Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damstredet 8

 

Løpenummer før 1901: 1005c

Løpenummer i 1901 matrikkel: 717

Matrikkelnummer: 799o1a7 og 799d2

Gårds og bruksnummer: 66/381

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2013

 

* 2012

 

* 1993

 

* 1991

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1956

* 1955

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 27/9-1947, fra Anton Andersen til Nils Nilsen f. 28/8 1905 på d.e. for kr. 28.000,- Dbf: 29/9-1947 Grbf: 29/9-1947

 

* 1946

 

* 1945


Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damstredet 8.

* 1928

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Johannes
1851
pensjonist Damstredet 8
Andersen Emilie Charlotte
1864
 g.m. pensjonist Damstredet 8
Andersen Anton
1889
cellulosearbeider Damstredet 8
Andersen Helga Marie
1898
expeditrice Damstredet 8
Hverven  Kristian
1883
sløidlærer Damstredet 8
Hverven  Signe
1885
g.m. sløidlærer Damstredet 8
Jahnsen Marie Alette
1898
husbestyrerinde Damstredet 8
Nygaard Johan Edvard
1885
chauffør Damstredet 8
Nygaard Selma
1894
g.m. chauffør Damstredet 8

 

 

* 1923

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.P. Nilsen til cellulosearbeider Anton Andersen for Kr. 26000,- Dat 29/7-1922 (Iflg kartforretn. av 4/10-1917 er eiendommen 497 m²) tinglyst 1 august 1922

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus og et uthus på matrikkelen. Huset har en etasje og fem leiligheter. Tre av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg kr.11 Md          

Lorntz Hansen(mann)

1871-09-05

Id

hf g Smørfabrikarbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Alma Hansen(kvinne)

1876-06-25

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Anna Hansen(kvinne)

1904-05-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Hulda Hansen(kvinne)

1906-07-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

1.etg kr.16,00 Md          

Carl Hansen(mann)

1884-10-01

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Klara Hansen(kvinne)

1886-05-27

Hvaler

hm g Husmors Gjøremaal

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Margit Hansen(kvinne)

1906-03-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Asbjørn Hansen(mann)

1908-07-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

2 etage kvist kr.23 pr Aar          

Gina Riis(kvinne)

1865-12-06

Fredrikshald

hm f Pensionat syerske

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Margit Riis(kvinne)

1886-12-12

Fredrikshald

d ug Kontordame v/ Handelsagentur

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Gotfred Jensen(mann)

1881-05-05

Arendal

fl e Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Gotfred Pedersen(mann)

1888-01-17

Aspedammen

fl ug Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Torleif Nilsen(mann)

1890-09-30

Drammen

fl ug Reperatør v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

2 etage kvist kr.11 pr mnd          

Oskar Jensen(mann)

1876-04-09

Rokke

hf g Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Sofie Jensen(kvinne)

1877-12-24

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Omar Svend Jensen(mann)

1904-06-22

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Margit Alette Jensen(kvinne)

1906-10-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Johan Harvik Jensen(mann)

1909-01-17

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

2 etage kvist kr.9 pr mnd          

Gunder Høiby(mann)

1881-07-16

Søndre Elverum

hf g Bryggeriarbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Anna Marie Høiby(kvinne)

1887-02-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Peter Engebret Høiby(mann)

1906-12-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Gunnar Olai Høiby(mann)

1908-10-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Signe Olsen(kvinne)

1892-01-13

Fredrikshald

fl ug Cellulosearbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Elisabeth
1873
sypige
Nilsen Marie Edvarda
1861
g.m. handelsmand
Nilsen Nils Petter
1856
handelsmand
Olsen Andrine
1828
enke
Petersen Nils Petter 
1816
snedker
Pettersen Amalie
1876
g.m. stuerarbeider
Pettersen Axel Emanuel
1874
stuerarbeider
Riis Gina
1865
syerske

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Styrmand N. P. Nilsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 8.000 kroner og var branntaksert til 9.950 kroner.

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje. Det er også registrert at det er sidebygninger og et uthus på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Johan Albin Nils.
1
1878
Dalsland Sverige b hf g Murerhaandlanger Murerarbeider
002 Ida Josefine Nils.
1
1869
Uddevalla Sverige b hm g Husmor
1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Laura Marie Lars.
2
1877
Berg i Sm†lenene Sm b Eget hushold ug Notlerske
002 Elisabet Anders.
2
1873
Dalsland b Eget hushold ug Syerske
Sidebygning 1 kvistværelse og kjøkken
         
001 Axel Emanuel Petters.
3
1874
Strømstad Sverige b hf g Sagbrugsarbeider Bryggearbeider
002 Amalie Petters.
3
1876
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husmor
003 Astrid Margrete Petters.
3
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Harrald Steen Petters.
3
1899-02-06
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
005 Anna Kaisa Peders.
3
1850
Tøftedalen Sverige b fl ug Sømmerske
Forhus 3 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Nils Peter Nils.
4
1856
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Bygningssnedker Husholdningshandel
002 Mina Edvarda Nils.
4
1861
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husmor
003 Hulda Marie Nils.
4
1884
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Expedetrice i Husholdningshandel
004 Arthur Norman Nils.
4
1889
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
005 Asta Sarette Nils.
4
15-02-00
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
006 Nils Peter Peters.
4
1814
Fredrikshald kjøpstad* b fl e fv. Snedker offentlig hjelp
007 Andrine Marie Ols.
4
1829
Id Sm b tl. e Husgjerning
Forhus 4 kvistværelser og kjøkken
         
001 Gina Riis
5
1865
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Søm & Logi
002 Hans Parlow Andreas Riis
5
1885
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Musikelev Militær
003 Margit Riis
5
1886
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Malene Ols.
5
1833
Berg Sm b fl e Husgjerning
005 Sofia Anderson
5
1873
Skaane Sverige b fl ug Bestyrerinde Gardinfabrikken
006 Marinius Riis
5
1862
Fredrikshald kjøpstad* f hf g fv. Musikcorporal

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Engebret Olsen til Styrmand Nils Peter Nilsen paa en Tomt af MNo. 799o1a2, der er givet MNo. 799o1a7, for Kr 150, dat 7 Januar 1889 thinglæst 11 Januar 1889

Do. (skjøde) fra N. Gundersen, A. Christiansen, A. Olsen, O. Johnsen, A.P. Borgesen, N. Magnusen og C. Hansen i Egenskab af Methodistmenighedens Kirkeværger til Styrmand N.P. Nilsen paa en Andel af Matr.Nr. 799d for Kr. 75, dat 7/1 89. Den solgte Anpart har nu faaet MNo. 799d2. thinglæst 11 Januar 1889

Do fra M. Fagerberg til Styrmand N.P. Nilsen paa en Anpart af MNo. 799o1a4 ca 5 Meter lang og ca 2 Meter bred for Kr. 26, dat 9/1 89. Anparten er tillagd MNo. 799o1a7 & 799d2 thinglæst 11 Januar 1889

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er løpenummer 1500 kun registrert som tomter og det finnes ingen bebyggelse på disse. Matrikkelnummer 799d, som Damstredet 8 også er en del av, var den gangen i Metodistenes eie og ble benyttet som kirkegård for Metodister.

 


Sist oppdatert 26.08.2023 13:18