Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 976

Løpenummer i 1901 matrikkel: 733

Matrikkelnummer: 799a19

Gårds og bruksnummer: 66/321

 
 

 

 

* 1983

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 28.

 

*

 

 

Kirkeboka for Fredrikshald i perioden 1925 - 1941 (side 11 nr.12) forteller at Olaf Kristian Johnsen, ugift apprentice, omkom ved drukning i Lübeck den 10.mars 1926.

Faldt overbord fra MS "Femevaire", hjemmehørende i Tønsberg. De nærm. omstendigheter hvordan ulykken foregikk ikke opgitt.

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og en sidebygning med "Vedskur og sæskildt Sidebygning med 2 Leiligheder 1 paa 2 Rom og Kjøkken 1 p 1 R & K". Seksten personer er hjemmehørende på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 10 kr pr. mnd          

Johan Johnsen(mann)

1830-05-20

Trøgstad

hf g Tømmermand v/ Skibsværft

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Maren Sofie Johnsen(kvinne)

1830-01-21

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olaf Hjalmar Johnsen(mann)

1882-10-26

Fredrikshald

Dattersøn ug Handelsbetjent Colonialforretning

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Sidebygning 1.etg 132 kr året          

Kristian A. Hansen(mann)

1839-12-15

Kristiania

hf g Landpostbud

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Marta Lydia Hansen*(kvinne)

1868-03-14

Norderhov

hm g Husmor

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Klara Louise Hansen*(kvinne)

1894-07-22

Kristiania

d ug Tjenestepike hos Agent v/ Assurance

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Karl Emil Hansen*(mann)

1896-08-14

Fredrikshald

s ug Postbud i Byen

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Lydia Konstanse Hansen*(kvinne)

1898-05-01

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Rut Elvine Hansen*(kvinne)

1900-01-27

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Reidar Edvin Hansen*(mann)

1903-02-21

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Sidebygning kvist kr.144,00 aarlig Eget Hus          

Kristian Johnsen(mann)

1862-08-28

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Josefine Johnsen(kvinne)

1865-11-19

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Einar Johnsen(mann)

1893-10-18

Fredrikshald

s ug I Bokbinderlære

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Margit Johnsen(kvinne)

1895-06-26

Fredrikshald

d ug Butikdame Fr.halds Meieribolag

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Fritz Johnsen(mann)

1899-11-24

Fredrikshald

s ug Uten stilling

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olaf Johnsen(mann)

1906-11-13

Fredrikshald

s ug Uten stilling

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden Tømmerm. Johan Johansen 3.500 4.590 I 2den Række paa Nords. af Gaden

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et "almindeligt Vaaningshus og 1 Bagbygning & 1 Udhus bygning". Det er tre boenheter på matrikkelen hvor det til sammen bor elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus Kvistbekvemlighed          

Kristian Johns.(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Josefine Johns.(kvinne)

1865

Berg i Smaal

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Einar Johns.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Margit Johns.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Fritz Johns.(mann)

1899-11-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Johan Andreas.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

hf g Rendearbeider for Saugbrugsforeningen

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Marie Andreas.(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Lilly Andreas.(kvinne)

1899-12-31

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Bagbygning 1.etg          

Johan Johns.(mann)

1830

Trygstad Sm

hf g Hustømmermand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Maren Sophie Johns.(kvinne)

1830

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olaf %Kristian% Johns.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Postbud

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

 

*

 

Ved folketellinga i 1885 er S.Andersen oppgitt som matrikkelens eier, men det er disse syv personene som bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Johnsen(mann)

1830

Trøgstad

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Johnsen(kvinne)

1830

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Johnsen(mann)

1862

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thoedor Johnsen(mann)

1864

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Johnsen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Johnsen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Johnsen(mann)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Svend Andersen 4.000    

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021