1947

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 er følgende myndige personer oppført på Damhauggata 9:

* 1942

 

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Falk Erik Malkom
1885
smed Damhauggata 9
Falk Lilly Margrete
1899
g.m. smed Damhauggata 9
Fredriksen Frida Helene
1869
sydame Damhauggata 9
Hagen August
1860
skotøiarbeider Damhauggata 9
Hagen Alma Kristine
1867
g.m. skotøiarbeider Damhauggata 9
Hagen Aksel Rudolf
1902
verkstedarbeider Damhauggata 9

 

 

* 1925

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepaategning fra Daniel Larsen til Malcom Falch for Kr. 18.400. - med ret for sælgerren saa længe han lever uten vederlag at bebo det værelse som han nu har med tilhørende vedskur samt at kjøperen uten vederlag straks inlægger elektrisk lys og ny ovn i dette værelse. Dat 1 mai 1921 tinglyst 6 mai 1921.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 August Hegen
1
1860-06-11
Sverige - hp g Skotøiarbeider Reparatør paa reparationsavdelingen
002 Alma Kristine Hegen
1
1867-06-24
Sverige - hu g Husmor
003 Ivar Reinholdt Hegen
1
1897-06-10
Fr. hald - s ug Pølsmaker
 
         
001 Daniel Larsen
2
1844-11-11
Sverige - hp ug Lever av midler

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus fabrikbygning Smedie & Værksted og almindelige Uthus". Dete r oppgitt to leiligheter med til sammen elleve personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

fire rom og kjøkken 2.etg + et kvistværelse kr 20 pr mnd
         
001 Olof Peter Falk
1
1854-08-17
Botilsæter Sverige b hf g Vognfabrikant S
002 Mathilde Falk
1
1856-08-22
Botilsæter Sverige b hm g Husmor
003 Erek Malkom Falk
1
1885-11-22
Fredrikshald b s ug Smedsvend
004 Anna Marie Falk
1
1887-11-18
Fredrikshald b d ug Husligt Gjøremaal
005 Olof Alfred Falk
1
1893-06-03
Fredrikshald b s ug Smedlærling
006 Gustav Adolf Falk
1
1895-11-11
Fredrikshald b s ug Smedlærling
007 Johanes Falk
1
1897-12-18
Fredrikshald b s ug Søn
008 Johan Daniel Larsen
1
1843
Ny Soken Sverge b fl ug forhænværende Arbejder
Bakbygning to rom og kjøkken 2.etg + et kvistværelse  kr 156 pr aar
         
001 Axel E. Olsen
2
1855-10-01
Fredrikshald b hf g høvleriarbeider
002 Sofie Olsen
2
1847-08-27
Ed i Sverige b hm g -
003 Hanna Hansen
2
1862-02-27
Berg Smaalenene b losjerende ug arbeidspike havearbeide og vask
004 Daniel Larsson
2
1843-11-11
Grostorp Ny Soken Sverige b huseier ug fhv arbeidsmand

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Daniel Larsson paa d.e. for kr 7060,00 dat 11. aug 1902 Ifølge opmaalingsforretning af 22/5 02 indeholder grunden 278 m² tinglyst 15 august 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Espeland Gunnar
1875
handelsbetjent
Falk Mathilde
1856
g.m. vognfabrikant
Falk Ole Petter
1854
vognfabrikant
Larsen Daniel
1843
snedker
Olsen Axel
1855
Klyvskjærer
Olsen Sofie
1847
g.m. klyvskjærer

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var vognfabrikant O.P. Falk oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kroner. og en branntakst på 10.470 kroner.

 

* 1900

 

 

Folketellinga i 1900 forteller at det er "Fabrikbygning beboelse og verksteder" på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Fem rom og kjøkken 2.etg  + 2 kvistværelser
         
001 Olof Peter Falk
1
1854
Ny Soken Sverge b hf g Smed og Vognfabrikant
002 Mathilde Falk*
1
1856
Botelsæter S. Sverge b hm g Husmor
003 Erek Malkom Falk
1
1885
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S Smedlærling
004 Anna Marie Falk
1
1887
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
005 Lydia Mathilde Falk
1
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
006 Olaf Alfred Falk
1
1893
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
007 Gustav Adolf Falk
1
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
008 Johan Daniel Lars.
1
1844
Ny Soken Sverge b fl ug Smedarbejder
009 Johanes Falk
1
1897
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
010 Johan Emil Jans.
1
1877
Olserud Soken Sverge b el ug Hustømmermand
to rom og kjøkken
         
001 Aksel Ols.
2
1855
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Klyvskjerer Sagbrugsarbeider
002 Sofie Ols.
2
1847
Sverige b hm g Husmor
003 Athon Ols.
2
1880
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Smedlering
004 Andereia Ols.
2
1882
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Kasereske i manufaktur

 

* 1895

Utdrag fra pantregister:

Skjøde fra H.C. Jensen til O.P. Falk paa hans Halvdel af d.E. for Kr. 4000,00, dat 23/9 95 thinglæst 8 oktbr. 1895

 

Do. fra H.C. Jensen til O.P. Falck paa Halvparten af Gaard Matr. No. 799 b2 for Kr. 3700,00, thl. 8/10 95.

 

 

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra vognfabrikant O.P. Falk til H.C. Jensen paa halvdelen af d.e. for 3000 kr. dat 6/9 93 thinglæst 8 september 1893.

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tjueseks personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Josef Svensen
1845
Sverige - Familiens overhode g -
002 Magdalena Svendsen
1846
Sverige - Hustru g -
003 Josefine Svensen
1884
Fredrikshald - Datter - -
004 Hartvik Lauerits Svensen
1888
Fredrikshalds - Søn - -
005 Marie Svensen
1890 april
Fredrikshald - Datter - -
006 Oluf Petter Falk
1854
Vermeland - Familiens overhode g -
007 Mathilde Falk
1856
Sverige - Hustru g -
008 Erik Malkolm Falk.
1885
Fhald - Søn - -
009 Anna Marie Falk
1887
Fhald - Datter - -
010 Nella Jørgine Olsen
1873
Rakkestad - Tjenestetyende ug -
011 Fredrik Wilhelm Waldemarsen
1840
Frhald - Familiens overhode g -
012 Caroline Waldemarsen.
1835
Sverige - Hustru g -
013 Sevrine Martin Johnsen
1860
Brevig - Familiens overhode g -
014 Maren Bolette Jonsen
1858
Aremark - Hustru g -
015 Marie Johnsen (udöbt
1890 okt.
Fredrikskal - Datter - -
016 Anton Olsen Dahl
1862
Glemminge - Familiens overhode g -
017 Bina Sofie Dahl.
1862
Bogenæs Id - Hustru g -
018 Ole Martin Bernhart Dahl.
1887
Bogenæs Id - Søn - -
019 Anna Bolette Dahl
1888
Fredrikshald - Datter - -
020 Harald Dahl (udøbt)
1890 des.
Fredrikshald - Søn - -
021 Berthe Hansdatter.
1821
Id - Logerende hørende til Familien e -
022 Hans Johanesen
1854
Aremark - Familiens overhode g -
023 Laura Johannesen.
1852
Sverige - Hustru g -
024 Marie Katrine Johnsen
1831
Bohus læn Sverige - Familiens overhode e -
025 Thora Johnsen
1865
Fredrikshald - Datter ug -
026 Anna Jakobine Fagerholt
1874
Fredrikshald - Logerende hørende til Familien ug -

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Johannesen til Smedmester Ole Peter Falk paa en Parsel af MatrNo 799b stor 656 kvadratalen med Forpligtelse for Kjøberen til at anbringe Tagrende paa sine mod Sælgerens Eiendomm vendende Huse, for Kr 1150- dat 2/3 1886 thinglæst 9 Marts 1886.

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Ole Jensen oppgitt som eier av matrikkelen. Følgende ni personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Niels Larsen 1836 M Id Makinist ved Meieriet
1 Maren Sophie Larsen* 1847 K Danmark
1 Karoline Ragnhild Larsen 1870 K Danmark
1 Aksel Johanes Larsen 1873 M Fredrikshald
1 Nikolai Melangton Larsen 1876 M Fredrikshald
1 Hedvig Lorentse Larsen 1878 K Fredrikshald
1 Sophus Ludvig Larsen 1881 M Fredrikshald
1 Anders Normand Larsen 1882 M Fredrikshald
1 Otto Enok Larsen 1884 M Fredrikshald

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Ole Jensen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.000 kroner og en branntakst på 2.360 kroner.

Sist oppdatert 11.09.2023 11:44