Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 976

Løpenummer i 1901 matrikkel: 733

Matrikkelnummer: 799a19

Gårds og bruksnummer: 66/321

 
 

 

 

* 2014

 

* 2012

 

* 1988

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1977

 

* 1972

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/9 1952 fra Kristian Hansen til sønn Anders Nyseth, f. 16/11 1895, på d.e. for kr. 6000,- Dbf: 8/9 1952 Grbf: 11/9 1952

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 24/7-1946 fra Anders Nyseth til far Kristian Hansen f. 12/9-1867 på 1/2 part av d.e. for kr 4415,76 Dbf: 25/7-1946 Grbf: 5/8-1946

 

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 28.

 

 

* 1944

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 24/6-1941 fra Josefine Johnsen til Anders Nyseth født 16/11-1895 og Kåre Johansen født 4/1-1912 for kr. 8.500,00 Dbf: 1/7 1941 Grbf: 2/7 1941

Skjøte, dat. 2/10-1941 fra Kåre Johansen til Kristian Hansen Aspestrandødegård født 12/9-1867 på en 1/2 part av d.e. for kr. 4.400,00 Dbf: 1/12 1941 Grbf: 2/12 1941

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Annmerkning etter tgl.l. § 14: Kristian Johnsen er død, og hans enke Josefine Johnsen har uskiftebevilling av 29/7-40 og således grunnbokshjemmel til eiendommen.

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Fritjof
1896
cellulosearbeider Damhauggata 28
Johnsen Kristian
1862
tømmermann Damhauggata 28
Johnsen Josefine Lovise
1865
g.m. tømmermann Damhauggata 28
Olsen Jens Petter
1896
skotøiarbeider Damhauggata 28
Olsen Margit Eugenie
1902
g.m. skotøiarbeider Damhauggata 28

 

 

* 1926

 

Kirkeboka for Fredrikshald i perioden 1925 - 1941 (side 11 nr.12) forteller at Olaf Kristian Johnsen, ugift apprentice, omkom ved drukning i Lübeck den 10.mars 1926.

Faldt overbord fra MS "Femevaire", hjemmehørende i Tønsberg. De nærm. omstendigheter hvordan ulykken foregikk ikke opgitt.

 

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Damhauggata 28.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Arnt Gundersen
1
1885-02-17
Rakkestad - - g Skjærer i Papirfabrikken her.
002 Anna Sophie Gundersen
1
1882-01-19
Idd - - g Hm.
003 Arnt Sofus Gundersen
1
1919-07-01
Fredrikshald - - ug -
004 Bjarne Gunerius Gundersen
1
1910-09-13
Fredrikshald - s !! !!
 
         
001 Karl Oskar Antonsen
2
1894-05-05
Sverge - - g Motormaskinist
002 Helene Bergliot Antonsen
2
1896-03-22
Kristiania - - g Husmor
003 Oskar Herman Antonsen
2
1920-04-26
Fr.hald - - ug -
 
         
001 Kristian Johnsen
3
1862-08-28
Fredrikshald - - g Elektrolysearbeider i cellulosefabrikken her.
002 Josefine Luise Johnsen
3
1865-11-19
Sponviken, Berg Østfold - - g Husmor
003 Margit Kristine Johnsen
3
1895-06-26
Fredrikshald - - ug Bokholderske
004 Fritz Oskar Johnsen
3
1899-11-24
Fredrikshald - - ug Fyrbøter paa d/s. Blaamyra
005 Olaf Kristian Johnsen
3
1906-11-13
Fredrikshald - - ug Ingen! Skolegut.

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Johnsen til tømmermand Kristian Johnsen for kr. 5500,00 dat 2/4-11 (Iflg. maalebrev av 14/3-12 indeholder tomten 458 m²) tinglyst 19 november 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og en sidebygning med "Vedskur og sæskildt Sidebygning med 2 Leiligheder 1 paa 2 Rom og Kjøkken 1 p 1 R & K". Seksten personer er hjemmehørende på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 10 kr pr. mnd          

Johan Johnsen(mann)

1830-05-20

Trøgstad

hf g Tømmermand v/ Skibsværft

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Maren Sofie Johnsen(kvinne)

1830-01-21

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olaf Hjalmar Johnsen(mann)

1882-10-26

Fredrikshald

Dattersøn ug Handelsbetjent Colonialforretning

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Sidebygning 1.etg 132 kr året          

Kristian A. Hansen(mann)

1839-12-15

Kristiania

hf g Landpostbud

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Marta Lydia Hansen*(kvinne)

1868-03-14

Norderhov

hm g Husmor

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Klara Louise Hansen*(kvinne)

1894-07-22

Kristiania

d ug Tjenestepike hos Agent v/ Assurance

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Karl Emil Hansen*(mann)

1896-08-14

Fredrikshald

s ug Postbud i Byen

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Lydia Konstanse Hansen*(kvinne)

1898-05-01

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Rut Elvine Hansen*(kvinne)

1900-01-27

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Reidar Edvin Hansen*(mann)

1903-02-21

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Sidebygning kvist kr.144,00 aarlig Eget Hus          

Kristian Johnsen(mann)

1862-08-28

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Josefine Johnsen(kvinne)

1865-11-19

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Einar Johnsen(mann)

1893-10-18

Fredrikshald

s ug I Bokbinderlære

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Margit Johnsen(kvinne)

1895-06-26

Fredrikshald

d ug Butikdame Fr.halds Meieribolag

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Fritz Johnsen(mann)

1899-11-24

Fredrikshald

s ug Uten stilling

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

Olaf Johnsen(mann)

1906-11-13

Fredrikshald

s ug Uten stilling

Fredrikshald: Damhauggaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jahnsen Josefine
1865
g.m. tømmermand
Jahnsen Kristian
1862
tømmermand
Johnsen Johan
1830
tømmermand
Johnsen Sofie
1830
g.m. tømmermand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden Tømmerm. Johan Johansen 3.500 4.590 I 2den Række paa Nords. af Gaden

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et "almindeligt Vaaningshus og 1 Bagbygning & 1 Udhus bygning". Det er tre boenheter på matrikkelen hvor det til sammen bor elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus Kvistbekvemlighed          

Kristian Johns.(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Josefine Johns.(kvinne)

1865

Berg i Smaal

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Einar Johns.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skoledecipel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Margit Johns.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Fritz Johns.(mann)

1899-11-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Johan Andreas.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

hf g Rendearbeider for Saugbrugsforeningen

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Marie Andreas.(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Lilly Andreas.(kvinne)

1899-12-31

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Bagbygning 1.etg          

Johan Johns.(mann)

1830

Trygstad Sm

hf g Hustømmermand

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Maren Sophie Johns.(kvinne)

1830

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

Olaf %Kristian% Johns.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Postbud

Fredrikshald: Damhauggaden

1900-12-03

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om syv personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Tømmerman Johan Johnsen

1830 mai

Trøgstad

-

Familiens overhode

g

-

002 Maren Sofie Johnsen

1830

Fr.hald

-

Hustru

g

-

003 Josefine Johnsen

1860 april

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

004 Kristian Johnsen

1862 aug.

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

005 Anna Sofie Johnsen

1867 sept.

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

006 Hans Olaf Johnsen.

1872 april

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

007 Olaf Hjalmar Johnsen

1882 okt.

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er S.Andersen oppgitt som matrikkelens eier, men det er disse syv personene som bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Johnsen(mann)

1830

Trøgstad

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Johnsen(kvinne)

1830

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Johnsen(mann)

1862

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thoedor Johnsen(mann)

1864

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Johnsen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Johnsen(mann)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Johnsen(mann)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1884

Til Salg

Gaard matr. No. 799 a 19, opført i 1881, beliggende paa Damhougen, indeholder 2 Værelser og Kjøkken samt en stor Have sælges tilsammen for den billige Pris 2000 Kr. ved

Jens Olsen

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sv. Andersen til Johan Johnsen for 2000 Kr. dat 1/5 84 thinglæst 20 Juni 1884

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Svend Andersen 4.000    

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Svend Andersen paa mnr. 799a19 dat: 11 Juni med Grund og Tomt og thinglæst 8 Dcbr. 1876

 

Sist oppdatert 31.07.2023 15:40