Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Damhauggata 21

Willerups gate 3 , 5 , 7 og 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1007

Løpenummer i 1901 matrikkel: 731

Matrikkelnummer: 799o1d

Gårds og bruksnummer: 66/391

Foto: SW 2.mars 2021
   
 
  Foto: SW 2.mars 2021

I dag er adressen Damhauggata 21 forsvunnet. Et nytt bygg er reist på tomta, men det fikk adresse Willerups gate 3, 5, 7 og 9.

 

* 2015

8. oktober 2015 har Halden Arbeiderblad en større reportasje om de nye boligene på tomta til tidliger Damhauggata 21.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 23, 24 og 25)

 

 

* 2014

 

 

* 2011

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1999

 

 

* 1997

 

* 1994

 

* 1993

 

* 1992

 

 

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1986

 

 

* 1984

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1947

Utdrag fra panteregisteret:

Skjøte, dat. 11/9-1947 fra Louise Tidemann Johansen til Martin Spartvedt f. 25/8-1883 på d.e. for kr 23.500,- m/ samtykke fra o.r.sakf. Sv. Arnessen som Erstatningdirektoratets tilsynsmann overdragelsen. Dbf: 1/10-1947 Grbf: 1/10-1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Erklæring av 24/4-1946 fra o.r.sakf. Sverre Arnessen om at han er oppnevnt som Erstatningdirektoratets tilsynsmann for Louis Tideman Johansens formue i h.t. landssvikanordningens §§ 36 og 39. Dbf: 26/4-1946 Grbf: 2/5-1946

 

* 1945

I 1945 var følgende personer registrert i Damhauggata 21 i manntallet for Halden.

 

* 1943

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 5/11-1941 fra Johanne Pedersens dødsbo av Halden v/ Idd og Marker skifterett til Louis Tidemann Johansen på d.e. og matr.nr. 799n1 i Halden for Kr. 7386,00 Dbf: 7/11 1941 Grbf: 8/11 1941.

 

* 1938

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1930

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Amundsen Severine
1857
g.m. salmaker Damhauggata 21
Amundsen Sigvart
1857
salmaker Damhauggata 21
Iversen Anna Stine
1867
enke Damhauggata 21
Iversen Ivar
1900
cellulosearbeider Damhauggata 21
Johannesen, / Johansen Rolf Asbjørn
1898
cellulosearbeider Damhauggata 21
Johnsen Einar
1894
bokbinder Damhauggata 21
Johnsen Hanna Gurine
1897
g.m. bokbinder Damhauggata 21
Johnsen Asta Margrethe
1901
expeditrice Damhauggata 21
Kolberg Andrea
1867
g.m. snekker Damhauggata 21
Kolberg Emil
1869
snekker Damhauggata 21
Kristiansen Arthur M.
1895
kommunearbeider Damhauggata 21
Molkersrød Olaf
1870
cellulosearbeider Damhauggata 21
Pedersen Johanne
1856
g.m. gaardeier Damhauggata 21
Pedersen Hans Severin
1857
gaardeier Damhauggata 21
Petersen / Pettersen Inga Brita
1862
g.m. kommunearbeider Damhauggata 21
Petersen / Pettersen Jens Gunerius
1863
kommunearbeider Damhauggata 21
Spartvedt Jenny
1869
g.m. murer Damhauggata 21
Spartvedt Martin
1881
murer Damhauggata 21

 

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det åtte boenheter i Damhauggata 21.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Severin Pedersen
1
1857-01-10
Idd - hp g Gaardeier
002 Johanne Pedersen
1
1856-01-02
Gudbransdalen Opl. - hu g Husmor
003 Elida Marie Pedersen
1
1905-02-20
Idd - Pleiedatter ug Forsørges af Hans Severin Pedersen
004 Thomine Allette Thorgersen
1
1888-10-17
Kraakerøi - tj ug Tjener
005 Tidemann Petrus Johansen
1
1889-09-23
Fr.hald - l, med full kost e Kjøbmand, kolonial detailhandel
006 Louis Tidemann Johansen
1
1919-11-26
Fr.hald - l, med full kost ug -
 
         
001 Johannes Lund
2
1872-01-20
Berg Østfold - hp g Cellulosearbeider
002 Josefine Lund
2
1873-04-28
Berg Østfold - hu g Husmor
003 Reidar Lund
2
1906-07-30
Rolfsyi Glemmen - s ug Forsørges af Johs. Lund
004 Margit Solvei Lund
2
1909-02-03
Fredrikshald - d ug !!
005 Esther Ingrid Lund
2
1911-06-21
Fr.hald - d !! !!
006 Arne Thorfin Lund
2
1915-01-15
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Hans Marthin Johnsen Sætre
3
1869-11-01
Idd - hp g Maskinsnedker
002 Hilda Wilhelmine Sætre
3
1870-09-10
Fredrikshald - hu g Husmor
003 John Henry Sætre
3
1899-01-27
Fredrikshald - s ug Tilsjærer paa I T Halvorsens Skofabrik
004 Eugen Reidar Sætre
3
1902-04-16
Fredrikshald - s !! Handelsbetjent i Kolonialforretning
005 Haakon Kristian Sætre
3
1906-03-13
Fredrikshald - s !! Svartepolerer paa I T Halvorsens Skofabrik
006 Olav Trygve Sætre
3
1910-03-06
Fredrikshald - s !! !!
 
         
001 Emil Kolberg
4
1869-05-24
Hoff Solør - !! g Møbelsnekkersvend
002 Andrea Kolberg
4
1867-01-09
Ulefos Holla Telem. - hu g Husmor
 
         
001 Carl Johan Pedersen
5
1872-01-24
Fredrikshald - hp ug Cellulosearbeider
002 Malene Pedersen
5
1834.?.?
Fredrikshald - Mor av hovedperson e Alderdomspension
 
         
001 Oskar Severin Olausen
6
1887-06-13
Fredrikshald - hp g Cellulosearbeider
002 Borghild Ludvikke Matea Olausen
6
1886-09-24
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Solveig Olausen
6
1908-10-15
Fredrikshald - d !! !!
004 Erling Oskar Olausen
6
1909-09-21
Fredrikshald - s !! !!
005 Aslaug Borgny Olausen
6
1911-12-17
Fredrikshald - d !! !!
006 Gundhild Evelyn Olausen
6
1914-06-10
Fredrikshald - d !! !!
007 Ragnar Godtfred Olausen
6
1917-06-11
Fredrikshald - s !! !!
 
         
001 Jens Gunerius Pettersen
7
1869-01-18
Fredrikshald - hp g Arbeider for Komunen, kloakarb.
002 Inga Brita Pettersen
7
1862-11-05
Sverige - hu g Husmor
003 Arthur Madrup Kristiansen
7
1895-02-22
Fredrikshald - s ug Komunen kloakarb.
004 Ingeborg Margrethe Pettersen
7
1904-06-28
Fredrikshald - d ug Fyrstikarbeiderske, Haldens Tændstikfabrik
005 Johan Sigvardt Pettersen
7
1907-05-08
Fredrikshald - s !! !!
 
         
001 Marthin Olsen Spartvedt
8
1883-08-25
Ryfylke Rogaland - hp g Jord & Cementarbeide
002 Jenny Wilhelmine Spartvedt
8
1869-06-17
Fr.hald - hu g Husmor
003 Rolf Asbjørn Johansen
8
1899-02-07
Fr.hald - s ug Renseriarbeider v/Cellulosefabrik
004 Aasta Margrethe Johansen
8
1901-07-21
Fr.hald - d ug Husarbeide hjemme
005 Aslak Kristian Johansen
8
1903-12-06
Fr.hald - s ug Barbersvend
006 Borghild Bjørgine Spartvedt
8
1909-04-24
Fr.hald - d ug Skolepliktig

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med en sidebygning. Det er syv leiligheter på eiendommen - hvor det bor tjuetre personer.I tillegg er støperimester Karl Fram midlertidig på matrikkelen ved tellingstidspunktet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg 4 rom og kjøkken + 1 kvistværelse kr 40 pr mnd
         
001 Hans Sevrin Pedersen
1
1857-01-10
Id b hf g Ølsamlagsforstander
002 Johanne Pedersen
1
1856-01-02
Øier b hm g Bestyrerinde i Barnekrybben
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken kr 15 pr mnd
         
001 Elisabet Nilsen
2
1862-12-02
Berg Sml. b hm e Renjøringskone
002 Anna Nilsen
2
1889-12-25
Berg Sml. b d ug Cellulosearbeider
003 Hans Nilsen
2
1894-10-30
Berg Sml. b s ug Skoarbeider
004 Vilhelm Nilsen
2
1897-03-23
Berg Sml. b s ug Søn
005 Ragnhild Sanmann
2
1910-07-28
Berg Sml. b d ug Datter
Sidevygning 1.etg 1 rom og kjøkken kr 11 pr mnd
         
001 Oskar Johannesen
3
1887-06-13
Fredrikshald b hf g Celulosearbeider
002 Borghild Johannesen
3
1886-09-24
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Solveig Johannesen
3
1908-10-15
Fredrikshald b d ug Datter
004 Erling Johannesen
3
1909-09-21
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 2 kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Karen Sofie Knudsen
4
1834-06-23
Fredrikshald b el ug Livrente
Forhus 1 kvistværelse og kjøkken kr 11 pr mnd
         
001 Malene Pedersen
5
1833-04-20
Berg b hm e Husgjerningstilling
002 Carl Johan Pedersen
5
1872-01-24
Fredrikshald b s ug Cellulosearbeider
Sidebygning 1 kvistværelse og kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Olaus Johannesen
6
1852-09-19
Fredrikshald b hf g Selulossearbeider
002 Annette Johannesen
6
1845-01-01
Id b hm g Hustru
Sidebygning 2 kvistværelser og kjøkken kr 12 pr mnd
         
001 Martin Spartvet
7
1881-08-25
Skjol b hf g Stenarbeider
002 Jenny Spartvet
7
1869-06-17
Bergen Song b hm g Hustru
003 Klaus Laumann
7
1890??.03.27
Fredrikshald b s ug Bygnings Tømmermand
004 Rolf Johansen
7
1899-02-07
Fredrikshald b s ug Barn
005 Aasta Johansen
7
1901-07-21
Fredrikshald b d ug Barn
006 Aslak Johansen
7
1903-12-07
Fredrikshald b s ug Barn
007 Borghild Spartvet
7
1908-04-22
Fredrikshald b d ug Barn
008 Karl Fram
7
1905-02-18
Sverike mt el g Støperimester

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen Harald
1873
høvleriarbeider
Johannesen Jenny
1869
g.m. høvleriarbeider
Knudsen Karen
1846
syjomfru
Kristiansen Karl
1860
styrmand
Kristiansen Kristine
1861
g.m. styrmand
Larsen Marthe Olava
1859
arbeiderske
Lindahl Johan
1866
høvleriarbeider
Lindahl Julie
1842
g.m. arbeider
Lindahl Karl Gustav
1841
arbeider
Pedersen H.S.
1854
handelsmand
Pedersen Johanne
1856
g.m. handelsmand
Pettersen Berthe
1854
handlende

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Nygade fra Damstrædet til Tistedalsgaden Handelsm. H. S. Pedersen 9.500 12.900  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 er agent Hans Severin Pedersen registrert som bruker av matrikkelen - som består av vånigshus og foretningslokale. Her er det syv leiligheter hvor hele trettiseks personer har tilhold. Hans Severin Pedersen har også ei hoppe som er mellom fem til seksten år gammel.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

2 rom og kjøkken +et kvistværelse
         
001 Hans Sevrin Peders.
1
1857
Id Smaalene b hf g Agent
002 Johanne Peders.
1
1856
Øier Gudbransdalen Krs b hm g Hustru
003 Jenny Golden
1
1881
Id Smaalene b Tjenestepige ug Husgjerning
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken + et kvistværelse
         
001 Marthe Lars.
2
1859
Id Sm b hm e Vaskerkone
002 Mads Lars.
2
1879
Fredrikshald kjøpstad* f s - Tømmermand
003 Kaia Lars.
2
1881
Fredrikshald kjøpstad* b d - Arbeider p† tændstikfabrik
004 Olga Lars.
2
1884
Fredrikshald kjøpstad* b d - Husgjerning
005 Hans Lars.
2
1887
Fredrikshald kjøpstad* b s - Visergut hos handlende
006 Einar Lars.
2
1889
Fredrikshald kjøpstad* b s - -
007 Anna Lars.
2
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d - -
008 Erik Lars.
2
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s - -
Forhus 1.etg to rom og kjøkken
         
001 Berthe Petters.
3
1854
Enningdalen Smaalenene b hm e Handlende
002 Petter Rudolf Petters.
3
1885
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
003 Signe Borghild Petters.
3
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Hanna Hans. Kitterød
3
1881
Enningdalen Id Smaalenene b fl ug Expeditrise i butik
005 Olava Emilie Ivers.
3
1881
Enningdalen Id Smaalenene b tj ug Tjenestepige
Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken
         
001 Carl Aug. Christians.
4
1860
F b hf g Styrmand
002 Christine Christians.
4
1861
Berg Sm†lenne b hm g Hustru
003 Adolf Marenius Christians.
4
1885
F b s g!! Søn
004 Margit Christians.
4
1887
F b d ug Datter
005 Carl Trygve Christians.
4
1889
F b s ug Søn
006 Elisabeth Natalie Christians.
4
1892
F b d ug Datter
007 Gudrun Elise Christians.
4
1894
F b d ug Datter
008 Rut Christine Christians.
4
1896
F b d ug Datter
009 Omar Asbjørn Christians.
4
1899-07-00
F b s ug Søn
Forhus 2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Karen Sofie Knuds.
5
1834
Fredrikshald kjøpstad* b Enslig ug Livrente
Sidebygning 2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Harald Robert Johanness.
6
1872
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Arbeider ved høvleri
002 Jenni Vilhelmine Johanness.
6
1869
Berg Sm†lenene b hm g Hustru
003 Claus Johanness.
6
1890
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
004 Rolf Johanness.
6
1899-02-07
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Karl Lindahl
7
1821
Sverige b hf g Løsarbeider, intet bestemt
002 Julie Lindahl
7
1842
Sverige b hm g Hustru
003 Otto Lindahl
7
1876
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Løsarbeider; intet bestemt
004 Agnes Lindahl
7
1883
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Arbeider p† tændstikfabrik
005 Johan Lindahl
7
1866
Sverrige b s e Arbeider ved sagbrug
006 Jenny Lindahl
7
1896
Fredrikshald kjøpstad* b Sønnedatter ug barn

 

 

* 1895

 

* 1891

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Mathias Johnsen) til Hans Severin Pedersen for 8000 kr dat 27/5 90 thinglæst 29 Juli 1890

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 forteller at det er J.Johnsen som eier denne matrikkelen, hvor det da bor tjuesyv personer. (eieren som er oppgitt her er mest trolig feil - det bør være Mathias Johnsen)

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Haldor Larsen(mann)

1885

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan E. Johansen(mann)

1885

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johann@Johanes Johnsen(mann)

1850

Ed Sogn Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Ottersen(kvinne)

1854

Ide præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magnus Larsen(mann)

1850

Nøsemarken Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marte Larsen(kvinne)

1859

Ide præstegæl

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mas Larsen(mann)

1879

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caija Alæti Larsen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Larsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Andersen(mann)

1833

Onsøe Sogn

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Nielsen(kvinne)

1848

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny E. Andersen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie S Andersen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes H. Andersen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Halvar J. Andersen(mann)

1877

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans O. Andersen(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthin Johansen(mann)

1858

Rølan Sogn Sverige

Arbeidsman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Danielsen(kvinne)

1859

Trankil Sogn Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl M. Johansen(mann)

1883

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Østby(mann)

1826

Fredrikshald

Slakter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Østby(mann)

1853

!!

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Syvertsen(mann)

1847

Ide sogn

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marta Toresen(kvinne)

1852

Ide sogn

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Syvertsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Tomas Syvertsen(mann)

1879

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Syvertsen(mann)

1883

Fredrikshald

Börn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

G. Bærgersen(ukjent kjønn)

1840

Trøksta sogn

Bestyrer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Hansen(kvinne)

1857

Aremark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Hansen Berg(mann)

1867

Ide præste.

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregsiter for 799o1a1:

do (skjøde) af do (Engebret Olsen) til Tømmermand Mathias Johnsen paa en Andel, der er givet MNo. 799o1d, dat 21. og thinglæst 29 Marts 1881 Tomten er udfl. til fol 404

Sist oppdatert 28.08.2023 22:59