Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Damhauggata 34

tidligere Bakkeveien 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 932

Løpenummer i 1901 matrikkel: 730

Matrikkelnummer: 799a34b

Gårds og bruksnummer: 66/339

 

Foto: Skjermdump fra Google maps juni 2012

 

* 2015

 

* 1997

 

* 1987

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1975

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Bakkeveien 4 til Damhauggata 34.

 

 

* 1959

 

* 1956

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 18/1 1956 fra Alf Andersen Back til Andreas Karrestad, f. 7/10 1894 på d.e. for kr. 16000,- Dbf: 19/1 1956 Grbf: 23/1 1956

 

* 1949

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring dat. 13/4-1948 fra avdøde Anders Theodor Skaugs arvinger: 1) Ruth Schau og 2) Aslaug Aulie, forsåvidt angår d.e. til verdi kr. 11.400,- Dbf: 15/4-48 Grbf: 15/4-48

Skjøde, dat. 15/4-1948 fra Ruth Schau og Aslaug Aulie til Aage Andreassen f. 11/4-1916, på d.e. for kr. 11.400 Dbf: 15/4-1948 Grbf: 15/4-1948

Skjøde, dat. 20/11-1948 fra Aage Andreassen til Alf Andersen f. 28/9-1901 på d.e. for kr. 11.400,- Dbf: 22/11-1948 Grbf: 22/11-1948

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Bakkeveien 4:

 

* 1942

 

* 1939

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Anna Marie
1880
g.m. graastensmurer Bakkeveien 4
Olsen Karl Johan
1871
løsarbeider Bakkeveien 4
Petersen / Pettersen Amanda Othilie
1887
g.m. murer Bakkeveien 4
Petersen / Pettersen Frans Teodor
1887
murer Bakkeveien 4
Schau Alma Kristiane
1873
g.m. snekker Bakkeveien 4
Schau Anders Teodor
1866
snekker Bakkeveien 4
Schau Asluag
1901
kontordame Bakkeveien 4
Olsen Valborg Kathinka 
1879
g.m. løsarbeider Bakkeveien 4
Schau Hans Arthur William
1903
elektriker Bakkeveien 4
Olsen Mary Edvarda Alvilde
1903
gardinarbeider Bakkeveien 4

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det tretten personer på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Frants Theodor Pettersen

01

1887-08-01

Fredrikshald

-

-

g

Murerarbeider

002 Amanda Othilde Pettersen

01

1887-08-22

Aremark

-

-

g

Husmor

003 Aase Helene Pettersen

01

1911-01-03

Fredrikshald

-

-

ug

-

001 Anders Theodor Skaug

01

1866-10-09

Idd Norge

-

-

g

Møbelsnekersvend

002 Alma Kristiane Skaug

01

1873-08-12

Kristiania

-

-

g

Husmor

003 Ruth Theodora Skaug

01

1893-12-09

Fredrikshald

-

-

ug

Butikdame

004 Aslaug Severa Skaug

01

1901-10-09

Fredrikshald

-

-

ug

Kontordame

005 Hans Arthur Villiam Skaug

01

1902-10-28

Tistedalen, Fr.hald

-

-

ug

Elektrikker

001 Johan Edvart Olsen

01

1879-09-17

Sverige

-

-

g

Anlegsarbeider

002 Anna Marie Olsen

01

1880-07-31

Fr.hald

-

-

g

Husmor

003 Mary Edvarda Alvilde Olsen

01

1903-07-27

Fr.hald

-

-

ug

Spolerske

004 Ingeborg Kathrine Olsen

01

1905-02-28

Fr.hald

-

-

ug

Fabrikarbeiderske

005 Karla Kristine Olsen

01

1909-04-28

Fr.hald

-

-

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på to etasjer og en sidebygning med uthus.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Anders Petter Eriksen

01

1864-12-26

Dalsland Sverige

b

hf

g

Stenarbeider Anlægsarbeider

002 Fredrikke Eriksen

01

1868-10-10

Bohuslen Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Anna Mathilde Eriksen

01

1889-06-18

Dalsland Sverige

b

d

ug

Fabrikspige Gardinarbeiderske

004 Frants Emil Eriksen

01

1890-12-05

Berg Sml

b

s

ug

Anlægsarbeider

005 Erik Fritjov Thorvald Eriksen

01

1892-11-10

Berg Sml

b

s

ug

Matros

006 Anders Peder Eriksen

01

1895-01-03

Berg Sml

b

s

ug

Visegut Handelsagentur

007 Karl August Fredrik Eriksen

01

1897-11-04

Fredrikshald

b

s

ug

Visegut Kjøtforretning

008 Marie Kristine Fredrikke Eriksen

01

1899-01-21

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

009 Ingeborg Karoline Eriksen

01

1900-08-27

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

010 Otto Hilmer Eriksen

01

1902-09-24

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

011 Randy Fredrikke Eriksen

01

1909-03-06

Fredrikshald

b

datterdatter

ug

Barn

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 144 pr aar eget hus              

001 Anders Theodor Skaug

01

1866-10-09

Enningdalen Id

f

hf

g

Møbelsnedker

002 Alma Kristiane Skaug

01

1873-08-12

Christiania

b

hm

g

Hustru

003 Ruth Theodora Skaug

01

1893-12-09

Fredrikshald

b

d

ug

Kasererske i Butik Colonial

004 Aslaug Severa Skaug

01

1901-10-09

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

005 Hans Arthur William Hansen

01

1902-10-28

Tistedalen Id

b

Pl.s

ug

Barn

Sidebygning et kvistværelse og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johan Edvard Olsen

01

1879-09-17

Sverige

b

hf

g

Anlægsarbeider Jord & Stenarbeider

002 Anna Marie Olsen

01

1880-07-31

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Mary Edvarda Alvilde Olsen

01

1903-07-27

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

004 Ingeborg Kathrine Olsen

01

1905-02-28

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

005 Karla Kristine Olsen

01

1909-04-28

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

 

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Martinsen ved Johan Amundrød iflg. fuldmagt paa d.e. for kr. 2100, dat juni 1906 (iflg målebrev af 17/9 06 152m²) Skjødet er udstedt til Theodor Schaug thinglyst 30 october 1906.

Ser vi kun i panteregisteret så finner vi ikke noen opplysninger om at Anders Tollefsen har eid denne matrikkelen. Går vi til panteboken får vi opplysningene som mangler om Anders Tollefsen.

Utdrag fra pantebok for Fredrikshald (1899 - 1911 side 433)

Undertegnede Johan Martinsen Hayward, Wisconsin Amerika, der ifølge kjøbekontrakt af 25de juli 1886 solgte min meg ved skjøde af 12/1 1885 hjemlede eiendom matr. no. 799 A 34 B i Bakkegaden i Fredrikshald til Anders Tollefsen, der atter senere skal have solgt eiendommen til sin søn Theodor Skaug, befuldmægtiger hr. Johan Amundrød, Enningdalen, Id, til paa mine vegne at udstede og undertegne skjøde paa ovennevnte eiendom og forsåvidt foretage alle de i denne anledning nødvendige skritt for mig. Hayward, Wisconsin, den 24de marts 1906 John Martinsen.

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eriksen Anders
1864
bryggeformand
Eriksen Fredrikke
1868
g.m. bryggeformand
Hansen Mathilde
1858
g.m. høvleriarbeider
Schau Anna
1873
g.m. snedkersvend
Schau Theodor
1866
snedkersvend

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Bakkeveien Tømmerm. Anders Tollefsen 3.000 4.050 I 3die Række paa Nords. af Gaden

 

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer med tre boenheter - pluss et uthus på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Anders Tollefs.

01

1829

Enningdalen Sm

b

hf

g

Er Eier af en liden Gaard og ernæres af dennes Indtægt i Forbindelse med tidligere opsparede midler er forøvrigt Alderdomssvag, det samme gjelder Hm

002 Anne Marie Tollefs.

01

1835

Enningdalen Sm

b

hm

g

-

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken              

001 Marenius Carls.

02

1870

Fredrikshald

b

hf

g

Ramskjærer

002 Hanna Amalie Karls.

02

1863

Eningdalen Sm

b

hm

g

arbeisdygtig

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Theodor Skaug

03

1866

Eningdalen Sm

b

hf

g

Møbl Sneekersvend

002 Alma Kristiane Skaug

03

1873

Kristiania

b

hm

g

-

003 Ruth Theodora Skaug

03

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seksten personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Tolloffsen

1829

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Anne Tollefsen f. Olavesen

1844

Sverige

-

Hustru

g

-

003 Hana Andersen

1863

Id sogn

-

Sted=Datter

ug

-

004 Teodor Andersen

1866

Id sogn

-

Sted-Søn

ug

-

005 Ida Andersen

1876

Id sogn

-

Sted-Datter

-

-

006 Sara Gustafsen

1825

Sverige

-

Logerende hørende til Familien

e

-

007 Joel Johansen Lindgstrøm

1840

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

008 Johane Svendsen

1837

Sverege

-

Hustru

g

-

009 Ludvig Lindstrøm

1868

Sverege

-

Søn

ug

-

010 Anna Lindstrøm

1876

Sverege

-

Datter

ug

-

011 Sakrias Johanesen

1845

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

012 Klara Andreasen

1841

Sverege

-

Hustru

g

-

013 Haldor Johanesen

1872

Sverege

-

Søn

ug

-

014 Anna Johanesen

1870

Frdrekshald

-

Datter

ug

-

015 Hana Johanesen

1867

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

016 Julius Johanesen

1880

Fredrekshald

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jens Olsen til Johan Martinsen paa en Byggetomt for 600 Kr. Thinglæst 16. Januar 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 finenr vi J. Martinsen som eier av en matrikkel hvor det da bor atten personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Martinsen

1862

Sarpsborg

-

-

-

Bryge Arbeider

002 Martine Johanesen

1856

Enningdalen

-

-

-

-

003 Ida Marie Johansen

1883

Enningdalen

-

-

-

-

004 Jalmar Johansen

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

005 Joel Linstrøm

1840

Sverige

-

-

-

Arbeider

006 Johane Linstrøm

1837

Sverige

-

-

-

-

007 Ludvig Linstrøm

1868

Sverige

-

-

-

Arbeider

008 Johan Edvart Linstrøm

1865

Sverige

f

-

-

Sjømand

009 Aaskar Linstrøm

1874

Sverige

-

-

-

-

010 Alma Linstrøm

1863

Sverige

f

-

-

-

011 Manda Linstrøm

1871

Sverige

f

-

-

-

012 Anna Linstrøm

1876

Sverige

-

-

-

-

013 Katterine Anderiasen

1839

Sverige

-

-

-

Fatilæm

014 Karl Nilsen

1871

Sverige

-

-

-

-

015 Lovise Johansen

1857

Sarporg

-

-

-

-

016 Johanes Samuelsen

1859

Sverige

-

-

-

Bryge Arbeider

017 Karl Johannesen

1882

Bamble

-

-

-

-

018 Gotfred Johannesen

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.08.2023 20:13