Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 967

Løpenummer i 1901 matrikkel: 732

Matrikkelnummer: 799a17

Gårds og bruksnummer: 66/319

 

Foto: SW 16.februar 2003

 
  Foto: skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2015

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1993

 

 

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1952

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skifteskjøte, dat. 11/12-1950 fra avdøde Tilla Asmundsen og før avd. mann Otter Asmundsens fellesbo v/ Idd og Marker skifterett til Moritz Fritzen f. 16/9-1919 på d.e. for kr. 12700,- Dbf: 11/12-1950 Grbf: 23/12-1950

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 26

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 25/4-1939 fra Andreas M. Engebretsen født 18/1-1888 til fru Tilla Sofie Asmundsen født 2/1-1859 for kr. 13000,00 Dbf. 22/5 1939 Grbf: 23/5-1939

 

* 1938

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Valborg Emilie Hansen, Johansen til Andreas Engebretsen for Kr. 8500,- dat. 5/1-1935 tinglyst 18. januar 1935.

 

 

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Aksel Herman K.
1901
cellulosearbeider Damhauggata 26
Johannesen, / Johansen Valborg Emilie
1898
g.m. bryggeriarbeider Damhauggata 26
Johannesen, / Johansen Ragnvald Eugen
1903
bryggeriarbeider Damhauggata 26
Olsen Jeanette Gulette
1855
enkefrue Damhauggata 26
Torstensen Margit Rebekka
1901
skotøiarbeider Damhauggata 26

 

 

* 1923

 

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt mellem Eugen Johannesen og hustru Valborg Emilie Johannesen hvorved fullstendig særeie oprettes og hustruen bl.a. overtar d.e. Vedheftet status og fortegnelse. tinglyst 3 april 1923

Skjøte fra Petter M. Krafft til fru Valborg Emilie Johansen for kr. 9000,- Dat. 16 august 1923 tinglyst 31 august 1923

 

 

* 1921

Skjøte fra E.Nygaard, J. Kjensli, Carl August Andersen. Arnt Kristian Andersen og frøken Ragna Andora Andersen til Petter M . Krafft for kr. 7000,- paaført attest om at Alma Kathinka Andersen er gift med E. Nygaard og for J. Kjensli, Carl Aug. Andersen og Arnt Kr. Andersen undertegnet av Johan Andersen iflg fuldmagter. Dat. 13 juli 1921 (iflg kartforretning av 21/3-21 er eiendommen 242 m2) tinglyst 19.juli 1921.

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Caisa Johannesen, hvorved d.e. og matr.nr. 799a18 testamenteres til Marie Kathrine Andersens barn dat. 5/2-1906 tinglyst 2 mars 1917

Erklæring fra N.S. Nilsen og Josef Johnsen om at Marie Kathrine Andersens barn er : 1) Alma Kathinka Elise Andersen 2) Jenny Marie Elionore Kjensli 3) Karl August Andersen 4) Arnt Kristian Andersen 5) Ragna Andore Andersen dat 26/2 1917. Samt bevidnelse om Caisa Johannesens død. tinglyst 2 mars 1917

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir et våningshus på en etasje med en butikk og tre boenheter. I tillegg er det et uthus på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og delt kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Otto Hansen

01

1864-01-19

Sverige

b

hf

g

Bagermester S

002 Maren Andrea Hansen

01

1854-06-16

Andebu pr Tønsberg

b

hm

g

Hustru

003 Dagfin Hansen

01

1889-04-23

Lillestrøm

b

s

ug

Skofabrikarbeider

004 Hans Rangvald Hansen

01

1891-05-06

Lillestrøm

b

s

ug

Skotøiarbeide

005 William Amos Hansen

01

1893-10-13

Fredrikshald

b

s

ug

Visergut v/ Colonialforr.

006 Rachel Kamilla Hansen

01

1897-03-14

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken kr 79 pr aar eget hus              

001 Kaisa Johannesen

01

1829-04-05

Sverige

b

el hm

e

huseier

Forhus to kvisværelser og kjøkken kr 144 pr aar              

001 Fredrik Holm

01

1879-10-07

Sverige

b

hf

g

Vagtmand ved Cellulos.

002 Marie Holm

01

1875-03-20

Bergen

b

hm

g

Hustru

003 Valborg Holm

01

1903-05-19

Bergen

b

d

ug

Barn

004 Johan Holm

01

1904-11-26

Bergen

b

s

ug

Barn

005 Arthur Holm

01

1908-10-28

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

006 Josef Holm

01

1910-05-21

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

 

* 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Karoline
1832
enke
Johannesen Anders
1828
kjører
Larsen Anna Olava
1854
vaskepige
Larsen Josefine
1857
vaskepige
Larsen Leontine
1874
syerske
Olsen Anne 
1839
g.m. bryggearbeider
Olsen Martin 
1845
bryggearbeider
Pettersen Ludvig
1861
fabrikarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden Skibst. Martin Johannesen 4.300 4.510 I 1ste Række paa Nords. af Gaden

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 har våningshuset på en etasje hele seks boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Martin Ols.

01

1845

Id Sm

b

hf

g

tomte arbeider

002 Anne Ols.

01

1839

Sverige

b

hm

g

Husholderske

003 Olga Ols.

01

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Butik expetrise

004 Henry Ols.

01

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl

ug

forsg af Bryggearbeider

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Anna Olava Lars.

02

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

ug

Vaske pige

002 Josefine Lars.

02

1864

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

ug

Vaske pige

003 Aksel Holger Ek

02

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Johanne Katrine Svens.

02

1817

Sverige

b

fl

e

Nyder Understøtelse af Fattigkassen & i Byen boende Børn

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Anders Johannes.

03

1828

Sverige

b

hf

e

Jernverks arbeider

002 Augusta Johannes.

03

1881

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Husholderske

003 Anders Johannes.

03

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Jernværks arbeider

004 Konstanse Johannes.

03

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Jens Fritjof Lorents.

04

1848

Kristiania

b

hf

g

mur arbeider

002 Kristine Lorents.

04

1839

Gøteborg

b

hm

g

Husholderske

Forhus et kvistværelse og kjøkken              

001 Ludvig Peders.

05

1860

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

s

fyrstikfabrik arbeider

Forhus et kvistværelse              

001 Chalotte Lars.

06

1871

Sverige

b

-

ug

Kofurtfabrik arbeiderske

002 Leontine Lars.

06

1874

Sverige

b

-

ug

Kofurtfabrik arbeiderske

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Mageskifteskjøde, hvorved C.M. Johnsen til Martin Johannesen overdrager denne eiendom - værdsat til kr. 2800 - og Martin Johannesen til C.M. Johnsen overdrager matr. no. 799o1a6, værdat til 1000 kr. dat 6/4 thinglæst 7 april 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuefire personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Elise Johnsen f. Olsen

1847

Nøssemark i Sverige

-

Selv Hovedperson, Hustru

g

-

002 Johan Oskar Johnsen

1876

Nøssemark i Sverige

-

Søn

-

-

003 Anna Morgrete Johnsen

1878

Nøssemark i Sverige

-

Datter

-

-

004 Johannes Andersen

1840

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

005 Elisabet Regine Andersen.

1844

Berg, Smaalenene

-

Hustru

g

-

006 Anna Helene Andersen

1875

Fr.hald

-

Datter

ug

-

007 Karl Herman Andersen.

1877

Fr.hald

-

Søn

-

-

008 Johanne Regine Andersen.

1882

Fr.hald

-

Datter

-

-

009 Martin Olsen.

1845

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

010 Anna Beate Olsen

1839

Sverige

-

Hustru

g

-

011 Aksel Marinius Olsen

1871

Fr.hald

-

Søn

ug

-

012 Olga Olsen

1883

Fr.hald

-

Datter

-

-

013 Georg Karlsen Grønn.

1871

Fredriksstad

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

014 Kristian Brynildsen.

1848

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

015 Stina Brynildsen

1844

Sverige

-

Hustru

g

-

016 Kaia Marie Brynildsen

1875

Glemminge

-

Datter

ug

-

017 Anton Brÿnildsen

1877

Glemminge

-

Søn

-

-

018 Agnis Sofie Brynildsen

1879

Glemminge

-

Datter

-

-

019 Bernhard Kristian Brynildsen

1880

Glemminge

-

Søn

-

-

020 Oskar Frithjof Brynildsen.

1883

Fr.hald

-

Søn

-

-

021 Johan Arnt Brynildssen.

1886

Fr.hald

-

Søn

-

-

022 Sara Andersen

1851

Sverige

-

Familiens overhode

ug

-

023 Signe Augusta Bokram.

1885

Fr.hald

-

Datter

-

-

024 Lena Karlsen

1817

Strømstad Sverige

-

Familiens overhode

ug

-

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Testamente gjensidig mellem M. Johannesen og hans hustru Caisa iflg. hviket længstlevende beholder det hele bo som enearving d. 7/8-88 thinglæst 28 august 1888

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir først J. og M. Johnsen som huseiere, men detter er rettet opp til Karl Magnus Johnsen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carl M. Jonsen

1847

Nøssemarken Sverige

-

-

-

Husegare

002 Lisa Jonsen

1847

Nøssemarken Sverige

-

-

-

-

003 Joh. Oskar Jonsen

1876

Nøssemarken Sverige

-

-

-

-

004 Anna Jonsen

1878

Nøssemarken Sverige

-

-

-

-

005 Martin Olsen

1845

Hobol Sverge

-

-

-

Brygeman

006 Anna Olsen

1839

Svartebor Sverige

-

-

-

-

007 Aksel M. Olsen

1871

Fredhald

-

-

-

-

008 Olga Marie Olsen

1883

Frhald

-

-

-

-

009 Anders Andreasen

1834

Idd

-

-

-

Bryggeman

010 Milla Andersen

1833

Frhald

-

-

-

-

011 Adolf Andreasen

1879

Frhald

-

-

-

-

012 Olga Andreasen

1881

Frhald

-

-

-

-

013 Hanna Andreasen

1884

Frhald

-

-

-

-

014 Johannes Andersen

1840

Dal Sverge

-

-

-

Syklig

015 Lisabet Andersen

1844

Berg

-

-

-

-

016 Anna Andersen

1875

Frhald

-

-

-

-

017 Karl Andersen

1877

Frhald

-

-

-

-

018 Johanne Andersen

1882

Frhald

-

-

-

-

019 Sara Andersen

1850

Nøssemarken Sverige

-

-

-

-

020 Signe Augusta Andersen*

1885

Frhald

-

-

-

-

021 Edvart Larsen

1846

Nesinge Sverge

-

-

-

Skomager

022 Augusta Larsen

1839

Nesinge Sverge

-

-

-

-

023 Oskar Ludvig Larsen

1877

Nesinge Sverge

-

-

-

-

024 Carl August Larsen

1879

Nesinge Sverge

-

-

-

-

025 Johan Larsen

1882

Nesinge Sverge

-

-

-

-

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J. og M. Johnsen til Carl Magnus Johnsen for 3500 Kr. dat 5 Septbr 1882 thinglæst 12 September 1882.

 

 

* 1879

Tilsalgs.

Gaard Matr. No. 799 a 17 paa Damhougen er tilsalgs ved Mathias og Joseph Johnsen.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Joseph og Mathias Johnsen 3.200 3.360  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Svend Andersen til Josef og Mathias Johnsen, begge i Fælleskab, paa Mno. 799a17 dat. 9. og thinglæst 23. October 1877.

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Svend Andersen paa en Byggetomt af Matr.No. 799a4 hvilken er given Matr.No. 799a17, dateret 1. og thinglæst 4. April 1876

 

Sist oppdatert 28.07.2023 11:37