Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 985

Løpenummer i 1901 matrikkel: 745

Matrikkelnummer:799r2 & 799u2

Gårds og bruksnummer: 66/402

Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

 

 

* 2011

 

* 1989

 

* 1977

 

* 1876

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1958

 

 

 

* 1957

 

* 1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

 

 

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 16/11-1950 fra avdøde Elisabeth Rydèn og før avdøde mann Hjalmar Rydèns arvinger: 1) Ingeborg Rydèn 2) Gunnar Rydèn, 3) Ragnhild Bigum 4) Reinholdt Rydèn 5) Signe Eriksen og 6 Harry Rydèn forsåvidt angår d.e. til verdi kr. 20.500,-. Dbf: 22/12-1950 Grbf: 3/1-1951

Skjøte, dat 19/12-1950 fra do. arvinger v/ Ingeborg Rydèn iflg. fullmakt til Amund Amundsen f. 25/1-1911 på d.e. for kr. 20.500,-. Dbf: 22/12-1950 Grbf: 3/1-1951

 

 

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damhauggata 8.

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Anton
1866
stenarbeider Damhauggata 8
Øberg Thorvald Matheus
1899
lærer Damhauggata 8
Olsen Aslaug
1903
papirarbeider Damhauggata 8
Sørensen S.K.
1861
rentier Damhauggata 8
Sørensen Eleonora Augusta
1863
g.m. rentier Damhauggata 8
Walløe Gabriel
1889
chauffør Damhauggata 8
Walløe Marie
1896
g.m. chauffør Damhauggata 8

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Kgl. Rs. av 8/12 22 hvorved gis svensk statsborger skomaker Hjalmar Rydèn tilladelse til å erhverve d.e. tinglyst 16.mars 1923

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Martin Jonassen til Fredrik Hom for kr. 8900,- og fra denne igjen til A.O. Stegerød for Kr. 18000,- v/salget medfølger telefon og linje. Dat 21/2-1920 og 12/12-1921 (Iflg. kartforretning av 31/3-1919 er eiendommen 372 m2) tinglyst 27 janaur 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra A.O. Stegerød til skomaker Hjalmar Rydèn Kornsjø for Kr. 16.400,- Dat. 26 juni 1922 tinglyst 27 juni 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Damhauggata 8.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Gabriel Johansen Wallø
1
1889-05-22
Komprød i Skeberg Skjeberg - - g Chaufør egen rutebil
002 Marie Otilie Wallø
1
1896-05-22
Idd - - g Husmor
003 Hjørdis Wallø
1
1916-12-21
Idd - - ug -
004 Mary Otilie Wallø
1
1919-02-11
Idd - - - -
005 !! Wallø*
1
1920-11-26
Fredrikshald - - - -
 
         
001 Søren Kristian Sørensen
2
1861-01-01
Danmark - - g Fhv. gaardbruker Formue
002 Eleonore Augusta Sørensen
2
1863-06-03
Fr.hald - - g Husmor
003 Eleonora Marie Sørensen
2
1902-07-16
Fr-hald - - ug Husarbeide hjemme
004 Torvald Matæus Sørensen
2
1899-02-14
Fr.hald - - ug Gaar paa Skogskole
005 Kristian Sørensen
2
1897-07-08
Fr-hald - - ug Nu syk, før arbeidet på sin fars gård.
 
         
001 August Arnesen
3
1857-10-24
Risum Idd - - e Murer a
002 Aslaug Johnsen
3
1900-01-20
Fr-hald - - ug Husholderske for sin far.
003 Sverre Johnsen
3
1902-03-04
Frhald - - ug Emballagesnekker
 
         
001 Nils Martin Jonassen
4
1853-06-28
Haugene i Berg Østfold Smaalenene - - g Cellulosearbeider
002 Bolette Kristine Jonassen
4
1856-12-22
Vig i Berg - Østf. - - g Husmor
003 Kristian Sand
4
1894-02-27
Svendsens gaard Fr.hald. - - ug Maler s.a.
004 Johan Mugberg
4
1895-09-22
Svendsens gaard Fr.hald - - ug Maler s.a.
 
         
001 Vilhelm Nilsen
5
1895-05-29
Berg Østfold - - ug Sellulosearbeider
002 Albert Nilsen
5
1892-12-28
Berg Østfold - - ug Sellulosearbeider

 

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert Mart. Johnassen som eier av matrikkelen. Vi finner et våningshus på en og en halv etasje med fem leiligheter og en butikk på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr. mnd              

001 Nils Martin Jonassen

01

1853-06-28

Berg song

b

hf

g

Cellulosearbeider

002 Bolette Christine Jonassen

01

1856-12-22

Berg song

b

hm

g

Hustru

003 Kristian Sand

01

1894-01-27

Fredrikshald

b

s

ug

gardinfabrikarb

004 Johan Mugberg

01

1895-09-22

Fredrikshald

b

s

ug

Malerlærling

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr. mnd              

001 Hans Marenius Pettersen

01

1859-05-24

Aremark

b

hf

g

Trælast Tomtearbeider

002 Laura E. Pettersen

01

1861-05-25

Fredrikshald

b

hm

g

Husmor

003 Torvald Georg Pettersen

01

1893-04-19

Fredrikshald

b

s

ug

Handelsbetjent Colonial

004 Aaskar M. Pettersen

01

1895-07-21

Fredrikshald

b

s

ug

Visegut Colonialforr.

005 Randi A. Pettersen

01

1898-01-11

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg ett rom kr 5 pr mnd              

001 Jens Kristiansen

01

1834-12-17

Borge Smaalenene

b

hf

e

Off Underst. %fh jordarb%

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 5,50 pr mnd              

001 Karl Nilsen

01

1847-05-17

Sverige

f

hf

g

Jordarbeider Løsarbeider

002 Karoline Nilsen

01

1850-07-19

Sverige

b

hm

g

Hm

003 Gustaf Nilsen

01

1880-09-08

Sverige

b

s

ug

ceolosearbeider

004 Ludvik Nils

01

1885-04-02

Fredrikshald

f

s

ug

Sømand (matros)

005 Aksel Nils

01

1890-12-30

Fredrikshald

b

s

ug

Stuerarbeider

006 Albert Nils

01

1892-12-28

Berg

b

s

ug

Kjørekrl

007 Vilhelm Nils

01

1895-05-29

Berg

b

s

ug

Murhandlanger

Forhus et kvistværelse kr. 5 pr mnd              

001 Anna Iversen

01

1867-11-28

Sverige

b

hm

e

Vaskerkone

002 Ella Iversen

01

1897-09-28

Norge

b

d

ug

Datter

003 Ivar Iversen

01

1900-08-23

Norge

b

s

ug

Søn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bentsen Elsie
1863
sypige
Fridholm Augusta
1865
g.m. kobberslager
Fridholm Emil
1864
kobberslager
Jonassen Bolette
1856
g.m. fisker
Jonassen Martin 
1854
fisker
Svendsen Johan
1871
bryggeriarbeider
Svendsen Petra Marie
1867
g.m. bryggearbeider
Thoresen Elisabeth
1840
dagarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhauggaden / Nystrædet Fisker Martin Johannesen 6.000 10.580  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje med fire leiligheter - pluss et uthus på eiendommen. To av leilighetene var kvistleiligheter. Eier er oppgitt til fisker Nils Martin Jonassen Haugene.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

2 rom og kjøkken
         
001 N. Mart. Jonass. Haugene
1
1853-06-28
Berg Sm†lenene Sm b hf g Fisker & G†rdeier
002 B. Christine Jonass.
1
1856-12-22
Berg Sm†lenene Sm b hm g Syforretning Hustru
003 Christian Sand Jonass.
1
1894-02-27
Fredrikshald kjøpstad* b s - Skolegut
004 Johan Mugber Jonass.
1
1895-09-22
Fredrikshald kjøpstad* b s - Søn
005 Anne Sofie Bents. Snørop
1
1827-12-22
Berg Sm†lenene Sm b fl e ved Familien
006 Anete Elise Bents.
1
1863-12-04
Berg Sm†lenene Sm b fl ug Sypige
2 rom og kjøkken
         
001 Emil Fridholm
2
1864
Sverige b hf g Kobberslagersvend
002 Augusta Fridholm
2
1864
Sverige b hf!! g Sukkerbageriforretning
003 Karl Fridholm
2
1895
Sverige b s ug Søn
004 Fritz Fridholm
2
1897
Sverige b s ug Søn
1 kvistærelse og kjøkken
         
001 Gustav Nils.
3
1870
Sverige b hf g Skomagersvend
002 Charlotte Nils.
3
1873
Sverige b hm g Hustru
003 Lilli Nils.
3
1898
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Nils Nils.
3
1900-05-09
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
1 kvistærelse og kjøkken
         
001 Johan Svends.
4
1870
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Bryggeriarbeider
002 Petra Svends.
4
1866
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Borghild Svends.
4
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skolepige
004 Mandrup Svends.
4
1893
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
005 Karla Svends.
4
1896
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
006 Kristian Svends.
4
1899-01-15
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Johannesen til Fisker Martin Jonassen paa d.E. for Kr 5050,00 dat 17/4 97 thinglæst 4 Juni 1897

 

Gaardsalg Tømmermand Hans Johannesen har solgt sin Gaard Matr.No. 799r2 & u2 paa Dahaugen til Fikser Martin Jonassen for Kr. 5,050 + Omkostninger.

 

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det nitten personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

 
       
001 Johannes Pettersen
1845
Torskog Sverige - Familiens overhode g
002 Velhelmine Pettersen
1848
Trankil Sverige - Hustru g
003 Aksel Velhelm Pettersen
1875
Fr hald - Søn ug
004 Inga Aurora Pettersen
1877
Fredrekshald - Datter ug
005 Helene Josefine Pettersen
1879
Fr hald - Datter ug
006 Johannes Fredolf Pettersen
1881
Fr hald - Søn ug
007 Klara Eleanore Pettersen
1885
Frederekshald - Datter ug
008 Rudt Margit Pettersen
1887
Frederekshald - Datter ug
009 Albert Einar Stenmark
1864
Fr,hald - Familiens overhode g
010 Otilde Gregorine Nathalie Stenmark
1860
Fredrikshald - Hustru g
011 Johan Bernhart Stenmark
1886
Fr,hald - Søn ug
012 Anna Lovise Stenmark
1888
Fr,hald - Datter ug
013 Einar Nekolai Stenmark
1890 okt.
Fr,hald - Søn ug
014 Marten Edvart Olsen
1850
Frhald - Familiens overhode g
015 Krestene Olsen
1850
Ed Sverige - Hustru g
016 Christean Mareneus Olsen
1884
Fredrekshald - Søn ug
017 Josefene Mareane Olsen
1888 jan.
Fredrekshald - Datter ug
018 Karolene Dessedere Thommasen
1842
Gesæter Sverige - Familiens overhode e
019 Olga Marie Thomasen
1874
Fredrekshald - Datter ug

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmamd J. Pettersen til Tømmermand Hans Johannesen paa d.E. for Kr. 5500, dat 3 Juni 1892 thinglæst 7 Juni 1892.

 

Gaardhandel. Handelsmand Johs. Pettersen har solgt sin Gaard Mtr.No. 799r2 & u2 paa Damhaugen til Tømmermand Hans Johannesen for Kr. 5500.00

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra J. Pettersen og A.Andersen om, at en mellem No 799r2 & u2 og 799r3 & u3 værende Indkjørselsvei skal tilhøre J. Pettersen, mod at han fraskriver sig og efterkommende eiere af denne Gaard Ret til nogen Del af M. No. 799r4 u4, dat 3/3 90 thinglæst 4 Marts 1890.

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Johanensen til Handelsmand J. Pettersen paa d.G. for Kr. 4500,00 dat. 1/2 88 thinglæst 2 Marts 1888.

 

* 1886

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt for Overretssagfører Carlmark fra O.Nilsson til at udstede Skjøde til Vognmand Anders Johannesen dat 11/6 86 thinglæst 6. Aug. 1886

Skjøde fra Ole Nilsson ved Carlmark ifølge foranstaaende fuldmagt til vognmand Anders Johannesen for 4500 Kr. dat. 22/7 86 thinglæst 6. Aug. 1886

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi også O.Nielsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Lindstrøm(mann)

1885

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Nilsen(mann)

1835

Sverige

Jordbruger

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Daniel Andersen(mann)

1846

Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lena Andersen(kvinne)

1844

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Andersen(kvinne)

1865

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Normann Andersen(mann)

1874

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Andersen(mann)

1878

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Finn Andersen(mann)

1880

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Herman Andersen(mann)

1884

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Olsen(mann)

1850

Bergs Prestegjæld

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Olsen(kvinne)

1850

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Marinius Olsen(mann)

1884

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Lindstrøm(mann)

1854

Sverige

Skræddersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Beate Lindstrøm(kvinne)

1848

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Eriksen(mann)

1854

Sverige

Blikkenslager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Eriksen(kvinne)

1860

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Alfine Eriksen(kvinne)

1879

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Marie Eriksen(kvinne)

1883

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aksel Kristiansen(mann)

1870

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bernhard Borgen(mann)

1832

Bragernæs

Agent & Bestyrer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Borgen(kvinne)

1856

Aremark Præstegj.

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Andersen(kvinne)

1862

Fhald

Arbeiderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sussane Borgen(kvinne)

1822

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Ole Nielsen 8.000 12.560  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Ole Nielson paa denne Gaard Matr. No. 799r2 & u2 (Auction afholdt 27de Mai 1874) dateret 3 MArts og thinglæst 17de Marts 1876.

 

 

Auktionsskjøde til Ole Nielson paa Gaard Matr.No. 799r2u2 paa Damhaugen for Kjøbesummen 360 Spd., dateret 3die og thinglæst 17de Marts 1876.

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir O. Nielsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Olsen Sveen(mann)

1840

Ringsaker Pr.

hf g Lærer ved Almueskolen

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Lisbeth Johannesdatter Narud(kvinne)

1843

Ringsaker Pr.

hm g No. 1's Kone

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Ola Sveen(mann)

1871

Ringsaker Pr.

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Berthe Sveen(kvinne)

1873

Laurvig

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Agnete Sveen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Annete Marie Antonsdatter(kvinne)

1860

Askim Pr.

Tjenestepige ug Tjenestepige hos 1 & 2

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Gunder Olausen Wold(mann)

1843

Fredrikshald

hf g Commandersersjant

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Sibille Marie Rustad(kvinne)

1846

Fredrikshald

hm g No. 7's Kone

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Wilhelm August Wold(mann)

1871

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Christian Gustav Marius Wold(mann)

1872

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Sigrid Anine Gustava Wold(kvinne)

1875

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Marthe Nilsdatter(kvinne)

1827

Jernskog i Sverige

hm f Ernærer sig med Vask m.m.

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Marie Andreasdatter(kvinne)

1854

Eidsberg %Fredrikshald%

Børn ug Fabrikarbeiderske

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Olava Mathea Andreasdatter(kvinne)

1855

Eidsberg

Børn ug Sypige

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Hans Alfred Andreassen(mann)

1859

Eidsberg

Børn ug Maler

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Johan Peter Andreassen(mann)

1864

Østre Aker

Børn ug

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Anne Bolette Andreasdatter(kvinne)

1866

Østre Aker

Børn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

Carl Herman Udberg(mann)

1873

Fredrikshald

Børn No. 13's Søn

Fredrikshald: Damhaugen

1875-12-31

 

* 1874

 

 

Ildløs udbrød Tirsdag Morgen Kl. 4 - 5 paa Damhaugen, i Bygmester Hans Simensens Hus, som dog kun halvt nedbrændte, fordi Byens udmerkede nye Vandledning blev godt betjent af de tililende Brandfolk.

Huset, der var forsikret for 1400 Spd., havde i flere Dage før Branden staaet øde og det tør saaledes med Bestemthed formodes, at Ilden er paasat. Politiet har arresteret en svensk Malersvend som sterkt mistænkt.

Alt om denne brannen og selve ildspåsettelsen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

Tvangsauktion

Onsdag 27de d. M. Kl. 11 Formiddag afholdes efter Rekvisition af C. Simensen 3die og sidste Gangs Tvangsauktion i Raadhuset hersteds over Bygmester Hans Simensens Tomt Matr. No. 799 r 2 & u 2 paa Damhaugen med paastaaende Levninger efter den afbrændte Gaard, pantsat med Obligationer thinglæste 15de August og 26de September 1871.

Senere Panthavere varsles om at varetage sit Tarv

Fredrikshald Byfogedkontor, 12te Mai 1874

Aug. Hansen,

cst.

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Alexander Olsen til Hans Simensen paa et opmaalt og bebygget tomtestykke af Matr 799r & u, hvilket har faaet MaN. 799r2 & u2, medens Sælgerens igjenhavende ska ha MaN. 799r1 & u1 (MaN 799 r2 & u2 er ved Skjøde fra Hans Simensen thinglæst 11 Juni 1872 frasolgt en del der har faaet MaN. 799r3 & u3, men Hans Simensens Tibagehavende af Eiendommen har alligevel fremdeles MaN. 799r2 & u2) Skjødet dateret 4. og thinglæst 15. Marts 1872

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

do (skjøde) fra Johannes Andreasen Lunddalen til Alexander Olsen paa Tomtestykkene MaN 799r & u, dat 25. Marts og thinglæst 28 april 1868

 

 

Ved tidligere folketellinger er matrikkelen ikke fradelt.

 

Sist oppdatert 31.08.2023 20:02