Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1003c

Løpenummer i 1901 matrikkel: 718

Matrikkelnummer: 799o1a4

Gårds og bruksnummer: 66/378

Foto: SW 16.februar 2003

* 2006

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1980

 

* 1977

 

* 1972

 

* 1963

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 15.

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johnsen Olaf Hjalmar
1882
kjøpmann Damhauggata 15
Johnsen Karla Josefine
1887
g.m. kjøpmann Damhauggata 15
Larsen  Karoline 
1837
enkefrue Damhauggata 15
Larsen  Laura Othilie
1868
sydame Damhauggata 15
Petersen / Pettersen Karl August
1895
expeditør Damhauggata 15
Petersen / Pettersen Kirsten Sofie
1897
g.m. expeditør Damhauggata 15

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenehter på denne adresen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olaf Hjalmar Johnsen
1
1882-10-26
Fredrikshald - hp g Kjøbmand - Kolonial
002 Karla Josefine Johnsen
1
1887-09-10
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Inger Sofie Johnsen
1
1914-08-28
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Carl August Pettersen
2
1895-09-13
Kraakerøy, Østf - hp g Expeditør
002 Kirsten Sofie Pettersen
2
1897-04-16
Fredrikshald - hu g 'Husmor'
 
         
001 Karoline Ovidia Larsen
3
1836-11-10
Tørskog Sverige - mor e f. t. Kommunal pensjon
002 !!
3
!!
- - - - -

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra agent Henry Christensen til handelsbestyrer Olof Johnsen for Kr. 19000,- dat. 11 september 1919 tinglyst 16 september 1919

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marinius Fagerbergs enke Olava og eneste myndige arvinger: Margit, Signe og Arne Fagerberg til Henry Christensen for kr. 750 - dat. 29/12 1915 (tomten indeh. ifl maalebrev av 31/12 1915 304 m²) tinglyst 28 April 1916

Alt tyder på at salget av eiendommen til Christensen foregikk betydelig tidliger. Anton Christensens barn er oppført som eier av matrikkelen allerede i matikkelen for Fredriskhald i 1901. Selve skjøtet, og ikke minst kjøpesummen, gir også inntrykk av dette.

Utdrag fra  Pantebok nr. 12, 1915-1919, s. 88

Extrathinget den 28de April 1916.

Skjøte

Undertegnede Enke og eneste myndige arvinger efter afdøde Kjøbmand M. Fagerberg skjøter og overdrager herved til Henry Christensen matr nr 79901a4 Fredrikshald. Kjøbesummen var Kr. 750,00 - som forlængst er opgjort.

Ti skal nævnte eiendom mtr nr 799o1a4, Fredriksahl for fremtiden tilhøre Henry Christensen som lovlig erhvervet idet vi herved skjøter ham eiendommen

Fredrikshald 29 desember1915.

Olava Fagerberg

Margit Fagerberg Signe Fagerberg Arne Fagerberg

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det et våningshus på to etasjer og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1. og 2.etg 20 kr pr mnd eget hus          

Anth. Chrestensen(mann)

1826-09-08

Drammen

hf e Handelsmand (Kolonial)

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Henry Chrestensen(mann)

1885-12-25

Fredrikshald

s ug Kontorist Hdl

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Augusta Andreassen(kvinne)

1853-07-28

Raggjer

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

2.etg 11 kr pr mnd          

Asbjørn Leif Johansen(mann)

1910-06-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Anton Johansen(mann)

1872-12-03

Ødmemark

hf g Celulose Arbeider v/Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Elise Marie Johansen(kvinne)

1874-04-26

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Dagmar Karoline Johansen(kvinne)

1905-10-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Erik Rolf Johansen(mann)

1907-10-01

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Karoline Larsen(kvinne)

1836-11-10

Sverige

Moder e Husligt Gjøremaal

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

2.etg 108 kr pr år          

Sigvardt Amundsen(mann)

1857-10-16

Eidsvold

hf g Sadelmagersvend

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Siverine Amundsen(kvinne)

1857-12-30

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

 

* 1905

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Amundsen Severine
1857
g.n. sadelmager
Amundsen Sigvard
1857
sadelmager
Christensen Anton
1826
handelsmand
Christensen Olava
1857
g.m. handelsmand
Nilsen Amalie
1840
g.m. dampskibsfører
Nilsen Marie
1814
enke
Nilsen Theodor
1842
dampskibsfører

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Damstrædet Hdm. Anthon Christensens Børn 6.000 8.900  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert "vaaningshus, udhus, vedskur. Det har også stått "butik", men dette er overstrøket.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Anthon Christens.(mann)

1826

Drammen Bu

hf g Husholdningshandel Handelsmand

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Olava Christens.(kvinne)

1857

Kongsberg Bu

hm g Husmor

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Henry Christens.(mann)

1885

Frederikshald

s ug Hjelper i Foretningen

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Hariet Dahl(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Kvist          

Sigvart Amunds.(mann)

1857

Eidsvold Ak

hf g Sadelmager

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Siverine Amunds.(kvinne)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmor

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Arne Berg(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

fl ug søn

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

2.etg          

Theodor Nils.(mann)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hf g Dampskibsfører

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Amalie Nils.(kvinne)

1840

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmor

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

Marie Nils.(kvinne)

1814

Asak Sm

fl e Forsørget af Skibsfører

Fredrikshald: Damstrædet & Damhauggaden

1900-12-03

 

* 1890

Utdrag fra pantereigster:

Auktionsskjøde til Marinius Fagerberg for 750 Kr dat 23/4 90 thinglæst 25 April 1890

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra M.Fagerberg, der siger sig Eier af d.E., til Styrmand Nils Peder Nilsen paa en Parcel ca. 5 Meter lang og ca. 2 Meter bred for Kr. 26, dat 9/1 89 thinglæst 11 Januar 1889 Parcellen er tillagt MNo 799o1a7 & 799d2 se fol 439

 

* 1888

Tvangs-Auktion.

Thorsdag 28de Juni førstkommende Kl. 12 afholdes, efter Rekvisition fra Overretssagfører Carlmark paa vedkommende Panthavers Vegne, Tvangsauktion paa Byfogedkontoret over Gaard Matr.-N.o. 799 o 1 a 4, pantsat ved Otto W. Hansen Obligation, thinglæst 3die August 1886, stor Kr. 1500,00.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 25de Mai 1888.

Holtermann.

 

28. juni 1888 ble eiendommen solgt på tvangsauksjon til Marinius Fagerberg. Dette ble først tinglyst i 1890.

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Olsen til Handelsborger Otto W. Hansen paa en Parcel af M.Mo 799o1a2 for 400 Kr. med Forpligtelse til at refundre Frhalds Kommune for halv Gadebredde forsaavidt Parcellen bebygges. dateret 5 Juli 1886 thinglæst 23 Juli 1886.

 

 

 

Sist oppdatert 25.08.2023 11:21